A DNS konfigurálása internet-hozzáféréshez Windows Server 2003 rendszerben

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 323380 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Az alábbi útmutató alapján beállíthatja a Windows Server 2003 termékek DNS rendszerét az internet eléréséhez. A DNS az interneten használt alapvető névfeloldási eszköz. Kezeli az állomásnevek és az internetcímek közötti névfeloldást.

Windows Server 2003 rendszerű önálló kiszolgáló konfigurálásának első lépései

A Windows Server 2003 rendszerű önálló kiszolgáló lesz a hálózat DNS-kiszolgálója. Első lépésként rendeljen hozzá a kiszolgálóhoz egy statikus IP-címet. DNS-kiszolgálókhoz nem szabad dinamikusan hozzárendelt IP-címeket használni, mert a dinamikus címmódosítás miatt az ügyfelek elveszthetik a kapcsolatot a DNS-kiszolgálóval.

1. lépés: A TCP/IP protokoll beállítása

 1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára, kattintson duplán a Hálózati kapcsolatok ikonra, és kattintson a jobb gombbal a Helyi kapcsolat elemre.
 2. Válassza a Tulajdonságok parancsot.
 3. Kattintson a TCP/IP protokoll elemre, majd a Tulajdonságok gombra.
 4. Kattintson az Általános fülre.
 5. Jelölje be A következő IP-cím használata választógombot, majd a megfelelő mezőkbe írja be az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót.
 6. Kattintson a Speciális gombra, majd a DNS fülre.
 7. Jelölje be az Elsődleges és kapcsolatfüggő DNS-utótagok hozzáfűzése választógombot.
 8. Jelölje be Az elsődleges DNS-utótag szülőutótagjainak hozzáfűzése jelölőnégyzetet.
 9. Jelölje be A kapcsolat címének regisztrálása a DNS-be jelölőnégyzetet.

  Ne feledje, hogy a Windows 2003 Server alapú DNS-kiszolgálóknak a névfeloldáshoz saját magukra kell mutatniuk. Ha a kiszolgálónak a névfeloldáshoz az internetszolgáltatót kell igénybe vennie, akkor be kell állítani egy továbbítót. A továbbítókról a cikk későbbi, A továbbítók beállítása című részében olvashat.
 10. Kattintson háromszor az OK gombra.

  MEGJEGYZÉS: Ha a DNS-gyosítótárazás feloldási szolgáltatása figyelmeztetést jelenít meg, zárja azt be az OK gombra kattintva. A gyorsítótárazás-feloldási szolgáltatás megpróbálja felvenni a kapcsolatot a DNS-kiszolgálóval, de még nem fejezte be a kiszolgáló konfigurálását.

2. lépés: A Microsoft DNS-kiszolgáló telepítése

 1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára, majd kattintson duplán a Programok telepítése és törlése ikonra.
 2. Kattintson a Windows-összetevők hozzáadása vagy eltávolítása gombra.
 3. Az Összetevők listában kattintson a Hálózatszolgáltatás elemre (de ne jelölje be vagy törölje a jelölőnégyzetet), majd kattintson a Részletek gombra.
 4. Jelölje be a Tartománynév-szolgáltató (DNS) jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.
 5. Kattintson a Tovább gombra.
 6. Amikor a rendszer kéri, helyezze a Windows Server 2003 telepítőlemezét a számítógép CD- vagy DVD-meghajtójába.
 7. A Windows összetevők – a varázsló befejezése lapon kattintson a Befejezés gombra.
 8. A Programok telepítése és törlése ablak bezárásához kattintson a Bezárás gombra.

3. lépés: A DNS-kiszolgáló beállítása

A DNS szolgáltatásnak a DNS beépülő MMC-modullal való beállításához végezze el az alábbi műveleteket:
 1. Mutasson a Start menü Programok, majd Felügyeleti eszközök pontjára, és kattintson a DNS parancsra.
 2. Kattintson a jobb gombbal a Címkeresési zónák elemre, majd kattintson az Új zóna parancsra.
 3. Kattintson az Új zóna varázsló Tovább gombjára.

  A varázsló kéri a zónatípus megadását. Ez a következő lehet:

  • Elsődleges zóna: a rendszer másolatot készít egy, a kiszolgálón közvetlenül frissíthető zónáról. Ennek a zónának az adatait a rendszer egy .dns szövegfájlba menti.
  • Másodlagos zóna: szabványos másodlagos zóna, amely minden adatot lemásol a fő DNS-kiszolgálóról. A fő DNS-kiszolgáló olyan Active Directory, elsődleges vagy másodlagos zóna lehet, amely zónaletöltésre van beállítva. Ne feledje, hogy a zónaadatok másodlagos DNS-kiszolgálón nem módosíthatók. Minden adat a fő DNS-kiszolgálón lévő adatoknak a másolata.
  • Helyettes zóna: csak azokat az erőforrásrekordokat tartalmazza, amelyek az adott zóna mérvadó DNS-kiszolgálóinak azonosításához szükségesek. Ezek az erőforrásrekordok a következők lehetnek: NS (névkiszolgáló), SOA (adatforrás) és lehetőleg összetartó A (állomás) rekord.
  Lehetőség van a zóna Active Directoryban való tárolására is, de csak akkor, ha a DNS-kiszolgáló egyben tartományvezérlő.
 4. Az új címkeresési zónának elsődleges vagy Active Directoryval integrált zónának kell lennie, hogy el tudja fogadni a dinamikus frissítéseket. Jelölje be az Elsődleges zóna választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
 5. Az új zóna tartalmazza az Active Directory-tartomány lokátorrekordjait. A zóna nevének meg kell egyeznie az Active Directory-tartományéval, vagy a név logikai DNS-tárolójának kell lennie. Ha az Active Directory-tartomány neve például „support.microsoft.com”, az egyetlen elfogadható zónanév a „support.microsoft.com”.

  Fogadja el az új zónafájl alapértelmezett nevét. Kattintson a Tovább gombra.

  MEGJEGYZÉS: Tapasztalt DNS-rendszergazdák névlekérdezési zónát is létrehozhatnak, amit a varázsló ezzel foglalkozó részében tehetnek meg. A DNS-kiszolgáló két alapvető kérést tud teljesíteni: címkeresést és névlekérdezést. A címkeresés a gyakoribb. A címkeresés során a rendszer egy IP-címhez egy állomásnevet nevet rendel „A” vagy más néven Host (állomáscím) erőforrásrekorddal. Névlekérdezés esetén a rendszer egy állomásnévhez rendel hozzá egy IP-címet „PTR” vagy más néven Pointer (mutató) erőforrásrekorddal. Ha a névlekérdezési DNS-zónák be vannak állítva, az eredeti címkeresési rekordok létrehozásakor automatikusan hozhat létre kapcsolódó névlekérdezési rekordokat.

A gyökér DNS-zóna eltávolítása

Windows Server 2003 rendszerű DNS-kiszolgálókon a névfeloldás egy meghatározott módon történik. A DNS-kiszolgáló először lekérdezi a gyorsítótárat, ellenőrzi a zónarekordokat, kérést küld a továbbítókhoz, majd a gyökérkiszolgálók segítségével kísérletet tesz a név feloldására.

Alapértelmezés szerint a Microsoft DNS-kiszolgáló a DNS-kérések feldolgozásához többségében az interneten található gyökérmutatókat használja. Ha a Dcpromo eszköz segítségével a kiszolgálót tartományvezérlővé lépteti elő, a tartományvezérlőn szükség lesz a DNS szolgáltatásra. Ha a DNS szolgáltatást az előléptetési folyamat közben telepíti, a rendszer létrehoz egy gyökérzónát. Ez a gyökérzóna jelzi, hogy a DNS-kiszolgáló egy gyökér internetkiszolgáló, így az a névfeloldáshoz nem használ továbbítókat vagy gyökérmutatókat.

 1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson a DNS parancsra.
 2. Bontsa ki a Kiszolgálónév csomópontot (ahol a Kiszolgálónév a kiszolgáló neve), kattintson a Tulajdonságok elemre, majd bontsa ki a Címkeresési zónák csomópontot.
 3. Kattintson a jobb gombbal a „.” zónára, majd kattintson a Törlés parancsra.

A továbbítók beállítása

A Windows Server 2003 rendszerben DNS-továbbítók is használhatók, amelyek segítségével a DNS-kérések külső kiszolgálókhoz továbbíthatók. Ha egy DNS-kiszolgáló a saját zónájában nem talál erőforrásrekordot, a kérést elküldheti más DNS-kiszolgálókhoz, és a névfeloldást megpróbálja azokkal végrehajtatni. Az internetszolgáltató DNS-kiszolgálójához továbbítókat az alábbi módon állíthat be:
 1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson a DNS parancsra.
 2. Kattintson a jobb gombbal a Kiszolgálónév elemre (ahol a Kiszolgálónév a kiszolgáló neve), majd kattintson a Továbbítók fülre.
 3. Jelöljön ki egy tartománynevet a DNS-tartomány listában, vagy kattintson az Új gombra, írja be a DNS-tartomány mezőbe annak a tartománynak a nevét, ahová a kéréseket továbbítani szeretné, majd kattintson az OK gombra.
 4. A kijelölt tartomány továbbítóinak IP-címlistája mezőbe írja be az első, továbbításhoz megadni kívánt DNS-kiszolgáló IP-címét, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
 5. Újabb DNS-kiszolgálók megadásához ismételje meg a 4. lépést.
 6. Kattintson az OK gombra.

A gyökérmutatók beállítása

A Windows rendszer gyökérmutatók használatára is képes. A gyökérmutató erőforrásrekordok az Active Directoryban vagy egy szövegfájlban (%SystemRoot%\System32\DNS\Cache.dns) tárolhatók. A Windows a szabványos Internic gyökérkiszolgálót használja. Amikor egy Windows Server 2003 rendszerű kiszolgáló lekérdez egy gyökérkiszolgálót, egyúttal frissíti a saját gyökérkiszolgálói listáját is.
 1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson a DNS parancsra.
 2. Kattintson a jobb gombbal a Kiszolgálónév elemre (ahol a Kiszolgálónév a kiszolgáló neve, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 3. Kattintson a Gyökérmutató fülre. A DNS-kiszolgálók gyökérkiszolgálói a Névkiszolgálók listában találhatók.

  Ha a Gyökérmutató fül nem érhető el, akkor a kiszolgáló még mindig gyökérkiszolgálóként van beállítva. Ezzel kapcsolatban olvassa el a cikk egy korábbi szakaszát, amelynek címe: A gyökér DNS-zóna eltávolítása. Lehet, hogy az alapértelmezettől eltérő, egyéni gyökérmutatókat kell használnia. Egy olyan beállítás azonban, amely a gyökérmutatók ugyanazon kiszolgálójára mutat, minden esetben hibás. Ne módosítsa a gyökérmutatókat. A hibás gyökérmutatók cseréjéről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat.
  237675 A DNS beállítása az Active Directory címtárszolgáltatáshoz

A DNS beállítása tűzfal használata esetén

A proxy és hálózati címfordítási (NAT) eszközök gátolhatják a portok elérését. A DNS az 53-as számú UDP-portot és az 53-as számú TCP-portot használja. A DNS szolgáltatáskezelő alkalmazása RCP protokollt is alkalmaz, amely a 135-ös portot használja. Ezek a problémák potenciálisan felmerülhetnek a DNS és a tűzfal beállítása során.

Hivatkozások

Ha tudni szeretné, hogy miként integrálhatja a DNS-infrastruktúrát a Windows Server 2003 rendszerben, ha az Active Directory engedélyezett, olvassa el a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkét.
323418 A DNS integrálása meglévő DNS-infrastruktúrába Windows Server 2003 rendszerben az Active Directory engedélyezése esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Ha tudni szeretné, hogy miként integrálhat új DNS-kiszolgálót meglévő DNS-infrastruktúrába a Windows Server 2003 rendszerben, olvassa el a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkét.
323417 A Windows Server 2003 alapú DNS-kiszolgáló integrálása meglévő DNS-infrastruktúrába Windows Server 2003 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:
816567 Az internetes DNS-névfeloldással kapcsolatos hibák elhárítása Windows Server 2003 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
249868 Gyökérmutatók helyettesítése a Cache.dns fájllal (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 323380 - Utolsó ellenőrzés: 2006. június 16. - Verziószám: 9.5
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Kulcsszavak: 
kbhowtomaster kbnetwork KB323380
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com