OFFXP: Używanie narzędzia Group Policy Results w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 321709 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak używać narzędzia Group Policy Results (Gpresult.exe) w systemie Windows 2000.

Omówienie narzędzia Group Policy Results

Narzędzia Group Policy Results można używać w celu wyświetlania informacji o wpływie Zasad grupy zarówno na zalogowanego użytkownika, jak i komputer. To narzędzie uruchamiane z wiersza polecenia jest dostępne w zestawie Windows 2000 Resource Kit. Aby pobrać to narzędzie, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools/default.asp
Narzędzia Group Policy Results można używać w celu wyświetlania następujących informacji o zalogowanym użytkowniku i komputerze.
 • Informacje o systemie operacyjnym:
  • Typ: Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional lub kontroler domeny
  • Numer wersji i informacje o dodatku Service Pack
  • Czy zainstalowane są Usługi terminalowe i jeśli tak, jaki tryb jest używany
 • Informacje o użytkowniku:
  • Nazwa użytkownika i lokalizacja w usłudze Active Directory (jeśli ma zastosowanie)
  • Nazwa i typ domeny (Windows 2000 lub Microsoft Windows NT)
  • Nazwa lokacji
  • Czy użytkownik ma profil lokalny czy mobilny i lokalizacja profilu Członkostwo w grupie zabezpieczeń
  • Członkostwo w grupie zabezpieczeń
  • Uprawnienia zabezpieczeń
 • Informacje o komputerze:
  • Nazwa komputera i lokalizacja w usłudze Active Directory (jeśli ma zastosowanie)
  • Nazwa i typ domeny (Windows 2000 lub Microsoft Windows NT)
  • Nazwa lokacji
 • Informacje o Zasadach grupy:
  • Czas ostatniego zastosowania Zasad grupy i kontroler domeny, który zastosował ustawienia Zasad grupy dla użytkownika i komputera
  • Lista wszystkich zastosowanych obiektów Zasad grupy (GPOs) i ich szczegóły, w tym podsumowanie rozszerzeń, które zawiera każdy obiekt Zasad grupy
  • Zastosowane ustawienia rejestru i ich szczegóły
  • Przekierowane foldery i ich szczegóły
  • Informacje o przydziałach dysku
  • Ustawienia zabezpieczeń protokołu IP
  • Skrypty

Składnia polecenia Gpresult.exe

Polecenie Gpresult używa następującej składni:
gpresult [/v] [/s] [/c] [/u]
W programie Gpresult.exe można użyć następujących parametrów:
 • /v: Tego parametru używa się, aby uruchomić polecenie Gpresult.exe w trybie informacji pełnej. Użycie tego parametru powoduje wyświetlenie następujących informacji (oprócz typowo wyświetlanych informacji):
  • Lista uprawnień dostępu użytkownika
  • Szczegóły obiektów Zasad grupy, w tym identyfikator GUID, przyjazna nazwa, wersja i źródło
  • Szczegóły następujących rozszerzeń Zasad grupy:
   • Szablony administracyjne (ustawienia zasad oparte na rejestrze)
   • Zarządzanie aplikacjami
   • Przydziały dysku
   • Przekierowanie folderów
   • Zabezpieczenia IP
   • Skrypty
 • /s: Tego parametru używa się, aby uruchomić polecenie Gpresult.exe w trybie superpełnym. Użycie tego parametru powoduje wyświetlenie następujących informacji (oprócz informacji typowo wyświetlanych):
  • Binarne wartości binarnych ustawień rejestru (jeśli ma zastosowanie)
  • Szczegółowa lista programów wyświetlanych przez narzędzie Dodaj/Usuń programy, znajdujące się w Panelu sterowania
  • Kontener zasad grupy (GPC) i Szablon zasad grupy (GPT) oraz numery wersji obiektów Zasad grupy
 • /c: Tego parametru używa się, aby wyświetlić jedynie informacje o ustawieniach komputera.
 • /u: Tego parametru używa się, aby wyświetlić jedynie informacje o ustawieniach użytkownika.

Przykłady

 • Aby uruchomić narzędzie Gpresult.exe w trybie informacji pełnej, w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  gpresult /v
 • Aby uruchomić narzędzie Gpresult.exe w trybie superpełnym i przekierować wyjście do pliku o nazwie Gp.txt w folderze C:\Reports, w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  gpresult /s > c:\reports\gp.txt
 • Aby wyświetlić jedynie informacje o ustawieniach użytkownika, w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  gpresult /u
 • Aby wyświetlić jedynie informacje o ustawieniach użytkownika, w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  gpresult /c

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat polecenia Gpresult.exe, wpisz gpresult /? w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zestawu Windows 2000 Resource Kit, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/default.mspx
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Zasad grupy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/howto/seconfig.mspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 321709 - Ostatnia weryfikacja: 24 listopada 2006 - Weryfikacja: 6.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbother kbother kbhowto kbhowtomaster KB321709

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com