Korzystanie z Menedżera zadań systemu Windows i rozwiązywanie problemów za jego pomocą

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 323527 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Wprowadzenie

W tym artykule zawarto podstawowe informacje o używaniu Menedżera zadań systemu Windows do uruchamiania programów, kończenia procesów i monitorowania wydajności komputera.

Uwaga Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemu związanego z wyświetlaniem komunikatu o błędzie, że Menedżer zadań został wyłączony przez administratora, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
913623 Podczas otwierania Menedżera zadań na komputerze z systemem Windows XP wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Menedżer zadań został wyłączony przez administratora”

Aby uzyskać informacje dotyczące przywracania paska menu Menedżera zadań, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314227 Pasek menu i karty Menedżera zadań są niewidoczne w systemie Windows XP
Ten artykuł jest adresowany do początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.

Więcej informacji

Korzystając z Menedżera zadań, można uruchamiać programy, uruchamiać i kończyć procesy oraz wyświetlać dynamicznie aktualizowane informacje o wydajności komputera.

Otwieranie Menedżera zadań

Aby otworzyć Menedżera zadań, wykonaj dowolną z tych czynności:
 • Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań.
 • Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ESC.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar paska zadań, a następnie wybierz polecenie Menedżer zadań.

Korzystanie z Pomocy w Menedżerze zadań

Wszystkie informacje potrzebne do korzystania z Menedżera zadań można znaleźć w jego pliku Pomocy. Niektóre zawarte w nim tematy są przeznaczone dla wszystkich użytkowników. Jednak część z tematów jest adresowana dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Aby wyświetlić plik Pomocy Menedżera zadań, wykonaj następujące kroki:
 1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań.
 2. W oknie Menedżera zadań kliknij menu Pomoc i wybierz polecenie Menedżer zadań — tematy pomocy.
Temat „Menedżer zadań — omówienie” zawiera opis funkcji i zastosowań Menedżera zadań. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe tematy w celu ich przeczytania:
 • Uruchomione programy
 • Uruchomione procesy
 • Wskaźniki wydajności

Uruchamianie i kończenie programów oraz przełączanie się na nie

Na karcie Aplikacje jest wyświetlana lista programów uruchomionych na komputerze wraz z informacją o ich stanie. Aby zakończyć lub uruchomić program albo się na niego przełączyć, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij kartę Aplikacje.
 2. W zależności od zadania, które chcesz wykonać, postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opisanymi poniżej:
  • Kończenie działania programu

   Aby zamknąć program, kliknij jego nazwę, a następnie kliknij przycisk Zakończ zadanie.

   Uwaga Zamknięcie programu w ten sposób powoduje utracenie wszelkich niezapisanych w nim danych.
  • Przełączanie do innego programu

   Aby przejść do innego programu, kliknij jego nazwę, a następnie kliknij przycisk Przełącz na.
  • Uruchamianie programu

   Aby uruchomić program, kliknij przycisk Nowe zadanie. W oknie dialogowym Tworzenie nowego zadania kliknij przycisk Przeglądaj, znajdź i wybierz odpowiedni program, kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga Ta procedura jest bardzo podobna do uruchamiania programu za pomocą polecenia Uruchom dostępnego w menu Start.

Kończenie procesu

Na karcie Procesy są wyświetlane informacje o procesach uruchomionych na komputerze. Proces to aplikacja uruchomiona przez użytkownika lub podsystemy i usługi, którymi zarządza system operacyjny. Aby zakończyć proces, wykonaj następujące kroki:

Uwaga Podczas kończenia działania procesu należy zachować ostrożność. Zamknięcie programu w ten sposób powoduje utracenie wszelkich niezapisanych w nim danych. Natomiast zakończenie procesu systemowego może uniemożliwić prawidłowe działanie składnika systemowego. Aby znaleźć proces odpowiadający uruchomionemu programowi, na karcie Aplikacje w Menedżerze zadań systemu Windows kliknij odpowiedni program prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przejdź do procesu.
 1. Kliknij kartę Procesy.
 2. Wykonaj jeden z następujących kroków odpowiednio do zadania, które chcesz wykonać:
  • Jeśli chcesz zakończyć działanie pojedynczego procesu, kliknij go, a następnie kliknij przycisk Zakończ proces.
  • Jeśli chcesz zakończyć działanie procesu wraz ze wszystkimi innymi procesami, które są pośrednio lub bezpośrednio z nim powiązane, kliknij ten proces prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zamknij drzewo procesów.

Monitorowanie wydajności komputera

Kliknij kartę Wydajność, aby wyświetlić dynamicznie aktualizowane omówienie działania komputera. Znajdziesz tam między innymi następujące informacje:
 • Wykresy przedstawiające użycie procesora CPU i pamięci
 • Łączna liczba uruchomionych dojść, wątków i procesów

  Dojścia to unikatowe identyfikatory zapewniające programowi dostęp do zasobów systemowych, takich jak pliki, klucze rejestru, czcionki i mapy bitowe. Wątki to obiekty należące do procesów, które wykonują instrukcje programów.
 • Użycie pamięci fizycznej, pamięci jądra i pamięci zadeklarowanej (w kilobajtach, KB)
Uwaga Administrator systemu może wdrożyć na komputerze lokalną zasadę, która wyłącza Menedżera zadań. W takiej sytuacji, jeśli potrzebna jest lokalna kontrola nad procesami lub wymagane jest monitorowanie wydajności komputera, należy skontaktować się z administratorem systemu lub pomocą techniczną.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o Menedżerze zadań, zapoznaj się z jego Pomocą. Aby to zrobić, uruchom Menedżera zadań, a następnie kliknij polecenie Menedżer zadań - tematy Pomocy w menu Pomoc.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 323527 - Ostatnia weryfikacja: 8 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbresolve kbhowtomaster KB323527

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com