כיצד להוסיף את התכונה 'הדפסת תיקייה' עבור תיקיות ב- Windows XP, ב-Windows Vista וב-Windows 7

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 321379 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד להוסיף את התכונה 'הדפסת תיקייה' עבור תיקיות ב- Windows XP, ב-Windows Vista או ב-Windows 7. לאחר שתבצע את השלבים המתוארים בסעיף "מידע נוסף", תוכל ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיקיה ולאחר מכן ללחוץ על הדפס פירוט ספריות כדי להדפיס פירוט ספריות של התוכן של תיקיה. למידע נוסף אודות אופן הוספת התכונה 'הדפסת תיקייה' עבור תיקיות ב-Windows 2000, ב-Windows Server 2003 או ב-Windows Server 2008, חלץ על מספר המאמר הבא להצגת המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
272623 כיצד להוסיף את התכונה 'הדפסת תיקייה' ל-Windows Explorer


מידע נוסף

כדי שאנחנו נוסיף עבורך את התכונה 'הדפסת תיקייה', עבור אל הסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף להוסיף בעצמך את התכונה 'הדפסת תיקייה', עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.

הוסף את התכונה 'הדפסת תיקייה'
Microsoft Fix it 50548


הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך משתמש במחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף לתקן בעצמי

Windows XP

שלב 1: יצירת הקובץ Printdir.bat

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל לחץ על הפעלה, הקלד notepad ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הדבק את הטקסט הבא בפנקס רשימות:
  @echo off
  dir %1 /-p /o:gn > "%temp%\Listing"
  start /w notepad /p "%temp%\Listing"
  del "%temp%\Listing"
  exit
 3. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה ולאחר מכן לחץ על כן כדי לשמור את השינויים.
 4. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, הקלד את הטקסט הבא בתיבה שם קובץ, ואז לחץ על שמור:
  %windir%\Printdir.bat

שלב 2: יצירת פעולה חדשה עבור תיקיות קבצים

 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על אפשרויות תיקייה.

  לחלופין, לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על אפשרויות תיקייה.
 2. בכרטיסיה סוגי קבצים, לחץ על תיקיית קבצים.
 3. לחץ על Advanced ולאחר מכן לחץ על חדש.
 4. בתיבה פעולה, הקלד הדפס פירוט ספריות.
 5. בתיבה יישום המשמש לביצוע הפעולה, הקלד:printdir.bat.
 6. לחץ על אישור
 7. לחץ על אישור פעמיים ולאחר מכן לחץ על סגור.

שלב 3: עריכת הרישום

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

לאחר שתבצע את השלבים בסעיפים הקודמים, ייתכן שמסייע החיפוש יופעל כאשר תלחץ פעמיים על תיקיה במקום שהתיקיה תיפתח. לחלופין, אם שייכת פעולות אחרות לתיקיות קבצים, ניתן לבצע פעולות אלה במקום זאת.

כדי לפתור בעיה זו, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד Regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
 3. לחץ על הערך בשם ברירת מחדל.
 4. בתפריט עריכה, לחץ על שנה.
 5. בתיבה נתוני ערך, הקלד:none.
 6. לחץ על אישור
 7. צא מעורך הרישום.

Windows Vista או Windows 7

שלב 1: יצירת הקובץ Printdir.bat

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל לחץ על הפעלה, הקלד notepad ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הדבק את הטקסט הבא בפנקס רשימות:
  @echo off
  dir %1 /-p /o:gn > "%temp%\Listing"
  start /w notepad /p "%temp%\Listing"
  del "%temp%\Listing"
  exit
 3. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה ולאחר מכן לחץ על כן כדי לשמור את השינויים.
 4. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, הקלד את הטקסט הבא בתיבה שם קובץ, ואז לחץ על שמור:
  %windir%\Printdir.bat

  הערה אם מוצגת תיבת דו-שיח שבה נאמר שאין לך הרשאה לשמור במיקום זה, תוכל לשמור את הקובץ אל שולחן העבודה. לאחר מכן, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד %windir% ולאחר מכן לחץ על אישור. אז תוכל להעתיק את הקובץ משולחן העבודה אל המיקום הרצוי.

שלב 2: עריכת הרישום

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. קבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
 1. לחץ על התחל לחץ על הפעלה, הקלד Notepad ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הקלד את הפקודות הבאות בפנקס הרשימות.
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell]
  @="none"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell\Print_Directory_Listing]
  @="Print Directory Listing"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Print_Directory_Listing\command]
  @="Printdir.bat \"%1\""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory]
  "BrowserFlags"=dword:00000008

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Print_Directory_Listing]
  @="Print Directory Listing"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Print_Directory_Listing\command]
  @="Printdir.bat \"%1\""

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\AttachmentExecute\{0002DF01-0000-0000-C000-000000000046}]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory]
  "EditFlags"="000001d2"
  בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.
 3. ברשימה שמור ב, לחץ על שולחן העבודה.
 4. בתיבה שם קובץ, הקלד PrintDirectoryListing.reg, לחץ על כל הקבצים ברשימה שמור כסוג, ואז לחץ על שמור.
 5. בשולחן העבודה, לחץ פעמיים על הקובץ LoggingOn.reg כדי להוסיף את מפתחות הרישום לרישום של Windows.
 6. לחץ על אישור בתיבת ההודעה.

האם הפתרון פתר את הבעיה?

 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.

מאפיינים

Article ID: 321379 - Last Review: יום שישי 23 ספטמבר 2011 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
מילות מפתח 
kbenv kbhowtomaster kbfixme kbmsifaq kbmsifixme KB321379

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com