วิธีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หากลืมรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านหมดอายุ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 321305 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เพื่อรับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บเพจนี้ของ Microsoft: การสนับสนุน Windows บางรุ่นจะสิ้นสุดลง

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Windows หรือรหัสผ่านของคุณหมดอายุ คุณจะต้องตั้งรหัสผ่านใหม่ ก่อนที่จะสามารถเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้
คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่ หากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง
 • คุณสามารถเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ เพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้กับบัญชีของคุณ โดยให้ลองใช้วิธีที่ 1

  หมายเหตุ เมื่อเราติดตั้ง Windows บัญชี "Administrator" ก็จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และกำหนดรหัสผ่านเป็นค่าว่าง
 • คุณได้สร้างดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนแล้ว โดยให้ลองใช้วิธีที่ 2
ถ้าคุณไม่มีดิสก์การตั้งค่าใหม่หรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบได้ คุณอาจจะต้องติดตั้ง Windows XP ใหม่ รวมทั้งโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมดที่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย หากไม่มีมาตรการป้องกันดังนี้ บุคคลอื่นอาจตั้งรหัสผ่านใหม่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใดก็ตามแล้วเข้าดูข้อมูลส่วนตัวได้

ข้อมูลเพิ่มเติม


หมายเหตุ หากคุณใช้ Windows XP Home Edition คุณอาจต้องการลองทำตามขั้นตอนต่างๆ ในบทความต่อไปนี้ก่อนจะทำตามขั้นตอนในบทความนี้:

วิธีที่ 1: เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

โดยที่ขั้นตอนจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์เป็นแบบสแตนด์อโลน หรือเป็นสมาชิกของเวิร์กกรุ๊ป หรือเป็นสมาชิกของโดเมน เลือกขั้นตอนที่เหมาะสมต่อไปนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่.
Windows XP Home Edition หรือ Windows XP Professional Edition
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สำหรับการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล
  1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
  2. กด CTRL+ALT+DELETE สองครั้ง แล้วพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ

   Note If you do not know any other administrator user account, try to type Adminstrator in the User name box.
  3. ในกล่อง รหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ ปล่อยว่างไว้ แล้วคลิก ตกลง
 2. ตั้งรหัสผ่านใหม่
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
  2. พิมพ์ control userpasswords2 แล้วคลิก ตกลง
  3. ในแท็บ ผู้ใช้ คลิกที่ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ แล้วคลิก ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
  4. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ลงไปในกล่อง รหัสผ่านใหม่ แล้วให้พิมพ์ซ้ำอีกครั้งในกล่อง ยืนยันรหัสผ่านใหม่ แล้วคลิก ตกลง
  5. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วพยายามเข้าสู่ระบบ Windows XP อีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows XP Home Edition หรือ Windows XP Professional Edition ในเวิร์กกรุ๊ป
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สำหรับการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์อยู่ในเวิร์กกรุ๊ปที่มีสมาชิกมากกว่าหนึ่งราย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล
  1. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วกดปุ่ม F8 ไว้ในระหว่างการเริ่มต้นระบบ จนกว่าเมนู ตัวเลือกขั้นสูงของ Windows จะปรากฏขึ้น
  2. ในเมนู Windows Advanced Options ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก เซฟโหมด แล้วกดปุ่ม ENTER
  3. เลือก Microsoft Windows XP edition แล้วกด ENTER

   หมายเหตุ ในขั้นตอนนี้ edition คือรุ่นที่ถูกต้องของ Windows
  4. บนหน้าจอ ในการเริ่มต้น คลิกที่ชื่อของคุณ ให้คลิก ผู้ดูแลระบบ แล้วพิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบลงไป
  5. กด ENTER แล้วคลิก ใช่
 2. ตั้งรหัสผ่านใหม่
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
  2. พิมพ์ control userpasswords2 แล้วคลิก ตกลง
  3. คลิกชื่อบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
  4. คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วพิมพ์รหัสผ่านใหม่

   หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้รหัสผ่าน ให้คลิก เอารหัสผ่านออก แล้วไปยังขั้นตอน "e"
  5. คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน
  6. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วพยายามเข้าสู่ระบบ Windows XP อีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows XP Professional Edition ในโดเมน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สำหรับการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์เป็นสมาชิกของโดเมน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล
  1. ในกล่องโต้ตอบ ยินดีต้อนรับสู่ Windows กด CTRL+ALT+DELETE แล้วพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบลงไป
  2. ในกล่อง รหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ ถ้าไม่มีการตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบไว้ ไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านใดๆ ก่อนที่คุณจะคลิก ตกลง
 2. ตั้งรหัสผ่านใหม่
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
  2. พิมพ์ compmgmt.msc แล้วคลิก ตกลง
  3. ในกล่องโต้ตอบ การจัดการคอมพิวเตอร์ (เฉพาะเครื่อง) ให้ขยาย ผู้ใช้และกลุ่มภายใน
  4. คลิกโฟลเดอร์ ผู้ใช้ แล้วคลิกขวาที่บัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
  5. คลิก ตั้งรหัสผ่าน แล้วคลิก ดำเนินการต่อไป
  6. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ลงไปในกล่อง รหัสผ่านใหม่ แล้วให้พิมพ์ซ้ำอีกครั้งในกล่อง ยืนยันรหัสผ่าน แล้วกด ตกลง สองครั้ง
  7. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วพยายามเข้าสู่ระบบ Windows XP อีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิดีโอ: วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ใน Windows XP (วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษ)


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid=eed432c0-4f5d-4219-9eb1-9834849c69d6
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2

วิธีที่ 2: ใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อเข้าสู่ระบบด้วยดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกของโดเมน ไปที่หัวข้อ "Windows XP Professional ในโดเมน" แล้วทำตามขั้นตอนดังกล่าว
Windows XP Home Edition หรือ Windows XP Professional Edition
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

 1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 2. ในหน้าจอเข้าสู่ระบบ Windows XP คลิกชื่อผู้ใช้ที่ต้องการใช้งาน แล้วกด ENTER

  หมายเหตุ คุณจะได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้:
  ลืมรหัสผ่านหรือไม่ คุณสามารถคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายคำถาม "?" เพื่อดูคำใบ้รหัสผ่าน หรือใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ โปรดพิมพ์รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง และแน่ใจว่าใช้อักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กที่ถูกต้อง
 3. คลิกที่ ใช้แผ่นดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ของคุณ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่จะเริ่มทำงาน ตัวช่วยสร้างการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ช่วยให้คุณสามารถสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ให้คลิก ถัดไป
 5. ใส่แผ่นดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ลงในไดรฟ์ซีดี แล้วคลิก ถัดไป
 6. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ลงไปในกล่อง พิมพ์รหัสผ่านใหม่ แล้วพิมพ์ซ้ำอีกครั้งในกล่อง พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน
 7. ในกล่อง พิมพ์คำใบ้รหัสผ่านใหม่ ให้พิมพ์คำใบ้รหัสผ่านของคุณ แล้วคลิก ถัดไป
 8. คลิก เสร็จสิ้น แล้วพยายามเข้าสู่ระบบ Windows XP อีกครั้งหนึ่ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows XP Professional Edition ในโดเมน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สำหรับการเข้าสู่ระบบด้วยดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์เป็นสมาชิกของโดเมนหรือถูกถอดออกจากโดเมน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 2. ในกล่องโต้ตอบ Welcome to Windows ให้กดปุ่ม CTRL+ALT+DELETE
 3. ในกล่องโต้ตอบ เข้าสู่ระบบ Windows ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องในกล่อง รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง
 4. ในกล่องโต้ตอบ การเข้าสู่ระบบล้มเหลว คลิก ตั้งค่าใหม่ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่จะเริ่มทำงาน คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้ภายใน
 5. ในหน้า ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ให้คลิก ถัดไป
 6. ใส่แผ่นดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ลงในไดรฟ์ซีดี แล้วคลิก ถัดไป
 7. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ลงไปในกล่อง พิมพ์รหัสผ่านใหม่ แล้วพิมพ์ซ้ำอีกครั้งในกล่อง พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน
 8. ในกล่อง พิมพ์คำใบ้รหัสผ่านใหม่ ให้พิมพ์คำใบ้รหัสผ่านของคุณ แล้วคลิก ถัดไป
 9. คลิก เสร็จสิ้น แล้วพยายามเข้าสู่ระบบ Windows XP อีกครั้งหนึ่ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ขั้นตอนต่อไป

คุณไม่สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ ขออภัยที่บทความไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้อีกแล้ว ในขั้นตอนต่อไป คุณคงต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306214 วิธีการสร้างและใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์ในโดเมนใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 321305 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มีนาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Keywords: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kbpubtypekc kbhowto kbenv kbinfo kbcip kbvideocontent KB321305

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com