Article ID: 322205 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה ינחה אותך לאורך שלבי פתרון הבעיות עבור בעיות במנהלי התקנים של חומרה ותוכנה ב- Windows XP. המאמר מיועד למשתמשי מחשב ברמה התחלתית עד בינונית. עם זאת, הוא מכיל גם סעיף "פתרון בעיות למתקדמים" עבור משתמשים מתקדמים יותר.

ייתכן כי יהיה לך קל יותר לבצע את השלבים, אם תדפיס תחילה מאמר זה.

הערה כמה משיטות אלה מחייבות להפעיל מחדש את המחשב או לצאת מהדף שבו אתה צופה כעת. לכן, לפני שתמשיך, מומלץ ליצור קיצור דרך לדף אינטרנט זה בשולחן העבודה. כדי ליצור קיצור דרך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בדף זה ולאחר מכן לחץ על צור קיצור דרך ברשימה שמופיעה.
 2. בתיבת הדו-שיח Internet Explorer, לחץ על כן או על אישור כדי ליצור קיצור דרך למאמר זה בשולחן העבודה.
אתר את קיצור הדרך בשולחן העבודה ולחץ פעמיים על הסמל שלו כדי לחזור למאמר זה כאשר תזדקק לו.

הערה כאשר תשלים מאמר זה, תוכל ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסמל ולבחור מחק כדי למחוק אותו משולחן העבודה.

מאפייני הבעיה

ישנן סיבות רבות שעלולות לגרום לבעיה במנהל התקן של חומרה או תוכנה. ייתכן שהתקנת עדכון שגרם למנהל ההתקן להפסיק לפעול. ייתכן שהתקנת התקן חומרה חדש ועדיין לא התקנת את מנהל ההתקן המתאים עבור התקן חומרה זה, או שמנהל ההתקן אינו תואם או פגום.

כדי שנוכל לדעת איזו שיטה לבקש ממך לבצע תחילה, בחר את התופעה הקרובה ביותר לבעיה שבה נתקלת.

לאחר התקנת התקן חומרה חדש, תוכנה חדשה או מנהלי התקנים של חומרה במחשב מבוסס Windows XP, אתה נתקל בתופעה הבאה:

פתרון הבעיה

שיטה 1: נתק התקני חומרה חדשים

אם התקנת לאחרונה התקן חומרה חדש, ייתכן שמנהל ההתקן הדרוש עבור התקן חומרה זה אינו מותקן, או שמנהל ההתקן אינו תואם להתקן או פגום. כדי לבדוק אם זו הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. נתק את ההתקן.
 2. הפעל מחדש את Windows XP.
אם Windows XP מופעל בהצלחה, יש בעיה במנהל ההתקן של התקן החומרה החדש. פנה ליצרן ההתקן לקבלת מנהלי התקנים מעודכנים עבור ההתקן, או לקבלת מידע נוסף על בעיות מוכרות בהתקן החומרה כך שתוכל להתקין מחדש את ההתקן.

לקבלת פרטים נוספים על אופן הפנייה ליצרן ההתקן, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.

אם שיטה זו פתרה את הבעיה, המשימה הושלמה. אם שיטה זו לא פעלה עבורך, עבור לשיטה 4.

שיטה 2: חפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base

אם קיבלת הודעת שגיאה על-גבי מסך כחול, תוכל להעתיק את הטקסט של ההודעה ולהשתמש בו לחיפוש מידע שימושי במאגר ה- Microsoft Knowledge Base.

אם קיבלת הודעת שגיאה על-גבי מסך כחול, תוכל להעתיק את הטקסט של השגיאה ולחפש מידע שימושי במאגר ה- Microsoft Knowledge Base.

Microsoft Knowledge Base הוא אוסף של יותר מ- 150,000 מאמרים שמומחי התמיכה של Microsoft יוצרים ומעדכנים באופן סדיר. באפשרותך להשתמש במילות מפתח ומילות שאילתה כדי לאתר את התוכן הרצוי.

כדי לחפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base, בצע את הפעולות הבאות:
 1. העתק את טקסט הודעת השגיאה.
 2. בקר באתר הבא של Microsoft:
  http://support.microsoft.com/?ln=he
 3. הקלד את טקסט הודעת השגיאה בתיבה Search (חיפוש) והקלד את שם המוצר שבו אתה משתמש, כגון "Windows XP".
 4. לחץ על Search (חפש) ונסה לאתר מאמר שיסייע לך לפתור את הבעיה.
אם שיטה זו פעלה, המשימה הושלמה. אם שיטה זו לא פעלה עבורך, עבור לשיטה 4.

שיטה 3: הפוך הפעלה מחדש אוטומטית ללא זמינה במקרה של כשל במערכת

אם המערכת ממשיכה לבצע הפעלה מחדש שוב ושוב, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל מחדש את המחשב.
 2. כאשר מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב, הקש על מקש F8 שוב ושוב עד שתראה את מסך Windows Advanced Options (אפשרויות מתקדמות של Windows).
 3. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור באפשרות Disable automatic restart on system failure (הפוך הפעלה מחדש אוטומטית ללא זמינה במקרה של כשל במערכת) ולאחר הקש על ENTER.
 4. אם מתקבלת הודעת שגיאה, בצע את הפעולות הבאות כדי לחפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base מידע שימושי על הודעת השגיאה.
  1. העתק את טקסט הודעת השגיאה.
  2. בקר באתר הבא של Microsoft:
   http://support.microsoft.com/?ln=he
  3. הקלד את טקסט הודעת השגיאה בתיבה Search (חיפוש) והקלד את שם המוצר שבו אתה משתמש, כגון "Windows XP".
  4. לחץ על Search (חפש) ונסה לאתר מאמר שיסייע לך לפתור את הבעיה.
אם שיטה זו עובדת, פתרת את הבעיה של הפעלה מחדש חוזרת ונשנית של המחשב. עם זאת, מומלץ להמשיך לפתור בעיות במנהל ההתקן. סקור שוב את סעיף "מאפייני הבעיה" וקבע באיזו שיטה יש להשתמש לפתרון הבעיה.

אם שיטה זו פעלה, המשימה הושלמה. אם שיטה זו לא עבדה, נסה את שיטה 4.

שיטה 4: השתמש בתכונה 'תצורה אחרונה הידועה כטובה'

אם באפשרותך להפעיל את המחשב בהצלחה, תוכל להשתמש בתכונה 'תצורה אחרונה הידועה כטובה'. תכונה זו משתמשת במידע שנשמר בפעם האחרונה שביצעת כיבוי של המחשב לפני שהבעיה החלה. השתמש בתכונה זו כדי לשחזר את הגדרות הרישום ומנהלי ההתקנים להגדרות קודמות אלה.

אם אינך בטוח לגמרי מה המשמעות של פעולה זו, אל תדאג. אף אחד מהליכים אלה לא יכול לגרום נזק למחשב שלך. עם זאת, עליך להיות מודע לכך שאם תבצע פעולה זו, תאבד את כל השינויים שבוצעו במחשב לאחר תאריך התצורה האחרונה הידועה כטובה .

אם התקנת לאחרונה מנהל התקן וכעת אתה נתקל בבעיית תצורה, סביר להניח ששיטה זו תעבוד עבורך. למרבה הצער, תכונה זו לא פותרת בעיות הנגרמות כתוצאה ממנהלי התקנים או מקבצים חסרים או פגומים.

כדי להשתמש בתכונה 'תצורה אחרונה הידועה כטובה', בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל מחדש את המחשב.
 2. כאשר מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב, הקש על מקש F8 שוב ושוב עד שתראה את מסך Windows Advanced Options (אפשרויות מתקדמות של Windows).
 3. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור את Last Known Good Configuration (ההגדרות האחרונות שפעלו) ולאחר מכן הקש על ENTER.
 4. אם תוצג לך הנחיה לבחור מערכת הפעלה, השתמש במקשי החצים כדי לבחור את מעכת ההפעלה ולאחר מכן הקש ENTER.
אם שיטה זה עבדה, המחשב ישוחזר למצב פעולה תקין. ייתכן שעדיין תרצה לחקור מה גרם במקור לבעיה זו. לשם כך, עבור לסעיף "השלבים הבאים" לקבלת משאבים נוספים לפתרון בעיות.

אם שיטה זו לא פעלה עבורך, עבור לשיטה 5.

שיטה 5: השתמש בתכונה 'שחזור מערכת'

התכונה 'שחזור מערכת דומה לתכונה 'תצורה אחרונה הידועה כטובה', פרט לכך שהתכונה 'שחזור מערכת' מאפשרת לבחור תאריך לפני הכיבוי המוצלח האחרון. באפשרותך להשתמש בה כדי לבחור "נקודת שחזור". נקודת שחזור דומה לתמונת מצב של המחשב, ש- Windows XP שומר מעת לעת. שחזור מערכת משתמש במידע שנמצא בתמונת מצב זו כדי לשחזר את המחשב לתאריך מוקדם יותר.

הערה שחזור מערכת לא משפיע על קבצי נתונים אישיים, כגון מסמכי Word, היסטוריית גלישה, פריטים גרפיים, מועדפים או דואר אלקטרוני. שינויים שביצעת בקבצים אלה לא יאבדו.

הערה סעיף זה מבקש ממך להיכנס למחשב באמצעות חשבון מנהל מערכת או באמצעות חשבון הכולל אישורי מנהל.

כדי להתחיל, בחר "אפשרות 1: Windows XP לא מופעל" אם אין באפשרותך להפעיל את Windows XP, או בחר "אפשרות 2: Windows XP מופעל" אם באפשרותך להפעיל את Windows XP.

אפשרות 1: Windows XP לא מופעל

אם Windows XP לא מופעל, בצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש בתכונה 'שחזור מערכת':
 1. הפעל מחדש את המחשב.
 2. כאשר מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב, הקש שוב ושוב על מקש F8 עד שתראה את מסך 'אפשרויות מתקדמות של Windows'.
 3. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור Safe Mode with Command Prompt (מצב בטוח עם שורת פקודה) ולאחר מכן הקש על ENTER. לקבלת מידע נוסף אודות מצב בטוח, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  315222 תיאור האפשרויות במסגרת אתחול במצב בטוח ב-Windows XP
 4. היכנס למחשב כמנהל מערכת.
 5. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 6. הקלד את הפקודה הבאה בתיבה פתח את, ולאחר מכן הקש ENTER:
  %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
 7. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי לשחזר את המחשב להגדרות של תצורה קודמת.

אפשרות 2: Windows XP מופעל

אם Windows XP מופעל, בצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש בתכונה 'שחזור מערכת':
 1. היכנס למחשב כמנהל מערכת.
 2. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת, ולאחר מכן לחץ על שחזור המערכת. כלי שחזור המערכת System Restore מופעל.
 3. בדף ברוך הבא לכלי שחזור המערכת System Restore, לחץ על שחזר את המחשב שלי למועד מוקדם יותר אם אפשרות זו עדיין אינה מסומנת. לאחר מכן לחץ על הבא.
 4. בדף בחירת נקודת שחזור, לחץ על נקודת הביקורת האחרונה ברשימה ברשימה זו, לחץ על נקודת שחזור, ולאחר מכן לחץ על הבא. ייתכן שתופיע הודעה המפרטת את השינויים בתצורה שיבוצעו על-ידי הכלי 'שחזור מערכת'. לחץ על אישור.

  הערה ייתכן שתופיע הודעה המפרטת את השינויים בתצורה שיבוצעו על-ידי הכלי 'שחזור מערכת'. לחץ על אישור.
 5. בדף אישור בחירת נקודת שחזור, לחץ על הבא. כלי שחזור המערכת System Restore ישחזר את תצורת Windows XP הקודמת, ולאחר מכן יפעיל את המחשב מחדש.
 6. היכנס למחשב כמנהל מערכת.
 7. כעת יופיע הדף השחזור הושלם, לחץ על אישור.
אם שיטה זה עבדה, המחשב ישוחזר למצב פעולה תקין. ייתכן שעדיין תרצה לחקור מה גרם במקור לבעיה זו. לשם כך, עבור לסעיף "השלבים הבאים" לקבלת משאבים נוספים לפתרון בעיות.

אם שיטה זו לא פעלה עבורך, ואתה חש בנוח עם פתרון בעיות מתקדמות, נסה לבצע את הפעולות בסעיף 'פתרון בעיות מתקדם'. אם אינך חש בנוח לנסות לבצע שלבי פתרון בעיות מתקדם, עיין בסעיף "השלבים הבאים".

פתרון בעיות מתקדם

סעיף זה מכיל שלבי פתרון בעיות תקדם המיועדים לאפשר למשתמשים מתקדמים לפתור בעיות במנהלי התקנים. התחל בשלב 1.

שלב 1: הפעל את Windows XP במצב בטוח

התחל במצב בטוח כדי לעקוף את ההגדרות ותוכניות האתחול הרגילות של Windows, מאחר שהגדרות ותוכניות אלה עשויות להיות מושפעות מהבעיה שבה אתה נתקל. פתרון בעיות במצב בטוח עשוי לסייע בפתרון הבעיה.

כדי להפעיל את המחשב במצב בטוח, בצע את השלבים הבאים:
 1. הפעל מחדש את המחשב. הקש על מקש F8 שוב ושוב עד שתראה את מסך Windows Advanced Options (אפשרויות מתקדמות של Windows).
 2. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור Safe Mode with Command Prompt (מצב בטוח עם שורת פקודה) ולאחר מכן הקש על ENTER.
 3. אם אתה מונחה לבחור גירסה של Windows, בחר בגירסה הנכונה ולאחר מכן הקש ENTER.
המשך לשלב פתרון בעיות מתקדם מס' 2.

שלב 2: השתמש בתכונה 'חזור למנהל התקן קודם'

השתמש בתכונה 'חזור למנהל התקן קודם' כדי לבטל את ההשלכות של התקנת מנהל התקן לא חוקי, שגוי או פגום על-ידי שחזור מנהל ההתקן הקודם שהיה מותקן.

כדי להשתמש בתכונה 'חזור למנהל התקן קודם', בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. העתק ולאחר מכן הדבק (או הקלד) את הפקודה הבאה בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש ENTER:
  devmgmt.msc
 3. הרחב את קטגוריית החומרה המתאימה שמכילה את ההתקן הבעייתי. לחץ פעמיים על ההתקן שאל מנהל ההתקן הקודם שלו ברצונך לחזור.
 4. לחץ על הכרטיסיה מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על חזור למנהל התקן קודם.
 5. הפעל מחדש את המחשב.
אם לא נתקלת בבעיה לאחר הפעלה מחדש, הבעיה נפתרה. אם הבעיה נמשכת, עבור לשלב פתרון בעיות מתקדם מס' 3.

שלב 3: בדוק אם תוכנית או כלי שירות של צד שלישי גורמים לבעיה

הפוך את כל השירותים ללא זמינים, פרט לשירותי Microsoft, כדי לקבוע אם תוכנית, כלי שירות או שירות של צד שלישי גורמים לבעיה. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. העתק ולאחר מכן הדבק (או הקלד) את הפקודה הבאה בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש ENTER:
  msconfig
 3. לחץ על הכרטיסיה כללי, לחץ על אתחול סלקטיבי ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את כל תיבות הסימון למעט תיבת הסימון טען שירותי מערכת.
 4. לחץ על הכרטיסיה שירותים ולאחר מכן לחץ על הסתר את כל שירותי Microsoft.
 5. לחץ על בטל הכל.
 6. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
אם Windows XP מופעל, עבור לשלב פתרון בעיות מתקדם מס' 4. אם Windows XP לא מופעל, עבור לסעיף "השלבים הבאים".

שלב 4: זהה את התוכנית או כלי השירות של האתחול שגורמים להתנגשות

לאחר שביטלת את כל השירותים של צד שלישי, הפעל באופן סלקטיבי את התוכניות וכלי השירות של האתחול כדי לנסות לבודד תוכנית שעלולה לגרום לבעיה במנהל ההתקן.

כדי לבודד את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. העתק ולאחר מכן הדבק (או הקלד) את הפקודה הבאה בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש ENTER:
  msconfig
 3. לחץ על הכרטיסיה אתחול.

  מאחר שתוכניות רבות עשויות להופיע, אנו ממליצים שתקבע מהי התוכנית המתנגשת באמצעות תהליך האלימינציה הבא:
  1. בחר כמחצית מהפריטים שמופיעים שאותם תפעיל ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. הפעל מחדש את המחשב.

   שים לב אם Windows XP לא מופעל, הפעל מחדש את Windows XP במצב בטוח.
  3. אם בעיה זו לא נפתרה, תוכל לדעת שהתוכנית המתנגשת נמצאת בין אלה שבחרת בשלב א'. אם הבעיה לא מופיעה, התוכנית המתנגשת נכללת ככל הנראה בין התוכניות שלא בחרת בשלב א. המשך לנטרל תוכניות עד שתזהה את התוכנית המתנגשת, או עד שתוכל לוודא שאף תוכנית לא גורמת להתנגשות.
 4. אם זיהית תוכנית מתנגשת, אנו ממליצים שתסיר את התוכנית אם אינך משתמש בה. לחלופין, הגדר את תצורת התוכנית כך שלא תפעל באופן אוטומטי בעת הפעלת המחשב.

  שים לב ייתכן שיהיה עליך לפנות לספק התוכנה כדי לקבל מידע על האופן שבו יש לבצע פעולה זו.
אם בודדת וזיהית את תוכנית או כלי השירות של האתחול שגורמים להתנגשות, המשימה הושלמה. אם לא זיהית את התוכנית או כלי השירות שגורמים להתנגשות, עבור לשלב פתרון בעיות מתקדם מס' 5.

שלב 5: קבע אם שירות של צד שלישי גורם לבעיה

שים לב אם תהפוך את כל שירותי Microsoft ללא זמינים ולאחר מכן תפעיל מחדש את המחשב, תגרום לכלי השירות 'שחזור המערכת' להיות לא זמין ותאבד את כל נקודות השחזור של המערכת. לכן, אנו לא ממליצים להפוך את שירותי Microsoft ללא זמינים כדי לפתור בעיות בחיבור.

הפוך את כל השירותים ללא זמינים כדי לקבוע אם שירות של צד שלישי גורם לבעיה. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. העתק ולאחר מכן הדבק (או הקלד) את הפקודה הבאה בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש ENTER:
  msconfig
 3. לחץ על הכרטיסיה שירותים, השבת את כל השירותים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. הפעל מחדש את המחשב.
אם Windows XP מופעל, עבור לשלב פתרון בעיות מתקדם מס' 6. אם Windows XP לא מופעל, עבור לסעיף "השלבים הבאים".

שלב 6: זהה את השירות המתנגש

לאחר שתבטל שירותים, הפעל אותם באופן סלקטיבי כדי לבדוק אותם ולראות אם באפשרותך לבודד את השירות שעלול לגרום לבעיה במנהל ההתקן. כדי לבודד את השירות הבעייתי, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. העתק ולאחר מכן הדבק (או הקלד) את הפקודה הבאה בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש ENTER:
  msconfig
 3. לחץ על הכרטיסיה שירותים.
 4. מאחר שתוכניות רבות עשויות להופיע, אנו ממליצים שתקבע מהי התוכנית המתנגשת באמצעות תהליך האלימינציה הבא:
  1. בחר כמחצית מהפריטים שמופיעים שאותם תפעיל, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. הפעל מחדש את המחשב.

   שים לב אם Windows XP לא מופעל, הפעל מחדש את Windows XP במצב בטוח.
  3. אם בעיה זו לא נפתרה, תוכל לדעת שהשירות המתנגש נמצאת בין אלה שבחרת בשלב א'. אם הבעיה לא מופיעה, תוכל לדעת שהשירות המתנגש נכלל ככל הנראה בין השירותים שלא בחרת בשלב א. המשך לנטרל שירותים עד שתזהה את התוכנית המתנגשת, או עד שתוכל לוודא שאף שירות לא גורם להתנגשות.
 5. אם זיהית שירות מתנגש, מומלץ להסיר אותו או להפוך אותו לבלתי זמין.

  שים לב ייתכן שיהיה עליך לפנות למפתח התוכנית לקבלת מידע על אופן ביצוע הדבר.
אם בודדת וזיהית את השירות המתנגש, המשימה הושלמה. אם לא, עיין בסעיף "השלבים הבאים".

השלבים הבאים

אם שיטות אלה לא סייעו לך, מומלץ לבקש עזרה מאדם שאתה מכיר. תוכל גם להשתמש באתר שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft כדי לאתר פתרונות אחרים. להלן כמה מהשירותים שמספק אתר שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft:
 • מאגר ידע ניתן לחיפוש: חפש מידע של תמיכה טכנית וכלי עזרה עצמית עבור מוצרי Microsoft.
 • מרכזי פתרונות: הצג שאלות נפוצות עבור מוצר מסוים ונקודות מרכזיות בנושא תמיכה.
 • אפשרויות תמיכה אחרות: השתמש באינטרנט כדי לשאול שאלה, פנה לשירותי תמיכת הלקוחות של Microsoft או ספק משוב.
אם יש לך שאלות נוספות לאחר השימוש באתרי אינטרנט אלה של Microsoft, או אם לא מצאת פתרון באתרי האינטרנט של שירותי התמיכה של Microsoft, לחץ על הקישור הבא כדי לפנות אל התמיכה:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=he#tab3

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
841567 מופיעה הודעת שגיאה בנוסח "לא ניתן להתקין חומרה זו" או "אירעה שגיאה במהלך ההתקנה" בעת ניסיון להתקין התקן PCI (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
810882 הודעת שגיאה: לא ניתן להתקין חומרה. אירעה שגיאה במהלך ההתקנה של ההתקן (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
319908 פרטים על מנהלים של התקני חומרה עבור Windows XP
883259 כיצד להתקין ולהגדיר את התצורה של התקני Bluetooth ב-Windows XP Service Pack 2
330181 בעיות ב-Windows XP עקב חומרה פגומה או בלתי-תואמת
אם המאמרים המפורטים במאמר זה עזרו לך לפתור את הבעיה או אם אתה נתקל במאפייני בעיה שונים מאלה המתוארים במאמר זה, חפש מידע נוסף במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. כדי לחפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://support.microsoft.com/?ln=he
לאחר מכן הקלד את טקסט הודעת השגיאה שקיבלת, או הקלד תיאור של הבעיה בתיבה Search (חיפוש) ולאחר מכן לחץ על Search (חפש).
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 322205 - Last Review: יום שישי 23 אוגוסט 2013 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kberrmsg kbdriver kbtshoot kbhardware kbhowto kbprb kbprod2web KB322205

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com