การแก้ไข: ข้อความมีคอมโพเนนต์ที่ถูกจัดคิวถูกย้ายในคิวไปเมื่อปิดระบบกระบวนการ Dllhost.exe

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 323706 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าข้อความส่วนประกอบถูกจัดคิว (QC) จะทำงานเมื่อคุณปิดกระบวนการ Dllhost.exe ความ QC ถูกย้ายในคิวไปแทนในคิวการลองส่งใหม่ ข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้จะปรากฏในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:


The COM+ Queued Components Player was unable to create an instance of a Queued 
 Component. CPlayer BindToObject
 Server Application ID: {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}
 Server Application Instance ID: {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}
 Server Application Name: sample QC server name
 Error Code = 0x80080008 : Object server is stopping when OLE service contacts it
 COM+ Services Internals Information:
 File: d:\nt\com\com1x\src\comsvcs\qc\player\player.cpp, Line: 453
 Comsvcs.dll file version: ENU 2001.12.4414.42 shp

สาเหตุ

ข้อความ QC ถูกย้ายไปยังคิวไปเนื่องจากกระบวนการ Dllhost.exe ถูกปิดลงบนเซิร์ฟเวอร์

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

วิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ในการ Microsoft Windows XP COM + 1.5 Hotfix แพคเกจ QXP5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
330227ความพร้อมใช้งานของ Windows XP COM + Hotfix Rollup ชุด 5

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 323706 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
atdownload kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB323706 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323706

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com