Algemene problemen oplossen die optreden wanneer een cd of dvd niet kan worden gelezen op een computer met Windows XP.

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 321641 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL321641
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u algemene problemen oplost die optreden wanneer een cd of dvd in een schijfstation niet kan worden gelezen op een computer met Microsoft Windows XP. Dit artikel biedt een aantal methoden waarmee u deze problemen wellicht kunt oplossen.

Dit artikel is bedoeld voor een beginnende tot enigszins ervaren computergebruiker.

Wellicht kunt u de stappen beter volgen als u dit artikel afdrukt.

Symptomen van het probleem

Wanneer u een bestand of programma wilt openen dat op een cd of dvd staat, wordt in een foutbericht gemeld dat er iets mis is met de schijf, het cd-station of het dvd-station.

Opmerking Daarnaast kunnen er een of meer van de volgende problemen optreden:
 • De label van de schijf wordt niet weergegeven in Windows Verkenner.
 • De inhoud van de schijf wordt niet weergegeven in Windows Verkenner.
 • Wanneer u de schijf in het station plaatst of wanneer de computer de schijf wil lezen, reageert de computer niet meer.
 • De schijf kan niet worden uitgeworpen.
 • Het lezen van de schijf duurt lang.

Methoden om het probleem op te lossen

Gebruik de volgende methoden in de aangegeven volgorde.

Methode 1: De schijf testen op beschadigingen en vervolgens reinigen

In het geval van problemen met een schijfstation moet u altijd eerst controleren of de schijf beschadigd of vuil is. Gebruik hiervoor de volgende methode:
 1. Verwijder de schijf uit het station en controleer de schijf op beschadigingen, zoals krassen of scheurtjes.
 2. Als de schijf beschadigd is, neemt u contact op met de fabrikant voor een vervangende schijf.
 3. Controleer na ontvangst van de vervangende schijf of de computer deze wel kan lezen.
 4. Als de computer de schijf nog steeds niet kan lezen, gebruikt u een speciale schoonmaakset of veegt u de zilveren kant van de schijf voorzichtig schoon met een zachte, pluisvrije katoenen doek.

  Opmerking Gebruik geen papieren doekje om de schijf te reinigen. Hierdoor kan de kunststof beschadigd raken of kunnen er strepen achterblijven.
 5. Veeg de schijf schoon vanuit het midden naar de rand.

  Opmerking Maak geen cirkelvormige bewegingen ? dit kan krassen veroorzaken op de schijf.
 6. Controleer of de computer de schijf kan lezen.
 7. Als dat nog steeds niet het geval is, maakt u de schijf schoon met een van de volgende artikelen:
  • Een met water bevochtigd katoenen doekje
  • Een reinigingsmiddel voor cd's
  • Een reinigingsmiddel voor dvd's
 8. Maak de schijf zorgvuldig droog en plaats de schijf in het station.
 9. Controleer of de computer de schijf kan lezen.

Methode 2: Een ander schijfstation gebruiken

Als de computer meerdere schijfstations heeft, plaatst u de schijf in een ander station en probeert u opnieuw de schijf te lezen. U kunt ook kijken of de schijf op een andere computer wel wordt gelezen.

Opmerking Controleer of de schijf compatibel is met het schijfstation. Plaats bijvoorbeeld geen dvd-schijf in een standaard-cd-romstation. En plaats geen cd-rw-schijf in een cd-station dat geen ondersteuning biedt voor cd-rw-schijven. Controleer bij dvd's of op de voorkant van het station een dvd-logo wordt weergegeven.

Contact opnemen met de fabrikant van de schijf of het cd- of dvd-station

Als de schijf in het andere station goed wordt gelezen, neemt u contact op met de fabrikant van de computer of van het schijfstation. Het probleem wordt mogelijk veroorzaakt door het oorspronkelijke schijfstation.

Als de schijf ook in het andere station niet functioneert, neemt u contact op met de fabrikant voor een vervangende schijf. De schijf is mogelijk beschadigd.

Methode 3: Controleren op bijgewerkte stuurprogramma's in Windows Update

Soms is de oorzaak van het probleem een ontbrekende update. Ga als volgt te werk om te controleren of dit het geval is:

Ga naar de volgende Microsoft-website om te controleren of er updates zijn:
http://windowsupdate.microsoft.com
Als u het probleem met deze stappen niet kunt oplossen, gebruikt u de geavanceerde stappen voor probleemoplossing in dit artikel. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, is het wellicht raadzaam iemand anders om hulp te vragen of om contact op te nemen met de ondersteuningsservice. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over hoe u dit doet:
http://support.microsoft.com/contactus/

Geavanceerde probleemoplossing

Deze sectie is bedoeld voor ervaren computergebruikers. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, is het wellicht raadzaam iemand anders om hulp te vragen of om contact op te nemen met de ondersteuningsservice. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over hoe u dit doet:
http://support.microsoft.com/contactus/

Methode 1: De schijf controleren door bestanden te kopiëren

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en druk op Enter.
 2. Kopieer de bestanden van de cd- of dvd-schijf naar de map cdtest op de vaste schijf. Typ xcopy schijfstation:\*.* vasteschijfstation:\cdtest /v /e bij de opdrachtprompt en druk op Enter.

  Opmerkingen
  • In deze stap staat schijfstation voor de stationsletter van het cd- of dvd-station. De variabele vasteschijfstation staat voor de stationsletter van de vaste schijf.
  • Als u wordt gevraagd of met 'cdtest' een bestandsnaam of directorynaam wordt bedoeld, drukt u op F.
  • Nadat de bestanden zijn gekopieerd, kunt u de bestanden verwijderen. Typ rd /s cdtest bij de opdrachtprompt en druk op Enter.

Methode 2: Niet-essentiële software afsluiten

Stap 1: De computer opstarten met alleen de essentiële software

 1. Start de computer op met alleen de essentiële stuurprogramma's en toepassingen.

  Opmerking Als u meer informatie wilt over het starten van Windows met een minimale hoeveelheid stuurprogramma's, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  310353 Windows XP configureren voor opstarten in de modus voor schoon opstarten

Stap 2: Alle niet-essentiële programma's afsluiten

 1. Nadat de computer opnieuw is opgestart, sluit u alle geopende programma's af.
 2. Klik met de rechtermuisknop op elk pictogram in het systeemvak en klik op Afsluiten.

  Opmerking Het systeemvak bevindt zich uiterst rechts op de taakbalk, naast de klok. Sommige programma's in het systeemvak beschikken niet over de opdracht Afsluiten. In dat geval klikt u op Afsluiten, Sluiten of Uitschakelen, afhankelijk van de opdrachten die beschikbaar zijn voor het programma.
 3. Druk op Ctrl+Alt+Delete en klik op Taakbeheer in het scherm Windows-beveiliging.
 4. Klik in Windows Taakbeheer op Toepassingen.
 5. Als er een programma in de lijst Taak wordt vermeld, selecteert u de naam van het programma en klikt u op Taak beëindigen.
 6. Herhaal de vorige stap totdat de lijst Taak leeg is.

Stap 3: De schijf nogmaals lezen

 1. Probeer opnieuw de schijf te lezen.

Methode 3: De controller voor het schijfstation instellen op de DMA-modus (Direct Memory Access)

 1. Configureer het cd- of dvd-station voor gebruik van de DMA-modus. Voor meer informatie over de manier waarop u de stationscontroller van uw computer kunt instellen op de DMA-modus, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  310751 Apparaatinstellingen zijn moeilijk te vinden in Windows XP
 2. Probeer opnieuw de schijf te lezen.

Methode 4: Dvd-problemen oplossen

Stap 1: Alle kabels loskoppelen

 1. Ontkoppel alle kabels die zijn aangesloten op de video-uitgangen van de computer.
 2. Probeer opnieuw de schijf te lezen.
 3. Als de problemen blijven bestaan, gaat u naar stap 2.

Stap 2: Het dvd-stuurprogramma bijwerken

 1. Neem contact op met de fabrikant van het dvd-station voor een bijgewerkt stuurprogramma voor het dvd-station en volg de instructies van de fabrikant voor de installatie van het stuurprogramma.
 2. Probeer opnieuw de schijf te lezen.
 3. Als de problemen blijven bestaan, gaat u naar stap 3.

Stap 3: Een hardware-dvd-decoder of software-dvd-decoder verkrijgen

 1. Neem contact op met de fabrikant van het dvd-station voor een hardware-dvd-decoder of software-dvd-decoder en volg de instructies van de fabrikant voor de installatie van de decoder.

  Opmerking Veel video-adapters hebben een ondersteunende functie bij het decoderen van dvd-schijven. Het is echter mogelijk dat een dvd-film niet volledig wordt gedecodeerd door de video-adapter.
 2. Probeer opnieuw de schijf te lezen.
 3. Als het probleem met de schijf blijft bestaan, controleert u of de geluidskaart van de computer compatibel is met het dvd-station.

  Opmerking Voor hardware- en softwaredecoders is in de meeste gevallen een geluidskaart nodig om dvd-films te kunnen afspelen.
 4. Probeer opnieuw de schijf te lezen.
 5. Als de problemen blijven bestaan, neemt u contact op met de fabrikant om in het bezit te komen van een nieuwe schijf. .

Referenties

Vergelijkbare problemen en oplossingen

Als u nog steeds problemen ondervindt waarvan de symptomen lijken op die van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven, gaat het mogelijk toch om een ander probleem. Hier volgt een lijst met artikelen waarin vergelijkbare problemen worden beschreven, die u kunt nalezen om te bepalen wat het probleem exact is:
308012 Problemen oplossen die zich voordoen wanneer u een dvd afspeelt in Windows XP
324129 Problemen oplossen met het schrijven van gegevens naar een optische cd-r- of cd-rw-schijf in Windows XP
314096 Geavanceerde probleemoplossing voor problemen die zich voordoen tijdens de installatie van een nieuw cd- of dvd-station in Windows XP
818733 Windows XP herkent geen dvd-rw's
126380 Cd-romproblemen oplossen in Windows 2000 en Windows NT
218617 Problemen met het lezen van cd-rom's of dvd-rom's oplossen
Als u het probleem niet hebt kunnen oplossen aan de hand van de hierboven vermelde artikelen of als u te maken hebt met symptomen die verschillen van de in dit artikel beschreven symptomen, wordt u aangeraden in de Microsoft Knowledge Base naar meer informatie te zoeken. Als u de Microsoft Knowledge Base wilt raadplegen, bezoekt u de volgende website van Microsoft:
http://support.microsoft.com
Vervolgens typt u de tekst van het weergegeven foutbericht of typt u een beschrijving van het probleem in het veld Zoeken op ondersteuningswebsite (Knowledge Base).

Eigenschappen

Artikel ID: 321641 - Laatste beoordeling: dinsdag 13 mei 2008 - Wijziging: 6.4
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbresolve kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbceip kbhowto kberrmsg kbinfo KB321641

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com