A Windows Server 2003 tartománynévrendszerének integrálása Windows Server 2003-alapú DNS-infrastruktúrába

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 323417 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A cikk részletesen bemutatja, hogy miként telepíthet és konfigurálhat új Windows Server 2003 rendszerű tartománynévrendszer-kiszolgálót (DNS-kiszolgálót) olyan DNS-kiszolgálói környezetben, amelyben nincs engedélyezve az Active Directory. Az új Windows Server 2003 rendszerű DNS-kiszolgáló helyi névfeloldási szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek és a kiszolgálók számára Windows Server 2003 rendszerben, miközben hatékonyan együttműködik a már meglévő DNS-kiszolgálói környezettel.

Windows Server 2003-alapú DNS-kiszolgáló hozzáadása a környezethez

Új Windows Server 2003 rendszerű DNS-kiszolgáló létrehozásához telepítenie kell a Windows Server 2003 rendszert egy, a hálózathoz kapcsolódó kiszolgálón. A Windows Server 2003 telepítése során a DNS szolgáltatás telepítése alapértelmezés szerint nem történik meg, ezért azt telepítenie kell a kiszolgálón. A Windows Server 2003 DNS szolgáltatását a Windows Server 2003 termékeinek telepítése során vagy a kezdeti telepítést követően telepítheti.

A Windows Server 2003 DNS szolgáltatásának telepítése Windows Server 2003 rendszerű kiszolgálón

 1. Mutasson a Start menü Beállítások pontjára, majd kattintson a Vezérlőpult parancsra.
 2. Kattintson duplán a Programok telepítése és törlése ikonra, majd válassza a Windows-összetevők hozzáadása vagy eltávolítása lehetőséget.
 3. A Windows-összetevők varázsló Összetevők listájában jelölje ki a Hálózatszolgáltatás elemet, majd kattintson a Részletek gombra.
 4. A Hálózatszolgáltatás párbeszédpanelen jelölje be a Tartománynév-szolgáltató (DNS) jelölőnégyzetet, ha az még nincs bejelölve, majd kattintson az OK gombra.
 5. Kattintson a Windows-összetevők varázsló Tovább gombjára. Ha a rendszer arra kéri, helyezze be a Windows Server 2003 telepítőlemezét a CD-ROM-meghajtóba. A telepítőprogram ekkor a számítógépre másolja a DNS-kiszolgáló és az eszközök fájljait.
 6. Amikor a telepítés véget ért, kattintson a Befejezés gombra.

A Windows Server 2003 tartománynévrendszerének integrálása DNS-tartományba

Ha az adott környezet már rendelkezik DNS-tartománnyal és DNS-infrastruktúrával, és az Active Directory nincs engedélyezve, használhatja a meglévő DNS-tartományt, és delegálhat bizonyos zónákat erre a kiszolgálóra. Ha például a számítógépen használt programok olyan DNS-címkereséseket igényelnek, amelyeket saját DNS-kiszolgálói nem támogatnak (például szolgáltatáshely- (SRV-) rekordok DNS-címkeresése), használja a meglévő DNS-tartományt. Az alábbi lépés elvégzéséhez előbb telepítenie kell a Windows Server 2003 rendszerű DNS-kiszolgálót.

Ha a szervezetben lévő DNS-kiszolgálók nem képesek az SRV-rekordok címkeresésére (és frissítéssel sem tehetők alkalmassá erre), integrálhat egy Windows Server 2003 rendszerű DNS-kiszolgálót közvetlenül a meglévő DNS-zónába. Ennek érdekében delegálhat bizonyos zónákat a Windows Server 2003 rendszerű DNS-kiszolgálóra. A további szükséges lépések magukban foglalják új zónák létrehozását a Windows Server 2003 rendszerű DNS-kiszolgálón más DNS-kiszolgálók adott zónáihoz, valamint az új zónák dinamikus frissítésének engedélyezését.

Zónák delegálása a DNS-kiszolgálóra a DNS-kiszolgáló konfigurálása varázslóval

 1. Mutasson a Start menü Programok pontjára, majd a Felügyeleti eszközök pontra, és válassza a DNS parancsot.
 2. A konzol bal oldali ablaktáblájában kattintson a kiszolgálónak megfelelő DNS-kiszolgálóobjektumra, majd a kiszolgálóobjektumot kibontva bontsa ki a fastruktúrát.
 3. Kattintson a jobb gombbal a kiszolgálóobjektumra, majd válassza a DNS-kiszolgáló konfigurálása lehetőséget a DNS-kiszolgáló konfigurálása varázsló elindításához. Kattintson a Tovább gombra.
 4. Jelölje be a Címkeresési zóna létrehozása (kis hálózatoknál ajánlott) választógombot, és kattintson a Tovább gombra.
 5. Jelölje be az Egy internetszolgáltató kezeli a zónát - egy csak olvasható másolat lesz ezen a kiszolgálón választógombot.
 6. A Zónanév párbeszédpanelen írja be a zóna nevét (például microsoft.hu vagy ujzona.microsoft.hu).
 7. A Fő DNS-kiszolgálók párbeszédpanelen írja be egy ismert DNS-kiszolgáló IP-címét. Kattintson a Tovább gombra.
 8. Jelölje be a Nem, ne továbbítsa a kérelmeket választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
 9. Az új konfiguráció mentéséhez és a DNS-kiszolgáló konfigurálásához kattintson a Befejezés gombra.
Mivel ez a DNS-kiszolgáló csak az SRV-rekordokat és a dinamikus frissítéseket támogató zónák támogatásáért felelős, a többi DNS-kiszolgáló adott zónáit delegálni kell erre a kiszolgálóra. Ezek a zónák például a következők:
 • _tcp.DNS-tartománynév (például: _tcp.cegnev.hu)
 • _udp.DNS-tartománynév (például: _udp.cegnev.hu)
 • _msdcs.DNS-tartománynév (például: _msdcs.cegnev.hu)
 • _sites.DNS-címtárbeli tartománynév (például: _sites.cegnev.hu)
A cikk alábbi két részében ismertetett lépéseket minden létrehozott zóna esetében meg kell ismételni. A zónáknak a DNS-kiszolgálóra történő delegálását követően hozzon létre egy zónát a Windows Server 2003 rendszerű kiszolgálón a lépések listájában szereplő minden egyes zónához.

Új zóna létrehozása a Windows Server 2003 rendszerű DNS-kiszolgáló zónáihoz

 1. Mutasson a Start menü Programok pontjára, majd a Felügyeleti eszközök pontra, és kattintson a DNS parancsra.
 2. A konzol bal oldali ablaktáblájában kattintson a kiszolgálónak megfelelő DNS-kiszolgálóobjektumra, majd a kiszolgálóobjektumot kibontva bontsa ki a fastruktúrát.
 3. Kattintson a jobb gombbal a Címkeresési zónák csomópontra, majd kattintson az Új zóna parancsra. Kattintson a Tovább gombra.
 4. Jelölje be az Elsődleges zóna választógombot az új zóna mérvadó példányának létrehozásához. Kattintson a Tovább gombra.
 5. Írja be az új zóna nevét (például_tcp.cegnev.hu), és kattintson a Tovább gombra.
 6. Fogadja el az új zónafájl alapértelmezett nevét, majd kattintson a Tovább gombra.
 7. Jelölje be a Biztonságos és nem biztonságos dinamikus frissítésének engedélyezése választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
 8. Kattintson a Befejezés gombra.

Az új zóna dinamikus frissítésének engedélyezése

 1. A DNS-kezelő konzol bal oldali ablaktáblájában kattintson a kiszolgálónak megfelelő DNS-kiszolgálóobjektumra, majd a kiszolgálóobjektumot kibontva bontsa ki a fastruktúrát.
 2. Kattintson a jobb gombbal a kiszolgálóobjektumra, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
 3. Az Általános lapon válassza a Dinamikus frissítések legördülő listában a Biztonságos és nem biztonságos lehetőséget. Kattintson az OK gombra.
Ismételje meg az Új zóna létrehozása a Windows Server 2003 rendszerű DNS-kiszolgáló zónáihoz, majd A dinamikus frissítések engedélyezése az új zóna számára című részben ismertetett lépéseket minden egyes, a Windows Server 2003 rendszerű DNS-kiszolgálón létrehozott zóna esetében.

Hibaelhárítás

Az alábbi rész a problémák elhárításának módját ismerteti.

Hiányzó gyökérmutatók és továbbítók megadása

Ha a rendszer a Windows Server 2003 tartománynévrendszerének kezdeti konfigurálása során nem észlel DNS-kiszolgálókat, általában az új DNS-kiszolgálót jelöli ki „gyökérkiszolgálóként”, amely az összes névfeloldási művelet legfelső szintű felügyeletét látja el. Ennek következtében az új DNS-kiszolgáló nem tudja továbbítani azokat a névfeloldási kérelmeket, amelyeket nem képes feloldani egy másik kiszolgálóra vagy az interneten elérhető gyökérkiszolgálókra. Így a gyökérkiszolgálóként konfigurált Windows Server 2003 rendszerű DNS-kiszolgáló letiltja a továbbítók automatikus hozzáadására vonatkozó beállításokat.

Ha a későbbiekben úgy dönt, hogy egy nagyobb méretű DNS-környezetbe (például internet) kívánja integrálni ezt a DNS-kiszolgálót, el kell távolítania a „gyökérként” működő címkeresési zónát.

A gyökérként működő címkeresési zóna eltávolításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Mutasson a Start menü Programok pontjára, majd a Felügyeleti eszközök pontra, és kattintson a DNS parancsra.
 2. A konzol bal oldali ablaktáblájában kattintson a kiszolgálónak megfelelő DNS-kiszolgálóobjektumra, majd a kiszolgálóobjektumot kibontva bontsa ki a fastruktúrát.
 3. Bontsa ki a Címkeresési zónák csomópontot.
 4. Kattintson a ponttal megjelölt zónára, majd nyomja le a DELETE billentyűt.
 5. Kattintson az OK gombra a zóna törlésének megerősítéséhez.Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 323417 - Utolsó ellenőrzés: 2008. február 21. - Verziószám: 8.3
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Kulcsszavak: 
kbhowto kbhowtomaster kbnetwork KB323417
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com