วิธีใช้สแนปอินการจัดการดิสก์'เพื่อจัดการพื้นฐานและไดนามิกดิสก์ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 323442 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถใช้เครื่องมือ' Windows Server 2003 Disk Management สแนปอิน'การจัดการฮาร์ดดิสก์ของคุณ และวอลุ่ม หรือพาร์ติชันที่ประกอบด้วย มีการจัดการดิสก์ คุณสามารถสร้าง และลบพาร์ติชัน ไดรฟ์ข้อมูลการจัดรูปแบบ ด้วย FAT, FAT32 หรือระบบไฟล์ NTFS ระบบแฟ้ม เปลี่ยนดิสก์พื้นฐานเป็นไดนามิกดิสก์ และเปลี่ยนไดนามิกดิสก์กลับไปยังดิสก์พื้นฐาน และสร้างดิสก์ที่ข้อบกพร่อง tolerant ระบบ คุณสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับดิสก์ส่วนใหญ่ได้โดยไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกส่วนใหญ่จะมีผลทันที บทความนี้อธิบายบางส่วนที่พบโดยทั่วไปยิ่งดิสก์จัดเก็บจัดการงานที่คุณสามารถทำได้ โดยการใช้ Disk Management

เริ่มการทำงานการจัดการดิสก์

หมายเหตุ:คุณต้องล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลเมื่อต้องการใช้การจัดการดิสก์
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการจัดการคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี คลิกการจัดการดิสก์.

  ในวินโดว์ Disk Management ที่ปรากฏแสดงดิสก์และวอลุ่มของคุณในมุมมองแบบกราฟิกหรือมุมมองรายการ

  To customize whether you view your disks and volumes in the upper or lower pane of the window, point toTopหรือBottomในการมุมมองmenu, and then click the view that you want.
หมายเหตุ:Before a new, unpartitioned disk can be used in Windows (partitioned or upgraded to Dynamic Disk), it must contain a disk signature. The first time that you run the Disk Management snap-in after a new hard disk is installed, the Disk Signature and Upgrade Disk Wizard starts. If you cancel the wizard, you may find that when you try to create a partition on the new hard disk, theCreate Partitionoption is unavailable (appears dimmed).

How to Manage Basic Disks

Basic disk storage supports partition-oriented disks. A basic disk is a physical disk that contains basic volumes (primary partitions, extended partitions, or logical drives). On master boot record (MBR) disks, you can create up to four primary partitions on a basic disk, or up to three primary partitions and one extended partition. You can also use free space on an extended partition to create logical drives. On GUID partition table (GPT) disks, you can create up to 128 primary partitions. Because you are not limited to four partitions on GPT disks, you do not have to create extended partitions on logical drives.

Use basic disks, instead of dynamic disks, on computers that run Microsoft Windows XP Professional or a member of Windows Server 2003 that are configured to dual-boot or multi-boot with Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 or earlier, or Microsoft MS-DOS. These operating systems cannot access data that is stored on dynamic disks.

หมายเหตุ:Windows Server 2003 operating systems and Windows XP Professional do not support multidisk basic volumes (such as spanned, mirrored, stripe sets, or stripe sets with parity) that were created by using Windows NT 4.0 or earlier.

Create a New Partition or Logical Drive

 1. In the Disk Management window, do one of the following:
  • To create a new partition, right-click unallocated space on the basic disk where you want to create the partition, and then clickNew Partition.

   หรือ
  • To create a new logical drive, right-click free space on an extended partition where you want to create the logical drive, and then clickNew Logical Drive.
 2. ในการWelcome to the New Partition Wizardหน้า คลิกถัดไป.
 3. ในการSelect Partition Typepage, click the type of partition that you want to create, and then clickถัดไป.
 4. ในการSpecify Partition Sizepage, specify the size in megabytes (MB) of the partition that you want to create, and then clickถัดไป.
 5. ในการAssign Drive Letter or Pathpage, enter a drive letter or drive path, and then clickถัดไป.
 6. ในการFormat Partitionpage, specify the formatting options that you want, and then clickถัดไป.
 7. ในการCompleting the New Partition Wizardpage, verify that the options that you selected are correct, and then clickเสร็จสิ้น.
Disk Management creates the new partition or logical drive and displays it in the appropriate basic disk in the Disk Management window. If you chose to format the partition in step 6, the format process now starts.

Format a Partition or Logical Drive

 1. In the Disk Management window, right-click the partition or logical drive that you want to format, and then clickรูปแบบ:.
 2. Specify the formatting options that you want, and then clickตกลง.
 3. คลิกตกลงwhen you are prompted to confirm the formatting changes.

View the Properties of a Partition or Logical Drive

 1. In the Disk Management window, right-click the partition or logical drive that you want to view the properties of, and then clickคุณสมบัติ.
 2. Click the appropriate tab to view a property.

Delete a Partition or Logical Drive

 1. In the Disk Management window, right-click the partition or logical drive that you want to delete, and then clickDelete PartitionหรือDelete Logical Drive.
 2. คลิกใช่when you are prompted to confirm the deletion.
หมายเหตุ
 • When you delete a partition or logical drive, you delete all data on that partition or logical drive and the partition or logical drive itself.
 • You cannot delete the system partition, the boot partition, or a partition that contains the active paging (swap) file.
 • You cannot delete an extended partition unless the extended partition is empty. You must delete all logical drives before you can delete the extended partition.

Change a Basic Disk to a Dynamic Disk

Before you change a basic disk to a dynamic disk, note the following:
 • You must have at least 1 megabyte (MB) of unallocated disk space available on any master boot record (MBR) basic disk that you want to change to a dynamic disk.
 • When you change a basic disk to a dynamic disk, you change the existing partitions on the basic disk to simple volumes on the dynamic disk.
 • After you change a basic disk to a dynamic disk, you cannot change the dynamic volumes back to partitions. You must first delete all dynamic volumes on the disk, and then change the dynamic disk back to a basic disk.
 • Windows Server 2003 operating systems, Windows XP Professional, and Windows 2000 support dynamic disks. After you change a basic disk to a dynamic disk, you can only access the disk locally from these operating systems.
To change a basic disk to a dynamic disk:
 1. In the graphical view of the Disk Management window, right-click the basic disk that you want to change, and then clickConvert to Dynamic Disk.

  หมายเหตุ:To right-click the basic disk, you must right-click the gray area that contains the disk title at the left of the Disk Management details pane (for example,Disk 0).
 2. Click to select the check box next to the disk that you want to change, and then clickตกลง.
 3. ถ้าคุณต้องการดูรายการไดรฟ์ข้อมูลในดิสก์ คลิกรายละเอียดในการดิสก์ที่จะแปลงกล่องโต้ตอบ
 4. คลิกการแปลง.
 5. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ให้ยืนยันการแปลง แล้ว คลิกตกลง.

วิธีการจัดการดิสก์แบบไดนามิก

การจัดเก็บดิสก์แบบไดนามิกสนับสนุนเป็นไดรฟ์ข้อมูลดิสก์ ไดนามิกดิสก์คือ ดิสก์ทางกายภาพที่ประกอบด้วยไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิก กับดิสก์แบบไดนามิก คุณสามารถสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา วอลุ่มที่ขยายหลายตัว (ขยาย และ striped วอลุ่ม), และไดรฟ์ข้อมูลที่ข้อบกพร่อง tolerant (ลุ่มมิเรอร์ และ RAID-5) ไดนามิกดิสก์สามารถประกอบด้วยจำนวนไม่จำกัดของไดรฟ์ข้อมูล

การเข้าถึงเฉพาะเป็นไดนามิกดิสก์ (และข้อมูลที่ประกอบด้วย) ถูกจำกัดไปยังคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 ระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional หรือ Windows 2000 คุณไม่สามารถเข้าถึง หรือสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิกในคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าให้เริ่มต้นระบบจากสองระบบ หรือ multi-boot Windows Server 2003, Windows XP Professional หรือ Windows 2000 และหนึ่ง หรือหลาย Windows XP Home Edition, Windows NT 4.0 และรุ่นก่อนหน้า นี้ Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition และรุ่นก่อนหน้า นี้ หรือ MS-DOS ได้

คุณสร้างดิสก์แบบไดนามิกเมื่อคุณใช้การแปลงเป็นไดนามิกดิสก์คำสั่งในการจัดการดิสก์การเปลี่ยนแปลงดิสก์แบบพื้นฐาน

สร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาหรือไดรฟ์ข้อมูล Spanned

 1. ในวินโดว์ Disk Management ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • การสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา คลิกขวาที่จัดสรรบนไดนามิกดิสก์ที่คุณต้อง การสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา แล้ว คลิกสร้างไดรฟ์ข้อมูล.

   หรือ
  • เมื่อต้องการสร้างไดรฟ์ข้อมูล spanned คลิกขวาที่จัดสรรบนไดนามิกดิสก์ที่คุณต้อง การสร้างไดรฟ์ข้อมูล spanned แล้ว คลิกสร้างไดรฟ์ข้อมูล.
 2. ในการยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างไดรฟ์ข้อมูลใหม่หน้า คลิกถัดไป.
 3. ในการเลือกชนิดไดรฟ์ข้อมูลหน้า คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาหรือไดรฟ์ข้อมูล spannedแล้ว คลิกถัดไป.
 4. ในการเลือกดิสก์หน้า ทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณกำลังสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา ตรวจสอบว่า คุณต้องการสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาบนดิสก์ที่แสดงอยู่ในนั้นเลือกดิสก์แบบไดนามิกกล่อง

   หรือ
  • ถ้าคุณกำลังสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบ spanned คลิกเพื่อเลือกดิสก์ที่คุณต้องการภายใต้ดิสก์แบบไดนามิกพร้อมใช้งานทั้งหมดแล้ว คลิกadd.

   ตรวจสอบว่า คุณต้องการสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบ spanned บนดิสก์ที่อยู่ในนั้นเลือกดิสก์แบบไดนามิกกล่อง
 5. ในการsizeกล่อง ระบุขนาด (เป็นเมกะไบต์) ที่คุณต้องการสำหรับไดรฟ์ข้อมูล แล้ว คลิกถัดไป.
 6. ในการกำหนดอักษรไดรฟ์หรือเส้นทางหน้า ป้อนตัวอักษรไดรฟ์หรือเส้นทางไดรฟ์ และจากนั้น คลิกถัดไป.
 7. ในการรูปแบบเสียงหน้า ระบุตัวเลือกการจัดรูปแบบ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกถัดไป.
 8. ในการการดำเนินการตัวช่วยสร้างไดรฟ์ข้อมูลใหม่หน้า การตรวจสอบให้แน่ ใจว่า ตัวเลือกที่คุณเลือกถูกต้อง แล้ว คลิกเสร็จสิ้น.

ขยายไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาหรือไดรฟ์ข้อมูล Spanned

ถ้าคุณต้องการเพิ่มขนาดของไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา หรือ spanned หลังจากที่คุณสร้าง คุณสามารถขยายได้ โดยการเพิ่มเนื้อที่ว่างที่ได้ถูกจัดสรรบนดิสก์แบบไดนามิก เมื่อต้องการขยายไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา หรือ spanned:
 1. ในวินโดว์ Disk Management คลิกขวาที่ไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา หรือ spanned ที่คุณต้อง การขยาย แล้ว คลิกขยายไดรฟ์ข้อมูล.
 2. ในการWelcome to the Extend Volume Wizardหน้า คลิกถัดไป.
 3. ในการSelect Diskspage, click to select the disk or disks that you want to extend the volume on, and then clickadd.
 4. Verify that the disks that you want to extend the volume on are listed in theSelected dynamic disksกล่อง
 5. ในการsizebox, specify how much unallocated disk space (in MB) that you want to add, and thenถัดไป.
 6. ในการCompleting the Extend Volume Wizardpage, make sure that the options that you selected are correct, and then clickเสร็จสิ้น.
หมายเหตุ
 • You can only extend NTFS volumes or volumes that do not yet contain a file system.
 • If you upgraded from Windows 2000 to Windows Server 2003 (or to Windows XP Professional), you cannot extend a simple or spanned volume that you originally created as a basic volume and then changed to a dynamic volume in Windows 2000.
 • You cannot extend the system or boot volume.

สร้างไดรฟ์ข้อมูลที่ RAID 5

A RAID-5 volume is a fault-tolerant volume in which data and parity is striped across three or more physical disks. If part of one physical disk fails, you can recover the data on the failed disk by using the data and parity information on the functioning disks.

Format a Dynamic Volume

 1. In the Disk Management window, right-click the dynamic volume that you want to format, and then clickรูปแบบ:.
 2. Specify the formatting options that you want, and then clickตกลง.
 3. คลิกตกลงwhen you are prompted to confirm the formatting changes.

View the Properties of a Dynamic Volume

 1. In the Disk Management window, right-click the dynamic volume that you want to view the properties of, and then clickคุณสมบัติ.
 2. Click the appropriate tab to view a property.

Delete a Dynamic Volume

 1. In the Disk Management window, right-click the dynamic volume that you want to delete, and then clickDelete Volume.
 2. คลิกใช่when you are prompted to confirm the deletion.
หมายเหตุ
 • When you delete a volume, you delete all data on the volume and the volume itself.
 • You cannot delete the system volume, the boot volume, or any volume that contains the active paging (swap) file.

Change a Dynamic Disk Back to a Basic Disk

Before you can change a dynamic disk back to a basic disk, you must delete all volumes from the dynamic disk.

To change a dynamic disk back to a basic disk, right-click the dynamic disk that you want to change back to a basic disk in the Disk Management window, and then clickConvert to Basic Disk.

หมายเหตุ:To right-click the disk, right-click the gray area that contains the disk title at the left of the Disk Management details pane (for example,Disk 0).

การแก้ไขปัญหา

When a disk or volume fails, Disk Management displays status descriptions of disks and volumes in the Disk Management window. These descriptions, which are shown in the following list, inform you of the current status of the disk or volume.
 • Online: This is the normal disk status when the disk is accessible and functioning correctly.
 • Healthy: This is the normal volume status when the volume is accessible and functioning correctly.
 • Online (Errors)(displayed with dynamic disks only): I/O errors may have been detected on the dynamic disk.

  To resolve this issue, right-click the disk, and then clickReactivate Diskto return the disk to Online status.
 • OfflineหรือMissing(displayed with dynamic disks only): The disk may be inaccessible. This may occur if the disk is corrupted or made temporarily unavailable.

  To resolve this issue, repair any disk, controller, or connection problems, verify that the physical disk is turned on and correctly attached to the computer, right-click the disk, and then clickReactivate Diskto return the disk toOnlinestatus.
For a complete list of disk and volume status descriptions, see Disk Management Help. (In the Disk Management snap-in, click theการทำงาน (Action)เมนู แล้วคลิกวิธีใช้.)
คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 323442 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbmgmtservices kbfile kbhowtomaster kbinfo kbmt KB323442 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323442

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com