วิธีการตั้งค่ารหัสไดเรกทอรีการคืนค่าบริการโหมดผู้ดูแลระบบผ่านบัญชีใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 322672 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบไดเรกทอรีบริการคืนค่าโหมด (DSRM) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ในโดเมนของคุณโดยไม่ต้องการเริ่มระบบใหม่ของเซิร์ฟเวอร์ใน DSRM Microsoft Windows 2000 ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Setpwd เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน DSRM ใน Microsoft Windows Server 2003 ฟังก์ชันการทำงานที่ได้ถูกรวมเข้าไว้ในเครื่องมือ NTDSUTIL โปรดสังเกตว่า คุณไม่สามารถใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ถ้ามีการรันเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายใน DSRM สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลโดเมนตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ DSRM ระหว่างกระบวนการเลื่อนระดับตัวควบคุมโดเมน คุณสามารถใช้ Ntdsutil.exe เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านนี้ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ในที่ที่คุณกำลังทำงาน หรือตัวควบคุมโดเมนอื่นในโดเมน

เมื่อต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านของ Administrator DSRM

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ntdsutilแล้ว คลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง Ntdsutil พิมพ์รหัสผ่าน dsrm ชุด.
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง DSRM พิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งบรรทัดต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านบนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังทำงาน พิมพ์ตั้งค่ารหัสผ่านบนเซิร์ฟเวอร์เป็น null. ตัวแปร null สันนิษฐานว่า จะมีการรีเซ็ตรหัสผ่าน DSRM บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ พิมพ์รหัสผ่านใหม่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ หมายเหตุว่าไม่มีอักขระที่ปรากฏขึ้นในขณะที่คุณพิมพ์รหัสผ่าน

   หรือ
  • เมื่อต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์อื่น พิมพ์ตั้งค่ารหัสผ่านบนเซิร์ฟเวอร์Servernameโดย:Servernameชื่อ DNS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะรีเซ็ตรหัสผ่าน DSRM พิมพ์รหัสผ่านใหม่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ หมายเหตุว่าไม่มีอักขระที่ปรากฏขึ้นในขณะที่คุณพิมพ์รหัสผ่าน
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง DSRM พิมพ์q.
 5. ที่พรอมต์คำสั่ง Ntdsutil พิมพ์qเมื่อต้องการจบการทำงาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 322672 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbactivedirectory kbhowto kbhowtomaster kbmt KB322672 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:322672

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com