ID článku: 320820 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje, jak lze pomocí nástroje Zálohování obsaženého v systému Windows XP zálohovat soubory a složky v počítači.

Další informace

Nástroj Zálohování v systému Windows XP může usnadnit ochranu dat, dojde-li k chybě pevného disku nebo neúmyslnému odstranění souborů. Nástroj Zálohování umožňuje vytvořit duplicitní kopie všech dat na pevném disku a uložit je na jiné paměťové zařízení, jako je pevný disk nebo páska.

Pokud jsou původní data na pevném disku neúmyslně odstraněna či přepsána, nebo nejsou čitelná kvůli chybě pevného disku, můžete data snadno obnovit z disku nebo z archivní kopie pomocí Průvodce obnovením.

Nástroj Zálohování není součástí výchozí instalace systému Windows XP Home Edition. Ikona Zálohování není obsažena v nabídce Start systému Windows XP Home Edition a nástroj Zálohování není uveden v ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy systému Windows XP Home Edition. Nástroj Zálohování je obsažen na disku CD-ROM systému Windows XP Home Edition ve složce ValueAdd. Chcete-li použít nástroj Zálohování, je nutné jej nainstalovat ručně.

Další informace o instalaci nástroje Zálohování v systému Windows XP Home Edition získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.):
302894 Postupy: Instalace nástroje Zálohování z disku CD-ROM systému Windows XP Home Edition (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
Poznámka: Používáte-li nástroj Zálohování v systému Windows XP Home Edition, není podporována funkce Automatické obnovení systému (ASR). V aktuální verzi systému Windows XP Home Edition lze spustit konfiguraci funkce Automatické obnovení systému, nelze ji však dokončit.

Další informace o chybách, ke kterým dochází při pokusu o použití funkce Automatické obnovení systému v systému Windows XP Home Edition, získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
302700 Při pokusu o použití Průvodce automatickým obnovením systému je zobrazena chybová zpráva (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)

Postup zálohování souborů a složek

Po instalaci nástroje Zálohování z disku CD-ROM vytvořte zálohu souborů a složek následujícím postupem.

POZNÁMKA: Chcete-li zálohovat soubory a složky, musíte mít oprávnění správce počítače.
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Systémové nástroje a klepněte na položku Zálohování.
 2. Po spuštění Průvodce zálohováním nebo obnovením klepněte na možnost Rozšířený režim.

  POZNÁMKA: Pokud se Průvodce zálohováním nebo obnovením nespustí automaticky, spusťte zálohování souborů klepnutím na příkaz Průvodce zálohováním v nabídce Nástroje.
 3. Klepněte na kartu Zálohování.
 4. V nabídce Úloha klepněte na příkaz Nová.
 5. Klepnutím zaškrtněte políčka vedle jednotek, které chcete zálohovat.

  Chcete-li vybrat určité soubory nebo složky, rozbalte obsah disku, na kterém jsou příslušné soubory nebo složky umístěny, a klepnutím zaškrtněte políčka vedle souborů nebo složek, které chcete zálohovat.
 6. Klepnutím zaškrtněte políčko Stav systému, které je zobrazeno pod položkou Tento počítač v levém podokně.

  POZNÁMKA: Chcete-li zálohovat nastavení počítače a datové soubory, doporučuje společnost Microsoft, abyste zálohovali všechna data v počítači včetně dat o stavu systému, která zahrnují například registr, registrační databázi tříd modelu COM+, soubory chráněné funkcí Ochrana souborů systému Windows a spouštěcí soubory.
 7. V seznamu Cíl zálohování klepněte na cíl zálohování, který chcete použít.
 8. Pokud jste v předchozím kroku vybrali možnost Soubor, zadejte do pole Zálohovací médium nebo název souboru úplnou cestu a název souboru, do kterého chcete data zálohovat.

  POZNÁMKA: Jako cíl záložního souboru lze také zadat síťovou sdílenou položku. Záložní soubory mají obvykle příponu BKF. Můžete však zadat libovolnou příponu názvu souboru.
 9. Klepněte na tlačítko Spustit zálohování.
 10. Ve skupinovém rámečku Obsahuje-li médium zálohu vyberte jednu z následujících možností:
  • Chcete-li tento záložní soubor připojit k předchozím záložním souborům, klepněte na přepínač Přidat tuto zálohu na médium.
  • Chcete-li tímto záložním souborem přepsat předchozí záložní soubory, klepněte na přepínač Nahradit data na médiu touto zálohou.
 11. Klepněte na tlačítko Upřesnit.
 12. Klepnutím zaškrtněte políčko Po dokončení zálohování ověřit data.
 13. V poli Typ zálohování klepněte na typ zálohy, kterou chcete vytvořit.

  Můžete vybrat některý z následujících typů zálohování:

  • Normální,
  • Kopie,
  • Rozdílové,
  • Přírůstkové,
  • Denní.

  Klepnete-li na typ zálohování, zobrazí se popis příslušného typu v oblasti Popis.
 14. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Spustit zálohování.
 15. Po dokončení zálohování klepněte na tlačítko Zavřít.
Nástroj Zálohování umožňuje zálohovat a obnovit data na svazcích se systémem souborů FAT16, FAT32 nebo NTFS. Pokud však zálohujete data ze svazku NTFS používaného systémem Windows XP, doporučuje společnost Microsoft, abyste data obnovili na svazek NTFS používaný systémem Windows XP. V opačném případě může dojít ke ztrátě dat a některých funkcí souborů a složek.

Dostupné funkce různých systémů souborů se mohou lišit. Pokud například zálohujete data ze svazku NTFS používaného systémem Windows XP a potom je obnovíte na svazek FAT nebo na svazek NTFS používaný systémem Windows NT 4.0, dojde ke ztrátě následujících funkcí:
 • oprávnění,
 • nastavení systému souborů EFS (Encrypting File System),
 • informace o diskových kvótách,
 • informace o připojených jednotkách,
 • informace o vzdáleném úložišti.
Chcete-li zálohovat počítač, doporučuje společnost Microsoft, abyste zálohovali všechna data v počítači a data o stavu systému včetně registru. Data o stavu systému lze zálohovat pouze v místním počítači. Data o stavu systému není možné zálohovat ve vzdáleném počítači.

Odkazy

Další informace o obnovení souborů a složek pomocí nástroje Zálohování získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
309340 Postupy: Obnovení souborů a složek v počítači pomocí nástroje Zálohování v systému Windows XP (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)

Vlastnosti

ID článku: 320820 - Poslední aktualizace: 7. června 2013 - Revize: 2.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klíčová slova: 
kbinfo KB320820

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.