เนื้อหาที่ไม่คาดคิดปรากฏในเอกสารเปล่าใหม่ใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 323117 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเปิดเอกสารเปล่าใหม่ใน Microsoft Word 2000, Microsoft Word 2002 หรือ Microsoft Office Word 2003 เอกสารอาจโดยไม่คาดคิดประกอบด้วยข้อความ วัตถุ หรือรูปภาพ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ หากเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้เป็นจริง:
 • แฟ้ม Normal.dot (ค่าเริ่มต้นแม่แบบส่วนกลาง) เสียหาย
 • มีการเพิ่มข้อความ วัตถุ หรือรูปภาพไปยังแฟ้ม Normal.dot
 • มีการสร้างแฟ้ม Normal.dot มากกว่าหนึ่งรุ่น
 • การติดตั้ง Microsoft Word เกิดความเสียหาย
 • แม่แบบส่วนกลางอื่นที่มีอยู่ทั้งหมด
 • แมโครเริ่มต้นเมื่อเริ่มต้นของ Word

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหานี้ ระบุสาเหตุ แล้ว ใช้วิธีการที่ปฏิบัติตามอย่างน้อยหนึ่งอย่าง เป็นเหมาะสม

ระบุสาเหตุ

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:winword /aในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • ถ้าเอกสารประกอบด้วยข้อความที่ไม่คาดคิด วัตถุ หรือรูป ติดตั้งของ Word คุณอาจเสียหาย ข้ามไปยังวิธี 4
  • ถ้าเอกสารนี้เป็นค่าว่าง ไม่มีปัญหากับเท็มเพล แมโคร หรือดำเนินการต่อนิ้วเพิ่มกับวิธีที่ 1

วิธีที่ 1: Re-create แม่แบบ Normal.dot หรือเอาเนื้อหาที่ไม่คาดคิดจากแม่แบบ Normal.dot

แม่แบบ Normal.dot ที่สร้างใหม่อีกครั้ง

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกค้นหา.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด.
 3. ในการการตั้งชื่อกล่อง ชนิดnormal.dotแล้ว คลิกตกลง.
 4. เมื่อกระบวนการค้นหาเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกขวาnormal.dotแล้ว คลิกเปลี่ยนชื่อ.
 5. ในกล่องที่ปรากฏ พิมพ์Normal.oldแล้ว กด ENTER

  ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 5 เพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้มแต่ละชื่อ Normal.dot ในรายการผลลัพธ์การค้นหาเป็นNormal.old.
 6. เริ่ม Word

  ซึ่งสร้าง Normal.dot ใหม่เป็นแม่แบบ
 7. ถ้าเอกสารประกอบด้วยข้อความที่ไม่คาดคิด วัตถุ หรือรูปภาพ ต่อวิธีที่ 2

เอาเนื้อหาที่ไม่คาดคิดจากแม่แบบ Normal.dot

เมื่อต้องการเอาเนื้อหาที่ไม่คาดคิดจากแม่แบบ Normal.dot เอาเนื้อหา โดยการเปิดแม่แบบ Normal.dot ด้วยตนเอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกค้นหา.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด.
 3. ในการการตั้งชื่อกล่อง ชนิดnormal.dotแล้ว คลิกตกลง.
 4. เมื่อกระบวนการค้นหาเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกขวาnormal.dotแล้ว คลิกOPEN.
 5. เอาเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์จาก Normal.dot แม่แบบ
 6. คลิกแฟ้ม:แล้ว คลิกบันทึก.
 7. คลิกแฟ้ม:แล้ว คลิกปิดเมื่อต้องการปิดแม่แบบ Normal.dot
ถ้าเอกสารประกอบด้วยข้อความที่ไม่คาดคิด วัตถุ หรือรูปภาพ ต่อวิธีที่ 2

เอาเนื้อหา โดยการเปิดแม่แบบ Normal.dot ผ่านตัวแก้ไข Visual Basic

เมื่อต้องการลบเนื้อหา โดยการเปิดแม่แบบ Normal.dot ผ่านตัวแก้ไข Visual Basic ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ใช้รหัสดังต่อไปนี้ในหน้าต่าง Immediate ใน Visual Basic Editor เพื่อเปิดแม่แบบ Normal.dot เมื่อแม่แบบมีการเปิด ด้วยตนเองเอาเนื้อหาจาก Normal.dot แม่แบบ

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ
 1. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basicเมื่อต้องการเริ่มตัวแก้ไข Visual Basic
 2. ในการ Visual Basic Editor คลิกมุมมองแล้ว คลิกหน้าต่างทันที.
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่าง Immediate และกด enter:
  Application.normaltemplate.EditAsDocument
 4. แม่แบบ Normal.dot เปิดใน Word
 5. เลือก และลบเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์
 6. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก และปิด.
ถ้าเอกสารประกอบด้วยข้อความที่ไม่คาดคิด วัตถุ หรือรูปภาพ ต่อวิธีที่ 2

วิธีที่ 2: ลบแม่แบบส่วนกลางและคงคลังที่เพิ่มอื่น ๆ

หมายเหตุ:เมื่อคุณลบข้อ add-in หรือแม่แบบ คุณอาจพบการทำงานลดลง

เมื่อต้องการลบแม่แบบส่วนกลางอื่น ๆ และเพิ่ม-คงคลัง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกแม่แบบและเพิ่มเติม.
 2. ในรายการของสินค้าที่อยู่ในขณะโหลด คลิกแต่ละแม่แบบส่วนกลางและเพิ่มใน และคลิกเอาออก.
 3. ออกจาก Word
 4. เริ่ม Word และจากนั้น เปิดเอกสารใหม่
ถ้าเอกสารไม่ว่าง ต่อวิธีที่ 3

วิธีที่ 3: แมโครการลบ

หมายเหตุ:เมื่อคุณลบแมโคร คุณอาจพบการทำงานลดลง

เมื่อต้องการลบแมโคร ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกมาโคร.
 2. ในการชื่อแมโครกล่อง คลิกชื่อของแมโครที่คุณต้องการลบ

  ถ้าไม่มีแมโครปรากฏในรายการ คลิกประเภทอื่นในอย่างใดอย่างหนึ่งแมโครในรายการ
 3. คลิกลบ.
 4. ออกจาก Word
 5. เริ่ม Word และจากนั้น เปิดเอกสารใหม่
ถ้าเอกสารไม่ว่าง ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วน "วิธีแก้ปัญหา"

วิธีที่ 4: ซ่อมแซม หรือการติดตั้ง Word

ซ่อมแซม Word

เมื่อต้องการซ่อมแซม Word ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม หรือลบโปรแกรม.
 3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกMicrosoft Word 2002หรือคลิกMicrosoft Officeแล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง.
 4. ในการการตั้งค่ากล่องโต้ตอบ คลิกซ่อมแซม Word(หรือ Microsoft Office), แล้ว คลิกถัดไป.
 5. คลิกตรวจหา และซ่อมแซมข้อผิดพลาดใน Word ฉันติดตั้ง(หรือติดตั้ง Office), แล้ว คลิกถัดไป.
 6. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อทำกระบวนการซ่อมแซม
 7. เมื่อกระบวนการ เสร็จสมบูรณ์แล้วเริ่มการทำงานของ Word และจากนั้น เปิดเอกสารใหม่
ถ้าเอกสารไม่ว่าง เอา Word และติดตั้งใหม่ได้

ส่วนที่ 1: Word ลบ

เมื่อต้องการลบคำ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม หรือลบโปรแกรม.
 3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกMicrosoft Office 2002คลิกMicrosoft Word 2002หรือคลิกMicrosoft Office Word 2003แล้ว คลิกเอาออก.

  เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิกใช่.
 4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อดำเนินการขั้นตอนการเอาออก

ส่วนที่ 2: การติดตั้ง Word

เมื่อต้องการติดตั้ง Word ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใส่ซีดีรอม Office ลงในไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอมไดรฟ์

  SHIFT แป้นค้างเพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมติดตั้งเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
 2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. คลิกสองครั้งเพิ่ม หรือลบโปรแกรม.
 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกเพิ่มโปรแกรมใหม่.
 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกซีดีหรือฟลอปปี.
 6. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อทำกระบวนการติดตั้ง
 7. เริ่ม Word
ถ้าเอกสารไม่ว่าง ทำตามขั้นตอนในส่วน "วิธีแก้ปัญหา"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลบเนื้อหาที่ไม่คาดคิดในเอกสาร โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เปิดเอกสารใหม่ใน Word
 2. เลือกข้อความที่ไม่คาดคิด วัตถุ หรือรูปภาพ
 3. กด DELETE

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 323117 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbnewfile kbprb kbmt KB323117 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323117

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com