כיצד לגבות, לערוך ולשחזר את הרישום ב-Windows 95,? Windows 98 וב-Windows Me?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 322754 - View products that this article applies to.
חשוב: מאמר זה מכיל מידע על שינוי הרישום. לפני שאתה משנה את מערכת הרישום, הקפד לגבות אותה וודא כי ידוע לך כיצד לשחזר אותה אם מתעוררת בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של מערכת הרישום, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר - שלב-אחר-שלב - כיצד לגבות, לערוך ולשחזר את הרישום ב-Windows 95,? Windows 98,? Windows 98 Second Edition וב-Windows Millennium Edition (Me)?. מיקרוסופט ממליצה שלפני שתערוך את הרישום, תגבה אותו ותוודא כי ידוע לך כיצד לשחזר אותו במקרה של בעיה.

לקבלת פרטים נוספים על הרישום, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


כיצד לגבות את הרישום

לפני שתערוך את הרישום, יצא את מפתחות הרישום שברצונך לערוך, או גבה את כל הרישום. אם מתעוררת בעיה, באפשרותך לבצע את הפעולות המוזכרות בסעיף כיצד לשחזר את הרישום שבמאמר זה כדי לשחזר את הרישום למצבו הקודם.

כיצד לייצא מפתחות רישום

באפשרותך לבצע פעולות אלה כדי לייצא מפתח רישום לפני עריכתו.

הערה אין לבצע פעולות אלה לייצוא כל כוורת הרישום (לדוגמה, הכוורת
HKEY_CURRENT_USER
). אם עליך לגבות כוורת רישום שלמה, גבה כבר את כל הרישום.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד regedit ולחץ על אישור.
 3. אתר את המפתח המכיל את הערך שברצונך לערוך ולחץ עליו.
 4. בתפריט קובץ, לחץ על ייצוא.
 5. בתיבה שמור ב:, בחר את המיקום שבו ברצונך לשמור את הקובץ .reg; בתיבה שם קובץ הקלד שם קובץ ולאחר מכן לחץ על שמור.

כיצד לגבות את כל הרישום

כדי לגבות את כל הרישום ב-Windows 98,? Windows 98 Second Edition או ב-Windows Millennium Edition, הפעל את הכלי 'בודק הרישום של Windows' ?(Scanregw.exe). לקבלת פרטים נוספים על השימוש בכלי 'בודק הרישום של Windows' לגיבוי כל הרישום, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256419 כיצד לגבות את הרישום ב-Windows 98 וב-Windows Millennium Edition (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
כדי לגבות את כל הרישום ב-Windows 95, עליך לגבות ידנית את קובצי הרישום. לקבלת פרטים נוספים על הגיבוי הידני של קובצי הרישום ב-Windows 95, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
132332 כיצד לגבות את הרישום ב-Microsoft Windows 95 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לערוך את הרישום

אזהרה: אם תשתמש בעורך הרישום בצורה לא נכונה, אתה עלול לגרום לבעיות קשות שיחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. מיקרוסופט אינה יכולה להבטיח שתוכל לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון בעורך הרישום. השימוש בעורך הרישום מתבצע על אחריותך בלבד. כדי לערוך את הרישום, מיקרוסופט ממליצה לבצע את הפעולות בתיעוד בלבד. אם אפשר, השתמש בממשק המשתמש של Windows במקום לערוך את הרישום ישירות.

שימוש בממשק המשתמש של Windows

מיקרוסופט ממליצה להשתמש בממשק המשתמש של Windows, אם אפשר, כדי לשנות את הגדרות המערכת במקום לערוך את הרישום ידנית. עם זאת, במקרים נדירים, השיטה הטובה ביותר לפתרון בעיה של מוצר יכולה להיות עריכת הרישום. אם הבעיה מתועדת ב-Microsoft Knowledge Base, אמור לעמוד לרשותך מאמר עם הוראות שלב-אחר-שלב העוסק באופן עריכת הרישום עבור אותה בעיה. יש לבצע במדויק את ההוראות המופיעות במאמר של Microsoft Knowledge Base העוסק בעריכת הרישום.

שימוש בעורך הרישום

אזהרה: אם תשתמש בעורך הרישום בצורה לא נכונה, אתה עלול לגרום לבעיות קשות שיחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. מיקרוסופט אינה יכולה להבטיח שתוכל לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון בעורך הרישום. השימוש בעורך הרישום מתבצע על אחריותך בלבד. בעריכת הרישום כלולות שש הפעולות הבאות:
 • איתור מפתח, מפתח משנה או ערך.
 • הוספת מפתח.
 • הוספת ערך.
 • שינוי ערך.
 • מחיקת מפתח או ערך.
 • שינוי שם של מפתח או ערך.
איתור מפתח, מפתח משנה או ערך
ברמה עליונה (כוורות) קיימים חמישה מפתחות רישום שונים זה מזה. כל אחד מהם מתחיל באותיות "HKEY", לדוגמה:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
מבחינה טכנית, בדוגמה זו,
HKEY_LOCAL_MACHINE
הוא המפתח וכל מה שמופיע אחרי הקו הנטוי ההפוך הוא מפתח המשנה. בעורך הרישום, באפשרותך להציג את המפתחות ואת מפתחות המשנה באותו אופן שבו אתה מציג את התיקיות שלך ב-Windows Explorer.

המפתחות ומפתחות המשנה מפורטים בעץ התיקייה בחלונית הימנית של עורך הרישום. אם אתה לוחץ על מפתח או על מפתח משנה בחלונית הימנית, המידע על שם הערך, סוג הערך ונתוני הערך יופיע בחלונית השמאלית.

כמו ב-Windows Explorer, בחלונית הימנית של 'עורך הרישום' יופיע סימן חיבור (+) ליד סמל התיקייה עבור מפתח או מפתח משנה המכילים מפתחות משנה נוספים. אם תלחץ על סימן החיבור, תתרחב התיקייה, ותיקיות המשנה המייצגות את מפתחות המשנה יופיעו מתחתיה. לאחר הרחבת מפתח, סימן החיבור משתנה לסימן חיסור (-). שינוי סימן זה מעיד על כך שהמפתח הורחב. כדי לכווץ את המפתח, לחץ על סימן החיסור. בעת ביצוע פעולה זו, ייעלמו תיקיות מפתח המשנה וסימן החיסור ייהפך שוב לסימן חיבור.

כדי לאתר את מפתח הרישום המופיע בסעיף זה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit, ואחר מכן לחץ על אישור.
 2. הרחב את HKEY_LOCAL_MACHINE.
 3. הרחב את SOFTWARE.
 4. לחץ על Microsoft.

  הערה כאשר אתה לוחץ על מפתח המשנה Microsoft, הערכים השונים (אך לא מפתחות המשנה) שהוא מכיל מופיעים בחלונית השמאלית. כדי להציג את מפתחות המשנה, הרחב את Microsoft. כדי לאתר ערך, לחץ על מפתח המשנה המכיל את הערך ולאחר מכן הצג את תוכן החלונית השמאלית.
הוספת מפתח
כדי להוסיף מפתח משנה חדש הנושא את השם TestSubkey למפתח הרישום המופיע בסעיף זה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הרחב את HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. הרחב את SOFTWARE.
 3. לחץ על מפתח המשנה Microsoft.
 4. בכרטיסייה עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על מפתח.
 5. הקלד TestSubkey ולאחר מכן הקש על ENTER.
הוספת ערך
כדי להוסיף ערך DWORD חדש הנושא את השם TestDWORD ולהגדיר את נתוני הערך שלו כ-1 במפתח TestSubkey, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הרחב את HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. הרחב את SOFTWARE.
 3. הרחב את Microsoft.
 4. לחץ על מפתח המשנה TestSubkey.
 5. בתפריט עריכה, הצבע על חדש, ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 6. הקלד TestDWORD ולאחר מכן הקש על ENTER.
 7. לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על ערך ה-DWORDTestDWORD ולאחר מכן לחץ על שנה.
 8. הקלד 1 ולאחר מכן לחץ על אישור.
שינוי ערך
כדי לשנות את נתוני הערך עבור ערך ה-DWORD TestDWORD ל-0 במפתח TestSubkey, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הרחב את HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. הרחב את SOFTWARE.
 3. הרחב את Microsoft.
 4. לחץ על מפתח המשנה TestSubkey.
 5. לחץ לחיצה ימנית על ערך ה-DWORDTestDWORD ולאחר מכן לחץ על שנה.
 6. הקלד 0 ולאחר מכן לחץ על אישור.
שינוי שם של מפתח או של ערך
כדי לשנות את שם המפתח TestSubkey ל-Test, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הרחב את HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. הרחב את SOFTWARE.
 3. הרחב את Microsoft.
 4. לחץ לחיצה ימנית על המפתח TestSubkey ולאחר מכן לחץ על שנה שם.
 5. הקלד Test ולאחר מכן הקש על ENTER.
מחיקת מפתח או ערך
כדי למחוק את ערך ה-DWORD TestDWORD במפתח TestSubkey, בצע את הפעולות הבאות
 1. הרחב את HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. הרחב את SOFTWARE.
 3. הרחב את Microsoft.
 4. לחץ על מפתח המשנה TestSubkey.
 5. לחץ לחיצה ימנית על ערך ה-DWORDTestDWORD ולאחר מכן לחץ על מחק.
 6. לחץ על כן כדי לאשר שברצונך למחוק את הערך.
לקבלת מידע נוסף אודות עריכת הרישום, בצע את הפעולות הבאות בעורך הרישום:
 1. בתפריט עזרה, לחץ על נושאי עזרה.
 2. בכרטיסייה תוכן, לחץ פעמיים על שינוי מפתחות וערכים ולאחר מכן לחץ על הנושאים הרצויים לך.

שימוש בקובץ ערכי רישום (.reg)

צור קובץ ערכי רישום (.reg) שיכיל את שינויי הרישום הדרושים, ולאחר מכן הרץ את קובץ .reg במחשב במקום שבו תרצה לבצע את השינויים. באפשרותך להריץ את קובץ .reg ידנית או באמצעות script כניסה למערכת. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310516 כיצד להוסיף, לשנות או למחוק מפתחות וערכים של רישום באמצעות קובץ ערכי רישום (.reg) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שימוש ב-Windows Scripting Host

בעזרת Windows Scripting Host, באפשרותך להריץ scripts של VBScript ושל JScript ישירות בתוך מערכת ההפעלה. באפשרותך ליצור קובצי VBScript ו-JScript המשתמשים בשיטות Windows Scripting Host למחיקה, לקריאה ולכתיבה של מפתחות וערכים של רישום. לקבלת פרטים נוספים על שיטות אלה, בקר באתרי האינטרנט של מיקרוסופט שלהלן:
שיטת RegDelete
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/script56/html/wsMthRegDelete.asp
שיטת RegDelete
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/script56/html/wsMthRegRead.asp
שיטת RegWrite
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/script56/html/wsMthRegWrite.asp


שימוש ב-Windows Management Instrumentation

Windows Management Instrumentation (WMI) הוא רכיב של מערכת ההפעלה Microsoft Windows ותפקידו לממש את Web-Based Enterprise Management (WBEM) (ניהול ארגונים מבוסס-אינטרנט) של Microsoft. WBEM הוא יוזמה של התעשייה לפיתוח טכנולוגיה תקנית לקבלת גישה למידע ניהולי בסביבת הארגון. באפשרותך להשתמש ב-WMI למיכון משימות ניהוליות (כמו עריכת הרישום) בסביבת הארגון. ניתן להשתמש ב-WMI בשפות scripting בעלות מנוע ב-Windows ומטפלות באובייקטים של Microsoft ActiveX.

לקבלת פרטים נוספים על WMI, בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט שכתובתו:
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/wmisdk/wmi/wmi_start_page.asp

כיצד לשחזר את הרישום

כיצד לשחזר מפתחות רישום

כדי לשחזר מפתחות רישום שייצאת, לחץ פעמיים על קובץ .reg ששמרת בסעיף כיצד לייצא מפתחות רישום שבמאמר זה.

כיצד לשחזר את כל הרישום

כדי לשחזר את כל הרישום ב-Windows 98,? Windows 98 Second Edition או ב-Windows Millennium Edition, הפעל את הכלי 'בודק הרישום של Windows'? (Scanreg.exe) מתוך MS-DOS. לקבלת פרטים נוספים על השימוש בכלי 'בודק הרישום של Windows' לשחזור הרישום מ-MS-DOS, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
221512 כיצד לשחזר ידנית את הרישום ב-Windows 98/Me Registry (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
כדי לשחזר את כל הרישום ב-Windows 95, עליך לשחזר ידנית את קובצי הרישום שגיבית בסעיף כיצד לגבות את כל הרישום של מאמר זה. לקבלת פרטים נוספים על הגיבוי הידני של קובצי הרישום ב-Windows 95, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
132332 כיצד לגבות את הרישום ב-Microsoft Windows 95 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
132332 כיצד לגבות את הרישום ב-Windows 95 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
221512 כיצד לשחזר ידנית את הרישום ב-Windows 98/Me Registry (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
183887 תיאור הכלי 'בודק הרישום של Windows'? (Scanreg.exe) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
245412 הודעת השגיאה "כשל הפעלת שחזור המערכת" בעת שחזור רישום קודם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
220878 הודעת שגיאה: כשל בהפעלת השחזור (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
187680 הודעת שגיאה "אין די זיכרון" בהרצת קובץ Scanreg.exe ב-/Fix או ב-/Restore (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
182841 גיבוי הרישום אינו מופיע בכלי 'בודק הרישום' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
184023 בוררי שורת הפקודה לכלי 'בודק הרישום' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
273889 שינויים בכלי 'בודק הרישום' (Scanreg.exe) ב-Windows Me (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
250410 תיאור קובצי הרישום ב-Windows 98/95 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
273894 שיטות גיבוי ושחזור רישום שאינן נתמכות גורמות לפגמים ברישום (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
201655 הודעת שגיאה: שחזרת רישום תקין... (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
183603 כיצד להתאים אישית את הגדרות בודק הרישום (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
131431 כיצד לפתור בעיות רישום ב-Windows 95 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 322754 - Last Review: יום שני 24 אוקטובר 2005 - Revision: 2.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
מילות מפתח 
kbhowtomaster KB322754

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com