Kako da napravite rezervnu kopiju, ure?ujete i vratite registrator u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows 2000

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 322755 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako da napravite rezervnu kopiju, ure?ujete i vratite registrator u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows 2000. Microsoft preporu?uje da napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to po?nete da ure?ujete registrator i nau?ite kako da ga vratite u prethodno stanje ako se pojavi problem.

Kako da napravite rezervnu kopiju registratora

Pre ure?ivanja registratora, izvezite klju?eve registratora koje planirate da uredite ili napravite rezervnu kopiju ?itavog registratora. Ako se javi problem, mo?ete slediti korake u odeljku ovog ?lanka Kako da vratite registrator u prethodno stanje da biste vratili registrator u prethodno stanje.

Kako da izvezete klju?eve registratora

Mo?ete slediti ove korake da biste izvezli klju? registratora pre nego ?to ga uredite:

NAPOMENA: Nemojte da sledite ove korake da biste izvezli ?itavo sa?e registratora (na primer, HKEY_CURRENT_USER). Ako morate da napravite rezervnu kopiju ?itavih sa?a registratora, umesto toga napravite rezervnu kopiju ?itavog registratora.
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) otkucajte regedt32 i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 3. Prona?ite i izaberite klju? koji sadr?i vrednosti koje ?elite da uredite.
 4. U meniju Registry (Registrator) izaberite stavku Save Key (Sa?uvaj klju?).
 5. U okviru Save in (Sa?uvaj u) izaberite lokaciju na kojoj ?ete sa?uvati .reg datoteku, otkucajte ime datoteke u okvir File name (Ime datoteke) i zatim kliknite na dugme Save (Sa?uvaj).

Kako da napravite rezervnu kopiju ?itavog registratora

Da biste napravili rezervnu kopiju ?itavog registratora, iskoristite uslu?ni program ?Backup? (Rezervne kopije) da biste kreirali disk za hitnu popravku (ERD) ili da biste napravili rezervnu kopiju stanja sistema (koja uklju?uje registrator, bazu podataka COM+ klase registracije i datoteke za pokretanje sistema). Za dodatne informacije o kori??enju uslu?nog programa ?Backup? (Rezervne kopije) za kreiranje diska za hitnu popravku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
231777 Kako da kreirate disk za hitnu popravku u operativnom sistemu Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o kori??enju uslu?nog programa ?Backup? (Rezervne kopije) za pravljenje rezervne kopije stanja sistema kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
240363 Kako da koristite uslu?ni program ?Backup? (Rezervne kopije) za pravljenje rezervne kopije i vra?anje stanja sistema u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Kako da ure?ujete registrator

Da biste ure?ivali registrator, Microsoft preporu?uje da sledite korake samo u Microsoft dokumentaciji. Ako je mogu?e, koristite Windows korisni?ki interfejs umesto direktnog ure?ivanja registratora.

Nepravilno kori??enje program Registry Editor mo?e izazvati ozbiljne probleme zbog kojih ?ete mo?da morati da ponovo instalirate operativni sistem. Microsoft ne mo?e da garantuje da se problemi koji nastaju usled nepravilnog kori??enja programa Registry Editor mogu re?iti. Program Registry Editor koristite na sopstveni rizik.

Za vi?e informacije o ure?ivanju registratora sledite ove korake u programu Registry Editor:
 1. U meniju Help (Pomo?) izaberite stavku Contents (Sadr?aj).
 2. Na kartici Contents (Sadr?aj) kliknite dvaput na temu Registry Editor (Regedt32.exe).
 3. Dvaput kliknite na temu koju ?elite da pro?itate.

Kako da vratite registrator u prethodno stanje

Kako da vratite klju?eve registratora u prethodno stanje

Da biste vratili u prethodno stanje klju?eve registratora koje ste izvezli, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Run (Pokreni).
 2. Otkucajte regedt32 i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 3. U meniju Registry (Registrator) izaberite stavku Restore (Vrati u prethodno stanje).
 4. Izaberite datoteku koju ste sa?uvali i zatim kliknite na dugme Open (Otvori).
 5. Kliknite na dugme Yes (Da) da biste nastavili.

Kako da vratite ceo registrator u prethodno stanje

Da biste vratili ceo registrator u prethodno stanje, sa rezervne kopije vratite stanje sistema u prethodno stanje. Za dodatne informacije o kori??enju uslu?nog programa ?Backup? (Rezervne kopije) za vra?anje stanja sistema u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
240363 Kako da koristite uslu?ni program ?Backup? (Rezervne kopije) za pravljenje rezervne kopije i vra?anje stanja sistema u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Imajte na umu da, ako koristite opciju za pravljenje rezervne kopije registratora kada kreirate ERD, uslu?ni program ?Backup? (Rezervne kopije) kreira i a?urirane kopije datoteka registratora u fascikli %SystemRoot%\Repair\Regback. Ako ne mo?ete da pokrenete Windows 2000 nakon ure?ivanja registratora, mo?ete ru?no zameniti datoteke registratora u fascikli %SystemRoot%\System32\Config sa kopijama iz fascikle %SystemRoot%\Repair\Regback pomo?u alatke ?Recovery Console? (Konzola za oporavak).

REFERENCE

Za dodatne informacije kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste pregledali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
240363 Kako da koristite uslu?ni program ?Backup? (Rezervne kopije) za pravljenje rezervne kopije i vra?anje stanja sistema u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
231777 Kako da kreirate disk za hitnu popravku u operativnom sistemu Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 322755 - Poslednji pregled: 10. avgust 2006. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Klju?ne re?i: 
kbhowtomaster KB322755

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com