Dostępność obsługi urządzeń bezprzewodowych Bluetooth w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 323183 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft opracowała przeznaczoną dla producentów systemów i urządzeń aktualizację, która dodaje w systemie Windows XP macierzystą obsługę bezprzewodowej technologii Bluetooth. Aktualizacja ta umożliwia współpracę z kilkoma typami urządzeń, w których zaimplementowano tę technologię, takimi jak urządzenia peryferyjne komputerów osobistych i produkty dodatkowe dla tych komputerów. Aktualizacja ta może być rozpowszechniana wśród klientów w ramach umowy licencyjnej z firmą Microsoft. Jeżeli użytkownik nie jest producentem urządzenia ani systemu, powinien skontaktować się z producentem urządzenia korzystającego z bezprzewodowej technologii Bluetooth w celu uzyskania aktualizacji.

Więcej informacji

Aby dodać obsługę bezprzewodowej technologii Bluetooth do systemu Windows XP, producenci systemów i urządzeń mogą skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania tej aktualizacji. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;PL;CNTACTMS
Uwaga: W wyjątkowych przypadkach opłaty związane z połączeniami telefonicznymi z Pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeżeli wykwalifikowany pracownik Pomocy technicznej firmy Microsoft ustali, że zgłoszony problem można się rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji. Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
W anglojęzycznej wersji pakietu aktualizacji x86 (Q323183_WXP_SP2_x86_Enu.exe) znajdują się następujące pliki:
Data     Godzina Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku
--------------------------------------------------------- 
17-wrz-2002 09:49  n/a       41 787  Blutooth.chm 
24-wrz-2002 13:55  n/a        5812  Bth.inf 
24-wrz-2002 13:56  5.1.2600.1125  18 944  Bthci.dll
24-wrz-2002 13:56  5.1.2600.1125  14 464  Bthenum.sys
24-wrz-2002 13:56  5.1.2600.1125  27 648  Bthmodem.sys
24-wrz-2002 13:56  5.1.2600.1125 227 584  Bthport.sys
24-wrz-2002 13:55  n/a        1790  Bthprint.inf 
24-wrz-2002 13:56  5.1.2600.1125  29 952  Bthprint.sys
24-wrz-2002 13:56  5.1.2600.1125  26 624  Bthserv.dll
24-wrz-2002 13:56  5.1.2600.1125  17 280  Bthusb.sys
24-wrz-2002 13:56  5.1.2600.1125  24 064  Btsetup.exe
24-wrz-2002 14:25  5.1.2600.1125 151 040  Hdwwiz.cpl
24-wrz-2002 13:55  n/a        1992  Hidbth.inf 
24-wrz-2002 13:56  5.1.2600.1125  22 400  Hidbth.sys
24-wrz-2002 10:36  5.1.2600.1125  34 432  Hidclass.sys
24-wrz-2002 14:25  5.1.2600.1125 111 104  Irprops.cpl
24-wrz-2002 13:55  n/a       25 969  Mdmbtmdm.inf 
24-wrz-2002 14:25  5.1.2600.1125 109 568  Mdminst.dll
24-wrz-2002 14:25  5.1.2600.1125 528 384  Printui.dll
24-wrz-2002 13:56  5.1.2600.1125  52 992  Rfcomm.sys
24-wrz-2002 13:55  n/a        4470  Tdibth.inf 
24-wrz-2002 14:25  5.1.2600.1125  14 848  Usbmon.dll
24-wrz-2002 13:56  5.1.2600.1125  28 672  Wshbth.dll
Uwaga: W celu zastosowania tej aktualizacji konieczne jest zainstalowanie dodatku SP1 dla systemu Windows XP. Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania Media Center

System Microsoft Windows XP Media Center Edition został dostarczony z danym urządzeniem lub systemem sprzętowym i z tego powodu producent sprzętu zapewnia pomoc i obsługę techniczną związaną z tym oprogramowaniem. Być może producent dostosował instalację oprogramowania przy użyciu unikatowych składników, takich jak specyficzne sterowniki urządzeń, i ustawień opcjonalnych, aby zmaksymalizować wydajność danego sprzętu. Jeżeli niezbędna jest pomoc techniczna związana z systemem Windows XP Media Center Edition, należy skontaktować się z bezpośrednio z producentem, który może zapewnić najlepszą pomoc techniczną w przypadku oprogramowania zainstalowanego przez niego na danym sprzęcie.

Można również odwiedzić strony sieci Web zawierające informacje dotyczące produktu Windows XP Media Center Edition w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/windowsxp/mediacenter/

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących technologii bezprzewodowych Bluetooth, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/hwdev/tech/network/bluetooth/default.asp

Właściwości

Numer ID artykułu: 323183 - Ostatnia weryfikacja: 12 kwietnia 2006 - Weryfikacja: 6.5
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Słowa kluczowe: 
kbbug kbfix kbqfe kbenv kbwinxpsp1fix kbhotfixserver KB323183

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com