วิธีการตั้งค่าขนาดจำกัดสำหรับข้อความใน Exchange Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 322679 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายชนิดของข้อจำกัดที่คุณสามารถตั้งค่าขนาดของข้อความ ใน Microsoft Exchange 2000 Server และ ใน Microsoft Exchange Server 2003 ได้นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีการที่คุณสามารถกำหนดข้อจำกัดเหล่านี้

หมายเหตุ:ถ้าคุณได้กำหนดค่าขนาดจำกัดในการส่งหรือรับขนาดในการตั้งค่าสากล ขีดจำกัดที่มีการจำกัดเพิ่มเติมใช้กับทั้งสองข้อความอีเมลขาเข้า และขาออก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดจำกัดของข้อความที่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าต่าง ๆ การตั้งค่าสามารถแตกต่างกันสำหรับผู้ใช้ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับองค์กร Exchange 2000 หรือ Exchange 2003 ตัวเชื่อมต่อเฉพาะ เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ระบุ และผู้ใช้แต่ละข้อ

ผู้ส่งที่อาจได้รับรายงานไม่ได้จัดส่ง (NDR) ที่คล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้หากมีขนาดใหญ่กว่าขีดจำกัดขนาดของข้อความแสดงข้อความ:

ข้อความของคุณจึงไม่ถึงผู้รับเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน

เรื่อง: ทดสอบ
ส่ง: 7/18/2002 2:40 PM
ไม่สามารถส่งถึงผู้รับต่อไปนี้::
ทดสอบผู้รับบน 7/18/2002 2:41 PM
ข้อความนี้มีขนาดใหญ่กว่าขีดจำกัดของระบบปัจจุบัน หรือกล่องจดหมายของผู้รับทั้งหมด สร้างเนื้อหาของข้อความสั้น ๆ หรือเอาสิ่งที่แนบ และลองส่งใหม่อีกครั้ง
<server.domain.com #5.2.3=""> </server.domain.com>

การตั้งค่าสากล

การตั้งค่านี้กำหนดขนาดสูงสุดของข้อความที่อยู่ในองค์กร Exchange 2000 ข้อความสามารถเป็นขาเข้า ออก หรือภายใน

การกำหนดค่าการตั้งค่าสากล ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้นใช้งาน Exchange System Manager เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายการตั้งค่าสากล.
 3. คลิกขวาการจัดส่งข้อความแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการค่าเริ่มต้นแท็บการกำหนดค่าการตั้งค่าสากล

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

การตั้งค่าสำหรับแต่ละตัวเชื่อมต่อควบคุมขนาดสูงสุดของข้อความขาออกที่ผู้ใช้สามารถส่งผ่านการเชื่อมต่อ

การกำหนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายกลุ่มผู้ดูแลแล้ว ขยายชื่อของกลุ่มผู้ดูแลโดย:ชื่อของกลุ่มผู้ดูแลมีชื่อของกลุ่มผู้ดูแลระบบของคุณ
 3. ขยายกลุ่มของกระบวนการผลิตแล้ว ขยายชื่อกลุ่มสายงานการผลิตโดย:ชื่อกลุ่มสายงานการผลิตมีชื่อของกลุ่มที่มีการกำหนดเส้นทางของคุณ
 4. ขยายตัวเชื่อมต่อคลิกขวาที่ตัวเชื่อมต่อที่คุณต้อง การตั้งค่าคอนฟิก แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. ในการข้อจำกัดของเนื้อหาแท็บ ภายใต้ขนาดที่ได้รับอนุญาตคลิกเพื่อเลือกนั้นเฉพาะ ข้อความอย่างใดอย่างน้อยกว่า (KB)กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น พิมพ์ขนาด (กิโลไบต์) ที่คุณต้องการอนุญาตให้

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SMTP

การตั้งค่านี้กำหนดขนาดสูงสุดของข้อความที่ได้รับอนุญาตผ่านค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน เซิร์ฟเวอร์เสมือน advertises กำหนดโดยความของการขยายแบบธรรมดาจดหมายโอนโพรโทคอล (ESMTP) ขนาดกริยาคำสั่ง (RFC 1870)

หมายเหตุ:ข้อจำกัดขนาดของโพรโทคอลที่มี meant เพื่อปฏิเสธข้อความในขอบเขตด้วยระบบอีเมล์อื่น ๆ ข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ และไม่ควรใช้เป็นวิธีการจำกัดขนาดของข้อความใน Exchange ในองค์กรเซิร์ฟเวอร์กลุ่ม ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดตัวเลือกการจัดส่งข้อความในการตั้งค่าส่วนกลาง เพื่อจำกัด และการควบคุมการจำกัดขนาดของข้อความสำหรับองค์กรที่ใช้ใน Exchange 2000 หรือ Exchange 2003สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
326154OAB จะไม่ทำซ้ำถ้าคุณกำหนดข้อจำกัดขนาดของข้อความในระดับของการขนส่ง


การกำหนดค่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนแบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายกลุ่มผู้ดูแลแล้ว ขยายชื่อกลุ่มการดูแลระบบของคุณโดย:ชื่อกลุ่มการดูแลระบบของคุณมีชื่อของกลุ่มผู้ดูแลระบบของคุณ
 3. ขยายเซิร์ฟเวอร์แล้ว ขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดย:ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีชื่อของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 4. ขยายโพรโทคอลขยายแล้ว นี้smtpโหน
 5. คลิกขวาSMTP ชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือนโดย:SMTP ชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือนชื่อของเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 6. คลิกการข้อความต่างๆแท็บการตั้งค่าขนาดสูงสุดที่คุณต้องการอนุญาตให้

การตั้งค่ากล่องจดหมายของผู้ใช้

การตั้งค่านี้กำหนดขนาดสูงสุดของข้อความที่ผู้ใช้สามารถส่ง หรือรับผ่านทางกล่องจดหมายของตนเอง การตั้งค่ากล่องจดหมายของผู้ใช้จะใช้ โดยการเก็บข้อมูลแทนโดย categorizer ข้อความ เก็บข้อมูลป้องกันข้อความ oversized จากการจัดส่งการขนส่งถ้าที่ตั้งที่ผู้ใช้กล่องจดหมายข้อความสูงสุดค่าขนาดที่มากเกินกว่าขนาดของข้อความ

การกำหนดค่าการตั้งค่ากล่องจดหมายของผู้ใช้แต่ละ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์ แล้ว ค้นหาบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก
 2. คลิกขวาที่บัญชีผู้ใช้ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการทั่วไปของ exchangeแท็บ แล้วคลิกข้อจำกัดการจัดส่งเมื่อต้องการกำหนดขนาดสูงสุดที่คุณต้องการอนุญาตให้ใช้งาน
หมายเหตุ:ขนาดของข้อความ SMTP ที่ส่ง ระหว่างกลุ่มการกำหนดเส้นทาง และ การเพิ่มอินเทอร์เน็ต โดยประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ถ้าประกอบด้วยสิ่งที่แนบแบบไบนารีหรือข้อมูลอื่น ๆ 8 บิต

ตัวอย่างของขีดจำกัดขนาดที่มีผลบังคับใช้

ตัวอย่างที่ 1

ในตัวอย่างนี้ ขนาดจำกัดของต่อไปนี้ได้รับการกำหนดค่า:
 • การตั้งค่าส่วนกลางถูกกำหนดเป็น 5 เมกะไบต์
 • The Exchange SMTP connector is set to 3 MB.
 • The SMTP virtual server is set to 4 MB.
 • The user mailbox setting is set to 2 MB.
Because of these settings, users in the Exchange 2000 or Exchange 2003 organization can send and receive messages that are a maximum of 5 MB. Users can send messages through the connector that are a maximum of 3 MB. All mail that passes through the SMTP Virtual Server (sending or receiving) is limited to 4MB. The individual user, whose mailbox setting is 2 MB, is also limited to sending and receiving messages that are a maximum of 2 MB.

Example 2

In this example, the following size limits have been configured:
 • The global setting is set to 2 MB.
 • The Exchange 2000 SMTP connector is set to 5 MB.
 • The SMTP virtual server is set to 2 MB.
 • The user mailbox setting is set to 3 MB.
The global setting is 2 MB. Therefore, all the users who are using the default global setting in the Exchange 2000 Server organization or in the Exchange Server 2003 organization are limited to sending and receiving messages that are a maximum of 2 MB. If an individual user has a mailbox setting of 3 MB, that user overrides the global setting.

หมายเหตุ:All Internet e-mail messages use the global setting for limits on sending and on receiving. The message categorizer evaluates the sender's sending limit and the recipient's receiving limit. In example 2 earlier, a user with a user mailbox limit of 3 MB could receive messages from another user with a 3-MB sending limit. Because Internet users use the global setting, they can send only a 2-MB message.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 322679 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB322679 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:322679

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com