วิธีการแก้ไขเว็บเซิร์ฟเวอร์ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 323358 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 เว็บเซิร์ฟเวอร์

เว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง

ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อเครือข่ายจะเปิดใช้งาน

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกขวาแผงควบคุมแล้ว คลิกOPEN.
 2. คลิกสองครั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว คลิกการเชื่อมต่อที่กำลังถูกใช้สำหรับการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ
 3. ตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อ

ตรวจสอบว่า มีการเรียกใช้โปรแกรม Inetinfo.exe

 1. กด CTRL+ALT+DELETE
 2. คลิกตัวจัดการงาน.
 3. คลิกการกระบวนการแท็บ และตรวจสอบว่า กระบวนการ Inetinfo.exe แสดงอยู่ในนั้นชื่ออิมเมจคอลัมน์

บริการของ IIS เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกขวาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ในการจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ชี้ไปที่งานทั้งหมดแล้ว คลิกเริ่มต้น IIS. คลิกตกลงเมื่อต้องการเริ่มต้นบริการของ IIS

ตรวจสอบว่า ชนิดการเริ่มต้นถูกกำหนดไปโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกจัดการ.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายบริการและโปรแกรมประยุกต์แล้ว คลิกบริการ.
 3. ในรายชื่อของเซอร์วิส ค้นหาประกาศเวิลด์ไวด์เว็บแล้ว ตรวจสอบที่โดยอัตโนมัติปรากฏขึ้นในการชนิดการเริ่มต้นคอลัมน์และเริ่มต้นปรากฏขึ้นในการสถานะ:คอลัมน์

ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์แม้ว่ามีการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะเปิดใช้งาน

ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ WINS

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมคลิกสองครั้งเพิ่ม หรือลบโปรแกรมแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 2. คลิกบริการของระบบเครือข่ายแล้ว คลิกรายละเอียด.
 3. ตรวจสอบว่า การwindows ตั้งชื่อบริการอินเทอร์เน็ต (WINS)กล่องกาเครื่องหมายเลือก กำหนดค่าไว้อย่างถูกต้อง และทำงานบนเครือข่าย

ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ DNS

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งเพิ่ม หรือลบโปรแกรม.
 2. คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออกคลิกบริการของระบบเครือข่ายแล้ว คลิกรายละเอียด.
 3. ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งระบบชื่อโดเมน (DNS) และว่า เซิร์ฟเวอร์ DNS (หรือเซิร์ฟเวอร์) ได้เชื่อมต่อ และการทำงานบนเครือข่าย

ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย

ใช้เว็บเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer จากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่แตกต่างกันและตำแหน่งที่ตั้งเมื่อต้องการทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย การทำเช่นนี้ คุณสามารถกำหนดได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความตำแหน่งเครือข่ายเซ็กเมนต์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือไคลเอนต์เฉพาะที่ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ไม่เนื้อหาของเว็บเซิร์ฟเวอร์

ตรวจสอบการรับรองความถูกต้องและระดับการเข้ารหัสลับบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ในโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ขยายServer_Nameแล้ว ขยายเว็บไซต์.
 3. คลิกขวาเว็บไซต์สงสัย และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการความปลอดภัยของไดเรกทอรีแท็บ และจากนั้นภายใต้ควบคุมการเข้าถึงและการรับรองความถูกต้องคลิกแก้ไข.
 5. ตรวจสอบการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องและการเข้ารหัสลับถูกต้องถูกตั้งค่าที่เซิร์ฟเวอร์

ตรวจสอบเว็บสิทธิ์การใช้งานร่วมกัน

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ในโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ขยายServer_Nameแล้ว ขยายเว็บไซต์.
 3. คลิกขวาที่เว็บไซต์เริ่มต้น และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บ และจากนั้นภายใต้เส้นทางภายในตรวจสอบว่า สิทธิ์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ที่เหมาะสมที่จะกำหนด เป็นดังนี้:
  • Read
  • การเขียน
  • การเรียกดูไดเรกทอรี

  ในการดำเนินการอนุญาตกล่อง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • None
  • สคริปต์เท่านั้น
  • สคริปต์และ Executables
หมายเหตุ:นอกเหนือจากการอนุญาตเว็บไซต์ คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของระบบแฟ้ม NTFS โดยการคลิกขวาที่เว็บไซต์แล้ว คลิกPermissions:. จากนั้น ตรวจสอบว่า ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง คุณจำเป็นที่เข้าใจ distinction ระหว่างเว็บสิทธิ์และสิทธิ์ของ NTFS ซึ่งแตกต่างจากสิทธิ์ของ NTFS สิทธิ์ของเว็บนำไปใช้กับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ สิทธิ ntfs สามารถใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้เฉพาะหรือกลุ่มของผู้ใช้ที่มีบัญชี Windows ที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ค้นหาแฟ้มวิธีใช้ของ IIS สำหรับ "อนุญาตเว็บไซต์

ตรวจสอบว่า ที่อยู่ IP และชื่อโดเมนจะไม่กำหนดเพื่อปฏิเสธการเข้าถึง

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ในโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ขยายServer_Nameแล้ว ขยายเว็บไซต์.
 3. คลิกขวาเว็บไซต์สงสัย และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการความปลอดภัยของไดเรกทอรีแท็บ และจากนั้นภายใต้ที่อยู่ ip และข้อจำกัดของชื่อโดเมนคลิกแก้ไข.
 5. ตรวจสอบว่า การโดยค่าเริ่มต้น คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะเป็นตัวเลือกไม่ได้ถูกกำหนดให้การเข้าถึงถูกปฏิเสธ.

ตรวจสอบว่า โฟลเดอร์รากและแฟ้มทั้งหมดจะปรากฏขึ้น และยัง

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ขยายServer_Nameแล้ว ขยายเว็บไซต์.
 3. คลิกขวาเว็บไซต์สงสัย และจากนั้น คลิกOPEN.
 4. ตรวจสอบว่า โฟลเดอร์ (Inetpub\wwwroot) ยัง และที่ รวมแฟ้ม.htm ที่จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ยืนยันว่า จะแสดงเอกสารเริ่มต้น (โดยปกติ Default.htm หรือ Index.htm)

ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ File Transfer Protocol (FTP) กับเว็บเซิร์ฟเวอร์

ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งบริการ FTP เซิร์ฟเวอร์

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมคลิกสองครั้งเพิ่ม หรือลบโปรแกรมแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 2. คลิกสองครั้งเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันแล้ว คลิกสองครั้งบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS).
 3. ตรวจสอบว่า การFile Transfer Protocol (FTP) Serviceมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าคุณไม่ได้เลือกไว้ คลิเพื่อเลือก และคลิกตกลง.

ตรวจสอบสิทธิ์สำหรับ FTP

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการ IIS บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ขยายServer_Nameแล้ว ขยายftp ไซต์.
 3. คลิกขวาไซต์ FTP และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บ และให้สิทธิ์ที่เหมาะสมในโฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับ FTP รวมถึงสิทธิ์ในการเขียนไปยังผู้อัปโหลดเอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ แล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ FTP ไซต์ของคุณ ค้นหาแฟ้มวิธีใช้ของ IIS สำหรับ "จัดการไซต์ FTP จากนั้น ให้ดูหัวข้อ "รักษาความปลอดภัย your FTP ไซต์"

ตรวจสอบว่า มีเริ่ม FTP ที่เป็นค่าเริ่มต้นที่ให้บริการการประกาศบน

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ขยายServer_Nameแล้ว ขยายftp ไซต์.
 3. คลิกขวาที่ FTP ไซต์เริ่มต้น
 4. ตรวจสอบว่า ได้มีการเริ่มต้น ถ้าโปรแกรมไม่เริ่มทำงาน คลิกเริ่มการทำงาน.
 5. นอกจากนี้ ตรวจสอบว่า ค่าเริ่มต้นเผยแพร่บริการ FTP จะเริ่มต้น
 6. คลิกเริ่มการทำงานคลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกจัดการ.
 7. ในการการจัดการคอมพิวเตอร์กล่องโต้ตอบกล่อง ขยายบริการและโปรแกรมประยุกต์.
 8. คลิกบริการแล้ว ตรวจสอบในแผงปุ่มขวา ดูที่ftp ที่ให้บริการการประกาศบนแสดงเป็นเริ่มต้นในการสถานะ:คอลัมน์ ถ้าไม่ได้เริ่มการทำงานการบริการ เลือกนั้น และคลิกเริ่มการทำงานในการเชื่อมโยงซ้าย หรือ คลิกเริ่มต้นใหม่.

ผู้ใช้ไม่สามารถส่ง หรือรับข้อความอีเมผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์

ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งบริการ SMTP

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมคลิกสองครั้งเพิ่ม หรือลบโปรแกรมแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 2. คลิกสองครั้งเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันแล้ว คลิกสองครั้งบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS).
 3. ตรวจสอบว่า การบริการ SMTPมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าคุณไม่ได้เลือกไว้ คลิเพื่อเลือก และคลิกตกลง.

ตรวจสอบว่า มีการเริ่มต้นบริการ SMTP

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกจัดการ.
 2. ในการการจัดการคอมพิวเตอร์กล่องโต้ตอบกล่อง ขยายบริการและโปรแกรมประยุกต์.
 3. คลิกบริการแล้ว ตรวจสอบในแผงปุ่มขวา ดูที่Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)แสดงเป็นเริ่มต้นในการสถานะ:คอลัมน์ ถ้าโปรแกรมไม่เริ่มทำงาน เริ่มต้นได้
 4. นอกจากนี้ คุณอาจต้องการตรวจสอบว่า การSMTP เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือนหรือใด ๆ SMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ถูกสร้าง การเริ่มต้น
 5. เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 6. ขยายServer_Name.
 7. คลิกขวาSMTP เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือนหรือเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SMTP คุณสร้าง และกำหนดว่า จะมีการเริ่มต้น ถ้าโปรแกรมไม่เริ่มทำงาน คลิกเริ่มการทำงาน.

กลุ่มข่าวสารจะไม่มีการทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งบริการ NNTP

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมคลิกสองครั้งเพิ่ม หรือลบโปรแกรมแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 2. คลิกสองครั้งเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันแล้ว คลิกสองครั้งบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS).
 3. ตรวจสอบว่า การบริการ nntpมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าคุณไม่ได้เลือกไว้ คลิเพื่อเลือก และคลิกตกลง.
หมายเหตุ:เมื่อต้องการตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์เสมือน NNTP อื่น ๆ หรือการเริ่มต้นจะเริ่มต้น คลิกขวาวัตถุในนั้นตัวจัดการ iis. นอกจากนี้ ยืนยันว่า มีเริ่มบริการเครือข่ายข่าว Transfer Protocol (NNTP) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกจัดการขยายบริการและโปรแกรมประยุกต์คลิกบริการจากนั้น ให้เลื่อนดูรายการของบริการการค้นหา และกำหนดสถานะของ บริการเครือข่ายข่าว Transfer Protocol (NNTP) ถ้าโปรแกรมไม่เริ่มทำงาน เริ่มต้นได้

ตรวจสอบว่า มีไดเรกทอรีเสมือนที่กำหนดค่าสำหรับกลุ่มข่าวสารมี

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ขยายServer_Nameแล้ว ขยายเซิร์ฟเวอร์เสมือน NNTP เริ่มต้นหรือใด ๆ NNTP เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่คุณได้สร้างขึ้น
 3. คลิกไดเรกทอรีเสมือน.
 4. ตรวจสอบว่า มีไดเรกทอรีเสมือนเซ็ตอัพสำหรับกลุ่มข่าวสาร

ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยและการตั้งค่าขนาดสำหรับผู้ใช้

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ขยายServer_Nameคลิกขวาเซิร์ฟเวอร์เสมือน NNTP เริ่มต้นหรือใด ๆ NNTP เซิร์ฟเวอร์เสมือน ที่คุณได้สร้าง แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการAccessแท็บ แล้วคลิกรับรองความถูกต้อง. เลือกวิธีใดวิธีการรับรองความถูกต้องอย่าง น้อยหนึ่งรายการ บริการ NNTP ของ Microsoft สามารถตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ และมอบให้แก่การเข้าถึงเนื้อหาที่ร้องขอตามที่กำหนดโดยตั้งของคุณเข้าถึงตัวควบคุมรายการ (ACL) ค่าของ Windows คลิกตกลง.
 4. คลิกการการตั้งค่าแท็บ และกำหนดค่าการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับขนาดและการลงรายการบัญชีแล้ว
 5. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ แล้ว grant สิทธิ์ที่เหมาะสมกับบัญชีผู้ใช้ของ Windows ถ้าจำเป็น คลิกaddเมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของ Windows และกลุ่มในรายการของตัวดำเนินการเซิร์ฟเวอร์เสมือน NNTP
หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ NNTP คลิกวิธีใช้เกี่ยวกับโพรโทคอล NNTPในการวิธีใช้เมนูในโปรแกรมจัดการ IIS

ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่อกับบริการได้

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ขยายServer_Nameแล้ว ขยายnntp เซิร์ฟเวอร์เสมือน.
 3. คลิกเซสชันปัจจุบันแล้ว ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ที่กำลังเชื่อมต่อกับบริการ

ผู้ใช้ไม่สามารถเผยแพร่หน้าอินเทอร์เน็ตบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ FrontPage

ตรวจสอบว่า มีส่วนขยาย FrontPage 2002 Server ติดตั้งไว้

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมคลิกสองครั้งเพิ่ม หรือลบโปรแกรมแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 2. คลิกสองครั้งเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันแล้ว คลิกสองครั้งบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS).
 3. ตรวจสอบว่า การส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ frontpage 2002มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

ตรวจสอบว่า มีส่วนขยาย FrontPage 2002 Server ได้กำหนดค่า

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ขยายServer_Nameแล้ว คลิกส่วนขยายของการบริการเว็บ.
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ frontpage 2002สถานะของได้รับอนุญาต. ถ้า ไม่ คลิกอนุญาตให้.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 323358 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbwebservices kbappservices kbhowto kbhowtomaster kbmt KB323358 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323358

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com