Popis funkcí Universal Plug and Play v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 323713 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows Millennium Edition naleznete pod číslem 262458 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

UPnP (Universal Plug and Play) je architektura v systému Windows XP, která podporuje u síťových zařízení funkčnost peer-to-peer služby Plug and Play. Specifikace UPnP je navržena tak, aby zjednodušovala instalaci a správu zařízení a síťových služeb. Služba UPnP provádí vyhledávání a řízení zařízení a služeb prostřednictvím mechanismů standardizovaných protokolů, bez použití ovladačů. Zařízení Universal Plug and Play mohou automaticky konfigurovat síťové adresování, oznamovat přítomnost v podsíti a povolit výměnu popisu zařízení a služeb. Počítač se systémem Windows XP může fungovat jako řídící bod UPnP a zjišťovat a řídit zařízení prostřednictvím webového nebo programového rozhraní.

V systému Windows XP můžete podporu technologie Universal Plug and Play nainstalovat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy. Je-li nainstalována podpora technologie Universal Plug and Play, potom při přidání zařízení UPnP do sítě funguje počítač se systémem Windows jako řídící bod daného zařízení a na hlavním panelu se zobrazí oznámení o dostupnosti nového zařízení.

Další informace

V následujícím seznamu jsou uvedeny klíčové pojmy technologie Universal Plug and Play:
 • Akce: Příkaz použitý k aktivaci služeb, které provedou určitou funkci.
 • Řídící bod: Software, který načítá popisy zařízení a služeb Universal Plug and Play, odesílá akce službám a přijímá od služeb události.
 • Zařízení: Objekt kontejneru pro jednu nebo více služeb, může jít o fyzické zařízení (videokamera) i logické zařízení (počítač ve funkci videokamery).
 • Událost: Zpráva ze zařízení do řídícího bodu přihlášeného k odběru, která se používá pro to, aby řídící body byly informovány o stavu zařízení.
 • Služba: Funkce zařízení, kterou lze řídit prostřednictvím řídících bodů.
 • Odběr: Vztah mezi řídícím bodem a zařízením.
Funkce Universal Plug and Play se týká pěti procesů:
 • Zjišťování: Zařízení UPnP oznamuje svou přítomnost v síti jiným zařízením a řídícím bodům pomocí protokolu SSDP (Simple Service Discovery Protocol). Nový řídící bod používá protokol SSDP k tomu, aby v síti zjišťoval zařízení UPnP. Informace vyměňované mezi zařízením a řídícím bodem se omezují na zprávy o zjišťování, které poskytují základní informace o zařízeních a jejich službách a na adresu URL popisu, kterou lze použít pro shromáždění dalších informací o daném zařízení.
 • Popis: Pomocí adresy URL poskytnuté v rámci procesu zjišťování obdrží řídící bod informace ve formátu XML o zařízení, například výrobci, modelu a sériovém čísle. Součástí procesu popisu může být dále seznam integrovaných zařízení, integrovaných služeb a adres URL, které se používají k přístupu k funkcím zařízení.
 • Řízení: Řídící body používají adresy URL poskytnuté v rámci procesu popisu k přístupu k dalším informacím ve formátu XML, které popisují akce, na které zařízení Universal Plug and Play odpovídá, s parametry pro jednotlivé akce. Řídící zprávy jsou ve formátu XML a používají protokol SOAP.
 • Události: Pokud se řídící bod přihlásí k odběru služby, služba odesílá řídícímu bodu zprávy o událostech jako oznámení o změně stavu zařízení. Zprávy o událostech jsou ve formátu XML a používají architekturu GENA (General Event Notification Architecture).
 • Prezentace: Pokud zařízení Universal Plug and Play poskytne adresu URL prezentace, lze pomocí prohlížeče získat přístup k funkcím řídícího rozhraní, informacím o zařízení nebo službách nebo k jakýmkoliv možnostem specifickým pro dané zařízení, které implementoval výrobce.
V systému Windows XP je funkce Universal Plug and Play poskytována následujícími soubory a službami:
 • UPnP
  Upnpcont.exe
  Upnphost.dll – pro hostování zařízení UPnP
  Upnp.dll – hlavní knihovna DLL funkce UPnP
  Upnpui.dll – používáno systémem Windows XP pro vytvoření rozhraní
 • SSDP
  Ssdpaip.dll – rozhraní API (Application Programming Interface) pro protokol SSDP
  Ssdpsrv.dll – pro zprávy protokolu SSDP v roli hostitele
 • Služby: Služba zjišťování pomocí protokolu SSDP umožňuje zjišťování zařízení UPnP v domácí síti.
 • Hostitel zařízení UPnP: Poskytuje podporu pro hostování zařízení technologie Universal Plug and Play.

Vlastnosti

ID článku: 323713 - Poslední aktualizace: 24. dubna 2008 - Revize: 2.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klíčová slova: 
kbhardware kbinfo KB323713

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com