ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่พบระบบปฏิบัติการ" หรือ "ระบบปฏิบัติการหายไป" เมื่อคุณเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 321626 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณพยายามจะเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP คุณอาจจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าไม่พบระบบปฏิบัติการ ปัญหานี้อาจมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, การติดตั้ง BIOS ที่ไม่ถูกต้อง, Master Boot Record (MBR) เสียหายหรือสูญหาย หรือพาร์ติชันที่ใช้งานไม่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้ง BIOS ของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง ใช้คอนโซลการกู้ข้อมูลคืน Windows XP หรือทำเครื่องหมายพาร์ติชันที่ถูกต้องบนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ให้อยู่ในสถานะใช้งานอยู่

อาการ

เมื่อคุณเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้:
ไม่พบระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการหายไป
เมื่อคุณเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังคอนโซลการกู้ข้อมูลคืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่การใช้งานการกู้คืน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
การติดตั้งไม่พบไดรฟ์ฮาร์ดใดๆ ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากมีเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้:
  • โปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) ไม่พบฮาร์ดดิสก์
  • ฮาร์ดดิสก์เสียหาย
  • เซ็กเตอร์ 0 ของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์จริงมี Master Boot Record (MBR) ที่ไม่ถูกต้องหรือผิดปกติ

    หมายเหตุ โปรแกรมอื่นๆ หรือความเสียหายของดิสก์สามารถสร้างความเสียหายให้ MBR ได้
  • พาร์ติชันที่เข้ากันไม่ได้ถูกระบุให้อยู่ในสถานะใช้งานอยู่
  • พาร์ติชันที่มี MBR ไม่อยู่ในสถานะใช้งานอีกต่อไป

การแก้ไข

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณประสบ

วิธีที่ 1: ตรวจสอบการติดตั้ง BIOS

ตรวจสอบการติดตั้ง BIOS ของคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่า BIOS จัดแสดงรายการและรู้จักฮาร์ดดิสก์ ดูเอกสารคอมพิวเตอร์หรือติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบการตั้งค่า BIOS

หลังจากที่คุณตรวจสอบแล้วว่า BIOS ของคอมพิวเตอร์ค้นพบฮาร์ดดิสก์ ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ และทดสอบเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข หรือ BIOS ของคอมพิวเตอร์ไม่พบฮาร์ดดิสก์ อาจมีปัญหาเกิดขึ้นที่ฮาร์ดแวร์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เพื่อสอบถามถึงวิธีการแก้ไขปัญหานี้ คุณอาจต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความที่เหมาะสมในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
65416 รายการข้อมูลการติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60781 รายการข้อมูลการติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60782 รายการข้อมูลการติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

วิธีที่ 2: ใช้คอนโซลการกู้คืน

ใช้คำสั่ง fixmb ในคอนโซลการกู้คืนของ Windows XP เพื่อซ่อมแซม MBR ของพาร์ติชันเริ่มต้นระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนโซลการกู้ลคืน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
314058 คำอธิบายของคอนโซลการกู้คืนของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
307654 วิธีการติดตั้งและใช้ 'คอนโซลการกู้คืน' ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

วิธีที่ 3: เปลี่ยนพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่

หากพาร์ติชันที่ถูกทำเครื่องหมายให้อยู่ในสถานะใช้งานอยู่ไม่มีแฟ้มเริ่มต้นระบบ Windows XP หรือพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่มีระบบปฏิบัติการที่แตกต่างหรือเข้ากันไม่ได้ คุณต้องทำเครื่องหมายพาร์ติชันระบบที่ถูกต้องให้มีสถานะใช้งานอยู่เสียก่อน จึงเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

หมายเหตุ สามารถมีพาร์ติชันระบบที่ใช้งานอยู่ครั้งละหนึ่งพาร์ติชันเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเครื่องหมายพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
315261 คอมพิวเตอร์จะไม่เริ่มการทำงานหลังจากที่คุณเปลี่ยนพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่โดยใช้เครื่องมือการจัดการดิสก์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบใน Windows XP โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
308041 ข้อมูลสำหรับแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 321626 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มิถุนายน 2550 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb KB321626

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com