הודעת שגיאה בעת כתיבת קובץ לשרת מתוך מחשב מבוסס Windows XP או מבוסס Windows 2000: "כתיבה מושהית נכשלה"

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 321733 - View products that this article applies to.
חשוב
הבעיה המתוארת בסעיף "מאפייני הבעיה" יכולה להתרחש בגירסאות אחרות של Windows, והבעיה מתועדת במאמרים אחרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. כדי לפתור בעיות דומות, עיין בסעיף 'בעיות ופתרונות דומים' בהמשך מאמר זה.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת שלקוח כותב קובץ לשרת דרך הרשת, הוא עלול לקבל את הודעת השגיאה הבאה:
{כתיבה מושהית נכשלה}
מערכת Windows לא הצליחה לשמור את כל הנתונים עבור הקובץ x.
הנתונים אבדו.
שגיאה זו עלולה להיגרם עקב כשל של חומרת המחשב או חיבור הרשת. נסה לשמור קובץ זה במקום אחר.
כדי לקבוע אם הבעיה שהתעוררה אצל הלקוח מתוארת במאמר זה, בדוק את יומן האירועים. יומן האירועים חייב להכיל קוד אירוע 50 עם מקור MrxSMB. האירוע מכיל את אותו טקסט כמו הודעת השגיאה, אולם הוא מכיל גם את מצב השגיאה במקטע הנתונים. לחץ פעמיים על האירוע ולאחר מכן לחץ על מילים עבור סוג הנתונים ? המילה האחרונה מכילה את קוד המצב. אם קוד המצב הוא c0000022 (שפירושו: STATUS_ACCESS_DENIED), יישם את התיקון החם המתואר במאמר זה.

סיבה

בעיה זו מתרחשת כיוון שמנתב הלקוחות אינו מחשב כיאות את חתימת ה-SMB.

שים לב החל את התיקון רק במחשב המקבל את הודעת השגיאה לגבי כתיבה מושהית, כלומר המחשב הלקוח.

פתרון הבעיה

Windows 2000

מידע על ה-Service pack

כדי לפתור בעיה זו יש לקבל את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Microsoft Windows 2000. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
260910 כיצד ניתן להשיג את ה-service pack העדכני ביותר עבור Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע על תיקון חם

תיקון חם נתמך זמין מטעם Microsoft. אולם, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. יש ליישמו אך ורק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה לא מופיע, שלח בקשה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התיקון החם.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בתיקון החם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיים תיקון חם זמין עבור שפה זו.

תנאים מוקדמים

Windows 2000 server service pack 1 חייב להיות מותקן כדי להחיל תיקון חם זה.

דרישת הפעלה מחדש

אינך נדרש להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון חם זה.

מידע על החלפת תיקונים חמים

תיקון זה אינו מחליף תיקונים חמים אחרים כלשהם.

פרטי קובץ

הגרסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מופיעים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את פרטי הקובץ, השעה תוצג לאחר המרה לזמן מקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן ה-UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.
  תאריך     שעה  גירסה     גודל       שם קובץ
  ------------------------------------------------------
  08-May-2002 11:10 5.0.2195.5754 371,344 Mrxsmb.sys
  04-Apr-2002 16:47 5.0.2195.5535 131,984 Rdbss.sys
				

מידע על

Windows XP Service Pack

כדי לפתור בעיה זו יש להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור מערכת Windows XP. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP

תנאים מוקדמים

Windows X} Service Pack 1 חייב להיות מותקן כדי להחיל תיקון חם זה.

דרישת הפעלה מחדש

אינך נדרש להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון חם זה.

מידע על החלפת תיקונים חמים

תיקון זה אינו מחליף תיקונים חמים אחרים כלשהם.

פרטי קובץ

הגרסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מופיעים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את פרטי הקובץ, השעה תוצג לאחר המרה לזמן מקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן ה-UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.
תאריך     שעה  גירסה    גודל   שם קובץ ------------------------------------------------------ 06-Mar-2003 14:33 5.1.2600.1181 154,880 Rdbss.sys 06-Mar-2003 14:33 5.1.2600.1181 401,792 Mrxsmb.sys

דרכים לעקיפת הבעיה

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

כדי לעקוף בעיה זו, בטל את חתימת ה-SMB בשרת:
 1. הפעל את עורך הרישום.
 2. אתר את הערך enablesecuritysignature תחת מפתח הרישום הבא במערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
 3. בתפריט עריכה, לחץ על שינוי.
 4. בתיבה נתוני ערך: הקלד 0 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. צא מעורך הרישום.
 6. הפסק את שירות השרת ולאחר מכן הפעל אותו מחדש, ולחלופין הפעל מחדש את המחשב.

סטטוס

Windows 2000

חברת Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft אשר שמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'. בעיה זו תוקנה לראשונה ב-Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Windows XP

בעיה זו תוקנה לראשונה ב-Windows XP Service Pack 2.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על אופן ההשגה של תיקון חם עבור Windows 2000 Datacenter Server, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
265173 תוכנית Datacenter והמוצר Windows 2000 Datacenter Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן ההתקנה של תיקונים חמים מרובים בפעולת אתחול מחדש אחת בלבד, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
296861 כיצד להתקין עדכונים או תיקונים חמים מרובים של מערכת Windows בפעולת אתחול מחדש אחת בלבד

בעיות ופתרונות דומים

לקבלת מידע נוסף על בעיות דומות ופתרונן, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
330174 הודעת שגיאה "כתיבה מושהית נכשלה" בעת ניהול קבצים במערכת Windows XP
818788 הודעת השגיאה '{כתיבה מושהית נכשלה}' מופיעה בעת ניתוק התקן אחסון מסוג USB 2.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
831594 הודעת השגיאה 'כתיבה מושהית נכשלה' מופיעה בעת ניסיון לשמור קובץ או לצאת מ-OneNote 2007 או מ-OneNote 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
843515 ייתכן שהחיבור שלך לרשת יתאפס כאשר תנסה לבצע פעות קובץ במחשב מרוחק המבוסס על Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
870894 מופיעה הודעת שגיאה מסוג "כתיבה מושהית נכשלה" ב- Windows XP Service Pack 2 או ב- Windows XP Tablet PC Edition 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
885464 כונן SBP-2 מפסיק להגיב בעת ניסיון לכתוב נתונים ב- Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
885688 ייתכן שמזהה אירוע 57, מזהה אירוע 55 ומזהה אירוע 50 יירשמו בעת שימוש ב- Windows Cluster במערכת Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
890352 תוכנית עלולה להפסיק להגיב, ואירוע 50 ואירוע 26 נרשמים, כאשר התוכנית מנסה לכתוב נתונים לנקודת טעינה של אמצעי אחסון במחשב מבוסס Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
891194 מזהה אירוע: 26 מתרחש בעת התנתקות משרת שבו Terminal Server מופעל ב- Windows Server 2003 S891194 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
912593 מזהה אירוע 50, 26 או 57 נרשם בעת שימוש ב-HP SecurePath במחשב שבו פועל Windows Server 2003 Service Pack 1 או במהדורת x64 של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
925269 הודעת שגיאה בעת ניתוק התקן אחסון נשלף כגון כרטיס SD ממחשב מבוסס Windows XP: "כתיבה מושהית של Windows נכשלה" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
927912 הודעת שגיאה ואירועים נרשמים ביומן המערכת בעת ניסיון לדחוס קובץ גודל באמצעי אחסון של NTFS ב- Windows XP, ב- Windows 2000 או ב- Windows Server 2003: "כתיבה מושהית נכשלה" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם מאמרים אלה מתוך ה-Microsoft Knowledge Base לא עזרו לך לפתור את הבעיה או אם אתה נתקל במאפייני בעיה השונים מאלה המתוארים בסעיף "מאפייני הבעיה", אנא חפש מידע נוסף ב-Microsoft Knowledge Base. כדי לחפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בקר באתר הבא של Microsoft:
  http://support.microsoft.com/?ln=he
 2. הקלד את טקסט הודעת השגיאה שקיבלת, או הקלד תיאור של הבעיה בתיבת הטקסט חיפוש תמיכה (KB) ולאחר מכן הקש ENTER.

מאפיינים

Article ID: 321733 - Last Review: יום שני 01 דצמבר 2008 - Revision: 10.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
מילות מפתח 
kbautohotfix kbresolve kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kboswin2000fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix KB321733

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com