วิธีการตั้งค่า TCP/IP สำหรับ Network Load Balancing ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 323431 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเซ็ตอัพส่งควบคุม/อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล Protocol (TCP/IP) สำหรับดุลโหลดเครือข่าย ซึ่งเป็นโดยทั่วไปขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้ง Network Load Balancing

มีดุลโหลดเครือข่าย คุณสามารถแพร่กระจายร้องขอขาเข้าบนเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นจำนวนเป็น 32 มีคุณลักษณะนี้ คุณสามารถขยายการบริการทั้งองค์กรเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์ บริการเทอร์มินัล และเซิร์ฟเวอร์สื่อแบบกระแสข้อมูล และคุณสามารถมั่นใจว่า พวกเขาสามารถตอบอย่างรวดเร็ว แม้ภายใต้การระบุหนา

เครือข่าย Load Balancing ตรวจพบความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ และจากนั้น อย่างรวดเร็ว reassigns รับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ที่เหลือ ป้องกันนี้จะช่วยให้คุณต้องให้บริการ uninterrupted ต่อเนื่องสำหรับโปรแกรมทางธุรกิจที่สำคัญของคุณ

สิ่งสำคัญ: คุณสามารถกำหนดค่าเครือข่ายการโหลดจำนวนมากที่ดุลตัวเลือก ในตัวที่โหลดดุล จัดการเครือข่าย หรือ ในกล่องโต้ตอบโหลดดุลคุณสมบัติของเครือข่าย (ดูเครือข่าย Load Balancing คุณสมบัติกล่องโต้ตอบกล่อง เริ่มเครื่องมือการเชื่อมต่อเครือข่าย) Microsoft แนะนำให้ คุณใช้ตัวแบบ Load Balancing จัดการเครือข่าย

คำเตือน: ไม่ได้ใช้ Network Load Balancing Manager และเชื่อมต่อเครือข่ายการตั้งค่าคุณสมบัติของ Network Load Balancing นี้อาจทำให้ผลลัพธ์ unpredictable ตัวที่โหลดดุลจัดการเครือข่ายเป็นเครื่องมือที่แนะนำสำหรับการปรับเปลี่ยนเครือข่ายที่โหลดการตั้งค่าการดุล

หมายเหตุ:: ถ้าที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์มีการกำหนดค่าก่อนตั้งค่าคอนฟิก Network Load Balancing เสร็จสมบูรณ์แล้ว และตัวที่ Load Balancing จัดการเครือข่ายถูกใช้เพื่อกำหนดค่าคลัสเตอร์ คุณไม่จำเป็นต้องขั้นตอนที่ 6 ของ "ตั้งค่า TCP/IP สำหรับเครือข่ายที่โหลดการดุลบนการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายหลาย"ส่วนของบทความนี้

ตั้งค่า TCP/IP สำหรับ Network Load Balancing

คุณต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันสำหรับอะแด็ปเตอร์เดียว หรือหลาย

หมายเหตุ::เมื่อคุณพยายามตั้งค่าคอนฟิก Network Load Balancing ด้วยตนเอง และคุณเพิ่ม IP ของคลัสเตอร์และซับเน็ตมาสก์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
เมื่อคุณป้อนตัวใหม่ IP แอดเดรสหรือซับเน็ตมาสก์สำหรับคลัสเตอร์หรือโฮสต์ คุณต้องป้อนที่อยู่ใหม่ในคอมโพเนนต์ Internet Protocol (TCP/IP)

เมื่อต้องการป้อนอยู่ ทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในการตั้งค่า TCP/IP สำหรับ Network Load Balancing ในวิธีใช้ของ Windows

ตั้งค่า TCP/IP สำหรับเครือข่ายที่โหลดการดุลบนการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายเดียว

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมชี้ไปที่การเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว คลิกการการเชื่อมต่อเครือท้องถิ่นซึ่ง Network Load Balancing ถูกติดตั้งไว้
 2. คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการคุณสมบัติการเชื่อมต่อของพื้นที่เฉพาะกล่องโต้ตอบ คลิกอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการที่อยู่ ipกล่อง พิมพ์อยู่ที่คุณพิมพ์เป็น "อยู่ IP เฉพาะ" ใน การเครือข่าย Load Balancing คุณสมบัติกล่องโต้ตอบภายใต้พารามิเตอร์การโฮสต์. ถ้าอยู่ที่ถูกต้องมีอยู่ ไม่เปลี่ยนอยู่
 5. ในการซับเน็ตมาสก์กล่อง พิมพ์ซับเน็ตมาสก์และข้อมูลของเกตเวย์เริ่มต้นสำหรับเครือข่าย TCP/IP คลิกขั้นสูงแล้ว คลิกadd.
 6. พิมพ์อยู่ IP ของคลัสเตอร์ในช่องว่างสำหรับที่อยู่ IP และจากนั้นพิมพ์มาสก์เครือข่ายย่อยที่เหมาะสม และ ถ้าคุณจำเป็นต้อง พิมพ์มีเกตเวย์เริ่มต้น ip แอดเดรสที่สอดคล้องกับการ "คลัสเตอร์ที่อยู่ IP " (formerly เรียกว่า "ที่อยู่ IP หลัก") ของคลัสเตอร์ที่คุณพิมพ์ลงในเครือข่าย Load Balancing คุณสมบัติกล่องโต้ตอบภายใต้พารามิเตอร์ของคลัสเตอร์.
 7. ถ้าคุณมีการกำหนดค่าเพิ่มเติมเสมือน ip แอดเดรสสำหรับคลัสเตอร์ของคุณ (ตัวอย่าง หากคุณกำลังเรียกใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ multihomed), คุณสามารถทำได้ในตำแหน่งที่ตั้งนี้ในการการตั้งค่า TCP/IP ขั้นสูงกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการตั้งค่า TCP/IP การอัพสำหรับ Network Load Balancing บนการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายหลาย

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมชี้ไปที่การเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว คลิกการการเชื่อมต่อเครือท้องถิ่นซึ่ง Network Load Balancing ถูกติดตั้งไว้
 2. คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการคุณสมบัติการเชื่อมต่อของพื้นที่เฉพาะกล่องโต้ตอบ คลิกอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในที่อยู่ ipพิมพ์อยู่ที่คุณพิมพ์เป็นแบบ "คลัสเตอร์ที่อยู่ IP " ในการเครือข่าย Load Balancing คุณสมบัติกล่องโต้ตอบภายใต้พารามิเตอร์ของคลัสเตอร์. ถ้าอยู่ที่ถูกต้องมีอยู่ ไม่เปลี่ยนอยู่

  หมายเหตุ:: คุณสามารถพิมพ์อยู่ IP เฉพาะ (ที่ตรงกับ "IP เฉพาะอยู่" ที่คุณพิมพ์ลงในเครือข่าย Load Balancing คุณสมบัติกล่องโต้ตอบภายใต้พารามิเตอร์การโฮสต์) ในที่นี้เว้น และรอให้พิมพ์อยู่ IP หลักของคลัสเตอร์ในนั้นการตั้งค่า TCP/IP ขั้นสูงกล่องโต้ตอบ
 5. ในซับเน็ตมาสก์พิมพ์ซับเน็ตมาสก์และข้อมูลของเกตเวย์เริ่มต้นสำหรับเครือข่าย TCP/IP
 6. ถ้าคุณมีการกำหนดค่าเพิ่มเติม ที่อยู่ IP เสมือนสำหรับคลัสเตอร์ของคุณ (ตัวอย่าง หากคุณกำลังเรียกใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ multihomed), คลิกขั้นสูงแล้ว คลิกadd. คุณสามารถระบุเพิ่มเติมเสมือน ip แอดเดรสสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายนี้ และให้ข้อมูลอื่น ๆ

การแก้ไขปัญหา

 • TCP/IP ต้องเป็นเครือข่ายคอเท่านั้นที่มีอยู่บนการ์ดเชื่อมต่อของคลัสเตอร์ คุณไม่ต้องเพิ่มใด ๆ อื่น ๆ รโต (ตัวอย่างเช่น Internetwork Packet Exchange [IPX]) กับการ์ดเชื่อมต่อนี้
 • คุณต้องพิมพ์อยู่ IP เฉพาะบรรทัดแรก ในการอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP) คุณสมบัติกล่องโต้ตอบ (ไม่อยู่ในนั้นการตั้งค่า TCP/IP ขั้นสูงกล่องโต้ตอบ), เพื่อให้การเชื่อมต่อขาออกทั้งหมดที่ทำงานในนามของโฮสต์นี้ (ตัวอย่างเช่น Telnet หรือ File Transfer Protocol [FTP) จะเริ่มการทำงานกับที่อยู่นี้


ข้อมูลอ้างอิง

If you are configuring Network Load Balancing in Windows Server 2003, Microsoft recommends that you search for "Network Load Balancing" in the Help files, and then follow the topic called: "Checklist: Enabling and Configuring Network Load Balancing". This topic provides valuable information and steps to successfully install and configure Network Load Balancing.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 323431 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbclustering kbhowto kbhowtomaster kbmt KB323431 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323431

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com