Alfanumerieke gegevens correct sorteren in Excel

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 322067 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Dit artikel bevat twee methoden kunt u alfanumerieke gegevens (gegevens met alfabetische letters gemengd met cijfers en speciale tekens) in Microsoft Excel sorteren zodat u de gewenste resultaten bereiken. Dit artikel bevat ook een sectie voor probleemoplossing.

Meer informatie

Wanneer u een kolom met alfanumerieke tekens gesorteerd, kan sorteren onverwachte resultaten. Excel de waarden van links naar rechts, teken voor teken gesorteerd. Bijvoorbeeld als een cel de tekst 'a100' bevat, geplaatst de cel na een cel met de tekst 'a1' en vóór een cel met de tekst 'A11'.

Excel gegevens in de volgende volgorde gesorteerd:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (space) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
				
Apostroffen (') en afbreekstreepjes (-) worden genegeerd, met één uitzondering: als twee tekstreeksen hetzelfde met uitzondering van een afbreekstreepje, tekst met het afbreekstreepje als laatste gesorteerd.

Bijvoorbeeld Excel de volgende kolom gegevens
a1
a2
a3
1
1a
2
2a
3
3a
het resultaat van de sorteerbewerking is:
1
2
3
1a
2a
3a
a1
a2
a3
				

Correct opgemaakt en alfanumerieke gegevens sorteren

Gegevens opmaken met de functie tekst

Als u gegevens met de functie tekst opmaken, converteert Excel de waarden naar tekst in een specifieke getalnotatie.

De syntaxis voor de functie tekst
TEKST)waarde,opmaak_tekst)
waarwaardeeen numerieke waarde of een formule die resulteert in een numerieke waarde of een verwijzing naar een cel met een numerieke waarde; enopmaak_tekstis een getalnotatie in de vorm van tekst uit deCategoriehet vak op deNummertabblad in deCellen opmakenhet dialoogvenster.

OPMERKING: Een cel opmaakt met een optie op deNummer(tabbladCellenopdrachtIndelingmenu) wordt alleen de opmaak, niet de waarde. Met de functie tekst converteert een waarde naar tekst met opmaak en het resultaat niet langer als getal wordt berekend.

Voorbeelden van het gebruik van de functie tekst zijn:
= TEXT(2.715, "$0.00")resulteert in '$ 2.72'.

= TEXT("4/15/91", "mmmm dd, yyyy")resulteert in "15 April 1991".
Bijvoorbeeld, volgt de gegevens in een kolom van het werkblad met de functie tekst opmaken:
 1. Een nieuwe kolom b invoegen in uw werkblad.
 2. Typ de volgende formule in cel B1:
  =TEXT(A1,"###")
  Deze formule wordt de waarde in A1 naar B1 en de waarde wordt geconverteerd naar opgemaakte tekst. Het resultaat is niet langer als een getal berekend.
 3. Deze formule kopiëren naar andere cellen in kolom B.
 4. Klik op een cel in kolom b en klik vervolgens opOplopend sorterenofAflopend sorterenop deStandaardde werkbalk.

  Excel de gegevens als volgt gesorteerd:
  1
  1a
  2
  2a
  3
  3a
  a1
  a2
  a3

Problemen met sorteren oplossen

Problemen met sorteren oplossen, Controleer de volgende punten.

Controleer de standaardsorteerregels

Worden Excel gegevens gesorteerd volgens bepaalde sorteerregels. In een oplopende sorteervolgorde gebruikt Excel de volgende volgorde. (Bij een aflopende sorteervolgorde sorteervolgorde omgedraaid, met uitzondering van lege cellen altijd als laatste geplaatst.)
Getallen-Excel sorteren getallen van het kleinste negatieve getal tot het grootste positieve getal.

Alfanumerieke-Excel alfanumerieke tekst van links naar rechts, teken voor teken gesorteerd. Zie het begin van de sectie 'Meer informatie' voor informatie over alfanumeriek sorteren.

Logische waarden-Excel waar vóór ONWAAR geplaatst.

Foutwaarden-Excel behandelt alle foutwaarden resulteert.

Lege cellen-Altijd geplaatst lege laatste.

Zorg ervoor dat getallen in numerieke indeling

Als Excel niet goed gesorteerd een cel een waarde bevat, wordt de cel mogelijk opgemaakt als tekst en niet als een getal. Negatieve getallen die uit sommige boekhoudsystemen worden tekst wanneer de gegevens in Excel geïmporteerd. Een bereik van getallen die zijn opgeslagen als tekst naar getallen converteren, als volgt:
 1. Voer in een lege cel het getal 1.
 2. Selecteer de cel en klik vervolgens opKopiërenop deBewerkenmenu.
 3. Selecteer het bereik van getallen die zijn opgeslagen als tekst wilt converteren.
 4. Op deBewerkenmenu, klik opPlakken speciaal.
 5. OnderBewerking, klik opVermenigvuldigen.
 6. Klik opOK.
 7. Verwijder de inhoud van de cel die u in stap 1 hebt ingevoerd.
OpmerkingIn sommige boekhoudprogramma's weer negatieve waarden een minteken (-) rechts van de waarde. De tekenreeksen converteren naar waarden, moet u de tekens van de tekst, behalve het meest rechtse teken (het minteken) en Vermenigvuldig het resultaat met -1 retourneren. Als de waarde in cel A2 is bijvoorbeeld '156-' de formule= LEFT (A2, LENGTE (A2) -1) * -1de tekst geconverteerd naar de waarde-156.

Controleer of gemengde gegevens zijn opgemaakt als tekst

Als de kolom die u wilt sorteren getallen en getallen bevatten bevat tekst tekens (zoals 100, 100, 200, 200a), alle als tekst opmaken. Als u dat niet doet, Excel de getallen worden gesorteerd en sorteert de getallen die tekst bevatten.

Een getal als tekst opmaken, de volgende stappen uit:
 1. Klik op de cel met de waarde die u wilt opmaken als tekst.
 2. Op deIndelingmenu, klik opCellen, en klik vervolgens op deNummertabblad.
 3. In deCategorieopTekst, en klik vervolgens opOK.
 4. De waarde in de cel typen.
Een getal te typen als tekst wanneer u nieuwe gegevens invoert, de cel opmaken als tekst voordat u te typen begint.

Controleer of datums en tijden correct geformatteerd

Excel worden datums en tijden behandeld als getallen. Wanneer u een datum of tijd Excel herkent, verandert de celopmaak van de standaardgetalnotatie naar een ingebouwde datum- of tijdnotatie.

Voor Excel correct sorteren moeten alle datums en tijden in een kolom datum of tijd gebruiken. Als een waarde niet wordt herkend als een datum, tijd of getal, wordt de waarde opgemaakt als tekst.

U kunt als volgt de juiste opmaak toepassen:
 1. Klik op de cel die u wilt opmaken.
 2. Op deIndelingmenu, klik opCellen, en klik vervolgens op deNummertabblad.
 3. Als de cel is opgemaakt als tekst, klikDatumofTijd, selecteer het juiste type en klik opOK.
 4. Typ de waarde in de cel in de indeling die u hebt geselecteerd.

Rijen en kolommen zichtbaar voordat u sorteert

Verborgen rijen worden niet verplaatst wanneer u rijen sorteert, en verborgen kolommen niet verplaatst worden wanneer u kolommen sorteert. Echter, wanneer u rijen sorteert, worden de gegevens in verborgen kolommen gesorteerd, en wanneer u kolommen sorteert, worden de gegevens in verborgen rijen gesorteerd. Voordat u de lijst sorteert, zichtbaar verborgen rijen en kolommen.

Verwijder eventuele voorloopspaties

In sommige gevallen bevat gegevens uit een ander programma is geïmporteerd voorloopspaties. Voorloopspaties verwijderen voordat u de gegevens sorteert.

Kolomlabels in slechts één rij invoeren

Als u labels meerdere regels, tekstterugloop de in de cel.

Controleer de instellingen voor grafische objecten

Instellingen van de objecten zijn mogelijk gewijzigd zodat de objecten niet met de cellen verplaatst. Objecten instellen zodat ze met de cellen worden gesorteerd, als volgt:
 1. Op deTekeningwerkbalk, klik opObjecten selecteren.
 2. Sleep een gestippelde vak over de objecten die u wilt wijzigen.
 3. Op deIndelingmenu, klik opAutoVorm,Afbeelding,TextBox,WordArt,Besturingselement, ofObject.
 4. Op deEigenschappenen klik opVerplaatsen, maar niet de grootte van cellen.

Referenties

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over kolommen sorteren met behulp van een macro:
247311Macro's gebruiken om gegevens in meerdere kolommen sorteren als één kolom in Excel

Eigenschappen

Artikel ID: 322067 - Laatste beoordeling: donderdag 6 oktober 2011 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel X voor Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2001 voor Mac
 • Microsoft Excel 98 voor Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Trefwoorden: 
dftsdahomeportal kbhowto kbmt KB322067 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:322067

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com