ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด--ข้อผิดพลาด (-1601) สำรองดิสก์" เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงของ Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 321497 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อ คุณ พยายาม ติด ตั้ง การ ปรับ ปรุง Office คุณ อาจ ได้ รับ ข้อ ความ แสดง ข้อ ความ ข้อ ผิด พลาด คล้าย กับ ข้อ ความ ต่อ ไป นี้:
ดิสก์ข้อผิดพลาดของ--ข้อผิดพลาดสำรอง (-1601)

ไม่สามารถเข้าถึงบริการ Windows Installer Contact your support personnel to verify that the windows Installer service is properly registered.
แฟ้มบันทึกสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตภัณฑ์ { 90280409 11 - 6000 - D 3-8CFE-0050048383C9 }
Microsoft Office XP Professional ด้วย FrontPage
การใช้โปรแกรมปรับปรุง
C:\DOCUME~1\branber\LOCALS~1\Temp\IXP001.TMP\OUTLOOK.msp
บรรทัดคำสั่ง:
PATCH="C:\DOCUME~1\branber\LOCALS~1\Temp\IXP001.TMP\OUTLOOK.msp"
รี = ReallySuppress
การปรับปรุงสิ้นสุดลง ด้วยรหัสสถานะ: 1601
เสร็จสิ้นการประมวลผลการปรับปรุงบน 6/28/2001 ที่ 11:41:26
ผิดพบพลาด 1601 ขณะปรับปรุง
แฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Windows จะเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:

การเรียกกระบวนการ: C:\DOCUME~1\branber\LOCALS~1\Temp\IXP001.TMP\ohotfix.exe === ของ MSI (c) (F4:90): การตั้งค่าใหม่แคค่านโยบาย
ของ MSI (c) (F4:90): ค่านโยบายของเครื่องจักร 'ดีบัก' เป็น 0
ของ MSI (c) (F4:90): ******* RunEngine:
******* ผลิตภัณฑ์: { 90280409 11 - 6000 - D 3-8CFE-0050048383C9 }
******* การกระทำ:
******* CommandLine: **********
ของ MSI (c) (F4:90): ฝั่งไคลเอ็นต์และ UI จะไม่มี หรือพื้นฐาน: การเรียกใช้การติดตั้งทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์
ของ MSI (c) (F4:90): Grabbed ผิดพลาดของการดำเนินการ
ของ MSI (c) (F4:90): Cloaking การเปิดใช้งาน
ของ MSI (c) (F4:90): นับ Incrementing เพื่อปิดใช้งานการปิดระบบ counter หลังจากเพิ่ม: 0
ของ MSI (c) (F4:90): Decrementing ตัวนับการปิดใช้งานการปิดระบบ ถ้า counter > = 0 ปิดเครื่องจะถูกปฏิเสธ counter หลัง decrement: -1
ของ MSI (c) (F4:90): MainEngineThread ถูกส่งกลับ 1601

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดระบบ Windows Installer บริการ และจากนั้น ลงทะเบียนใหม่ดังกล่าว ซึ่งทำให้แน่ใจว่าที่ Windows Installer โปรแกรมฟังก์ชันอย่างถูกต้อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดmsiexec /unregแล้ว คลิกตกลง.
 3. เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 4. ในการOPENกล่อง ชนิดmsiexec /regserverแล้ว คลิกตกลง.
 5. เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ ติดตั้งการปรับปรุง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 321497 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
Keywords: 
kbsetup kbupdate kbtshoot kbprb kbmt KB321497 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321497

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com