วิธีการใช้ฐานข้อมูลสำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใน FrontPage 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 321439 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft FrontPage 2000 ของบทความนี้ ดู321503.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของแฟ้มอย่างง่าย ด้วยการใช้ Microsoft FrontPage 2002, Active Server หน้า (ASP), และฐานข้อมูล Microsoft Access

หมายเหตุที่สำคัญ

 • ตัวอย่างรหัสในบทความนี้จะได้รับการออกแบบไม่เป็นการแทนที่สำหรับการทำงานการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่แล้วของ FrontPage ตัวอย่างจะได้รับการออกแบบเพื่อให้กลไกการรักษาความปลอดภัยอย่างง่ายสำหรับผู้ใช้เรียกดูเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น เป็นเช่น ความปลอดภัยของ FrontPage 2002 ไม่รวมกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกเพิ่มไปยัง Microsoft Access ฐานข้อมูล
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่พิมพ์ไว้ในถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตในข้อความล้วน สำหรับการรักษาความปลอดภัยมากกว่า Microsoft แนะนำให้ คุณใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถใช้ Secure Sockets Layer (SSL) การเข้ารหัสลับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1 - การรับพร้อมให้ใช้คุณลักษณะ ASP ใน FrontPage 2002

ก่อนที่คุณสามารถใช้ลักษณะการทำงานของ ASP ใน FrontPage 2002 คุณต้องติดตั้งคอมโพเนนต์ที่ระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
318287สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการใช้ Active Server หน้า (ASP) ใน FrontPage 2002

ขั้นตอนที่ 2 - สร้างเว็บใหม่ใน FrontPage 2002

หมายเหตุ:สำหรับรหัสนี้ตัวอย่างการทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องมั่นใจว่า ชื่อเว็บจะเข้าสู่ระบบ และที่อยู่เว็บย่อยการออกจากรากของเว็บไซต์ของคุณ
 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกเพจหรือเว็บ.
 2. ในบานหน้าต่างงาน คลิกแม่แบบเว็บไซต์.
 3. ในรายการของต้นแบบ คลิกเว็บที่ว่างเปล่า.
 4. ระบุตำแหน่งที่ตั้งของเว็บบนเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้
  http://เซิร์ฟเวอร์ของคุณ/logon/
  โดย:เซิร์ฟเวอร์ของคุณชื่อของการเปิดใช้งาน ASP เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้
 5. คลิกตกลง.

ขั้นตอนที่ 3 - สร้างฐานข้อมูล โดยใช้การเข้าถึงของ Microsoft

 1. การเริ่มการทำงานการเข้าถึงของ Microsoft
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่.
 3. ในรายการตัวเลือก คลิกฐานข้อมูลเปล่า.
 4. ชื่อแฟ้มlogon.mdbและบันทึกไปยังเดสก์ท็อปของคุณ
 5. ในการตารางส่วน คลิกใหม่.
 6. ในรายการ คลิกมุมมองออกแบบแล้ว คลิกตกลง.
 7. สร้างเขตข้อมูลที่สอง:
  1. สำหรับการชื่อเขตข้อมูล:ประเภท:uid. สำหรับการชนิดข้อมูล:คลิกข้อความแล้ว คลิกคีย์หลัก.
  2. สำหรับการชื่อเขตข้อมูล:ประเภท:pwd. สำหรับการชนิดข้อมูล:คลิกข้อความ.
 8. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก. ชื่อตารางtblUsersแล้ว คลิกตกลง.
 9. ในการมุมมองเมนู คลิกมุมมองแผ่นข้อมูล.
 10. ในการuidคอลัมน์ ชนิดtestuser. ในการpwdคอลัมน์ ชนิดรหัสผ่าน:.
 11. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิดเมื่อต้องการปิดตาราง
 12. ออกจากการเข้าถึงของ Microsoft
หมายเหตุ:เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย รหัสผ่านจะมีการจำกัดการ mixture เป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ อักษรตัวพิมพ์เล็ก และหมายเลข

ขั้นตอนที่ 4 - นำเข้าฐานข้อมูล Microsoft Access

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกนำเข้า.
 2. คลิกเพิ่มแฟ้ม.
 3. ในการค้นหารายการ คลิกเดสก์ท็อปของคุณ
 4. คลิกการlogon.mdbแฟ้มที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 3แล้ว คลิกOPEN.
 5. คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. การเปลี่ยนแปลง URL ไปยัง_private/logon.mdbแล้ว คลิกตกลง.
 7. คลิกตกลงเมื่อต้องการนำเข้าแฟ้ม
 8. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้เพิ่มการเชื่อมต่อฐานข้อมูล คลิกไม่มี.

ขั้นตอนที่ 5 - สร้างเพจ ASP

คุณต้องสร้างแฟ้มหลาย ๆ แฟ้มที่ทำงานกับตัวอย่างนี้ ขั้นแรก สร้างของคุณโฮมเพจหรือไม่สำหรับเว็บไซต์ของคุณ ข้อเพ unsecureและยังเพจที่มีความปลอดภัยสำหรับการทดสอบ แล้วนี้เข้าสู่ระบบเว็บเพจและเข้าสู่ระบบรวมถึงแฟ้ม.

ขั้นตอน 5a - สร้างโฮมเพจ

หน้านี้ทำหน้าที่เป็นเพจเริ่มต้นสำหรับไซต์ของคุณ และมีการเชื่อมโยงไปยังเพ unsecureและเพจที่มีความปลอดภัยให้คุณจะสร้างในภายหลัง
 1. ในการFrontPageแถบเครื่องมือ คลิกหน้าใหม่.
 2. สลับไปยังมุมมอง HTML และลบ HTML ที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว รหัส
 3. พิมพ์ หรือวางรหัสต่อไปนี้ลงในเพจ:
  <% @language="vbscript" %>
  <html>
  <head><title>Home Page</title></head>
  <body>
  <h3>Home Page</h3>
  <p>You are logged on as: 
  <%
   If Len(Session("UID")) = 0 Then
    Response.Write "<b>You are not logged on.</b>"
   Else
    Response.Write "<b>" & Session("UID") & "</b>"
   End If
  %>
  </p>
  <ul>
  <li><a href="secure.asp">Secure Page</a></li>
  <li><a href="unsecure.asp">Unsecure Page</a></li>
  </ul>
  </body>
  </html>
  					
 4. บันทึกเพเป็นdefault.aspในโฟลเดอร์รากของเว็บของคุณ
 5. ปิดเพจนี้ โดยการคลิกปิดในการแฟ้ม:เมนู

ขั้นตอน 5b - สร้างเพจที่มี unsecure

เพจนี้มีเพจ ASP พื้นฐานที่ทุกคนสามารถเรียกดู
 1. ในการFrontPageแถบเครื่องมือ คลิกหน้าใหม่.
 2. สลับไปยังมุมมอง HTML และลบ HTML ที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว รหัส
 3. พิมพ์ หรือวางรหัสต่อไปนี้ลงในเพจ:
  <% @language="vbscript" %>
  <html>
  <head><title>Unsecure Page</title></head>
  <body>
  <h3>Unsecure Page</h3>
  <p>You are logged on as: 
  <%
   If Len(Session("UID")) = 0 Then
    Response.Write "<b>You are not logged on.</b>"
   Else
    Response.Write "<b>" & Session("UID") & "</b>"
   End If
  %>
  </p>
  <p><a href="default.asp">Back to default</a></p>
  </body>
  </html>
  					
 4. บันทึกเพเป็นdefault.aspในโฟลเดอร์รากของเว็บของคุณ
 5. ปิดเพจนี้ โดยการคลิกปิดในการแฟ้ม:เมนู

ขั้นตอนที่ 5 c - สร้างเพจที่มีความปลอดภัย

หน้าในขั้นตอนนี้จะเหมือนกับหน้า unsecure ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอน 5b, ยก เว้น ว่า คุณ จะ เพิ่ม บรรทัด ต่อ ไป นี้ ของ รหัส ที่ อยู่ ใกล้ ด้าน บน ของ หน้า:
<!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"-->
				
ทำ การ เพิ่ม บรรทัด ของ รหัส นี้ ไป ยัง หน้า เว็บ ASP ใดๆ ให้ หน้า เว็บ เพจ "ปลอดภัย" ได้
 1. ในการFrontPageแถบเครื่องมือ คลิกหน้า ใหม่.
 2. สลับ ไป ยัง มุม มอง HTML แล้ว ลบ และ HTML ที่ มี อยู่ ทั้ง หมด รหัส ได้
 3. พิมพ์ หรือ วาง รหัส ต่อ ไป นี้ ลง ใน เพจ:
  <% @language="vbscript" %>
  <!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"-->
  <html>
  <head><title>Secure Page</title></head>
  <body>
  <h3>Secure Page</h3>
  <p>You are logged on as: 
  <%
   If Len(Session("UID")) = 0 Then
    Response.Write "<b>You are not logged on.</b>"
   Else
    Response.Write "<b>" & Session("UID") & "</b>"
   End If
  %>
  </p>
  <p><a href="default.asp">Back to default</a></p>
  </body>
  </html>
  					
 4. บันทึกเพเป็นsecure.aspในโฟลเดอร์รากของการเข้าสู่ระบบของเว็บ
 5. ปิดเพจนี้ โดยการคลิกปิดในการแฟ้ม:เมนู

ขั้นตอน 5 d - สร้างเพจที่เข้าสู่ระบบ

หน้าการเข้าสู่ระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้มีลักษณะเป็นกล่องโต้ตอบเข้าสู่ระบบ Windows มาตรฐาน ผู้ใช้พยายามเข้าถึงเพจที่มีความปลอดภัยส่งไปยังหน้านี้ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง
 1. ในการFrontPageแถบเครื่องมือ คลิกหน้าใหม่.
 2. สลับไปยังมุมมอง HTML และลบ HTML ที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว รหัส
 3. พิมพ์ หรือวางรหัสต่อไปนี้ลงในเพจ:
  <% @language="vbscript" %>
  <!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"-->
  <%
   ' Was this page posted to?
   If UCase(Request.ServerVariables("HTTP_METHOD")) = "POST" Then
    ' If so, check the username/password that was entered.
    If ComparePassword(Request("UID"),Request("PWD")) Then
     ' If comparison was good, store the user name...
     Session("UID") = Request("UID")
     ' ...and redirect back to the original page.
     Response.Redirect Session("REFERRER")
    End If
   End If
  %>
  <html>
  <head><title>Logon Page</title>
  <style>
  body { font-family: arial, helvetica }
  table { background-color: #cccccc; font-size: 9pt; padding: 3px }
  td  { color: #000000; background-color: #cccccc; border-width: 0px }
  th  { color: #ffffff; background-color: #0000cc; border-width: 0px }
  </style>
  </head>
  <body bgcolor="#000000" text="#ffffff">
  <h3 align="center">&#xa0;</h3>
  <div align="center"><center>
  <form action="<%=LOGON_PAGE%>" method="POST">
  <table border="2" cellpadding="2" cellspacing="2">
   <tr>
    <th colspan="4" align="left">Enter User Name and Password</th>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td colspan="2" align="left">Please type your user name and password.</td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td align="left">Site</td>
    <td align="left"><%=Request.ServerVariables("SERVER_NAME")%> &#xa0;</td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td align="left">User Name</td>
    <td align="left"><input name="UID" type="text" size="20"></td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td align="left">Password</td>
    <td align="left"><input name="PWD" type="password" size="20"></td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="LOGON"></td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
  </table>
  </form>
  </center></div>
  </body>
  </html>
  					
 4. บันทึกเพเป็นlogon.aspในโฟลเดอร์รากของการเข้าสู่ระบบของเว็บ
 5. ปิดเพจนี้ โดยการคลิกปิดในการแฟ้ม:เมนู

ขั้นตอน 5e - สร้างการเข้าสู่ระบบรวมถึงแฟ้ม

แฟ้มนี้รวมผู้ใช้ชื่อและรหัสผ่านฟังก์ชัน และถูกใช้ โดยทั้งสองแบบเพจที่มีความปลอดภัยและหน้าการเข้าสู่ระบบ.
 1. ในการFrontPageแถบเครื่องมือ คลิกหน้าใหม่.
 2. สลับไปยังมุมมอง HTML และลบ HTML ที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว รหัส
 3. พิมพ์ หรือวางรหัสต่อไปนี้ลงในเพจ:
  <%
   ' Do not cache this page.
   Response.CacheControl = "no-cache"
  
   ' Define the name of the users table.
   Const USERS_TABLE = "tblUsers"
   ' Define the path to the logon page.
   Const LOGON_PAGE  = "/logon/logon.asp"
   ' Define the path to the logon database.
   Const MDB_URL   = "/logon/_private/logon.mdb"
  
   ' Check to see whether you have a current user name.
   If Len(Session("UID")) = 0 Then
    ' Are you currently on the logon page?
    If LCase(LOGON_PAGE) <> LCase(Request.ServerVariables("URL")) Then
     ' If not, set a session variable for the page that made the request...
     Session("REFERRER") = Request.ServerVariables("URL")
     ' ...and redirect to the logon page.
     Response.Redirect LOGON_PAGE
    End If
   End If
  
   ' This function checks for a username/password combination.
   Function ComparePassword(UID,PWD)
    ' Define your variables.
    Dim strSQL, objCN, objRS
    ' Set up your SQL string.
    strSQL = "SELECT * FROM " & USERS_TABLE & _
     " WHERE (UID='" & ParseText(UID) & _
     "' AND PWD='" & ParseText(PWD) & "');"
    ' Create a database connection object.
    Set objCN = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    ' Open the database connection object.
    objCN.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=" & _
     Server.MapPath(MDB_URL) & "; uid=admin; pwd="
    ' Run the database query.
    Set objRS = objCN.Execute(strSQL)
    ' Set the status to true/false for the database lookup.
    ComparePassword = Not(objRS.EOF)
    ' Close your database objects.
    Set objRS = Nothing
    Set objCN = Nothing
   End Function
  
   ' This function restricts text to alpha-numeric data only.
   Function ParseText(TXT)
    Dim intPos, strText, intText
    For intPos = 1 TO Len(TXT)
     intText = Asc(Mid(TXT,intPos,1))
     If (intText > 47 And intText < 58) Or _
       (intText > 64 And intText < 91) Or _
       (intText > 96 And intText < 123) Then
       strText = strText & Mid(TXT,intPos,1)
     End if
    Next
    ParseText = strText
   End Function
  %>
 4. บันทึกเพเป็นlogon.incในการ_privateโฟลเดอร์ของคุณเข้าสู่ระบบเว็บ
 5. ปิดเพจนี้ โดยการคลิกปิดในการแฟ้ม:เมนู

ขั้นตอนที่ 6 - ทดสอบเว็บเข้าสู่ระบบ

 1. ใน FrontPageรายการโฟลเดอร์คลิกdefault.asp. ในการFrontPageแถบเครื่องมือ คลิกแสดงตัวอย่างในเบราว์เซอร์.
 2. เบราว์เซอร์ของคุณในขณะนี้โหลดโฮมเพจหรือตัวอย่าง และแสดงว่า คุณไม่ได้บันทึกไว้บน
 3. คลิกการเชื่อมโยงสำหรับเพ unsecure เพจที่โหลด และแสดงว่า คุณไม่ได้บันทึกไว้บน คลิกการเชื่อมโยงกลับไปยังหน้าเริ่มต้น
 4. คลิกการเชื่อมโยงไปยังเพจที่มีความปลอดภัย หน้าการเข้าสู่ระบบโหลดแทนของเพจที่มีความปลอดภัย
 5. ประเภท:testuserสำหรับชื่อผู้ใช้ พิมพ์รหัสผ่าน:สำหรับรหัสผ่าน แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ.
 6. เพจที่มีความปลอดภัยปรากฏขึ้น และแสดงว่า คุณเข้าสู่ระบบในฐานะtestuser. คลิกการเชื่อมโยงกลับไปยังหน้าเริ่มต้น
 7. โฮมเพจหรือตัวอย่างที่โหลด และแสดงว่า คุณเข้าสู่ระบบในฐานะtestuser.
 8. คลิกการเชื่อมโยงสำหรับเพ unsecure เพจที่โหลด และแสดงว่า คุณเข้าสู่ระบบในฐานะ testuser

ตัวอย่างการเข้าสู่ระบบที่กำหนดเอง

คุณสามารถกำหนดตัวอย่างการเข้าสู่ระบบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
 • เพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน: คุณสามารถเปิดฐานข้อมูล โดยการคลิกสองครั้งใน FrontPage และเพิ่มผู้ใช้ไปยังตาราง tblUsers แล้ว ได้
 • การรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ของเว็บเพจ: การรักษาความปลอดภัยของเว็บเพอื่นในเว็บของคุณ คุณต้องบันทึกแฟ้ม ด้วยนามสกุลชื่อแฟ้ม ASP ตัวอย่างเช่นmypage.aspแล้ว เพิ่มสองบรรทัดต่อไปนี้ไปยังด้านบนมากของแฟ้ม:
  <% @language="vbscript" %>
  <!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"-->
  						
  ระบุบรรทัดแรกที่ คุณใช้ Microsoft Visual Basic การเขียนสคริปต์ Edition (VBScript) สำหรับภาษาสคริปต์ของคุณ และบรรทัดสองรวมผู้ใช้ชื่อและรหัสผ่านฟังก์ชันจากนั้นเข้าสู่ระบบรวมถึงแฟ้มให้คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวม Active Server หน้า (ASP) กับฐานข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
299987วิธีการใช้ฐานข้อมูลและเซสชัน ASP ใช้การรักษาความปลอดภัย ASP
300382วิธีการสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากเพจที่มี ASP ใน IIS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 321439 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbdatabase kbasp kbprogramming kbhowtomaster kbmt KB321439 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321439

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com