מסייע החיפוש מופעל בעת לחיצה-פעמיים על תיקייה

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 321186 - View products that this article applies to.

חשוב: מאמר זה מכיל מידע על שינוי הרישום. לפני שאתה משנה את הרישום, הקפד לגבותו וודא כי ידוע לך כיצד לשחזרו אם מתעוררת בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

בעת לחיצה-פעמיים על כונן או תיקייה, מסייע החיפוש עשוי לפעול וייתכן שהכונן או התיקייה לא ייפתחו. אם אתה קובע הגדרות עבור פעולות אחרות הקשורות לכוננים או לתיקיות קבצים (לדוגמה, פתח חלון פקודה כאן או הדפס רשימת ספריות), מערכת Windows עשויה לבצע אחת מפעולות אלה במקום להפעיל את מסייע החיפוש.

הערה: אם אתה קובע את ההגדרה לחץ פעם אחת כדי לפתוח פריט (הצבע כדי לבחור) במערכת Windows, הבעיה עלולה להתעורר כאשר אתה לוחץ פעם אחת על כונן או תיקייה.

סיבה

בעיה זו מתעוררת כאשר אתה פותח את תיבת הדו-שיח עריכת סוג קובץ עבור סוגי הקבצים הרשומים של הכונן או תיקיית הקבצים. לדוגמה, הבעיה מתעוררת עבור תיקיות כאשר אתה מבצע את הנוהל הבא:
 1. פתח את התיקייה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות תיקייה בתפריט כלים.
 2. לחץ על תיקיית קבצים ברשימה סוגי קבצים רשומים ולאחר מכן לחץ על מתקדם.
 3. לאחר ביצוע הליך זה, ההגדרה None מוסרת מנתוני הערך עבור הערך של מחרוזת ברירת המחדל במפתח הרישום הבא:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
  הערה: הבעיה מתעוררת גם אם אינך יוצר פעולה חדשה, משנה פעולות קיימות או מחליף את פעולת ברירת המחדל בתיבת הדו-שיח עריכת סוג קובץ.

פתרון הבעיה

אזהרה: שימוש שגוי ב'עורך הרישום' עלול לגרום לבעיות חמורות שיחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שיהיה באפשרותך לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון ב'עורך הרישום'. השימוש ב'עורך הרישום' מתבצע על אחריותך בלבד.

כדי לפתור את הבעיה, שנה את הרישום, כדי לקבוע את נתוני הערך עבור ערך המחרוזת ברירת מחדל במפתחות הרישום המתוארים בסעיף 'סיבה' במאמר זה, לערך none:
 1. הפעל את 'עורך הרישום' (Regedt32.exe).
 2. אתר את הערך ברירת מחדל ולחץ עליו תחת המפתחות הבאים ברישום, אם הבעיה מתעוררת עם תיקיות:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
  אם הבעיה מתעוררת עם כוננים:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell
 3. לחץ על שנה בתפריט עריכה.
 4. הקלד none בתיבה נתוני ערך ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. צא מ'עורך הרישום'.

סטטוס

חברת Microsoft אישרה כי בעיה זו קיימת במוצריה הנזכרים בתחילת מאמר זה.

מאפיינים

Article ID: 321186 - Last Review: יום שלישי 23 מאי 2006 - Revision: 2.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbacwsurvey kbenv kbprb KB321186

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com