HOW TO: การกำหนดค่าบริการการแมปชื่อของผู้ใช้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324073 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โดเมนที่ใช้ UNIX และโดเมนที่ใช้ Windows มีข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้อื่นและกลุ่ม identities ถึงแม้ว่าชื่อผู้ใช้จะเหมือนกัน คุณสามารถใช้บริการการแมปชื่อของผู้ใช้จะใช้แมป Windows ความปลอดภัยรหัส (sid) ไปยังรหัสผู้ใช้ UNIX (UIDs) และรหัสกลุ่มการ UNIX (GIDs) นี้เป็นจริงหรือไม่มีชื่อผู้ใช้ที่เหมือนกัน หรือต่างกัน นอกจากนี้ คุณสามารถใช้บริการการแมปชื่อของผู้ใช้จะใช้แมปบัญชีของ Windows หลายบัญชี UNIX เดียว นี่ simplifies กระบวนการจัดการบัญชีสำหรับผู้ดูแลที่ต้องให้ผู้ใช้ Windows กับทรัพยากร UNIX ในระหว่างการโยกย้าย

การติดตั้งบริการการแมปชื่อของผู้ใช้

เนื่องจาก Microsoft Windows Services สำหรับ UNIX รุ่น 3.0 ใช้ตัวติดตั้ง Microsoft สำหรับการติดตั้ง คุณสามารถติดตั้งโมดูลของแต่ละของผลิตภัณฑ์จากพร้อมรับคำสั่ง ถ้าคุณได้ติดตั้งคอมโพเนนต์ก่อนหน้าของ Windows Services สำหรับ UNIX คุณต้องรวมไว้ในนั้นaddlocalพารามิเตอร์คำสั่งติดตั้ง (คั่น ด้วยจุลภาค) มิฉะนั้น คุณเอาคอมโพเนนต์ก่อนหน้านี้เมื่อคุณติดตั้งบริการการแมปชื่อของผู้ใช้ คุณต้องติดตั้งอย่าง น้อยหนึ่งการแมปชื่อของผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายของคุณเพื่อสนับสนุนฟังก์ชันการแมปชื่อของผู้ใช้ ใน Interix ในไคลเอนต์สำหรับ UNIX เครือข่ายแฟ้ม Service (NFS) ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับ NFS และเกตเวย์สำหรับ NFS

เมื่อต้องการติดตั้งบริการการแมปชื่อของผู้ใช้จากพร้อมรับคำสั่ง:
 1. เข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีผู้ใช้ระดับผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
 2. เมื่อต้องการเปิดพร้อมท์คำสั่ง คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. แทรก Windows Services สำหรับ UNIX เวอร์ชันที่ซีดี 3.0 ลงในซีดีรอมไดรฟ์ (ในตัวอย่างนี้ ไดรฟ์ D)
 4. เมื่อต้องการติดตั้งบริการการแมปชื่อของผู้ใช้ พิมพ์msiexec /I D:\sfusetup.msi /qb addlocal = "Mapsvc" [targetdir ="เส้นทางการติดตั้ง"]ที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER

  หมายเหตุ:: โดยค่าเริ่มต้น เส้นทางการติดตั้งเป็น "\SFU"
 5. เมื่อต้องรวมรหัสผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่ง พิมพ์pidkey = "คีย์:"แล้ว กด ENTER ที่ใดคีย์:รหัสผลิตภัณฑ์ 25 อักขระได้

  หมายเหตุ:: คุณไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 2000 หรือ Windows XP หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  ถ้าคุณติดตั้ง จากพรอมต์เทลเน็ต หรือโดยใช้ความ ของ สคริปต์ ซึ่งไม่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) จะพร้อมใช้งาน พิมพ์ หรือวางคำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำการติดตั้ง โดยไม่มีการโต้ตอบใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ใช้ และกด enter:
  msiexec /I D:\sfusetup.msi /q addlocal = pidkey "Mapsvc" = "คีย์" [targetdir = "เส้นทางที่ติดตั้ง"]
หมายเหตุ:: การป้องกันปัญหาเกี่ยวกับบางคอมโพเนนต์ของ Windows Services สำหรับ UNIX คุณต้องติดตั้ง Windows Services สำหรับ UNIX ในโฟลเดอร์โดยไม่มีช่องว่างในเส้นทาง กระบวนการaddlocalพารามิเตอร์โปรแกรม Msiexec.exe ที่แสดงในขั้นตอนที่ 4 และ 5 คือ case-sensitive และ sensitive ช่องว่าง การติดตั้งบริการการแมปชื่อของผู้ใช้อย่างถูกต้อง คุณต้องพิมพ์ตัวพิมพ์และระยะห่างแน่นอนแสดงอยู่ในตัวอย่างนี้

การตั้งค่าคอนฟิกบริการการแมปชื่อของผู้ใช้

คุณสามารถกำหนดค่าบริการการแมปชื่อของผู้ใช้ผ่าน ทาง Windows Services สำหรับ UNIX จัดการ Microsoft Management Console (MMC) หรือ ผ่านยูทิลิตี Mapadmin.exe พรอมต์คำสั่ง เนื่องจากความ abilities อยู่แล้วภายในของระบบย่อยการ Interix คุณสามารถสคริปต์แมปที่ซับซ้อนยิ่งผ่านยูทิลิตี Mapadmin.exe ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสคริปต์ง่าย ๆ ที่อ่านรายการแฟ้มข้อความของผู้ใช้ของ Windows และแมปไปยังรายการที่สอดคล้องกันของผู้ใช้ UNIX

รูปแบบพื้นฐานของคำสั่ง Mapadmin.exe
mapadmin [เซิร์ฟเวอร์] [-ผู้ใช้ u [-p pword]]ตัวเลือกคำสั่ง
โดย:ตัวเลือกคำสั่งรวมต่อไปนี้:
Options     Details
--------------  ----------------------------------------------------------
blank      Returns the information about the current configuration
config      Sets the configuration options
start      Starts the User Name Mapping service on the specified 
         server (by default, the local computer is used)
stop       Stops the User Name Mapping service on the specified 
         server (by default, the local computer is used)
add       Adds a mapping, either user or group
setprimary    Sets the primary user or group mapping
delete      Deletes a mapping
list       Displays information about current user and group mappings
backup      Creates a backup of current mappings to a text file
restore     Restores a previously backed-up user name mapping file
adddomainmap   Adds a simple map between the Windows domain and the 
         NIS domain or PCNFS passwd and group files   
listdomainmaps  Lists the Windows domains that are mapped to PCNFS files
         or NIS domains
				
เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกการแมประหว่างโดเมน Windows MSFT และ PCNFS:
 1. เข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีผู้ใช้ระดับผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
 2. To open a command prompt, clickเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. At the command prompt, type or paste the following command, and then press ENTER:
  mapadmin adddomainmap -d MSFT -f c:\etc.
  หมายเหตุ:: In this example, the passwd and group files are located in the c:\etc folder.
To start the User Name Mapping service:
 1. Log on with an administrative-level account to a Windows-based computer.
 2. To open a command prompt, clickเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. At the command prompt, type or paste the following:
  mapadmin start
To add a user map between a Windows user (in this example, "MSFT\RLJones") and a UNIX user (in this example, "rlj"):
 1. Log on with an administrative-level account to a Windows-based computer.
 2. To open a command prompt, clickเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. At the command prompt, type or paste the following command, and then press ENTER:
  mapadmin add -wu MSFT\RLJones -uu PCNFS\rlj
หมายเหตุ:: The Mapadmin.exe backup files and restore files are pure ASCII text, but the passwords that they include are encrypted. In Mapadmin.exe, you must type a full path for the backup-file destination.ข้อมูลอ้างอิง

For additional information about how to perform maintenance tasks after a UNIX-to-Windows migration, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
324539HOW TO: ดำเนินการบำรุงรักษาและงาน Ancillary หลังจากการโยกย้าย UNIX ไปยัง Windows


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324073 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324073 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324073

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com