ิวิธีการสำรองข้อมูล แก้ไขและเรียกคืนรีจิสตรีใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 322755 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีคำแนะนำเป็นขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการสำรองข้อมูล แก้ไขและเรียกคืนรีจิสตรีใน Windows 2000 โดย Microsoft แนะนำว่าก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี ให้สำรองรีจิสตรีและทำความเข้าใจวิธีการเรียกคืนก่อนเพื่อป้องกันในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

วิธีสำรองรีจิสตรี

ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี เอ็กซ์ปอร์ตคีย์ต่างๆ ในรีจิสตรีที่คุณมีแผนจะแก้ไข หรือสำรองรีจิสตรีทั้งหมด หากเกิดปัญหาขึ้น คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนวิธีการเรียกคืนรีจิสตรี ของบทความนี้เพื่อเรียกคืนรีจิสตรีไปเป็นสภาวะก่อนหน้า

วิธีการเอ็กซ์ปอร์ตรีจิสตรีคีย์

คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเอ็กซ์ปอร์ตรีจิสตรีคีย์ก่อนที่จะทำการแก้ไข:

หมายเหตุ: ห้ามทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเอ็กซ์ปอร์ตรีจิสตรีทั้งหมด (เช่น HKEY_CURRENT_USER) หากคุณต้องสำรองกลุ่มรีจิสตรีทั้งหมด ให้สำรองรีจิสตรีทั้งหมดแทน
 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
 2. ในช่อง Open ให้พิมพ์ regedt32 และคลิกที่ OK
 3. ค้นหาแล้วคลิกคีย์ที่มีค่าที่คุณต้องการแก้ไข
 4. ในเมนู Registry ให้คลิกที่ Save Key
 5. ในช่อง Save in เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ .reg พิมพ์ชื่อไฟล์ลงในช่อง File name แล้วคลิกSave

วิธีการสำรองข้อมูลรีจิสตรีทั้งหมด

การสำรองข้อมูลรีจิสตรีทั้งหมด ใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสร้างดิสก์ Emergency Repair Disk (ERD) หรือสำรองสถานะระบบ (System State) (ซึ่งรวมถึงรีจิสตรี, ฐานข้อมูลการรีจิสเตอร์คลาส COM+ และไฟล์ต่างๆ สำหรับบูต) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสร้าง ERD ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
231777 วิธีการสร้างดิสก์ emergency repair disk ใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสำรองสถานะระบบ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
240363 วิธีใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสำรองและเรียกคืนสถานะระบบใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

วิธีการแก้ไขรีจิสตรี

การแก้ไขรีจิสตรี Microsoft แนะนำให้คุณทำตามขั้นตอนต่างๆ ในคู่มือของ Microsoft เท่านั้น หากสามารถทำได้ ให้ใช้อินเตอร์เฟซของ Windows แทนการแก้ไขรีจิสตรีโดยตรง

การใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงที่อาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ทั้งหมด Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาที่เกิดจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้องจะสามารถแก้ไขได้ การใช้งาน Registry Editor ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสตรี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน RegistryEditor:
 1. ในเมนู Help ให้คลิกที่ Contents
 2. ในแท็บ Contents ดับเบิลคลิก Registry Editor (Regedt32.exe)
 3. ดับเบิลคลิกหัวข้อที่คุณต้องการอ่าน

วิธีการเรียกคืนรีจิสตรี

วิธีการเรียกคืนรีจิสตรีคีย์

การเรียกคืนรีจิสตรีคีย์ที่คุณเอ็กซ์ปอร์ต ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
 2. พิมพ์ regedt32 แล้วคลิก OK
 3. ในเมนู Registry ให้คลิกที่ Restore
 4. เลือกไฟล์ที่ได้บันทึกไว้ แล้วคลิก Open
 5. คลิก Yes เพื่อดำเนินการต่อ

วิธีการเรียกคืนรีจิสตรีทั้งหมด

การเรียกคืนรีจิสตรีทั้งหมด ให้เรียกคืน System State จากสำรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสำรองสถานะระบบ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
240363 วิธีใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสำรองและเรียกคืนสถานะระบบใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
โดยหากคุณใช้ตัวเลือกเพื่อสำรองรีจิสตรีเมื่อสร้าง ERD ยูทิลิตี Backup จะสร้างสำเนาอัปเดทของไฟล์รีจิสตรีในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Repair\Regback หากคุณไม่สามารถเริ่ม Windows 2000 ได้หลังจากแก้ไขรีจิสตรี คุณสามารถแทนที่ไฟล์รีจิสตรีได้ด้วยตนเองในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Config ด้วยสำเนาในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Repair\Regback ได้โดยการใช้ Recovery Console

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
240363 วิธีใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสำรองและเรียกคืนสถานะระบบใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
231777 วิธีการสร้างดิสก์ emergency repair disk ใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 322755 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มิถุนายน 2549 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Keywords: 
kbhowtomaster KB322755

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com