Sådan foretages fejlfinding af problemer, der opstår ved skrivning af data til en optisk cd-r eller cd-rw i Windows XP

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 324129 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

INTRODUKTION

Læs følgende artikel i Microsoft Knowledge Base, hvis du oplever problemer under læsning fra en cd eller en dvd, når du bruger cd-r-drevet, cd-rw-drevet, dvd-drevet eller cd-rom-drevet:

321641 Sådan udføres fejlfinding af problemer med at læse cd'er, cd-r'er, cd-rw'er og dvd'er (artiklen er evt. på engelsk)
Når du prøver at skrive data til en optisk cd eller dvd, kan du opleve følgende problemer:
 • Du får måske vist forskellige fejlmeddelelser ved skrivning til cd'en eller dvd'en.
 • Du oplever måske problemer med drevet og den indbyggede afspilningsfunktion i Windows XP.
 • Du kan måske opleve problemer med tredjepartsprogrammer, som du bruger til at skrive data til cd'en eller dvd'en.

Cd-r-drev eller cd-rw-drev anerkendes ikke som en skrivbar enhed

Hvis du vil sikre dig, at cd-r-drevet eller cd-rw-drevet genkendes som et skrivbart drev, skal du sørge for, at fanen Indspilning vises under egenskaberne for cd-drev:
 1. Klik på Start, og klik derefter på Denne computer.
 2. Højreklik på cd-r-drevet eller cd-rw-drevet, klik på Egenskaber, og se efter fanen Indspilning.
Hvis cd-r-drevet eller cd-rw-drevet ikke genkendes som et indspilningsdrev af Windows XP, men drevet kun genkendes som et cd-rom-drev, skal du bekræfte, at cd-r-drevet eller cd-rw-drevet er kompatibelt med Windows XP. (Bekræft for eksempel, at drevet er kompatibelt med Windows XP, hvis fanen Indspilning ikke vises). Det kan du gøre ved at tjekke Microsofts HCL-liste (Hardware Compatibility List) over hardwarekompatibilitet. Yderligere oplysninger om HCL-listen finder du i afsnittet "Kompatibilitet mellem hardwareenhed og enhedsdriver".

Hvis drevet ikke er kompatibelt, kan du stadig være i stand til at indspille cd'er eller dvd'er i Windows XP, hvis du bruger et kompatibelt tredjepartsprogram, eller hvis du opdaterer driverne. Kontakt hardwareproducenten for at få opdateret firmware eller en opdateret enhedsdriver. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Kompatibilitet mellem hardwareenhed og enhedsdriver" i denne artikel.

Hvis cd-r-drevet eller cd-rw-drevet er kompatibelt, skal du følge den fremgangsmåde, der beskrives i følgende Microsoft Knowledge Base-artikel:

316529 Cd-r-drev eller cd-rw-drev anerkendes ikke som skrivbar enhed (artiklen er evt. på engelsk)
I denne artikel beskrives det, hvordan du kan få fanen Indspilning vist i forbindelse med understøttede enheder.

Enheden mangler, eller det angives i Enhedshåndtering, at der er et problem med driveren

Hvis cd-r-drevet, cd-rw-drevet, dvd-drevet eller cd-rom-drevet ikke vises i vinduet Denne computer, eller hvis det angives i Enhedshåndtering, at der er et problem med enhedsdriveren, kan du i HCL-listen over hardwarekompatibilitet få bekræftet, om cd-drevet er kompatibelt med Windows XP. Yderligere oplysninger om, hvordan du får adgang til HCL-listen, finder du i afsnittet "Kompatibilitet mellem hardwareenhed og enhedsdriver".

Driveren kan være beskadiget, og du bliver måske nødt til at bruge Enhedshåndtering til at fjerne driveren og derefter geninstallere den. Kontakt producenten af enheden for at få opdateret firmware eller en opdateret driver til enheden.

Yderligere oplysninger om en manglende cd-rom-, dvd-, cd-r- eller cd-rw-enhed eller om fjernelse af driveren finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
320553 Cd-rom-drev eller dvd-drev mangler efter installation af Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)

Bestemte fejlmeddelelser

Hvis du skal foretage fejlfinding ud fra fejlmeddelelser i forbindelse med skrivning til cd'en eller dvd'en, skal du først notere den pågældende fejlmeddelelse ned og derefter søge efter oplysninger om meddelelsen i Microsoft Knowledge Base. Du kan søge i Microsoft Knowledge Base på følgende Microsoft-websted:
http://support.microsoft.com
Nedenstående liste indeholder de almindeligste fejlmeddelelser og relaterede henvisninger til fejlfinding:
 • Drev er ikke tilgængeligt. Forkert funktion.
  Denne fejlmeddelelse opstår typisk, når du forsøger at skrive til en cd-r eller en cd-rw, men den indbyggede cd-afspilningsfunktion i Windows XP genkender ikke cd-drevet som et indspilningsdrev. Fejlmeddelelsen kan også blive vist, hvis bestemte tredjepartsprogrammer installeres. Yderligere oplysninger om fejlfinding af dette problem finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  316529 Cd-r-drev eller cd-rw-drev anerkendes ikke som en skrivbar enhed (artiklen er evt. på engelsk)
  315350 Fejlmeddelelsen "Forkert funktion" ved adgang til cd-rom-drev, dvd-rom-drev eller cd-rw-drev (artiklen er evt. på engelsk)
 • Der opstod en fejl under sletning af filen eller mappen.
  Kan ikke slettefilnavn. Filer på dette cd-rom-drev er skrivebeskyttede. Du kan ikke kopiere eller flytte filer til dette cd-rom-drev.
  Denne fejlmeddelelse kan blive vist, fordi enkelte filer ikke kan slettes fra cd-rw'en. Du kan ikke bruge cd-indspilningsfunktionen i Windows XP til arbejdslager, mens du skriver til en cd eller dvd.

  Du kan løse problemet ved enten at bruge et tredjepartsprogram, der understøtter denne funktion, eller slette cd-rw'en, inden du skriver til cd'en. Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
  303008 Der vises muligvis en fejlmeddelelse, når du sletter en fil eller mappe på et cd-rw-medie (artiklen er evt. på engelsk)
  306641 Sådan slettes filer fra en cd-rw i Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)
 • SCSI-fejl: Der er ikke fundet noget SCSI-værtskort
  Når du klikker på OK i fejlmeddelelsen, får du vist en meddelelse om, at der ikke er fundet nogen cd-optager.

  Denne fejlmeddelelse vises måske i forbindelse med bestemte versioner af cd-r- eller cd-rw-indspilningsprogrammer, som ikke er kompatible med Windows XP. Du kan løse problemet ved at sikre dig, at du har den nyeste driver installeret til enheden og kontakte programproducenten for at få fat i en kompatibel opdatering til programmet. Yderligere oplysninger om, hvordan problemet kan løses, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  316393 "SCSI-fejl: Der er ikke fundet noget SCSI-værtskort". Denne fejlmeddelelse vises, når du forsøger at indspille en cd (artiklen er evt. på engelsk)
 • Fejl: Guiden Cd-skrivning kan ikke fuldføres.
  Problemet kan opstå, hvis cd-brændertjenesten IMAPI CD Burner er deaktiveret. Du kan løse problemet ved at sikre dig, at tjenesten er aktiv og ikke slået fra. Som standard er tjenesten indstillet til Manuel. Start tjenesten IMAPI CD Burner, og test den derefter ved at skrive til en cd-r eller en cd-rw. Hvis tjenesten fungerer, bliver du måske nødt til at indstille tjenesten til Automatisk, hvis den ikke starter i manuel tilstand. Følg disse trin for at indstille tjenesten til Automatisk:
  1. Klik på Start, klik på Kør, skriv services.msc /s i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
  2. Dobbeltklik på IMAPI CD-Burning COM Service.
  3. Klik på Start under Service Status.
  4. Prøv at skrive data til en cd.

Inkonsistent indspilning af filer til cd'en eller dvd'en

Du kan komme ud for sporadiske problemer, når du kopierer filer eller mapper til en cd-r eller en cd-rw, når du bruger en cd-optager. Disse problemer kan være forårsaget af en af følgende situationer:
 • Der er ikke nok plads på harddisken til at oprette midlertidige filer.
 • Der er problemer med den type optiske diskmedier, du bruger.
 • Der er problemer med cd-drevets indspilningsfunktioner.
Du kan løse problemerne ved at bruge en af følgende metoder:
 • Brug et andet diskmedie.
 • Revider enhedens skrivehastighed.
 • Rens cd'en eller dvd'en.
 • Flyt lagerplaceringen for midlertidige filer.
Yderligere oplysninger om indspilningsproblemer finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
320174 Cd, der er indspillet i Windows XP, mangler filer eller mapper, eller cd'en er ulæselig (artiklen er evt. på engelsk)
Yderligere oplysninger om at flytte lagermappen og ændre skrivehastigheden finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
308572 Sådan flyttes placeringen af midlertidige filer i forbindelse med Windows XP CD-indspilning (artiklen er evt. på engelsk)
309522 Sådan indstilles skrivehastigheden for et cd-r-drev i Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)
I denne artikel beskrives de problemer, der omtales i dette afsnit, samt følgende problemer:
 • Cd-indspilningsfunktionen mislykkes hele tiden.
 • Du kan ikke læse cd'en eller dvd'en, når du bruger Microsoft Windows 95 eller Microsoft Windows 98, men du kan læse cd'en eller dvd'en i Windows XP.
 • Du kan ikke læse cd'en eller dvd'en i en MP3-afspiller, men du kan godt læse cd'en eller dvd'en i Windows XP.
 • Du kan læse cd'en eller dvd'en i en MP3-afspiller, men ikke alle filerne på cd'en eller dvd'en er tilgængelige. Men alle filerne på cd'en eller dvd'en er tilgængelige, når du læser cd'en eller dvd'en i Windows XP.
 • Når du føjer filer eller mapper til en cd eller dvd, der indeholder data i forvejen, går nogle af filerne tabt. Problemet kan opstå, hvis en af eller begge disse betingelser gælder:
  • Der føjes en fil til cd'en eller dvd'en, og navnet på filen er det samme som navnet på en mappe, der allerede findes på cd'en eller dvd'en.
  • Der føjes en mappe til cd'en eller dvd'en, og navnet på mappen er det samme som navnet på en fil, der allerede findes på cd'en eller dvd'en.

Kompatibilitet mellem hardwareenhed og enhedsdriver

Se HCL-listen over hardwarekompabilitet for at kontrollere, at dit cd-r-drev eller dit cd-rw-drev er kompatibelt med Windows XP. Søg i Microsoft Knowledge Base efter cd-r-drevets eller cd-rw-drevets mærke og model. Hvis du vil have vist en liste over understøttede enheder i den nyeste HCL-liste, skal du besøge følgende Microsoft-websted:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
Du kan søge i Microsoft Knowledge Base for at finde oplysninger om kendte problemer med bestemte drev. Du kan også søge i de supportoplysninger, som producenten af dit diskdrev har leveret. Kontakt hardwareproducenten for enten at få opdateret firmware til enheden eller en driveropdatering. Yderligere oplysninger om bestemte problemer finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
308591 Sådan brændes en cd-rom ved hjælp af et cd-rw-drev fra Samsung (artiklen er evt. på engelsk)
309325 Problemer, når du opretter en lyd-cd med Hewlett-Packard-drevet til cd-skrivning (artiklen er evt. på engelsk)
Følgende fejlmeddelelse kan blive vist, når du prøver at skrive til en cd-r eller cd-wr, hvis driveren er beskadiget:
Der er ingen cd i drevet. Indsæt en skrivbar cd i drevet.
Hvis enhedsdriveren er beskadiget, kan du ud fra HCL-listen over hardwarekompabilitet afgøre, om den driver, der er angivet til drevet på HCL-listen, er kompatibel med Windows XP. Hvis du bruger en driver fra drevproducenten og ikke den driver, som Microsoft leverer, skal du sørge for, at driveren er tilgængelig. Hvis driveren er beskadiget, kan du få brug for at fjerne den og derefter geninstallere den.

Sådan fjernes og geninstalleres enhedsdriveren til cd-r-drevet eller cd-rw-drevet:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv sysdm.cpl i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 2. Klik på Enhedshåndtering under fanen Hardware.
 3. Klik på det drev, der anvender den driver, du vil fjerne.
 4. Klik på Fjern i menuen Handling.

  Når du bliver bedt om at bekræfte fjernelsen, skal du klikke på OK.
 5. Klik på Søg efter hardwareændringer i menuen Handling.
Selv om Microsoft ikke opfordrer til brug af enheder, der ikke er på HCL-listen, kan du i visse tilfælde skaffe en Windows XP-kompatibel driver ved at kontakte producenten af enheden direkte. Oplysninger om, hvordan du kontakter hardwareproducenten, finder du ved at klikke på et af nedenstående artikelnumre for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
65416 Tredjepartsleverandører af hardware og software, kontaktliste A-K (artiklen er evt. på engelsk)

60781 Tredjepartsleverandører af hardware og software, kontaktliste L-P (artiklen er evt. på engelsk)

60782 Tredjepartsleverandører af hardware og software, kontaktliste Q-Z (artiklen er evt. på engelsk)
Hvis du ændrer cd- eller dvd-drevet fra DMA-tilstand (Direct Memory Access) til PIO-tilstand (Programmed Input/Output), kan det måske løse problemet. Yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer computerens drevcontroller til DMA-tilstand, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
310751 Enhedsindstillinger er svære at finde i Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)

Cd-indspilningsprogramkompatibilitet

Hvis dit drev ikke understøttes af cd-indspilningsfunktionen i Windows XP, kan du evt. stadig skrive til en cd-r eller en cd-rw ved hjælp af et tredjepartsprogram. Hvis du bruger cd-r- eller cd-rw-indspilningsprogrammer, skal du søge i Microsoft Knowledge Base eller på programudbyderens websted efter kendte problemer med programmet. Der kan af og til opstå problemer med bestemte versioner af programmet eller med bestemte drev.
Yderligere oplysninger om kendte problemer med bestemte tredjepartsprogrammer i Windows XP finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
310628 Easy CD Creator 5.0 virker ikke i Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)
321640 Cd-rom-drev kan måske ikke læse en UDF-formateret cd i Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)
314993 En dvd i et dvd-drev kan måske ikke afspilles automatisk med Roxio Easy CD Creator 5.1 og Norton Anti-Virus 2002 (artiklen er evt. på engelsk)
315345 Fejlmeddelelsen "Software til cd-indspilning vil medføre, at Windows bliver ustabil" vises, når du starter Windows (artiklen er evt. på engelsk)
314060 Der er ingen adgang til cd-rom, og der vises fejlmeddelelser med kode 31, kode 32, kode 19 eller kode 39, når du har fjernet Easy CD Creator under Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)
Se afsnittet "Bestemte fejlmeddelelser" for at få yderligere oplysninger om problemer, der opstår med indspilningsprogrammer fra bestemte tredjeparter.

Referencer

Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
314096 Sådan foretages fejlfinding ved problemer med cd-rom-drev i Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)
308012 Ressourcer til fejlfinding af dvd-problemer i Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)
306318 Fejlfinding af DVD-afspilning i Windows Media Player til Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)
306319 Sådan foretages fejlfinding af lyd-cd-oprettelse i Windows Media Player til Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)
302711 Windows XP understøtter ikke afprøvning, inden der skrives til et cd-r eller cd-rw-medie (artiklen er evt. på engelsk)
300779 Indstillingen "Skriv til cd" er tilgængelig, så længe der kopieres filer til den midlertidige placering (artiklen er evt. på engelsk)
306641 Sådan slettes filer fra en cd-rw i Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)

Egenskaber

Artikel-id: 324129 - Seneste redigering: 4. februar 2005 - Redigering: 4.1
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøgleord: 
kbhardware kbtshoot kbhowtomaster KB324129

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com