ID článku: 322755 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek podává podrobný postup zálohování, úprav a obnovení registru v systému Windows 2000. Před úpravami registru je nutné registr zálohovat a vědět, jak registr obnovit v případě, že dojde k potížím.

Jak zálohovat registr

Před úpravami registru exportujte klíče, které chcete upravit, nebo zálohujte celý registr. Pokud dojde k potížím, obnovte registr do původního stavu podle kroků v části Jak obnovit registr tohoto článku.

Jak exportovat klíče registru

Pomocí těchto kroků je možné exportovat klíč registru ještě před jeho úpravami.

POZNÁMKA: Uvedeným postupem však neexportujte celý podregistr registru (například podregistr HKEY_CURRENT_USER). Jestliže je nutné zálohovat celé podregistry registru, zálohujte raději celý registr.
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedt32 a klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte klíč obsahující hodnotu, kterou chcete upravit, a klepněte na něj.
 4. V nabídce Registr klepněte na příkaz Uložit klíč.
 5. V seznamu Uložit do vyberte umístění, kam chcete soubor s příponou REG uložit, do pole Název souboru zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.

Jak zálohovat celý registr

Pokud chcete zálohovat celý registr, použijte nástroj Zálohování a vytvořte záchrannou opravnou disketu (ERD) nebo zálohujte stav systému (včetně registru, registrační databáze tříd modelu COM+ a spouštěcích souborů). Další informace o použití nástroje Zálohování k vytvoření záchranné opravné diskety získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
231777 Jak vytvořit záchrannou opravnou disketu systému Windows 2000
Další informace o zálohování stavu systému pomocí nástroje Zálohování získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
240363 Použití nástroje Zálohování k zálohování a obnovení stavu systému v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Jak upravovat registr

Chcete-li registr upravit, doporučuje společnost Microsoft postupovat pouze způsobem popsaným v dokumentaci této společnosti. Je-li to možné, použijte uživatelské rozhraní systému Windows namísto přímých úprav registru.

Nesprávné použití Editoru registru může způsobit vážné potíže vyžadující přeinstalování operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Pokud chcete získat další informace o registru, postupujte v Editoru registru následovně:
 1. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Obsah.
 2. Na kartě Obsah poklepejte na položku Editor registru (Regedt32.exe).
 3. Poklepejte na požadované téma.

Jak obnovit registr

Jak obnovit klíče registru

Chcete-li obnovit exportované klíče registru, postupujte následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte text regedt32 a klepněte na tlačítko OK.
 3. V nabídce Registr klepněte na příkaz Obnovit.
 4. Vyberte soubor, který jste uložili, a klepněte na tlačítko Otevřít.
 5. Pokračujte klepnutím na tlačítko Ano.

Jak obnovit celý registr

Jestliže chcete obnovit celý registr, obnovte stav systému ze zálohy. Další informace o obnovení stavu systému pomocí nástroje Zálohování získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
240363 Použití nástroje Zálohování k zálohování a obnovení stavu systému v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Jestliže možnost použijete k záloze registru po vytvoření záchranné opravné diskety, aktualizuje nástroj Zálohování také kopie souborů registru ve složce %Kořenová_složka_systému%\Repair\Regback. Nelze-li po provedení úprav registru spustit systém Windows 2000, můžete pomocí konzoly pro zotavení ručně nahradit soubory registru ve složce %Kořenová_složka_systému%\System32\Config kopiemi ve složce %Kořenová_složka_systému%\Repair\Regback.

Odkazy

Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
240363 Použití nástroje Zálohování k zálohování a obnovení stavu systému v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
231777 Jak vytvořit záchrannou opravnou disketu systému Windows 2000

Vlastnosti

ID článku: 322755 - Poslední aktualizace: 1. února 2005 - Revize: 4.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Klíčová slova: 
kbhowtomaster KB322755

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com