คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด และจะได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวโดเมน Windows NT ใน Outlook 2000, Outlook 2002 หรือ Outlook 2007 อย่างต่อเนื่อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 321652 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่ม Microsoft Outlook คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ข้อมูลของคุณเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และโดเมนของคุณ แล้วพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง ถ้าบัญชีผู้ใช้ใหม่ หรือถ้าผู้ดูแลระบบของคุณร้องขอการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ที่คุณจำเป็นต้องคลิก เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสผ่านของคุณใหม่แล้ว
หรือ
ข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบให้มาได้ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อผู้ใช้และโดเมนของคุณถูกต้อง แล้วพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง
เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Outlook กับกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server ของคุณ คุณได้รับพร้อมต์สำหรับข้อมูลประจำตัวของโดเมน Windows ของคุณหลายครั้ง หลังจากที่คุณได้รับพร้อมท์หลาย คุณนำเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม คุณอาจได้รับการพร้อมท์เพิ่มเติมในระหว่างรอบเวลา

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากรีจิสทรีของระบบอาจจะมีอย่าง น้อยหนึ่งค่าในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
ค่าต่อไปนี้คือ ค่าหลักที่จำเป็นสำหรับ Windows XP หรือ Windows 2000:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อ:ประเภท:ข้อมูล
(Default)Reg_SZ(ไม่ได้กำหนดค่า)
ncacn_httpReg_SZRpcrt4.dll
ncacn_ip_tcpReg_SZRpcrt4.dll
ncacn_npReg_SZRpcrt4.dll
ncacn_nb_tcpReg_SZRpcrt4.dll
ncadg_ip_udpReg_SZRpcrt4.dll

ค่าต่อไปนี้คือ ค่าหลักที่จำเป็นสำหรับ Windows 98:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อ:ประเภท:ข้อมูล
(Default)Reg_SZ(ไม่ได้กำหนดค่า)
ncacn_npReg_SZRpcltc1.dll
ncalrpcReg_SZ
ncadg_ip_udpReg_SZRpcltc3.dll
ncacn_httpReg_SZRpcltccm.dll

ต่อไปนี้ของระบบลำดับผูกโพรโทคอล คุณได้รับพร้อมต์สำหรับข้อมูลประจำตัวในแต่ละค่าที่หายไปจนถึงค่าที่ตรงกับโพรโทคอลถัดไปในใบสั่งแบบรวม

การแก้ไข

ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหานี้

วิธีที่ 1:

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


นำเข้าคีย์รีจิสทรีที่ถูกต้องจากคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการดังนี้::
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
  KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
 3. คลิกการClientProtocolsคีย์:
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกส่งออก.
 5. บันทึกแฟ้ม.reg ที่หรือนามสกุล.txt เป็นในกรณีคุณต้องการส่งแฟ้ม โดยใช้ Outlook คุณต้องบันทึก และเปลี่ยนชื่อสิ่งที่แนบกับนามสกุลเป็น.reg เพื่อนำเข้าคีย์นั้น
 6. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 7. เปลี่ยนชื่อแฟ้มที่คุณส่งเฉพาะออกจากนามสกุลแฟ้มเป็น.txt กับนามสกุลเป็น.reg แล้ว คัดลอกไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 8. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 9. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
 10. เลือกโฟลเดอร์ ClientProtocols คลิกแฟ้ม:แล้ว คลิกนำเข้า.
 11. เลือกแฟ้ม.reg ที่คุณบันทึก แล้ว คลิกOPEN.
 12. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 13. เลิกแล้ว เริ่ม Outlook 2002

วิธีที่ 2

ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อสร้างค่าที่หายไปด้วยตนเอง ด้วยวิธีการดังนี้::
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
 3. คลิกแก้ไขคลิกใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระ.
 4. แก้ไขค่าสายอักขระใหม่ มีข้อมูลชื่อและข้อมูลที่อยู่ในตารางในส่วน "การทำให้เกิด" ของบทความนี้
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับแต่ละค่าที่หายไป
 6. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 321652 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
Keywords: 
kbregistry kbpermissions kberrmsg kbprb kbmt KB321652 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321652

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com