Article ID: 322755 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר, שלב אחר שלב, כיצד לגבות, לערוך ולשחזר את הרישום ב-Windows 2000. ? Microsoft ממליצה שלפני שתערוך את הרישום, תגבה אותו ותוודא כי ידוע לך כיצד לשחזר אותו במקרה של בעיה.

כיצד לגבות את הרישום

לפני שאתה עורך את הרישום, יצא את מפתחות הרישום שבכוונתך לערוך, או גבה את כל הרישום. אם מתעוררת בעיה, באפשרותך לבצע את הפעולות המוזכרות בסעיף כיצד לשחזר את הרישום במאמר זה, כדי לשחזר את הרישום למצבו הקודם.

כיצד לגבות את הרישום

תוכל לבצע את הפעולות הבאות כדי לייצא מפתח רישום לפני שתערוך אותו:

הערה: אין לבצע פעולות אלה כדי לייצא כוורת רישום שלמה (לדוגמה, HKEY_CURRENT_USER). אם עליך לגבות כוורות רישום שלמות, גבה במקום זאת את הרישום כולו.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד regedt32 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את המפתח המכיל את הערכים שברצונך לערוך ולחץ עליו.
 4. בתפריט רישום, לחץ על שמור מפתח.
 5. בתיבה שמור ב:, בחר את המיקום שבו ברצונך לשמור את הקובץ .reg; הקלד שם קובץ בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על שמור.

כיצד לגבות את הרישום כולו

כדי לגבות את כל הרישום, השתמש בכלי הגיבוי כדי ליצור דיסק תיקון לשעת חירום (ERD). לחלופין, גבה את נתוני מצב המערכת (הכוללים את הרישום, את מסד הנתונים COM+ Class Registration ואת קבצי האתחול). לקבלת מידע נוסף על השימוש בכלי הגיבוי כדי ליצור ERD, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
231777 כיצד ליצור דיסק תיקון לשעת חירום ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על השימוש בכלי הגיבוי לגיבוי מצב המערכת, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
240363 כיצד להשתמש בכלי הגיבוי כדי לגבות ולשחזר את מצב המערכת ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לערוך את הרישום

כדי לערוך את הרישום, Microsoft ממליצה לבצע את הצעדים הבאים בתיעוד של Microsoft בלבד. אם אפשר, השתמש בממשק המשתמש של Windows במקום לערוך את הרישום ישירות.

שימוש לא נכון בעורך הרישום עלול לגרום לבעיות חמורות העשויות לחייב אותך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שיהיה באפשרותך לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון בעורך הרישום. השימוש בעורך הרישום מתבצע על אחריותך בלבד.

לקבלת מידע נוסף אודות עריכת הרישום, בצע את הפעולות הבאות בעורך הרישום:
 1. בתפריט עזרה, לחץ על תוכן.
 2. בכרטיסייה תוכן, לחץ פעמיים על עורך הרישום.
 3. לחץ פעמיים על הנושא הרצוי.

כיצד לשחזר את הרישום

כיצד לשחזר מפתחות רישום

כדי לשחזר מפתחות רישום שייצאת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. הקלד regedt32 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בתפריט רישום, לחץ על שחזר.
 4. בחר בקובץ ששמרת ולאחר מכן לחץ על פתח.
 5. לחץ על כן כדי להמשיך.

כיצד לשחזר את הרישום כולו

כדי לשחזר את כל הרישום, שחזר את נתוני מצב המערכת מגיבוי. לקבלת מידע נוסף על השימוש בכלי הגיבוי לשחזור מצב המערכת, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
240363 כיצד להשתמש בכלי הגיבוי כדי לגבות ולשחזר את מצב המערכת ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
שים לב, כאשר אתה משתמש באפשרות לגבות את הרישום כשיוצרים ERD, כלי הגיבוי יוצר גם עותקים מעודכנים של קבצי הרישום בתיקייה %SystemRoot%\Repair\Regback אם אין באפשרותך להפעיל את Windows 2000 לאחר עריכת הרישום, תוכל להחליף ידנית את קבצי הרישום בתיקייה %SystemRoot%\System32\Config בעותקים שנמצאים בתיקייה %SystemRoot%\Repair\Regback בעזרת מסוף השחזור.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
240363 כיצד להשתמש בכלי הגיבוי כדי לגבות ולשחזר את מצב המערכת ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
231777 כיצד ליצור דיסק תיקון לשעת חירום ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 322755 - Last Review: יום שלישי 06 דצמבר 2005 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
מילות מפתח 
kbhowtomaster KB322755

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com