JAK: Przypisywanie skryptów w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 322241 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL322241
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku w jaki sposób przypisywać skrypty w środowisku systemu Windows 2000. Aby wykonywać zadania opisane w tym artykule, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy na komputerze z systemem Windows 2000 Advanced Server.

Zasady grupy zawierają dwa rozszerzenia służące do wdrażania skryptów:
 • Skrypty - Uruchamianie/Zamykanie: Użyj tego rozszerzenia, aby określić skrypty uruchamiane podczas uruchamiania i zamykania komputera. To rozszerzenie jest zlokalizowane w węźle Konfiguracja komputera. Skrypty te są uruchamiane w ramach konta System lokalny.
 • Skrypty - Logowanie/Wylogowanie: Użyj tego rozszerzenia, aby określić skrypty uruchamiane podczas logowania lub wylogowania użytkownika z komputera. To rozszerzenie jest zlokalizowane w węźle Konfiguracja użytkownika. Skrypty te są uruchamiane w ramach konta Użytkownik, a nie konta Administrator.

Przypisywanie skryptów logowania użytkownika

 1. Otwórz przystawkę Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do następującej lokalizacji:
  Nazwa_zasady Policy/User Configuration/Windows Settings/Scripts (Logon/Logoff)
 3. Kliknij pozycję Skrypty, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Logowanie w prawym okienku.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Nazwa skryptu: wpisz ścieżkę do skryptu lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik skryptu w udziale Netlogon kontrolera domeny.
  • Parametry skryptów: Wpisz parametry, których chcesz używać, w ten sam sposób, w jaki wpisujesz je w wierszu polecenia. Jeżeli skrypt zawiera na przykład parametr //logo (wyświetlany transparent) oraz parametr //i (tryb interaktywny), wpisz następujący tekst:
   //logo //i
 6. W oknie dialogowym Logowanie skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać:
  • Skrypty logowania dla: To pole zawiera listę wszystkich skryptów przypisanych aktualnie do wybranego obiektu zasad grupy. Jeżeli zostanie przypisanych wiele skryptów, są one przetwarzane zgodnie z określoną przez użytkownika kolejnością. Aby przenieść skrypt na liście, kliknij skrypt, a następnie kliknij przycisk W górę lub W dół.
  • Dodaj: kliknij przycisk Dodaj, aby określić dodatkowe skrypty, których chcesz używać.
  • Edytuj: kliknij przycisk Edytuj, aby modyfikować informacje o skryptach, takie jak nazwa i parametry.
  • Usuń: kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wybrany skrypt z listy Skrypty logowania.
  • Pokaż pliki: kliknij przycisk Pokaż pliki, aby wyświetlić pliki skryptów przechowywane w wybranym obiekcie zasad grupy.
  UWAGA: Skrypty logowania są uruchamiane w ramach konta Użytkownik, a nie konta Administrator.

Przypisywanie skryptów wylogowania użytkownika

 1. Otwórz przystawkę Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do następującej lokalizacji:
  Nazwa_zasady Policy/User Configuration/Windows Settings/Scripts (Logon/Logoff)
 3. Kliknij pozycję Skrypty, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Wylogowanie w prawym okienku.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. Skonfiguruj ustawienia, których chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Nazwa skryptu: wpisz ścieżkę do skryptu lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik skryptu w udziale Netlogon kontrolera domeny.
  • Parametry skryptów: Wpisz parametry, których chcesz używać, w ten sam sposób, w jaki wpisujesz je w wierszu polecenia. Jeżeli skrypt zawiera na przykład parametr //logo (wyświetlany transparent) oraz parametr //i (tryb interaktywny), wpisz następujący tekst:
   //logo //i
 6. W oknie dialogowym Wylogowanie skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać:
  • Skrypty wylogowania dla: To pole zawiera listę wszystkich skryptów przypisanych aktualnie do wybranego obiektu zasad grupy. Jeżeli zostanie przypisanych wiele skryptów, są one przetwarzane zgodnie z określoną kolejnością. Aby przenieść skrypt na liście, kliknij skrypt, a następnie kliknij przycisk W górę lub W dół.
  • Dodaj: kliknij przycisk Dodaj, aby określić dodatkowe skrypty, których chcesz używać.
  • Edytuj: kliknij przycisk Edytuj, aby modyfikować informacje o skryptach, takie jak nazwa i parametry.
  • Usuń: kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wybrany skrypt z listy Skrypty wylogowania.
  • Pokaż pliki: kliknij przycisk Pokaż pliki, aby wyświetlić pliki skryptów przechowywane w wybranym obiekcie zasad grupy.
  Uwaga: Skrypty wylogowania są uruchamiane w ramach konta Użytkownik, a nie konta Administrator.

Przypisywanie skryptów startowych komputera

 1. Otwórz przystawkę Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do następującej lokalizacji:
  Nazwa_zasady Policy/User Configuration/Windows Settings/Scripts (Startup/Shutdown)
 3. Kliknij pozycję Skrypty, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Uruchamianie w prawym okienku.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, które chcesz używać, a następnie kliknij polecenie OK:
  • Nazwa skryptu: wpisz ścieżkę do skryptu lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik skryptu w udziale Netlogon kontrolera domeny.
  • Parametry skryptów: Wpisz parametry, których chcesz używać, w ten sam sposób, w jaki wpisujesz je w wierszu polecenia. Jeżeli skrypt zawiera na przykład parametr //logo (wyświetlany transparent) oraz parametr //i (tryb interaktywny), wpisz następujący tekst:
   //logo //i
 6. W oknie dialogowym Uruchamianie skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać:
  • Skrypty uruchamiania dla: To pole zawiera listę wszystkich skryptów przypisanych aktualnie do wybranego obiektu zasad grupy. Jeżeli zostanie przypisanych wiele skryptów, są one przetwarzane zgodnie z określoną kolejnością. Aby przenieść skrypt na liście, kliknij skrypt, a następnie kliknij przycisk W górę lub W dół.
  • Dodaj: kliknij przycisk Dodaj , aby określić dodatkowe skrypty, których chcesz używać.
  • Edytuj: kliknij przycisk Edytuj, aby modyfikować informacje o skryptach, takie jak nazwa i parametry.
  • Usuń: kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wybrany skrypt z listy Skrypty startowe.
  • Pokaż pliki: kliknij przycisk Pokaż pliki, aby wyświetlić pliki skryptów przechowywane w wybranym obiekcie zasad grupy.
  UWAGA: Skrypty startowe są uruchamiane w ramach konta System lokalny.

Przypisywanie skryptów zamknięcia komputera

 1. Otwórz przystawkę Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do następującej lokalizacji:
  Nazwa_zasady Policy/User Configuration/Windows Settings/Scripts (Startup/Shutdown)
 3. Kliknij pozycję Skrypty, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Zamykanie w prawym okienku.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać, a następnie kliknij polecenie OK:
  • Nazwa skryptu: wpisz ścieżkę do skryptu lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik skryptu w udziale Netlogon kontrolera domeny.
  • Parametry skryptów: Wpisz parametry, których chcesz używać, w ten sam sposób, w jaki wpisujesz je w wierszu polecenia. Jeżeli skrypt zawiera na przykład parametr //logo (wyświetlany transparent) oraz parametr //i (tryb interaktywny), wpisz następujący tekst:
   //logo //i
 6. W oknie dialogowym Zamykanie Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać:
  • Skrypty zamykania dla: To pole zawiera listę wszystkich skryptów przypisanych aktualnie do wybranego obiektu zasad grupy. Jeżeli zostanie przypisanych wiele skryptów, są one przetwarzane zgodnie z określoną kolejnością. Aby przenieść skrypt na liście, kliknij skrypt, a następnie kliknij przycisk W górę lub W dół.
  • Dodaj: kliknij przycisk Dodaj , aby określić dodatkowe skrypty, których chcesz używać.
  • Edytuj: kliknij przycisk Edytuj, aby modyfikować informacje o skryptach, takie jak nazwa i parametry.
  • Usuń: kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wybrany skrypt z listy Skrypty zamykania.
  • Pokaż pliki: kliknij przycisk Pokaż pliki, aby wyświetlić pliki skryptów przechowywane w wybranym obiekcie zasad grupy.
  UWAGA: Skrypty zmykania są uruchamiane w ramach konta System lokalny.

Właściwości

Numer ID artykułu: 322241 - Ostatnia weryfikacja: 6 sierpnia 2002 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB322241

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com