วิธีการแก้ไขแฟ้ม Boot.ini ในสภาพแวดล้อมของ Windows Server 2003 ด้วยตนเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 323427 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการแก้ไขแฟ้ม Boot.ini ในสภาพแวดล้อมของ Windows Server 2003 ด้วยตนเอง

แฟ้ม Ntldr แฟ้มใช้ข้อมูลในแฟ้ม Boot.ini เพื่อแสดงหน้าจอตัวโหลด bootstrap จากที่คุณเลือกระบบปฏิบัติการ หน้าจอนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลในแฟ้ม Boot.ini ถ้าคุณไม่ได้เลือกรายการก่อนที่ตัวนับที่มาถึง 0 (ศูนย์), แฟ้ม Ntldr โหลดระบบปฏิบัติการที่ถูกกำหนด โดยพารามิเตอร์เริ่มต้นที่อยู่ในแฟ้ม Boot.ini

windows Server 2003 Setup วางแฟ้ม Boot.ini ในรากของพาร์ติชันระบบ

ก่อนที่คุณแก้ไขแฟ้ม Boot.ini ปรับเปลี่ยนตัวเลือกโฟลเดอร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถดูแฟ้มที่ซ่อนไว้ และสำรองแฟ้ม Boot.ini

หมายเหตุ:: คุณยังสามารถแก้ไขแฟ้ม Boot.ini โดยใช้ระบบการตั้งค่าคอนฟิก Utility (Msconfig.exe) ได้ เมื่อต้องการเริ่มการกำหนดค่าระบบยูทิลิตี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.

ปรับเปลี่ยนตัวเลือกโฟลเดอร์

 1. คลิกขวาเริ่มการทำงานแล้ว คลิกสำรวจ.
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์แล้ว คลิกมุมมอง.
 3. ภายใต้การตั้งค่าขั้นสูงคลิกแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นซ่อน (แนะนำ) แฟ้มระบบปฏิบัติการที่มีป้องกันกล่องกาเครื่องหมาย คลิกใช่แล้ว คลิกตกลง.
 4. ค้นหาพาร์ติชันระบบ ค้นหา และคลิกขวาBoot.iniแฟ้ม แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 5. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

บันทึกสำเนาสำรองของแฟ้ม Boot.ini

 1. คลิกขวาเริ่มการทำงานแล้ว คลิกสำรวจ.
 2. ค้นหาพาร์ติชันระบบ ค้นหา และคลิกขวาBoot.iniแฟ้ม แล้วคลิกCopy.
 3. ค้นหา และคลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้อง การคัดลอกแฟ้ม Boot.ini แล้ว คลิกวางในการแก้ไขเมนู

ตัวอย่างไฟล์ Boot.ini


ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของแฟ้ม Boot.ini เป็นค่าเริ่มต้นจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่ใช้งาน:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows .NET Standard Server" /fastdetect
				
ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของแฟ้ม Boot.ini เดิมหลังจากเพิ่มพาร์ติชันอื่นที่เรียกใช้ Microsoft Windows XP Professional
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows .NET Standard Server" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" 
				

แก้ไขไฟล์ Boot.ini

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกnotepad.
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPEN.
 3. ในการค้นหากล่อง คลิกพาร์ติชันระบบ ในการชนิดแฟ้มกล่อง คลิกแฟ้มทั้งหมดค้นหา และคลิกการBoot.iniแฟ้ม แล้วคลิกOPEN.
 4. ทำการเปลี่ยนแปลง ที่คุณต้องการแฟ้ม Boot.ini แล้ว คลิกบันทึกในการแฟ้ม:เมนู

  ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถทำได้อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้ของบทความนี้

ลบระบบปฏิบัติการจากเมนู

เมื่อต้องการลบระบบปฏิบัติการจากเมนู ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน Notepad ให้เลือกบรรทัดที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่คุณต้อง การเอาออก แล้ว คลิกลบในการแก้ไขเมนู ตัวอย่างเช่น เลือกบรรทัดต่อไปนี้:
  หลาย (0) ดิสก์ \WINDOWS="Microsoft การพาร์ติชัน (2) rdisk (0) (1) Windows XP Professional" /fastdetect
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.

ปรับเปลี่ยนใบสั่งของเมนูระบบปฏิบัติการ

การปรับเปลี่ยนใบสั่งของเมนูระบบปฏิบัติการ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน Notepad ให้เลือกบรรทัดที่คุณต้องการย้าย คลิกCopyในการแก้ไขเมนู แล้วกด DELETE
 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกบรรทัด และจากนั้น คลิกวางในการแก้ไขเมนู
 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 สำหรับแต่ละบรรทัดที่คุณต้อง การย้าย แล้ว คลิกบันทึกในการแฟ้ม:เมนู

ปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเริ่มต้น

ระบบปฏิบัติการเริ่มต้นคือ ระบบปฏิบัติการที่จะเริ่มต้นถ้าไม่มีสิ่งที่เลือกถูกทำก่อนหมดเวลาเกิดขึ้น (การหมดเวลาเป็นจำนวนวินาทีที่คุณสามารถเลือกระบบปฏิบัติการจากเมนูก่อนที่ระบบปฏิบัติการเริ่มต้นถูกโหลด) การปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเริ่มต้น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน Notepad ปรับเปลี่ยนบรรทัดต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเริ่มต้น:
  ค่าเริ่มต้น =หลาย (0) แบ่งพาร์ติชันดิสก์ (0) rdisk (0) \WINDOWS (1)
  ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเริ่มต้นจาก Windows Server 2003 ไปยัง Windows XP Professional ปรับเปลี่ยนบรรทัดต่อไปนี้
  ค่าเริ่มต้น =หลาย (0) แบ่งพาร์ติชันดิสก์ (0) rdisk (0) \WINDOWS (1)
  เมื่อต้องการต่อไปนี้:
  ค่าเริ่มต้น =พาร์ติชัน rdisk (1) ดิสก์ (0) หลาย (0) (2) \WINDOWS
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.

ปรับเปลี่ยนการ Time-out

การปรับเปลี่ยนค่าการหมดเวลา ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน Notepad แก้ไขบรรทัดต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการหมดเวลา (ที่มีค่าเป็น 30 วินาที):
  timeout=30
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.

การแก้ไขปัญหา

หากมีปัญหากับแฟ้ม Boot.ini ที่คุณแก้ไข คัดลอกแฟ้ม Boot.ini ต้นฉบับ (ที่คุณสำรองไว้ก่อนหน้านี้) ไปยังพาร์ติชันระบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 323427 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbmgmtservices kbfile kbenv kbhowtomaster kbui kbmt KB323427 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323427

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com