Odstraňování problémů, ke kterým může dojít při zápisu dat na optický disk CD-R nebo CD-RW v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 324129 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Jestliže dojde k potížím se čtením z disku pomocí jednotky CD-R, CD-RW, DVD nebo CD-ROM, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

321641 Postupy pro řešení potíží se čtením disků CD-ROM, CD-R, CD-RW a DVD
Při pokusu o zápis dat na optický disk může dojít k následujícím problémům:
 • Mohou se zobrazit různé chybové zprávy týkající se zápisu na disk.
 • Může dojít k problémům s jednotkou a integrovanou funkcí pro zápis v systému Windows XP.
 • Může dojít k problémům s programy jiných výrobců, které používáte k zápisu dat na disk.

Jednotka CD-R nebo CD-RW není rozpoznána jako zapisovací zařízení

Rozpoznání jednotky CD-R nebo CD-RW jako zapisovací jednotky zajistíte zobrazením karty Záznam ve vlastnostech jednotky CD:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na položku Tento počítač.
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na jednotku CD-R nebo CD-RW, klepněte na příkaz Vlastnosti a vyhledejte kartu Záznam.
Jestliže není jednotka CD-R nebo CD-RW systémem Windows XP rozpoznána jako zapisovací jednotka, je však rozpoznána pouze jako jednotka CD-ROM, přesvědčte se, zda je daná jednotka CD-R nebo CD-RW kompatibilní se systémem Windows XP. (Kompatibilitu se systémem Windows XP je třeba potvrdit například v případě, že není zobrazena karta Záznam.) To je možné provést po zobrazení seznamu hardwaru kompatibilního se systémem Windows XP (HCL). Další informace o seznamu HCL naleznete v části Kompatibilita hardwarových zařízení a ovladačů zařízení.

I v případě, že jednotka kompatibilní není, bude zápis na disky v systému Windows XP možný, pokud použijete kompatibilní program jiného výrobce nebo pokud aktualizujete ovladače. Požádejte výrobce hardwaru o aktualizaci firmwaru nebo ovladače zařízení. Další informace naleznete v tomto článku v části Kompatibilita hardwarových zařízení a ovladačů zařízení.

Pokud je jednotka CD-R nebo CD-RW kompatibilní, postupujte způsobem, který je popsán v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

316529 Jednotka CD-R nebo CD-RW není rozpoznána jako zapisovací zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Tento článek popisuje, jak zobrazit kartu Záznam u podporovaných zařízení.

Zařízení chybí nebo Správce zařízení označuje problém s ovladačem

Jestliže není jednotka CD-R, CD-RW, DVD nebo CD-ROM zobrazena v okně Tento počítač nebo jestliže Správce zařízení označuje problém s ovladačem zařízení, potvrďte kompatibilitu jednotky CD se systémem Windows XP pomocí seznamu HCL. Informace o způsobu zobrazení seznamu HCL naleznete v části Kompatibilita hardwarových zařízení a ovladačů zařízení.

Mohlo dojít k poškození ovladače a může být nutné jej pomocí Správce zařízení odebrat a potom opět nainstalovat. Obraťte se na výrobce zařízení a požádejte jej o aktualizaci firmwaru nebo ovladače daného zařízení.

Další informace o chybějícím zařízení CD-ROM, DVD, CD-R nebo CD-RW a o odebrání ovladače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
320553 Po instalaci systému Windows XP chybí jednotka CD-ROM nebo DVD-ROM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Specifické chybové zprávy

Pokud chcete řešit potíže s chybovými zprávami o zápisu na disk, poznamenejte si nejprve konkrétní chybovou zprávu a potom vyhledejte informace o ní ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li vyhledávat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, navštivte následující web společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com
Následující seznam obsahuje běžné chybové zprávy a související odkazy na poradce při potížích:
 • Jednotka není přístupná. Nesprávná funkce.
  Tato chybová zpráva se obvykle zobrazí, jestliže se pokusíte o zápis na disk CD-R nebo CD-RW, integrovaná funkce pro zápis v systému Windows XP však danou jednotku CD nerozpozná jako zapisovací zařízení. Tato chybová zpráva se může také zobrazit, jestliže jsou nainstalovány určité programy jiných výrobců. Další informace o odstranění této chyby získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  316529 Jednotka CD-R nebo CD-RW není rozpoznána jako zapisovací zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  315350 Chybová zpráva „Nesprávná funkce“ při přístupu k jednotce CD-ROM, DVD-ROM nebo CD-RW (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Chyba při odstraňování souboru nebo složky.
  Název_souboru nelze odstranit. Soubory v jednotce CD-ROM jsou určeny jen pro čtení. Na jednotku CD-ROM nelze kopírovat ani přesouvat soubory.
  Tato chybová zpráva se může zobrazit z toho důvodu, že z disku CD-RW nelze odstranit jednotlivé soubory. Během zápisu na disk nelze použít funkci systému Windows XP pro zápis na disky CD k ukládání s náhodným přístupem.

  Chcete-li se těmto potížím vyhnout, použijte program jiného výrobce, který tuto funkci podporuje, nebo před zápisem vymažte obsah disku CD-RW. Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  303008 Při odstraňování souboru nebo složky z média CD-RW se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  306641 JAK: Smazat soubory z disku CD-RW v systému Windows XP
 • SCSI error: No SCSI host adapter found (Chyba sběrnice SCSI: Nebyl nalezen žádný hostitelský adaptér sběrnice SCSI.)
  Po klepnutí na tlačítko OK v okně zprávy se zobrazí zpráva o tom, že nebyl nalezen žádný zapisovatelný disk CD.

  Tato chybová zpráva se může zobrazit u určitých verzí programů pro zápis na disky CD-R nebo CD-RW, které nejsou kompatibilní se systémem Windows XP. Chcete-li tento problém vyřešit, ujistěte se, že je nainstalován nejnovější ovladač zařízení, a požádejte výrobce softwaru o kompatibilní aktualizaci programu. Další informace o postupu při řešení tohoto problému získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  316393 Chybová zpráva „Chyba sběrnice SCSI: Nebyl nalezen žádný hostitelský adaptér sběrnice SCSI“ při pokusu o zápis na disk CD (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Chyba: Průvodce zápisem na disk CD nelze dokončit.
  Tato chyba se může zobrazit, jestliže je vypnuta služba pro zápis na disk CD pomocí rozhraní IMAPI. Chcete-li tento problém vyřešit, ujistěte se, zda je služba spuštěna a zda nebyla vypnuta. Služba je nastavena na výchozí typ spouštění Ručně. Spusťte službu pro zápis na disk CD pomocí rozhraní IMAPI a otestujte ji zápisem na disk CD-R nebo CD-RW. Pokud služba funguje a nespustí se v režimu Ručně, bude možná nutné nastavit ji na režim Automaticky. Chcete-li službu nastavit na režim Automaticky, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte services.msc /s a klepněte na tlačítko OK.
  2. Poklepejte na položku Služba modelu COM pro zápis na disk CD (IMAPI).
  3. Ve skupinovém rámečku Stav služby klepněte na tlačítko Spustit.
  4. Pokuste se o zápis dat na disk CD.

Nekonzistentní záznam souborů na disk

Při kopírování souborů nebo složek na disk CD-R nebo CD-RW pomocí zapisovací jednotky CD může docházet k občasným potížím. Tyto potíže mohou být způsobeny kterýmkoli z následujících problémů:
 • Na pevném disku není dost volného místa k vytvoření dočasných souborů.
 • Existují problémy s používaným typem optického média.
 • Existují problémy se zapisovacími funkcemi jednotky CD.
Chcete-li tyto problémy vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
 • Použijte odlišné diskové médium.
 • Změňte rychlost zápisu zařízení.
 • Vyčistěte disk.
 • Přemístěte umístění úložiště dočasných souborů.
Další informace o problémech se zápisem v systému Windows XP získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
320174 Disk CD vypálený v systému Windows XP neobsahuje některé soubory nebo složky nebo je nečitelný
Další informace o přesunutí složky úložiště a změně rychlosti zápisu získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308572 Přesunutí umístění dočasných souborů pro zápis na disk CD v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
309522 Nastavení rychlosti zápisu u jednotky CD-R v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vedle problémů, které jsou popsány v této části, popisují tyto články také následující problémy:
 • Operace vypálení disku se trvale nedaří.
 • Vypálený disk není čitelný v systému Microsoft Windows 95 či Microsoft Windows 98. Disk je čitelný v systému Windows XP.
 • Vypálený disk není čitelný v přehrávači souborů MP3. Disk je čitelný v systému Windows XP.
 • Vypálený disk je čitelný v přehrávači souborů MP3, nejsou na něm ale nalezeny všechny soubory. V systému Windows XP jsou však na disku k dispozici všechny vypálené soubory.
 • Při přidání souborů či složek na disk, který již obsahuje nějaká data, dochází ke ztrátě některých souborů. K tomuto problému může dojít v případě, že je splněna jedna nebo obě tyto podmínky:
  • Na disk je přidán soubor, jehož název se shoduje s názvem složky, která již na disku existuje.
  • Na disk je přidána složka, jejíž název se shoduje s názvem souboru, který již na disku existoval.

Kompatibilita hardwarových zařízení a ovladačů zařízení

Pomocí seznamu HCL se ujistěte, zda je jednotka CD-R nebo CD-RW kompatibilní se systémem Windows XP. Značku a model jednotky CD-R nebo CD-RW vyhledejte ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li zobrazit seznam podporovaných zařízení v nejnovějším seznamu HCL, navštivte následující web společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
Informace o známých problémech s určitými jednotkami naleznete ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Můžete také vyhledat informace o odborné pomoci poskytované výrobcem diskové jednotky. Požádejte výrobce hardwaru o aktualizace firmwaru zařízení nebo aktualizaci ovladače. Další informace o specifických problémech získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308591 Pomocí jednotky CD-RW Samsung nelze vypálit disk CD-ROM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
309325 Potíže při vytváření zvukového disku CD pomocí zapisovací jednotky Hewlett-Packard (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Při pokusu o zápis na disk CD-R nebo CD-RW nebo v případě poškozeného ovladače se může zobrazit následující chybová zpráva:
V jednotce není žádný disk. Vložte zapisovatelný disk CD do jednotky.
Jestliže byl ovladač zařízení poškozen, můžete pomocí seznamu HCL určit, zda je ovladač, který je pro jednotku uveden v seznamu HCL, kompatibilní se systémem Windows XP. Pokud používáte ovladač od výrobce jednotky a nikoli ovladač dodaný společností Microsoft, ujistěte se, zda máte daný ovladač k dispozici. Došlo-li k poškození ovladače, můžete jej odebrat a znovu nainstalovat.

Odebrání a přeinstalace ovladače zařízení pro jednotku CD-R nebo CD-RW:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte sysdm.cpl a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Hardware klepněte na tlačítko Správce zařízení.
 3. Klepněte na jednotku používající ovladač, který chcete odebrat.
 4. V nabídce Akce klepněte na příkaz Odinstalovat.

  Po zobrazení výzvy k potvrzení odebrání klepněte na tlačítko OK.
 5. V nabídce Akce klepněte na příkaz Vyhledat změny hardwaru.
I když společnost Microsoft nedoporučuje používání zařízení, která nejsou uvedena v seznamu HCL, můžete někdy získat ovladač kompatibilní se systémem Windows XP přímo od výrobce. Informace o tom, jak kontaktovat výrobce hardwaru, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A–K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L–P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q–Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Je možné, že tento problém vyřešíte změnou naprogramovaného vstupně-výstupního režimu (PIO) jednotky CD nebo DVD na režim přímého přístupu do paměti (DMA). Další informace o tom, jak přepnout řadič jednotky počítače do režimu DMA, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310751 Obtížné vyhledání nastavení zařízení v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Kompatibilita programů pro zápis na disky CD

I v případě, že jednotka nepodporuje funkci pro zápis na disky v systému Windows XP, bude zápis na disky CD-R nebo CD-RW možný pomocí programu jiného výrobce. Pokud používáte programy pro zápis na disky CD-R nebo CD-RW, vyhledejte ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base nebo na webu dodavatele programu známé problémy s daným programem. V některých případech se mohou vyskytnout problémy s určitými verzemi programu nebo s určitými jednotkami.
Další informace o známých problémech s určitými programy jiných výrobců v systému Windows XP získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310628 Software Easy CD Creator 5.0 nefunguje v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321640 Jednotka CD-ROM nemůže číst disk ve formátu UDF v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
314993 Disk v jednotce DVD nelze přehrát automaticky pomocí softwaru Roxio Easy CD Creator 5.1 a Norton Anti-Virus 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
315345 Při spuštění systému Windows se zobrazí chybová zpráva o tom, že software pro zápis na disky CD způsobí nestabilitu systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
314060 Po odebrání programu Easy CD Creator ze systému Windows XP není možný přístup k jednotce CD-ROM a zobrazují se zprávy s chybovými kódy 31, 32, 19 nebo 39
Další informace o problémech, ke kterým dochází u určitých programů pro zápis od jiných výrobců, naleznete v části Specifické chybové zprávy.

Odkazy

Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314096 Odstraňování potíží s jednotkou CD-ROM v systému Windows XP
308012 Zdroje pro odstraňování potíží s jednotkou DVD v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
306318 Poradce při potížích s přehráváním disků DVD v programu Windows Media Player pro systém Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
306319 Postupy pro řešení potíží s vytvořením zvukového disku CD v programu Windows Media Player pro systém Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
302711 Systém Windows XP nepodporuje testování před zápisem na média CD-R nebo CD-RW (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
300779 Při kopírování souborů do pracovní oblasti je k dispozici možnost zápisu na disk CD (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
306641 JAK: Smazat soubory z disku CD-RW v systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 324129 - Poslední aktualizace: 16. května 2005 - Revize: 4.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Klíčová slova: 
kbhardware kbtshoot kbhowtomaster KB324129

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com