HOW TO: ใช้เครื่องมือผลลัพธ์ของนโยบายกลุ่มใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 321709 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้กลุ่มผลลัพธ์นโยบายเครื่องมือ (Gpresult.exe) ใน Windows 2000

ภาพรวมของเครื่องมือผลลัพธ์ของนโยบายกลุ่ม

คุณสามารถใช้เครื่องมือผลลัพธ์ของนโยบายกลุ่มเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการมีผลกระทบวิธี Group Policy ต่อสู่ระบบในขณะนี้ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้จะพร้อมใช้งานในทรัพยากร Kit การ Windows 2000เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 2000 ทรัพยากรเครื่อง Kit มือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
927229เครื่อง windows 2000 ทรัพยากร Kit มือสำหรับงานด้านการดูแล
คุณสามารถใช้ Gpresult.exe เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับสู่ระบบในขณะนี้ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ที่ต่อไปนี้:
 • ข้อมูลของระบบปฏิบัติการ:
  • ชนิด: Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional หรือโดเมนคอนโทรลเลอร์
  • หมายเลขรุ่นและบริการบรรจุข้อมูล
  • ว่ามีการติดตั้งบริการเทอร์มินัล และ โหมดที่ใช้
 • ข้อมูลผู้ใช้:
  • ชื่อผู้ใช้และตำแหน่งที่ตั้งใน Active Directory (ถ้ามี)
  • ชื่อโดเมนและชนิด (Windows 2000 หรือ Microsoft Windows NT)
  • ชื่อไซต์
  • ไม่ว่าผู้ใช้มีโปรไฟล์ภายในเครื่อง หรือข้ามเขต และตำแหน่งที่ตั้งของโพรไฟล์
  • สมาชิกของกลุ่มรักษาความปลอดภัย
  • สิทธิ์ในการรักษาความปลอดภัย
 • ข้อมูลคอมพิวเตอร์:
  • ชื่อคอมพิวเตอร์และตำแหน่งที่ตั้งใน Active Directory (ถ้ามี)
  • ชื่อโดเมนและชนิด (Windows 2000 หรือ Windows NT)
  • ชื่อไซต์
 • ข้อมูลนโยบายกลุ่ม:
  • ครั้งสุดท้ายที่มีใช้นโยบายกลุ่มและตัวควบคุมโดเมนที่ใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'สำหรับผู้ใช้และคอมพิวเตอร์
  • รายการทั้งหมดใช้วัตถุนโยบายกลุ่ม (GPOs), และรายละเอียดของตน รวมทั้งการสรุปของส่วนขยายที่ประกอบด้วยแต่ละวัตถุนโยบายกลุ่ม
  • ตั้งค่ารีจิสทรีที่นำมาใช้และรายละเอียด
  • โฟลเดอร์ที่มีการเปลี่ยนเส้นทางและรายละเอียดของตนเอง
  • ข้อมูลโควต้าดิสก์
  • การตั้งค่าความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP)
  • สคริปต์

ไวยากรณ์ของ Gpresult.exe

Gpresult.exe ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
gpresult [/v] [/s] [/c] [/u]
คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้กับ Gpresult.exe:
 • /v: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อเรียกใช้ Gpresult.exe ในโหมด verbose เมื่อคุณใช้พารามิเตอร์นี้ รายละเอียดต่อไปนี้จะแสดง (ในเติมข้อมูลที่ถูกแสดงโดยทั่วไป):
  • รายการของสิทธิ์การรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้
  • รายละเอียดวัตถุนโยบายกลุ่มที่รวมถึงตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน (GUID), ชื่อที่เรียกง่าย เวอร์ชัน และแหล่งที่มา
  • ราย ละเอียด สำหรับ ส่วน ขยาย ของ นโยบาย กลุ่ม ที่ ต่อ ไป นี้:
   • แม่ แบบ ผู้ ดูแล (การ ตั้ง ค่า นโยบาย รี จิ สทรี ใช้)
   • จัดการ โปรแกรม ประยุกต์
   • ดิสก์ โควต้า
   • เปลี่ยน เส้น ทาง โฟลเดอร์
   • ความ ปลอดภัย ของ IP
   • สคริปต์
 • /s: ใช้ พารามิเตอร์ นี้ เพื่อ เรียก ใช้ Gpresult.exe ใน โหมด super-verbose ได้ เมื่อ คุณ ใช้ พารามิเตอร์ นี้ จะ ต่อ ไป นี้ แสดง ข้อมูล (นอก จาก การ ข้อมูล ที่ ถูก แสดง โดย ทั่ว ไป):
  • ค่าไบนารีของการตั้งค่ารีจิสทรีไบนารี (เมื่อมี)
  • รายละเอียดเกี่ยวกับรายการโปรแกรมที่แสดงอยู่ในเครื่องมือ'เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'
  • คอนเทนเนอร์นโยบายกลุ่ม (GPC) และนโยบายกลุ่มหมายเลขเวอร์ชันของต้นแบบ (GPT) ของวัตถุนโยบายกลุ่มนี้
 • /c: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 • /u: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าผู้ใช้เท่านั้น

ตัวอย่าง

 • เมื่อต้องการรัน Gpresult.exe ในโหมด verbose พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  gpresult /v
 • เมื่อต้องการรัน Gpresult.exe ในโหมด super-verbose โดยตรงผลลัพธ์ไปยังแฟ้มที่ชื่อว่า Gp.txt ในโฟลเดอร์ C:\Reports พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  gpresult /s > c:\reports\gp.txt
 • เมื่อต้องการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าผู้ใช้เท่านั้น พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  gpresult /u
 • เมื่อต้องการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เท่านั้น พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  gpresult /c

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gpresult.exe พิมพ์gpresult /ที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 2000 Resource Kit โปรดแวะชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/default.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ'นโยบายกลุ่ม' แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/5/2/f/52f3dbd6-2864-4d97-8792-276544ad6426/grouppolwp.doc

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 321709 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB321709 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321709

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com