Αφού εγκαταστήσετε μια νέα συσκευή υλικού ή νέο λογισμικό, τα Windows XP ενδέχεται να κάνουν συνεχώς επανεκκίνηση ή ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους σε μπλε οθόνη

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 322205 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε αρχάριο με μέσου επιπέδου χρήστη υπολογιστή. Ίσως είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα αν πρώτα εκτυπώσετε αυτό το άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα του προβλήματος

Μετά την εγκατάσταση μιας νέας συσκευής υλικού ή νέου λογισμικού σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Ο υπολογιστής κάνει συνεχώς επανεκκίνηση.
 • Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους σε μπλε οθόνη.

Βήματα για την επίλυση του ζητήματος

Βήμα 1: Αποσύνδεση οποιουδήποτε νέου υλικού

Εάν έχετε εγκαταστήσει πρόσφατα μια νέα συσκευή υλικού, αποσυνδέστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να ξεκινήσετε ξανά τα Windows XP. Εάν μπορέσετε να ξεκινήσετε τα Windows XP μετά την αποσύνδεση της συσκευής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής για να αποκτήσετε ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης για τη συσκευή ή για να μάθετε σχετικά με οποιαδήποτε άλλα γνωστά ζητήματα.

Βήμα 2: Ξεκινήστε τον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις" (Last Known Good Configuration)
 • Ξεκινήστε τον υπολογιστή.
 • Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα για να ξεκινήσετε (Please select the operating system to start) πατήστε το πλήκτρο F8.
 • Όταν εμφανιστεί το μενού Επιλογές για προχωρημένους των Windows (Windows Advanced Options), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να κάνετε την επιλογή Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις (οι πιο πρόσφατες ρυθμίσεις σας που λειτούργησαν) (Last Known Good Configuration (your most recent settings that worked)) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 • Αν λειτουργούν και άλλα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Microsoft Windows XP και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Σημειώσεις
 • Με τη χρήση της δυνατότητας "Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις" (Last Known Good Configuration), μπορείτε να ξεπεράσετε προβλήματα ρυθμίσεων παραμέτρων, όπως πρόσφατα εγκατεστημένα προγράμματα, τα οποία ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για το υλικό του υπολογιστή σας. Αυτή η δυνατότητα δεν διορθώνει προβλήματα που προκαλούνται από προγράμματα οδήγησης ή αρχεία που λείπουν ή από κατεστραμμένα προγράμματα οδήγησης ή αρχεία.
 • Η δυνατότητα "Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις" (Last Known Good Configuration) χρησιμοποιεί πληροφορίες που αποθηκεύτηκαν την τελευταία φορά που τερματίσατε τον υπολογιστή. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την επαναφορά ρυθμίσεων μητρώου και προγραμμάτων οδήγησης. Κατά συνέπεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα μόνο όταν είστε σε θέση να ξεκινήσετε τον υπολογιστή με επιτυχία πριν από την επαναφορά του με τη χρήση των τελευταίων γνωστών και σωστών ρυθμίσεων.
 • Αφού ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις" (Last Known Good Configuration), οι αλλαγές που κάνατε από την τελευταία επιτυχημένη εκκίνηση χάνονται.
Βήμα 3: Χρήση της δυνατότητας "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore)

Μέθοδος 1: Σε περίπτωση που τα Windows XP δεν ξεκινούν
 • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F8 στη διάρκεια της αρχικής εκκίνησης, για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, χρησιμοποιώντας μια γραμμή εντολών.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  315222 Περιγραφή των επιλογών εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία στα Windows XP
 • Συνδεθείτε στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό διαχειριστή ή ένα λογαριασμό με πιστοποιήσεις διαχειριστή.
 • Πληκτρολογήστε την εξής εντολή σε μια γραμμή εντολών και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER:
  %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
 • Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σε μια προηγούμενη κατάσταση.
Μέθοδος 2: Σε περίπτωση που τα Windows XP ξεκινούν
 • Συνδεθείτε στα Windows χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό διαχειριστή.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και τέλος κάντε κλικ στο στοιχείο Επαναφορά Συστήματος (System Restore). Ξεκινά η "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore).
 • Στη σελίδα Καλώς ορίσατε στην Επαναφορά Συστήματος (Welcome to System Restore), κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά του υπολογιστή μου σε προηγούμενο χρονικό σημείο (Restore my computer to an earlier time) εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 • Στη σελίδα Επιλογή ενός σημείου επαναφοράς (Select a Restore Point), κάντε κλικ στο πιο πρόσφατο σημείο ελέγχου συστήματος στη λίστα Σε αυτήν τη λίστα, κάντε κλικ σε ένα σημείο επαναφοράς (On this list, click a restore point) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που παραθέτει τις αλλαγές στις ρυθμίσεις παραμέτρων τις οποίες πρόκειται να κάνει η "Επαναφορά συστήματος" (System Restore). Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Στη σελίδα Επιβεβαίωση επιλογής σημείου αποκατάστασης (Confirm Restore Point Selection), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) επαναφέρει την προηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων των Windows XP και στη συνέχεια κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 • Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής (Administrator). Θα εμφανιστεί η σελίδα Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε (Restoration Complete) της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore).
 • Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Βήμα 4: Εάν δεν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση κώδικα ή εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους", για να προσπαθήσετε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ίσως θελήσετε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com/contactus

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
841567 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση αυτού του υλικού" (Cannot install this hardware) ή "Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την εγκατάσταση" (An error occurred during the installation) κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε μια συσκευή PCI
810882 Μήνυμα λάθους: Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του υλικού. Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την εγκατάσταση της συσκευής. (Error message: Cannot install hardware. An error occurred during the installation of the device)
319908 Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης συσκευής υλικού για τα Windows XP
883259 Τρόπος εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων των συσκευών Bluetooth στο Windows XP Service Pack 2
330181 Ζητήματα στα Windows XP που έχουν σχέση με κατεστραμμένο ή μη συμβατό υλικό
Εάν τα άρθρα που παρατίθενται εδώ δεν σας βοηθούν να επιλύσετε το ζήτημα ή αν αντιμετωπίζετε συμπτώματα που διαφέρουν από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, εκτελέστε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) για περισσότερες πληροφορίες. Για να κάνετε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com
Κατόπιν, πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος λάθους που λαμβάνετε ή πληκτρολογήστε μια περιγραφή του ζητήματος στο πεδίο Υποστήριξη για την αναζήτηση (KB) (Search Support (KB)).

Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους

Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες υπολογιστών. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ίσως θελήσετε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com/contactus

Βήμα 1: Ξεκινήστε τα Windows XP σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode)

 • Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο F8, όταν εμφανιστεί κενή οθόνη.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Ασφαλής λειτουργία (Safe Mode) και μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 • Εάν σας ζητηθεί να επιλέξετε μια έκδοση των Windows, επιλέξτε την σωστή έκδοση και πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Επαναφορά" (Rollback Driver)

 • Ξεκινήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε devmgmt.msc και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Κάντε διπλό κλικ στη συσκευή για την οποία θέλετε να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης.
 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Επαναφορά" (Roll Back Driver).

Βήμα 3: Εξακριβώστε αν ένα πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή προκαλεί το πρόβλημα

Σημείωση Εάν απενεργοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες της Microsoft και, στη συνέχεια, κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, το βοηθητικό πρόγραμμα "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) απενεργοποιείται και χάνονται όλα τα σημεία επαναφοράς του συστήματος. Κατά συνέπεια, δεν συνιστούμε να απενεργοποιείτε όλες τις υπηρεσίες της Microsoft όταν χρησιμοποιείτε το βοηθητικό πρόγραμμα Msconfig για την αντιμετώπιση ζητημάτων σύνδεσης.
 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή όλων των πλαισίων ελέγχου, εκτός από το πλαίσιο ελέγχου Φόρτωση υπηρεσιών συστήματος (Load System Services).
 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες (Services) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft (Hide All Microsoft Services).
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση όλων (Disable All).
 • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Εάν ξεκινήσουν τα Windows XP, προχωρήστε στο βήμα 4. Εάν δεν ξεκινήσουν, προχωρήστε στο βήμα 6.

Βήμα 4: Προσδιορίστε το πρόγραμμα ή το βοηθητικό πρόγραμμα που έρχεται σε διένεξη

 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκκίνηση (Startup).

  Επειδή ενδέχεται να παρατίθενται πολλές καταχωρήσεις, συνιστάται να εντοπίσετε το πρόγραμμα που προκαλεί τη διένεξη με την ακόλουθη μέθοδο του αποκλεισμού:
  1. Επιλέξτε περίπου τα μισά από τα στοιχεία που παρατίθενται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

   Σημείωση Εάν τα Windows XP δεν ξεκινήσουν, κάντε επανεκκίνηση των Windows XP σε ασφαλή λειτουργία.
  3. Συνεχίστε αυτήν τη διαδικασία αποκλεισμού μέχρι να εντοπίσετε το πρόγραμμα που προκαλεί τη διένεξη.
 • Συνιστούμε να καταργήσετε το πρόγραμμα εάν δεν το χρησιμοποιείτε. Ή, ρυθμίστε τις παραμέτρους του προγράμματος κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην ξεκινά αυτόματα με την εκκίνηση του υπολογιστή.

  Σημείωση Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του λογισμικού για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης αυτής της ρύθμισης.

Βήμα 5: Εξακριβώστε αν μια υπηρεσία άλλου κατασκευαστή προκαλεί το πρόβλημα

 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες (Services), απενεργοποιήστε όλες τις υπηρεσίες και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Εάν ξεκινήσουν τα Windows XP, προχωρήστε στο βήμα Step 6.

Βήμα 6: Εντοπισμός της υπηρεσίας που έρχεται σε διένεξη

 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες (Services).
 • Ενεργοποιήστε τις μισές υπηρεσίες της λίστας και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

  Σημείωση Εάν τα Windows XP δεν ξεκινήσουν, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία.
 • Συνεχίστε αυτήν τη διαδικασία, έως ότου εντοπίσετε την υπηρεσία που προκαλεί το ζήτημα. Συνιστάται να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία.

  Σημείωση Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή που δημιούργησε το πρόγραμμα για να μάθετε πώς μπορεί να γίνει αυτό.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 322205 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008 - Αναθεώρηση: 6.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kberrmsg kbdriver kbtshoot kbhardware kbhowto kbprb kbprod2web KB322205

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com