ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเขียนแฟ้มลงในเซิร์ฟเวอร์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows 2000 "การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาล้มเหลว"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 321733 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
ปัญหาซึ่งอธิบายไว้ในส่วน "อาการ" สามารถเกิดขึ้นได้ในรุ่นอื่นๆ ของ Windows และปัญหาได้รับการบันทึกไว้ในบทความฐานความรู้อื่นๆ ของ Microsoft เมื่อต้องการแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน โปรดดูในส่วน "ปัญหาที่คล้ายกันและวิธีแก้ปัญหา"
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในขณะที่ไคลเอ็นต์กำลังเขียนแฟ้มลงในเซิร์ฟเวอร์ทั่วเครือข่าย ไคลเอ็นต์อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
{การเขียนล่าช้าล้มเหลว}
Windows ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดสำหรับแฟ้ม x
ข้อมูลสูญหาย
ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ โปรดบันทึกแฟ้มนี้ที่อื่น
เมื่อต้องการตรวจสอบว่าไคลเอ็นต์กำลังประสบกับปัญหาที่ระบุในบทความนี้หรือไม่ ให้ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ต้องประกอบด้วยรหัสเหตุการณ์ 50 พร้อมกับแหล่ง MrxSMB เหตุการณ์ประกอบด้วยข้อความที่เหมือนกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด แต่ยังประกอบด้วยสถานะข้อผิดพลาดในส่วนของข้อมูล คลิกสองครั้งที่เหตุการณ์ แล้วคลิก คำ สำหรับชนิดข้อมูล คำสุดท้ายจะแสดงสถานะ ถ้ารหัสสถานะคือ c0000022 (ซึ่งแปลเป็น STATUS_ACCESS_DENIED) ให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ระบุในบทความนี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวเปลี่ยนเส้นทางของไคลเอ็นต์คำนวณลายเซ็น SMB ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ นำโปรแกรมปรับปรุงไปใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดการเขียนล่าช้า หรือไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์

การแก้ไข

ข้อมูล Windows 2000

Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
260910 วิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้ง Windows 2000 Server Service Pack 1 เพื่อที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นๆ

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
  วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม
  ------------------------------------------------------
  08-May-2002 11:10 5.0.2195.5754 371,344 Mrxsmb.sys
  04-Apr-2002 16:47 5.0.2195.5535 131,984 Rdbss.sys
				

ข้อมูล Windows XP

Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้ง Windows XP Service Pack 1 เพื่อที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นๆ

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในเครื่องมือ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
วันที่     เวลา  รุ่น    ขนาด   ชื่อแฟ้ม ------------------------------------------------------ 06-Mar-2003 14:33 5.1.2600.1181 154,880 Rdbss.sys 06-Mar-2003 14:33 5.1.2600.1181 401,792 Mrxsmb.sys

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ข้อมูลสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ปิดการเซ็น SMB บนเซิร์ฟเวอร์
 1. เริ่ม 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
 2. ค้นหาตำแหน่ง แล้วคลิกค่า enablesecuritysignature ภายใต้คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
 3. ในเมนู แก้ไข ให้คลิก ปรับเปลี่ยน
 4. ในกล่อง ข้อมูลค่า: ให้พิมพ์ 0 แล้วคลิก ตกลง
 5. ออกจาก 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
 6. หยุดแล้วเริ่มการทำงานของบริการเซิร์ฟเวอร์ใหม่ หรือ เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

สถานะ

Windows 2000

ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

Windows XP

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 2000 Datacenter Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
265173 Datacenter Program และผลิตภัณฑ์ Windows 2000 Datacenter Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมากโดยเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ครั้งเดียว ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
296861 วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมากโดยเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ครั้งเดียว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ปัญหาที่คล้ายกันและวิธีแก้ปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกันและวิธีแก้ปัญหา โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
330174 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเขียนล่าช้าล้มเหลว" เมื่อคุณจัดการแฟ้มใน Windows XP
818788 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "{การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาล้มเหลว}" เมื่อคุณถอดสายอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB 2.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
831594 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "{การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาล้มเหลว}" เมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้มหรือออกจาก OneNote 2007 หรือ OneNote 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
843515 การเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณอาจได้รับการตั้งค่าใหม่เมื่อคุณพยายามดำเนินการกับแฟ้มที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
870894 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาล้มเหลว" ใน Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows XP Tablet PC Edition 2005 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
885464 ไดรฟ์ SBP-2 หยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามเขียนข้อมูลลงใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
885688 รหัสเหตุการณ์ 57 รหัสเหตุการณ์ 55 และรหัสเหตุการณ์ 50 อาจได้รับการบันทึกไว้เมื่อคุณใช้ Windows Cluster บน Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
890352 โปรแกรมอาจหยุดการตอบสนอง และเหตุการณ์ 50 และเหตุการณ์ 26 ได้รับการบันทึกไว้ เมื่อโปรแกรมพยายามเขียนข้อมูลลงในตำแหน่งเมาต์เนื้อที่ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
891194 รหัสเหตุการณ์: 26 เกิดขึ้นเมื่อคุณออกจากระบบของเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเปิดใช้งาน 'เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์' ใน Windows Server 2003 S891194 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
912593 รหัสเหตุการณ์ 50, 26 หรือ 57 มีการบันทึกไว้เมื่อคุณใช้ HP SecurePath บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ Windows รุ่น x64 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
925269 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดออกได้ เช่น การ์ด SD ออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP "การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาของ Windows ล้มเหลว" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
927912 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและเหตุการณ์ได้รับการบันทึกลงในบันทึกของระบบเมื่อคุณพยายามบีบอัดแฟ้มขนาดใหญ่บนไดรฟ์ข้อมูลแบบ NTFS ใน Windows XP ใน Windows 2000 หรือใน Windows Server 2003: "การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาล้มเหลว" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หากบทความเหล่านี้ในฐานความรู้ของ Microsoft ไม่สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้ หรือหากคุณพบอาการแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในส่วน “อาการ” โปรดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในฐานความรู้ของ Microsoft เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในฐานความรู้ของ Microsoft ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/?ln=th
 2. พิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายปัญหาไว้ในกล่องข้อความ ค้นหาฝ่ายสนับสนุน (KB) แล้วกด ENTER

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 321733 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2551 - Revision: 10.3
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbautohotfix kbresolve kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kboswin2000fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix KB321733

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com