פתרון בעיות מתקדם עבור שגיאות "קוד שגיאת עצירה 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)" ב- Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 324103 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר בשלבים כיצד לפתור בעיות של הודעות שגיאת Stop 0x0000007B ב-Windows XP. מאמר זה מתאר בעיות שעלולות לגרום לשגיאת עצירה, כולל וירוסים בסקטור האתחול ובעיות במנהלי התקן או בעיות חומרה. אם אין באפשרותך לפתור את הבעיה לאחר עיון בתיאור בעיות אלה, השתמש בשלבי פתרון הבעיות הכללי שמופיעים בסוף המאמר.

מאמר זה מיועד למשתמשי מחשב מתקדמים. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, מומלץ לבקש ממישהו עזרה או לפנות למחלקת התמיכה. לקבלת מידע על אופן הפנייה לתמיכה, בקר באתר האינטרנט של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=he-il

הערה
אם אתה נתקל בשגיאה זו במחשב המבוסס על Windows 7, עיין במאמר הבא באתר האינטרנט של Microsoft:

מבוא

בעת הפעלת המחשב עלולה להופיע אחת מהודעות השגיאה הבאות:
 • STOP: 0x0000007B (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • Setup has encountered a fatal error that prevents it from continuing.

  Contact your support personnel for assistance. The following status will assist them in diagnosing the problem. (תוכנית ההתקנה נתקלה בשגיאה חמורה המונעת את המשך פעולתה. פנה לצוות התמיכה שלך לקבלת עזרה. מידע הסטטוס שלהלן יסייע לצוות התמיכה לאבחן את הבעיה).

  (0x4, 0x1, 0, 0)

  Setup cannot continue. Power down or reboot your computer now. (לתוכנית ההתקנה אין אפשרות להמשיך. הורד את מפסק החשמל או אתחל מחדש את המחשב כעת).
כמו כן עלולה להתקבל הודעת שגיאה Stop 0x0000007B במהלך התקנת Windows XP, כאשר תוכנית ההתקנה מופעלת מחדש במהלך תהליך ההתקנה. כאשר מתקבלת שגיאת עצירה בזמן שתוכנית ההתקנה פועלת, תתקבל הודעת השגיאה השנייה. כדי לפתור בעיה זו, קרא את ארבעת הסעיפים הבאים כדי לברר אם בעיה כלשהי מהבעיות האלה חלה עליך. אם אף אחת מהבעיות לא חלה עליך, בצע את שלבי פתרון הבעיות הכללי בסוף המאמר.

מצב של וירוס בסקטור האתחול

אם המחשב נגוע בווירוס בסקטור האתחול, עלולה להתקבל הודעת שגיאה Stop 0x0000007B. אם הבעיה מופיעה לסירוגין ואתה מצליח להפעיל את Windows, בדוק אם יש וירוסים במחשב. אם תמצא וירוס, בצע בדיקת וירוסים גם בתקליטונים לפני שתשתמש בהם שוב.

לקבלת רשימה של יצרני תוכנות אנטי-וירוס, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
49500 רשימה של ספקי תוכנות אנטי-וירוס
הערה ייתכן שתזדקק לתוכנות איתור וירוסים של יותר ממותג אחד כדי לאתר ולהסיר וירוסים שונים.

חשוב אם המחשב שלך נדבק בווירוס, ייתכן שהוא יהיה חשוף לצורות תקיפה אחרות. מומלץ לבנות מחדש שרתים נגועים הפועלים מול האינטרנט באמצעות ביצוע ההנחיות שמתפרסמות באתר האינטרנט CERT. שרתים הפועלים מול האינטרנט הם שרתים שפועלים ללא חומת-אש או אמצעי הגנה אחרים. רצוי גם לבנות מחדש את כל המחשבים שנמצאים בסיכון עקב סמיכותם למחשבים נגועים, לפני החזרתם לפעולה.

אם מחשב מבוסס Windows XP נגוע בווירוס ואין באפשרותה של תוכנית לאיתור וירוסים להסיר את הווירוס ולתקן את המערכת, עליך לחלק מחדש למחיצות של הדיסק הקשיח ולאתחל אותו ולאחר מכן להתקין מחדש את Windows XP. לקבלת מידע נוסף אודות החלוקה של דיסק קשיח למחיצות ואתחולו במערכת Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
313348 כיצד לחלק דיסק קשיח למחיצות ולאתחל אותו במערכת Windows XP
לקבלת מידע נוסף על הגנת סקטור האתחול מפני וירוסים במערכת Windows XP, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
122221 כיצד להגן על סקטור האתחול מפני וירוסים ב- Windows

בעיות במנהל התקן של התקן

ייתכן שתיתקל בהודעת השגיאה "Stop 0x0000007B" בתרחישים הבאים:
 • מנהל התקן הנחוץ לבקר האתחול של המחשב לא מוגדר להתחיל לפעול במהלך תהליך ההפעלה.
 • מנהל התקן הנחוץ לבקר האתחול של המחשב פגום.
 • המידע ברישום של מערכת Windows XP (מידע הקשור לאופן טעינת מנהלי ההתקן במהלך ההפעלה) פגום.
למערכת Windows XP דרוש מנהל התקן miniport כדי לקיים תקשורת עם בקר הדיסק הקשיח שמשמש להפעלת המחשב. אם מערכת Windows XP לא מספקת מנהל התקן עבור הבקר שברשותך או אם מערכת Windows XP משתמשת במנהל התקן פגום או לא תואם, עליך להחליף את מנהל ההתקן בעותק חוקי שתואם לבקר שברשותך ולמערכת Windows XP.

במהלך השלב הראשון של התקנת Windows XP, תוכנית ההתקנה מציגה את ההודעה הבאה בתחתית המסך:
Press F6 if you have to install a third-party SCSI or RAID driver. (הקש F6 אם עליך להתקין מנהל התקן SCSI או RAID של ספק חיצוני).
הקש F6 ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות כדי להתקין מנהל התקן לאחסון בנפח גדול מתוצרת יצרן ציוד מקורי (OEM). לקבלת מידע נוסף על השימוש במקש F6 לטעינת מנהל התקן של OEM לתמיכה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314859 תמיכה מוגבלת במנהלי התקנים של יצרני ציוד מקורי (OEM), באמצעות המקש F6, בעת התקנת Windows XP ו-Windows Server 2003
על מנת לברר אם בקר הדיסק הקשיח תואם ל-Windows XP ולהשיג מידע על מנהלי התקן הכלולים בתקליטור Windows XP או הזמינים להורדה, עיין ברשימת תאימות החומרה (HCL) העדכנית של Windows XP. לקבלת פרטים נוספים על רשימת HCL העדכנית של Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314062 רשימת תאימות החומרה העדכנית ביותר עבור Windows XP
אם בקר הדיסק הקשיח שברשותך לא מופיע ברשימת ה-HCL, פנה ליצרן המחשב, כרטיס המערכת או בקר הדיסק הקשיח, כדי לקבל מידע על זמינותו של מנהל התקן. Microsoft אינה ערבה לקיומו של פתרון עבור ציוד שאינו מופיע ברשימת ה-HCL. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
315239 מדיניות התמיכה של Microsoft עבור חומרה שלא מופיעה ברשימת HCL של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם כוורת המערכת ברישום של Windows XP פגומה, ייתכן שלא יהיה באפשרותה של מערכת Windows XP לטעון את מנהל התקן miniport הדרוש לבקר האתחול. כדי לפתור בעיה זו, שחזר את גיבוי רישום. לקבלת פרטים נוספים על שחזור של גיבוי רישום, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307545 כיצד לשקם מערכת רישום פגומה המונעת הפעלה של Windows XP

בעיות חומרה

הודעת שגיאה Stop 0x0000007B עלולה להתקבל אם קיימת התנגשות משאבים בין בקר האתחול לבין בקר אחר או בין התקני SCSI. כמו כן עלולה להתקבל הודעת שגיאת עצירה אם תרגום כונן לא מתבצע או אם תרגום כונן הוחלף. על מנת לפתור בעיה זו:
 1. אם קיימת התנגשות של כתובת יציאת קלט/פלט או IRQ בין בקר האתחול לבין בקר אחר, מערכת Windows XP מפסיקה להגיב (נתקעת) או מציגה הודעת שגיאה Stop 0x0000007B. אם הוספת לאחרונה חומרה חדשה, הסר את החומרה החדשה או הגדר מחדש את תצורתה כך שלא תתנגש במשאבים של בקרים אחרים שמותקנים במחשב.
 2. אם אתה משתמש בדיסק קשיח מסוג SCSI, בדוק את אם שרשרת SCSI מסתיימת כהלכה. הסר התקני SCSI שאינם בשימוש או ודא שכל אחד ממזהי SCSI הינו ייחודי.
 3. ודא שתרגום הכונן מופעל (אם הוא נחוץ) ושלא הוחלף. לדוגמה, בעיה זו עלולה להתעורר אם החלפת בקרים לאחרונה. לקבלת פרטים נוספים על בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  314082 מתקבלת הודעת עצירה 0x0000007B לאחר העברת דיסק המערכת של Windows XP למחשב אחר

בעיות אחרות

סיבות פוטנציאליות אחרות להודעת שגיאה Stop 0x0000007B כוללות:
 • אמצעי האחסון של האתחול פגום ול-Windows XP אין אפשרות לאתחל אותו. אם מערכת הקבצים פגומה ואם אין באפשרותה של מערכת Windows XP לאתחל את אמצעי האחסון של האתחול במהלך תהליך ההפעלה, העבר את הכונן למחשב אחר שמפעיל Windows XP והפעל את הפקודה chkdsk על כונן זה, או נסה ליצור התקנה מקבילה של Windows XP בכונן (בתיקייה נפרדת). תוכנית ההתקנה של Windows XP בודקת את שלמות אמצעי האחסון לפני שהיא מעתיקה קבצים ובמהלך הבדיקה היא עשויה לתקן בעיות מסוימות.
 • אתה מתקין מערכת Windows XP במחיצת אתחול שעברה שיקוף אשר נוצרה על ידי Microsoft Windows NT 4.0. מערכת Windows XP לא תומכת במערכות אמצעי אחסון מסוג Ftdisk של Windows NT 4.0. אם אתה מפעיל Microsoft Windows 2000, עליך להמיר את כל מערכות אמצעי האחסון מסוג Ftdisk לאמצעי אחסון דינמיים לפני השדרוג ל-Windows XP. אם אתה מפעיל Windows NT 4.0, קטע את כל השיקופים וגבה את כל הנתונים שבפסים, את RAID5, או את מערכות אמצעי האחסון המורחב לפני השדרוג ל-Windows XP. אחרי השדרוג, מערכות Ftdisk עלולות להיות בלתי נגישות.

פתרון בעיות כללי

אם אף אחת מהבעיות המתוארות במאמר זה אינה חלה עליך, השתמש בשלבי פתרון הבעיות הכללי הבאים:
 1. אם מתקבלת אחת מהודעות השגיאה האלה במהלך ההתקנה של Windows XP, עדכן את BIOS המחשב או השג מנהלי התקן של Windows XP עבור בקר הדיסק הקשיח (מיצרן המחשב, כרטיס המערכת או בקר הדיסק הקשיח), או עשה את שניהם. לקבלת מידע על הדרך לעדכן את BIOS המחשב או להשיג מנהלי התקן של Windows XP, פנה ליצרן המחשב. לקבלת מידע נוסף על זמינות מנהלי התקן, עיין בסעיף בעיות במנהלי התקן במאמר זה.

  שים לב: אם מערכת Windows NT 4.0 או מערכת Windows 2000 הותקנו בעבר במחיצת אתחול שעברה שיקוף, עיין בסעיף בעיות אחרות במאמר זה.
 2. השתמש בתכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה). זה עשוי לפתור את הבעיה אם התקנת לאחרונה מנהל התקן לא תואם עבור בקר האתחול. לקבלת מידע נוסף אודות על השימוש בתכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה), לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  307852 כיצד להפעיל את המחשב באמצעות התכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה) במערכת Windows XP
 3. השתמש באפשרות 'תקן' של תוכנית ההתקנה של Windows XP. לקבלת פרטים נוספים על תיקון מערכת Windows XP באמצעות תוכנית ההתקנה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  978788 כיצד לבצע שדרוג במקום (התקנה מחדש) של Windows XP
 4. שחזר גיבוי רישום לקבלת פרטים נוספים על שחזור של גיבוי רישום, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  307545 כיצד לשקם מערכת רישום פגומה המונעת הפעלה של Windows XP

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על הודעות שגיאה Stop 0x0000007B, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
316401 הודעת שגיאה STOP 0x0000007B בעת הפעלה מחדש של מחשב מבוסס Windows XP
303786 סעיף [SysprepMassStorage] חסר גורם להודעת שגיאה STOP 0x7B בתמונות Windows XP Sysprep
315031 אין אפשרות לשדרג עם גירסת MSDN של Windows XP
314082 מתקבלת שגיאת עצירה 0x0000007B לאחר העברת דיסק המערכת של Windows XP למחשב אחר
314859 תמיכה מוגבלת במנהלי התקנים של יצרני ציוד מקורי (OEM), באמצעות המקש F6, בעת התקנת Windows XP
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 324103 - Last Review: יום רביעי 26 פברואר 2014 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbhardware kbdriver kbhowtomaster kbenv kberrmsg kbtshoot KB324103

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com