แฟ้ม Desktop.ini ไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อคุณสร้างโปรไฟล์เริ่มต้นที่กำหนดเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 321281 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคุณเริ่มเครื่องมือ'ระบบ'ใน'แผงควบคุม' คลิกการขั้นสูงแท็บ คลิกการตั้งค่าภายใต้โปรไฟล์ผู้ใช้และคัดลอกโปรไฟล์ของผู้ใช้ preconfigured ไปยังส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ที่มีการเริ่มต้น คุณลักษณะการกำหนดเองของเชลล์ของ Windows สำหรับโฟลเดอร์เอกสารของฉันและโฟลเดอร์ย่อยจะสูญหายไปสำหรับผู้ใช้ใหม่ทั้งหมด โฟลเดอร์ เอกสารของฉัน รูป ภาพของฉัน และ' เพลงของฉันสำหรับผู้ใช้ใหม่ถูกติดป้ายชื่อ ด้วยชื่อเข้าสู่ระบบของผู้ใช้อื่นเมื่อผู้ใช้ใหม่บุคคลโฟลเดอร์ โดยใช้ Windows Explorer

วิธีการสร้างส่วนกำหนดค่าแบบกำหนดเองสำหรับการปรับใช้ได้รับการสนับสนุนที่มีการ ใช้เครื่องมือ Sysprepสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
314472รายการแนะนำอย่างรวดเร็วเพื่อ Preinstalling Windows

สาเหตุ

กำหนด โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ เอกสารของฉัน เพลงของฉัน และรูป ภาพของฉันได้เอง โดยใช้แฟ้ม Desktop.ini และ "เจ้าของ =" การตั้งค่าเมื่อผู้ใช้ใหม่ก่อนล็อกอิน การ "เจ้าของ =" มีการตั้งค่าการตั้งค่าลงชื่อเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ใหม่

ในตัวอย่างในบทความนี้ บัญชีผู้ดูแลระบบจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ของผู้ใช้ที่มีการเริ่มต้น เนื่องจากมีการปรับปรุงส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ที่มีการเริ่มต้น ด้วยโปรไฟล์ของผู้ใช้อื่น ลักษณะการทำงานในการกำหนดเองไม่ได้ทำงานสำหรับ เอกสารของฉัน เพลงของฉัน และ โฟลเดอร์ของรูปภาพของฉัน และ "เจ้าของ =" ไม่มีการปรับปรุงการตั้งค่าในไฟล์ Desktop.ini You must manually update the Desktop.ini file before new users log on to the computer.

การแก้ไข

To make sure that each user receive the generic customization of the My Documents, My Music, and My Pictures folder, you must delete the "Owner=Administrator" entry in the [DeleteOnCopy] section. Note that the Desktop.ini file is marked with the System and Hidden attributes. You must maintain these attributes. คุณสามารถใช้ได้notepad desktop.inicommand at a command prompt to modify the Desktop.ini file.

ข้อมูลเพิ่มเติม

If you view the My Documents folder from a command prompt, customization from the Desktop.ini file is not used. This simplifies the update process.

Folder listings from a command prompt:

E:\Documents and Settings\Default User>dir /a /b

Application Data
Cookies
เดสท็อป
Favorites
Local Settings

เอกสารของฉัน
Nethood
Ntuser.dat
Ntuser.dat.log
Ntuser.ini
PrintHood
Recent
SentTo
Start Menu
แม่แบบ
UserData

E:\Documents and Settings\Default User>dir /a /b "my documents"

Desktop.ini
My Music
My Pictures

Desktop.ini
[DeleteOnCopy]
Owner=Administrator
Personalized=5
PersonalizedName=My Documents

E:\Documents and Settings\Default User>dir /a /b "my documents\my music"

Desktop.ini
Sample Music.lnk

Desktop.ini
[DeleteOnCopy]
Owner=Administrator
Personalized=5
PersonalizedName=My Music

E:\Documents and Settings\Default User>dir /a /b "my documents\my pictures"

Desktop.ini
Sample Pictures.lnk

Desktop.ini
[DeleteOnCopy]
Owner=Administrator
Personalized=5
PersonalizedName=My Pictures

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
305709HOW TO: Create a Custom Default User Profile

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 321281 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbenv kbfix kbprb kbmt KB321281 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321281

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com