Popis aktualizace Word 2002: 19. června 2002

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 323547 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Společnost Microsoft vydala aktualizaci aplikace Microsoft Word 2002. Tento článek popisuje aktualizace zabezpečení a další problémy, které jsou opraveny v této aktualizaci.

Poznámka: tuto veřejnou aktualizaci je součástí Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2), ale pro vaši potřebu je také k dispozici jednotlivě, jak je popsáno v části "Další informace" tohoto článku. Pokud jste již použili Office XP SP-2, nemáte tuto veřejnou aktualizaci instalovat. Další informace získáte v článku číslo o nejnovější aktualizaci service pack pro sadu Microsoft Office XP níže na nejnovější aktualizaci service pack pro sadu Microsoft Office XP o článku databáze Microsoft Knowledge Base:
307841OFFXP: Jak získat nejnovější Office XP Service Pack

Další informace

Jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci

Aktualizace klienta

Pokud jste sadu Office XP nainstalovali z disku CD-ROM, máte dvě možnosti:
 • Pomocí webu Office Update automaticky nainstalujte všechny nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.

  Nebo
 • Nainstalujte pouze Public Update pomocí kroků popsaných později.
Obě možnosti vyžadují mají během procesu instalace k dispozici disk CD-ROM sady Office XP.

Web Office Update

Chcete-li, aby web Office Update zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, přejděte na následující web společnosti Microsoft:
http://office.microsoft.com/ProductUpdates/default.aspx
Po dokončení zjišťování podrobností instalace se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.

Nainstalujte pouze aktualizaci Word 2002

Vyžaduje tato aktualizace aktualizaci Office XP Service Pack 1 (SP-1) být nainstalována. Další informace o získání a instalaci Office XP Service Pack 1 (SP-1) klepněte na článek číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
307843OFFXP: Přehled Office XP Service Pack 1


Při stahování a instalaci aktualizace klienta postupujte takto:
 1. následujícím webu společnosti Microsoft:

  Click here to download the Client Update
 2. Klepněte na tlačítko Stáhnout. Klepněte na tlačítko Uložit program na disk a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Klepněte na tlačítko Uložit uložte soubor Wrd1004.exe do vybrané složky.
 4. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na Wrd1004.exe.
 5. Pokud budete vyzváni k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 6. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 7. Vložte disk CD-ROM sady Office XP výzvy a potom klepněte na tlačítko OK.
 8. Jakmile se zobrazí zpráva, že instalace proběhla úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po instalaci veřejné aktualizace nelze odebrat.

Další informace o opravě klienta klepněte na odkaz níže pro nástroje sady Office na webu článku.
http://office.microsoft.com/downloads/2002/wrd1004.aspx

Aktualizace pro správce

Pokud Microsoft Word 2002 nainstalovali ze serverového umístění, musí správce serveru aktualizovat server umístění pomocí veřejné aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků:
 1. následujícím webu společnosti Microsoft:

  Click here to download the Administrative Update
 2. Uvedený soubor stáhněte do počítače.
 3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor Wrd1004a.exe.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte c:\wrd1004a a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení výzvy k vytvoření složky klepněte na tlačítko Ano.
 7. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:

  [start] msiexec /p [cesta\název souboru aktualizace MSP] /a [cesta\název souboru MSI] SHORTFILENAMES = TRUE /qb/l * v [cesta\název souboru protokolu]
 8. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:

  Spustit msiexec /i [cesta aktualizované soubor MSI na bitové kopie instalace pro správce] REINSTALL = WORDFiles REINSTALLMODE = vomus /q
Další informace o aktualizaci instalace pro správce a implementaci do klientských stanic naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
301348Instalace veřejné aktualizace do instalací sady Office XP pro správce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce.

Můžete si také přečíst následující článek sady Microsoft Office XP Resource Kit:
http://www.microsoft.com/office/ork/xp/journ/wrd1004a.htm

Jak lze zjistit, zda je nainstalována veřejná aktualizace

Aktualizace Word 2002: 19. června 2002 ovlivňuje soubor Winword.exe. Aktualizace Word 2002: 19. června 2002 aktualizuje verzi aplikace Microsoft Word 2002 verze 10.0.4109. V aplikaci Word klepněte v nabídce Nápověda určení verze je v počítači Aplikace Word.

Poznámka: Pokud aktualizace Word 2002: 19. června 2002 je již použit k počítači, zobrazí se při pokusu o instalaci aktualizace Word 2002 následující zpráva: 19. června 2002:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Chyby opravené aktualizací

Aktualizace řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

294661OAER: Word reagovat při pokusu odeslat dokument Word jako přílohu
316731OFFXP: "Makra v tomto projektu z bylo vypnuto" chybová zpráva a identifikace chyby Vbe6.dll při pokusu o spuštění Word
Navíc následující problémy jsou opraveny v této aktualizaci, ale nebyly dříve v Knowledge Base dokumentovány.
WD2002: aktualizace zabezpečení: Word, mohou otevřít databázi Access na adrese WWW a spuštění makra bez varování

Pokud otevřete soubor HTML obdrželi jako přílohu e-mailové propojených jako hlavní dokument hromadné korespondence ke zdroji dat aplikace Word nebo Access může spustit spustitelný soubor (exe), který může spustit kód škodlivé makro nebo infikovat váš počítač virem bez upozornění.

Tato oprava brání online soubory, které jsou používány jako součást hromadné korespondence v aplikaci Word 2002 zabránit zpracovány v části nastavení zabezpečení nesprávné a potenciálně provádění makra bez upozornění uživatele.
WD2002: aktualizace zabezpečení: integrovaný výchozí dialogové okno zabezpečení objektů „ Ano „

Poklepejte na vložený objekt ve výchozím nastavení zaškrtnuto tlačítko Ano v dialogovém okně zabezpečení.
WD2002: aktualizace zabezpečení: nesprávná délka souboru

Soubor aplikace Word může přečíst jako nesprávná délka.
WD2002: aktualizace zabezpečení: soubor označený jako ještě není čištění aplikací Word otevřen

Pokud antivirový software nalezne soubor je napaden virem v makru, ale antivirový nelze vyčistit soubor, může Word stále soubor otevřít a spustit makra v závislosti na nastavení zabezpečení v aplikaci Word.
WD2002: interpunkce a slova na konci sentence se zobrazují jako změněných namísto slova just

Při proveďte "Právního" porovnání dokumentů některá slova pravděpodobně nesprávně zobrazí jako přidán a některá interpunkční znaménka je zobrazen jako odstraněné.
WD2002: Ineffectual DontTrustInstalledFiles zásad zabezpečení v Office10.adm

Po použít zásady skupiny počítače Office10.adm DontTrustInstalledFiles (hodnota nula důvěřovat nainstalované doplňky) a potom nastavit také zabezpečení maker v Vysoká, při spuštění, zobrazí se upozornění zabezpečení o soubory fdate.dll, Mofl.dll, Fplace.dll, Fperson.dll, Fstock.dll a fname.dll.
WD: nízký výkon při přestránkování dokumentu

Word může přestat reagovat při dokumentu nuceni přestránkování. K tomuto problému může dojít v dokumentu obsahující dlouhé odstavce (například odstavce délky řízení Vdova zapnuta má několik stránek odstavce a odstavce má mnoho poznámek pod čarou do ní přidat.
WD: aktualizace pole Autor ODMA nezůstane zachováno v dokumentu při uložení jako nový dokument

Při uložení nového dokumentu z otevřeného dokumentu není pole AUTHOR aktualizován s novou Autor prostřednictvím ODMA. Místo toho pole AUTHOR zachová Autor informace, které byla naplněna z existujícího dokumentu.
WD2002: nastavení automatických oprav pro prostý text zprávy proveďte není trvalý mezi Outlook relace prostý text zprávy při použití WordMail

Pomocí aplikace Word jako editor elektronické pošty automatických mezi relacemi Outlook nepřetrvají nastavení zprávy ve formátu prostého textu. Nastavení automatických oprav pro zprávy HTML a RTF však přetrvávat mezi relacemi.
WD: celého dokumentu přeloženy čínština při Single řádek tabulky vybrané

Při použití nástrojů čínský překlad v aplikaci Word 2002 převést řádku znaky mezi tradiční čínštinu a zjednodušenou obsažených v tabulce budou celý dokument přeloženy.
WD2002: Chybějící písmo RF Nau MU ze seznamu písem

RF Nau MU, populární výrobců japonská písma, se nezobrazí v seznamu písem v aplikaci Word.
WD2002: Pokud stisknutí ESC v pravopisu a gramatiky, dialogové okno, aplikace Word může přestat reagovat

Word může přestat reagovat Pokud během posouvání seznamu Jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis stiskněte klávesu ESC.
WD2002: WordMail: odpovědět E-Mail zvýší velikost souboru v případě vložit TRUE typ písma je obrácené v

Pokud zapnete TrueType vložit písma možnost na kartě ukládání (v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti), Word může výrazně zvětšit velikost souboru e-mailové zprávy odpovědi.
WD2002: Word reagovat v Winword.exe s FInitGlobalDot

V tomto okamžiku Neznámá příčina této chyby.
WD2002: Word reagovat otevření dokument

Otevřete poškozený nebo poškozený dokument Word přestat reagovat.
WD2002: Word reagovat Pokud je poškozený nebo poškozených dat Stylesheet

Pokud informace Word Stylesheet je poškozen nebo je poškozen, Word může přestat reagovat.
WD2002: pro zrakově uživatele nesprávně podtržení zobrazí název stylu

Na kartě písmo (v nabídce Formát klepněte na příkaz písmo), seznamu Styl podtržení správně nezobrazuje podtržení názvy stylů; provedení jej pro obtížné vizuálně narušeny uživatelům vybrat požadovaný styl podtržení.
WD2002: ukládání souboru MHT způsobuje velká velikost souboru

Pokud uložení dokumentu s více kopií stejného obrazce a exportovat soubor MHTML se stane s každou uložit exponenciálně větší velikost souboru.
WD2002: chyba běhu přístup objekt styly v obsah

Při použití vlastnosti Paragraph.Style v aplikaci Visual Basic pro Applications makro makro pravděpodobně nezdaří s nesprávné použití SelCur.
WD2002: jazyka pro Applications překlopit metoda není správně vlastnosti svislou nebo vodorovnou pozici vložený obrázek

Některé obrázky vytvořen v dokumentu Office 97 a otevřít v Office 2000 nebo Office XP zobrazit obrázky Překlápět a Invertovat.
WD2002: nainstalované Word může zastavit reagovat Pokud Norton AntiVirus

Word může neočekávaně ukončit při spuštění nebo při práci s dokumentem, pokud je v počítači nainstalována skenování softwaru Norton AntiVirus.
WD2002: obsah pole Předmět v dokumentu Lotus Notes jsou odstraňovány po ukončení Word

Do dokumentu Lotus Notes, který obsahuje vložený objekt Word pole RTF obsah pole Předmět jsou odstraněny při ukončení aplikace Word.

Vlastnosti

ID článku: 323547 - Poslední aktualizace: 28. února 2014 - Revize: 1.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbnosurvey kbarchive kbmt kbupdate kbinfo kbofficexpsp2fix KB323547 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:323547

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com