JAK: Kopiowanie folderu do innego folderu z zachowaniem jego uprawnień

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 323007 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak skopiować folder do innego folderu z zachowaniem jego uprawnień.

Podczas kopiowania lub przenoszenia plików i folderów za pomocą Eksploratora Windows uprawnienia określone dla tych plików i folderów mogą się zmienić. Na przykład podczas kopiowania pliku w obrębie woluminu z systemem plików NTFS lub między woluminami NTFS system Windows 2000 traktuje taki plik jako nowy plik. Z tego powodu plik przyjmuje uprawnienia docelowego folderu, a użytkownik kopiujący plik staje się TWÓRCĄ-WŁAŚCICIELEM.

UWAGA: Aby kopiować pliki i foldery, musisz mieć uprawnienia do zapisu do docelowego folderu.

W celu skopiowania plików i zachowania istniejących uprawnień przypisanych plikowi lub plikom można użyć polecenia Xcopy z przełącznikami /O/X/E/H/K.

Te przełączniki mają następujące znaczenie:
/E - Kopiuje foldery i podfoldery, łącznie z pustymi.
/H - Kopiuje także pliki ukryte i systemowe.
/K - Kopiuje atrybuty. Zwykle polecenie Xcopy resetuje atrybuty tylko do odczytu.
/O - Kopiuje informacje o właścicielu i liście ACL.
/X - Kopiuje ustawienia inspekcji plików (implikuje użycie przełącznika /O).
UWAGA: Ta procedura nie zastępuje uprawnień odziedziczonych. Podczas kopiowania plików za pomocą polecenia Xcopy z przełącznikami /O /X /E /H /K mają zastosowanie następujące uprawnienia odziedziczone:
  • Zachowywane są ustawienia zabezpieczeń nadane bezpośrednio plikom i folderom.
  • Tracone są ustawienia zabezpieczeń odziedziczone od folderu nadrzędnego.
  • Dziedziczone są ustawienia zabezpieczeń od folderu docelowego.
  • Podczas przenoszenia plików lub folderów do woluminów FAT foldery i pliki tracą uprawnienia NTFS, ponieważ woluminy FAT nie obsługują uprawnień NTFS.
Więcej informacji na temat dziedziczenia znajduje się w temacie pomocy systemu Windows „Jaki wpływ na uprawnienia do plików i folderów ma dziedzicznie”.

Kopiowanie folderu do innego folderu z zachowaniem jego uprawnień

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Wpisz xcopy źródło miejsce_docelowe /O /X /E /H /K i naciśnij klawisz ENTER. W tym przypadku źródło to ścieżka źródłowa dla kopiowanych plików, a miejsce_docelowe to ścieżka docelowa dla plików.

Przykład

Wpisz xcopy c:\olddocs c:\newdocs /O /X /E /H /K i naciśnij klawisz ENTER. W tym przypadku olddocs to folder źródłowy, a newdocs to folder docelowy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o przełącznikach polecenia Xcopy, wpisz w wierszu polecenia xcopy /? i naciśnij klawisz ENTER. Aby uzyskać dodatkowe informacje o przełącznikach polecenia Xcopy, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
240268 Zmiany funkcji zastępowania poleceń COPY, XCOPY i MOVE w systemie Windows

Właściwości

Numer ID artykułu: 323007 - Ostatnia weryfikacja: 29 października 2007 - Weryfikacja: 1.5
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv kbproductlink KB323007

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com