Opis technologii Universal Plug and Play w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 323713 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows Millennium Edition: 262458.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Technologia Universal Plug and Play jest architekturą dostępną w systemie Windows XP, obsługującą funkcje Plug and Play dla urządzeń sieciowych w sieci równorzędnej. Specyfikacja UPnP została opracowana w celu ułatwienia instalacji urządzeń i usług sieciowych oraz zarządzania składnikami tego typu. Architektura UPnP wykonuje zadania związane z odnajdywaniem urządzeń i usług oraz sterowaniem nimi bez użycia sterowników za pośrednictwem mechanizmów opartych na standardowych protokołach. Urządzenia Universal Plug and Play mogą automatycznie konfigurować adresowanie sieciowe i anonsować swoją obecność w podsieci oraz umożliwiają wymianę opisów urządzeń i usług. Komputer z systemem Windows XP może pełnić funkcję punktu sterowania UPnP, umożliwiającego odnajdywanie urządzeń i sterowanie nimi za pośrednictwem sieci Web lub interfejsu programu.

Obsługę technologii Universal Plug and Play można zainstalować w systemie Windows XP przy użyciu narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Jeżeli obsługa technologii Universal Plug and Play jest zainstalowana, po dodaniu do sieci urządzenia Universal Plug and Play komputer z systemem Windows pełni funkcję punktu sterowania dla danego urządzenia, a powiadomienia o dostępności nowego urządzenia są wyświetlane na pasku zadań.

Więcej informacji

Na następującej liście uwzględniono definicje podstawowych terminów związanych z architekturą Universal Plug and Play:
 • Akcja: polecenie używane do wyzwalania procesu wykonania określonej funkcji przez usługi.
 • Punkt sterowania: oprogramowanie pobierające opisy usług i urządzeń zgodnych z architekturą Universal Plug and Play, wysyłające akcje do usług i pobierające od usług informacje dotyczące zdarzeń.
 • Urządzenie: obiekt kontenera przeznaczony dla jednej lub kilku usług, taki jak urządzenie fizyczne (np. kamera) lub urządzenie logiczne (np. komputer pełniący funkcję kamery).
 • Zdarzenie: komunikat przesyłany przez urządzenie do punktu sterowania, używany do informowania subskrybowanych punktów sterowania o stanie urządzenia.
 • Usługa: funkcja urządzenia, która może być kontrolowana przy użyciu punktów sterowania.
 • Subskrypcja: relacja między punktem sterowania i usługą.
Funkcje architektury Universal Plug and Play są związane z pięcioma procesami:
 • Odnajdywanie: Urządzenie Universal Plug and Play anonsuje swoją obecność w sieci, przesyłając odpowiednie informacje do innych urządzeń i punktów sterowania przy użyciu protokołu SSDP (Simple Service Discovery Protocol). Korzystając z protokołu SSDP, nowy punkt sterowania wykrywa urządzenia Universal Plug and Play w sieci. Informacje wymieniane między urządzeniem i punktem sterowania są ograniczone do komunikatów związanych z odnajdywaniem, zawierających podstawowe informacje dotyczące urządzeń oraz ich usług, a także adres URL opisu umożliwiający zbieranie dodatkowych informacji dotyczących urządzenia.
 • Opisywanie: Korzystając z adresu URL dostarczonego w procesie odnajdywania, punkt sterowania odbiera informacje w formacie XML dotyczące urządzenia, takie jak marka, model i numer seryjny. Ponadto proces opisywania może zawierać listę osadzonych urządzeń, osadzonych usług i adresów URL umożliwiających uzyskanie dostępu do funkcji urządzenia.
 • Sterowanie: Korzystając z adresów URL dostarczonych podczas procesu opisywania, punkty sterowania uzyskują dostęp do dodatkowych informacji w formacie XML opisujących akcje, na które reagują usługi urządzeń Universal Plug and Play, wraz z parametrami dla poszczególnych akcji. Komunikaty związane ze sterowaniem są przesyłane w formacie XML przy użyciu protokołu SOAP.
 • Zdarzenia: Punkt sterowania subskrybujący usługę otrzymuje od niej komunikaty dotyczące zdarzeń, związane z anonsowaniem zmian stanu urządzenia. Komunikaty dotyczące zdarzeń są przesyłane w formacie XML przy użyciu architektury GENA (General Event Notification Architecture).
 • Prezentacja: Jeżeli urządzenie Universal Plug and Play dostarcza adres URL prezentacji, można, korzystając z przeglądarki, uzyskać dostęp do funkcji sterowania interfejsu, informacji dotyczących urządzeń lub usług albo dowolnych funkcji specyficznych dla urządzenia, implementowanych przez producenta.
W systemie Windows XP funkcje Universal Plug and Play są dostarczane przez następujące pliki i usługi:
 • UPnP
  Upnpcont.exe
  Upnphost.dll – obsługa urządzeń UPnP
  Upnp.dll – główna biblioteka UPnP dołączana dynamicznie (DLL)
  Upnpui.dll – plik używany przez system Windows XP do tworzenia interfejsu
 • SSDP
  Ssdpaip.dll - biblioteka dołączana dynamicznie interfejsu programowania aplikacji (API, Application Programming Interface) dla protokołu SSDP
  Ssdpsrv.dll – plik używany jako host komunikatów protokołu SSDP
 • Usługi: usługa odnajdywania SSDP umożliwia odnajdywanie urządzeń UPnP w sieci domowej.
 • Host urządzenia Universal Plug and Play: zapewnia obsługę urządzeń Universal Plug and Play.

Właściwości

Numer ID artykułu: 323713 - Ostatnia weryfikacja: 6 czerwca 2006 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbhardware KB323713

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com