Po zainstalowaniu nowego urządzenia sprzętowego lub nowego oprogramowania system Windows XP może być nieustannie ponownie uruchamiany lub może zostać wyświetlony na niebieskim ekranie komunikat o błędzie

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 322205 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL322205
Artykuł jest przeznaczony dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników. Wydrukowanie artykułu może ułatwić wykonywanie opisanych w nim kroków.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy problemu

Po zainstalowaniu nowego urządzenia sprzętowego lub nowego oprogramowania na komputerze z systemem Windows XP może wystąpić jeden z następujących symptomów:
 • Komputer jest nieustannie uruchamiany ponownie.
 • Wyświetlany jest komunikat o błędzie na niebieskim ekranie.

Kroki umożliwiające rozwiązanie tego problemu

Krok 1: Odłącz wszystkie nowe urządzenia

Jeśli niedawno zainstalowano nowego urządzenie, odłącz je, a następnie spróbuj ponownie uruchomić system Windows XP. Jeśli można uruchomić system Windows XP po odłączeniu urządzenia, skontaktuj się z producentem urządzenia celem otrzymania uaktualnionych sterowników urządzenia lub uzyskania informacji o innych znanych problemach.

Krok 2: Uruchom komputer za pomocą funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja
 1. Uruchom komputer.
 2. Po wyświetleniu komunikatu Wybierz system operacyjny do uruchomienia naciśnij klawisz F8.
 3. Po wyświetleniu menu Menu zaawansowanych opcji systemu Windows wybierz przy użyciu klawiszy STRZAŁEK opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja (ostatnie działające ustawienia), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Jeżeli na komputerze są uruchamiane inne systemy operacyjne, wybierz przy użyciu klawiszy STRZAŁEK opcję Microsoft Windows XP, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Uwagi:
 • Za pomocą funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja można odzyskać system po problemach z konfiguracją, takich jak zainstalowanie sterowników niezgodnych z urządzeniami komputera. Ta funkcja nie naprawia problemów, których przyczyną są brak lub uszkodzenie sterowników i plików.
 • Funkcja Ostatnia znana dobra konfiguracja używa informacji zapisanych w momencie ostatniego wyłączenia komputera. Informacje te są używane do przywrócenia ustawień rejestru i sterowników. Tej opcji można więc używać tylko wówczas, gdy można pomyślnie uruchomić komputer przed przywróceniem komputera przy użyciu ostatniej znanej dobrej konfiguracji.
 • Po uruchomieniu komputera za pomocą funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja tracone są zmiany wprowadzone od ostatniego pomyślnego uruchomienia komputera.
Krok 3: Użyj funkcji Przywracanie systemu

Metoda 1: Jeśli system Windows XP nie jest uruchamiany
 1. Ponownie uruchom komputer, a następnie podczas początkowego uruchamiania naciśnij klawisz F8, aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym za pomocą wiersza polecenia.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące trybu awaryjnego, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  315222 Opis opcji rozruchu w trybie awaryjnym w systemie Windows XP
 2. Zaloguj się do komputera przy użyciu konta administratora lub konta, któremu przypisano poświadczenia administratora.
 3. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby przywrócić komputer do wcześniejszego stanu.
Metoda 2: Jeśli system Windows XP jest uruchamiany
 1. Zaloguj się do systemu Windows, używając konta administratora.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Przywracanie systemu. Zostanie uruchomione narzędzie Przywracanie systemu.
 3. Na stronie Przywracanie systemu – Zapraszamy! kliknij opcję Przywróć mój komputer do wcześniejszego stanu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona). Następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Na stronie Wybieranie punktu przywracania kliknij ostatni punkt kontrolny systemu na liście Na tej liście kliknij punkt przywracania, następnie kliknij przycisk Dalej. Może pojawić się lista zmian konfiguracji, które zostaną wprowadzone przez narzędzie Przywracanie systemu. Kliknij przycisk OK.
 5. Na stronie Potwierdzanie wyboru punktu przywracania kliknij przycisk Dalej. Funkcja Przywracanie systemu przywraca poprzednią konfigurację systemu Windows XP, a następnie ponownie uruchamia komputer.
 6. Zaloguj się do komputera jako Administrator. Pojawi się strona Przywracanie ukończone.
 7. Kliknij przycisk OK.
Krok 4: Jeżeli poprawka lub metoda rozwiązania nie są dostępne, można spróbować rozwiązać ten problem, korzystając z sekcji „Zaawansowane rozwiązywanie problemów” .

Jeśli nie masz doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów, możesz poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z centrum pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
841567 You receive a "Cannot install this hardware" or "An error occurred during the installation" error message when you try to install a PCI device
810882 Komunikat o błędzie: „Nie można zainstalować sprzętu. Wystąpił błąd podczas instalacji urządzenia”
319908 Informacje o sterownikach urządzeń dla systemu Windows XP
883259 Jak instalować i konfigurować urządzenia Bluetooth w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
330181 Występujące w systemie Windows XP problemy z uszkodzonym lub niezgodnym sprzętem
Jeśli wymienione tu artykuły nie pomogą w rozwiązaniu problemów lub występują symptomy inne niż opisane w tym artykule, należy poszukać dalszych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com
Następnie wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu w polu Wyszukiwanie w pomocy technicznej (Baza wiedzy).

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputera. Jeżeli nie masz doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów, możesz poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje, jak skontaktować się z centrum pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus

Krok 1: Uruchom system Windows XP w trybie awaryjnym

 1. Ponownie uruchom komputer. W przypadku pojawienia się pustego ekranu naciskaj raz za razem klawisz F8.
 2. Kliknij opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W wypadku wyświetlenia monitu o wybór wersji systemu Windows, wybierz właściwą wersję i naciśnij klawisz ENTER.

Krok 2: Użyj funkcji sterownika wycofywania

 1. Uruchom Menedżera urządzeń. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie devmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij dwukrotnie urządzenie, którego sterownik chcesz przywrócić.
 3. Kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Przywróć sterownik.

Krok 3: Ustalenie, czy program innej firmy jest przyczyną problemu

Uwaga: Po wyłączeniu wszystkich usług firmy Microsoft i ponownym uruchomieniu komputera wyłączane jest narzędzie Przywracanie systemu i są tracone punkty przywracania systemu. Dlatego nie zaleca się wyłączania wszystkich usług firmy Microsoft w wypadku używania narzędzia Msconfig do rozwiązywania problemów z połączeniem.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Ogólne, wybierz opcję Uruchamianie selektywne, a następnie klikaj, aby odznaczyć wszystkie pola wyboru z wyjątkiem pola Załaduj usługi systemowe.
 3. Kliknij kartę Usługi, a następnie kliknij pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 4. Kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
Jeżeli system Windows XP zostanie uruchomiony, przejdź do kroku 4. Jeżeli system Windows XP nie zostanie uruchomiony, przejdź do kroku 6.

Krok 4: Określ, który program lub narzędzie jest przyczyną problemu

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Uruchamianie.

  Z powodu liczby wpisów znajdujących się na liście zaleca się określenie programu powodującego problem następującą metodą eliminacji:
  1. Zaznacz około połowy elementów na liście, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Ponownie uruchom komputer.

   Uwaga: Jeśli system Windows XP nie zostanie uruchomiony, spróbuj uruchomić go w trybie awaryjnym.
  3. Kontynuuj proces do momentu wykrycia programu będącego przyczyną problemu.
 3. W wypadku nieużywania tego programu zaleca się usunięcie go lub skonfigurowanie w taki sposób, aby nie był automatycznie uruchamiany po włączeniu komputera.

  Uwaga: Informacje o tym, jak przeprowadzić konfigurację programu w wymagany sposób można uzyskać, kontaktując się z jego producentem.

Krok 5: Sprawdź, czy problem nie jest powodowany przez usługę innego producenta

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Usługi, wyłącz wszystkie usługi, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Ponownie uruchom komputer.
Jeżeli system Windows XP zostanie uruchomiony, przejdź do kroku 6.

Krok 6: Określ, która usługa jest przyczyną problemu

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Usługi.
 3. Włącz połowę usług na liście, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom ponownie komputer w trybie normalnym.

  Uwaga: Jeśli system Windows XP nie zostanie uruchomiony, spróbuj uruchomić komputer ponownie w trybie awaryjnym.
 5. Wykonuj tę czynność do momentu wykrycia, która usługa powoduje problem. Zaleca się usunięcie lub wyłączenie takiej usługi.

  Uwaga: Informacje o sposobie usunięcia lub wyłączenia usługi można uzyskać od producenta programu.

Właściwości

Numer ID artykułu: 322205 - Ostatnia weryfikacja: 12 czerwca 2008 - Weryfikacja: 7.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kberrmsg kbdriver kbtshoot kbhardware kbhowto kbprb kbprod2web KB322205

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com