ID článku: 322755 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

Tento podrobný článok popisuje zálohovanie, upravovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows 2000. Spoločnosť Microsoft odporúča pred upravovaním databázu Registry zálohovať a oboznámiť sa aj s postupom jej obnovenia, ak sa vyskytne problém.

Ako zálohovať databázu Registry

Pred upravovaním databázy Registry exportujte kľúče v databáze Registry, ktorú chcete upravovať, alebo zálohujte celú databázu Registry. Ak sa vyskytne problém, postupujte podľa pokynov v časti Ako obnoviť databázu Registry tohto článku a obnovte databázu Registry do predchádzajúcej podoby.

Ako exportovať kľúče databázy Registry

Ak chcete pred úpravou databázy Registry exportovať kľúče databázy, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

POZNÁMKA: Tento postup však nepoužívajte, ak chcete exportovať celú databázu Registry (napríklad: HKEY_CURRENT_USER). Ak musíte zálohovať všetky podregistre, zálohujte celú databázu Registry.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedt32 a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Nájdite a potom kliknite na kľúč obsahujúci hodnoty, ktoré chcete upraviť.
 4. V ponuke Databáza Registry kliknite na položku Uložiť kľúč.
 5. V poli Uložiť do vyberte umiestnenie, do ktorého sa má uložiť súbor .reg, zadajte názov súboru do poľa Názov súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ako zálohovať celú databázy Registry

Na zálohovanie celej databázy Registry použite Pomôcku na zálohovanie, pomocou ktorej vytvoríte disketu núdzového obnovenia (ERD), alebo zálohujte údaje o stave systému (ktoré zahŕňajú databázu Registry, registračnú databázu tried modelu COM+ a zavádzacie súbory). Ďalšie informácie o používaní Pomôcky na zálohovanie na vytvorenie diskety núdzového obnovenia nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
231777 Ako vytvoriť disketu núdzového obnovenia v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o použití Pomôcky na zálohovanie na vytvorenie zálohy údajov o stave systému nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
240363 Použitie nástroja Zálohovanie na vytvorenie zálohy a obnovenie stavu systému Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Ako upraviť databázu Registry

Spoločnosť Microsoft odporúča pri upravovaní databázy Registry postupovať iba podľa krokov uvedených v dokumentácii od spoločnosti Microsoft. Ak je to možné, použite namiesto priamych úprav databázy Registry používateľské rozhranie systému Windows.

Nesprávne použitie Editora databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry, bude možné vyriešiť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.

Ďalšie informácie o upravovaní databázy Registry nájdete po vykonaní nasledujúcich krokov v Editore databázy Registry:
 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Obsah.
 2. Na karte Obsah dvakrát kliknite na položku Editor databázy Registry (Regedt32.exe).
 3. Dvakrát kliknite na tému, ktorú chcete čítať.

Ako obnoviť databázu Registry

Ako obnoviť kľúče databázy Registry

Ak chcete obnoviť kľúče databázy Registry, ktoré ste exportovali, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Zadajte príkaz regedt32 a kliknite na tlačidlo OK.
 3. V ponuke Databáza Registry kliknite na položku Obnoviť.
 4. Vyberte uložený súbor a kliknite na položku Otvoriť.
 5. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo Áno.

Ako obnoviť celú databázu Registry

Ak chcete obnoviť celú databázu Registry, obnovte stav systému zo zálohy. Ďalšie informácie o použití Pomôcky na zálohovanie na obnovenie stavu systému nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
240363 Použitie nástroja Zálohovanie na vytvorenie zálohy a obnovenie stavu systému Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ak ste pri vytváraní diskety núdzového obnovenia vybrali možnosť vytvorenia zálohy databázy Registry, nástroj Zálohovanie vytvorí aj aktualizované kópie súborov databázy Registry v priečinku %SystemRoot%\Repair\Regback. Ak sa po úprave databázy Registry nedá spustiť systém Windows 2000, súbory databázy Registry v priečinku %SystemRoot%\System32\Config môžete nahradiť ručne kópiami z priečinka %SystemRoot%\Repair\Regback použitím konzoly na obnovenie.

ODKAZY

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
240363 Použitie nástroja Zálohovanie na vytvorenie zálohy a obnovenie stavu systému Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
231777 Ako vytvoriť disketu núdzového obnovenia v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Vlastnosti

ID článku: 322755 - Posledná kontrola: 10. augusta 2006 - Revízia: 4.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Kľúčové slová: 
kbhowtomaster KB322755

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com