การแก้ไขปัญหาขั้นสูงสำหรับข้อผิดพลาด "Stop error code 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)" ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324103 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" ใน Windows XP บทความนี้อธิบายปัญหาที่สามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาด Stop นี้ รวมถึงไวรัสในบูตเซกเตอร์และปัญหาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ หรือปัญหาฮาร์ดแวร์ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาหลังจากได้ทบทวนปัญหาเหล่านี้แล้ว ให้ใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาทั่วไปที่แสดงไว้ในส่วนท้ายของบทความนี้

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายให้ใช้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=th

หมายเหตุ
หากคุณได้รับข้อผิดพลาดนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ให้ดูที่บทความต่อไปนี้ในเว็บไซต์ Microsoft:

บทนำ

เมื่อคุณเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • Stop: 0x0000007B (พารามิเตอร์1, พารามิเตอร์2, พารามิเตอร์3, พารามิเตอร์4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • โปรแกรมติดตั้งประสบข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อ

  ติดต่อตัวแทนแผนกสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ สถานะต่อไปนี้จะช่วยพวกเขาในการวินิจฉัยปัญหา

  (0x4, 0x1, 0, 0)

  โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ปิดระบบหรือเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณเดี๋ยวนี้
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" ระหว่างการติดตั้ง Windows XP เมื่อโปรแกรมติดตั้งเริ่มต้นใหม่ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง เมื่อคุณได้รับข้อผิดพลาด Stop ขณะที่โปรแกรมติดตั้งกำลังทำงานอยู่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สอง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้อ่านสี่หัวข้อต่อไปนี้เพื่อกำหนดว่ามีปัญหาใดปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่ หากไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้นกับคุณ ให้ใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาทั่วไปในส่วนท้ายของบทความนี้

ไวรัสในบูตเซกเตอร์

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสในบูตเซกเตอร์ หากปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะๆ และคุณสามารถเริ่มระบบ Windows ได้ ให้ตรวจหาไวรัสในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากพบไวรัส ให้ตรวจสอบฟล็อปปี้ดิสก์เพื่อตรวจหาไวรัสก่อนใช้งานด้วย

สำหรับรายชื่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
49500 รายชื่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
หมายเหตุ คุณอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสมากกว่าหนึ่งแบรนด์เพื่อตรวจจับหรือกำจัดไวรัสต่างๆ

ข้อสำคัญ หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัส อาจทำให้เกิดรูปแบบการโจมตีอื่นๆ เพิ่มเติม ขอแนะนำให้คุณสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตใหม่โดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ CERT เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานโดยไม่มีไฟร์วอลล์หรือการป้องกันอื่นๆ และขอแนะนำให้สร้างคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่มีความเสี่ยงใหม่ เนื่องจากใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสก่อนใช้งานคอมพิวเตอร์เหล่านี้อีกครั้ง

หากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ของคุณติดไวรัส และโปรแกรมตรวจจับไวรัสไม่สามารถกำจัดไวรัสและซ่อมแซมระบบได้ คุณต้องสร้างพาร์ติชันใหม่และฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณและติดตั้ง Windows XP ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแบ่งพาร์ติชันและการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ด้วย Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
313348 วิธีการแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการช่วยปกป้องบูตเซกเตอร์จากไวรัสใน Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
122221 วิธีการป้องกันบูตเซกเตอร์จากไวรัสใน Windows

ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ตัวควบคุมการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ต้องการไม่ได้รับการกำหนดค่าให้เริ่มต้นระหว่างกระบวนการเริ่มระบบ
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ตัวควบคุมการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ต้องการเกิดความเสียหาย
 • ข้อมูลในรีจิสทรีของ Windows XP (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ระหว่างการเริ่มต้น) เกิดความเสียหาย
Windows XP ต้องการโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตในการสื่อสารกับตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ในการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หาก Windows XP ไม่สนับสนุนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับตัวควบคุมของคุณหรือหาก Windows XP กำลังใช้โปรแกรมควบคุมที่เสียหายหรือใช้งานร่วมกันไม่ได้ คุณต้องแทนที่ด้วยโปรแกรมควบคุมที่ใช้ได้้กับตัวควบคุมของคุณและ Windows XP

ในระหว่างเฟสแรกของการติดตั้ง Windows XP โปรแกรมติดตั้งจะแสดงข้อความต่อไปนี้ที่ด้านล่างของหน้าจอ:
กด F6 หากคุณต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุม SCSI หรือ RAID ของผู้ให้บริการอื่น
กด F6 แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลจากผู้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ F6 ในการโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ของ OEM เพื่อสนับสนุน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
314859 การสนับสนุนโปรแกรมควบคุม OEM ที่จำกัดใช้ได้กับ F6 ในระหว่างการติดตั้ง Windows XP
เพื่อตรวจสอบว่าตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ของคุณเข้ากันได้กับ Windows XP และรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมที่อยู่ใน Windows XP CD-ROM หรือที่มีให้ดาวน์โหลด ให้ดูที่รายชื่อ Hardware Compatibility List (HCL) ของ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อ HCL ของ Windows XP ล่าสุด ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
314062 รายชื่อ Hardware Compatibility List ล่าสุดของ Windows XP
หากตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ของคุณไม่มีอยู่ในรายการ HCL ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด หรือตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของโปรแกรมควบคุม Microsoft ไม่รับประกันว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีในรายการ HCL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
315239 นโยบายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับฮาร์ดแวร์ที่ไม่ปรากฏในรายการ HCL ของ Windows
หากไฮฟ์ระบบในรีจิสทรี Windows XP เสียหาย Windows XP อาจไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์มินิพอร์ตที่ตัวควบคุมการเริ่มระบบต้องการได้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้คืนค่าการสำรองข้อมูลรีจิสทรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนค่าการสำรองข้อมูลรีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
307545 วิธีกู้คืนจากรีจิสทรีที่เสียหายซึ่งขัดขวาง Windows XP ไม่ให้เริ่มทำงาน

ปัญหาฮาร์ดแวร์

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" หากทรัพยากรขัดแย้งกันระหว่างตัวควบคุมการเริ่มระบบและตัวควบคุมอื่น หรือระหว่างอุปกรณ์ SCSI คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop นี้ หากไม่ได้แปลงไดร์ฟหรือหากเปลี่ยนแปลงการแปลงไดร์ฟ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดำเนินการดังนี้:
 1. หากที่อยู่พอร์ต IRQ หรือ I/O ระหว่างตัวควบคุมการเริ่มระบบและตัวควบคุมอื่นขัดแย้งกัน Windows XP จะหยุดการตอบสนอง (ค้าง) หรือแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" หากคุณได้เพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ ลบฮาร์ดแวร์ใหม่ออกหรือกำหนดค่าใหม่เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับทรัพยากรของตัวควบคุมอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้แล้ว
 2. หากคุณใช้ฮาร์ดดิสก์ SCSI ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ SCSI ว่าสิ้นสุดลงอย่างถูกต้อง ปลดอุปกรณ์ SCSI ใดๆ ที่ไม่ได้ใช้ออก หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละ SCSI ID ไม่ซ้ำกัน
 3. ตรวจสอบว่าได้เปิดการแปลงไดร์ฟ (ถ้าจำเป็น) และตรวจสอบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสลับตัวควบคุมเมื่อเร็วๆ นี้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  314082 คุณได้รับข้อผิดพลาด Stop 0x0000007b หลังจากที่คุณย้ายดิสก์ระบบของ Windows XP ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ปัญหาอื่นๆ

สาเหตุอื่นๆ ที่อาจเป็นได้สำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" ได้แก่:
 • ไดร์ฟข้อมูลสำหรับเริ่มระบบเสียหาย และไม่สามารถเริ่มระบบโดย Windows XP ได้ หากระบบแฟ้มเสียหายและหาก Windows XP ไม่สามารถเริ่มระบบระหว่างกระบวนการเริ่มระบบ ไม่ว่าย้ายไดร์ฟไปยังคอมพิวเตอร์อื่นที่ใช้ Windows XP และเรียกใช้คำสั่ง chkdsk บนไดร์ฟนั้น หรือลองสร้างการติดตั้งขนานของ Windows XP บนไดร์ฟ (ในโฟลเดอร์ที่แยกต่างหาก) โปรแกรมติดตั้ง Windows XP ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไดร์ฟข้อมูลก่อนที่จะคัดลอกแฟ้ม และการทำเช่นนี้อาจแก้ไขบางปัญหาในกระบวนการ
 • คุณกำลังติดตั้ง Windows XP บนพาร์ติชันเริ่มระบบแบบมิเรอร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Microsoft Windows NT 4.0 Windows XP ไม่สนับสนุนชุดไดร์ฟข้อมูล Ftdisk ของ Windows NT 4.0 หากคุณกำลังใช้ Microsoft Windows 2000 คุณต้องแปลงชุดไดร์ฟข้อมูล Ftdisk ทั้งหมดเป็นไดร์ฟข้อมูลไดนามิกก่อนปรับรุ่นเป็น Windows XP หากคุณกำลังใช้ Windows NT 4.0 ลบมิเรอร์และสำเนาข้อมูลทั้งหมดบนสไทร์ฟ, RAID5 หรือชุดไดร์ฟข้อมูลส่วนขยายก่อนปรับรุ่นเป็น Windows XP ชุดไดร์ฟข้อมูลอาจไม่สามารถเข้าถึงได้หลังการปรับรุ่น

การแก้ไขปัญหาทั่วไป

หากไม่พบปัญหาใดๆ ที่อธิบายไว้ในบทความนี้ในกรณีของคุณ ให้ใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาทั่วไปต่อไปนี้:
 1. หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ขณะที่คุณกำลังติดตั้ง Windows XP ให้ปรับปรุง BIOS ของคอมพิวเตอร์ หรือขอรับโปรแกรมควบคุม Windows XP สำหรับตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ของคุณ (จากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด หรือตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ของคุณ) หรือทำทั้งสองวิธี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุง BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือขอรับโปรแกรมควบคุม Windows XP โปรดติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของโปรแกรมควบคุม ให้ดูที่หัวข้อ ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในบทความนี้

  หมายเหตุ: หากได้ติดตั้ง Windows NT 4.0 หรือ Windows 2000 บนพาร์ติชันเริ่มระบบแบบมิเรอร์ ให้ดูที่หัวข้อ ปัญหาอื่นๆ ในบทความนี้
 2. ใช้คุณลักษณะ Last Known Good Configuration การทำเช่นนี้อาจแก้ปัญหาได้ หากคุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้สำหรับตัวควบคุมการเริ่มระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะ Last Known Good Configuration ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  307852 วิธีการเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์โดยใช้คุณลักษณะ Last Known Good Configuration ใน Windows XP
 3. ใช้ตัวเลือก ซ่อมแซม กับโปรแกรมติดตั้ง Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมแซม Windows XP โดยใช้โปรแกรมติดตั้ง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  978788 วิธีดำเนินการปรับรุ่นแบบแทนที่ (การติดตั้งใหม่) ของ Windows XP
 4. คืนค่าการสำรองข้อมูลรีจิสทรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนค่าการสำรองข้อมูลรีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  307545 วิธีกู้คืนจากรีจิสทรีที่เสียหายซึ่งขัดขวาง Windows XP ไม่ให้เริ่มทำงาน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
316401 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP 0X0000007B" เมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP
303786 ส่วน [SysprepMassStorage] ที่หายไปทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด STOP 0x7B บนรูป sysprep ของ Windows XP
315031 ไม่สามารถปรับรุ่นเป็น MSDN ของ Windows XP
314082 คุณได้รับข้อผิดพลาด Stop 0x0000007B หลังจากที่คุณย้ายดิสก์ระบบของ Windows XP ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
314859 การสนับสนุนโปรแกรมควบคุม OEM ที่จำกัดใช้ได้กับ F6 ในระหว่างการติดตั้ง Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324103 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhardware kbdriver kbhowtomaster kbenv kberrmsg kbtshoot KB324103

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com