Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εγγραφή δεδομένων σε έναν οπτικό δίσκο CD-R ή CD-RW στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 324129 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR324129
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εγγραφή δεδομένων σε οπτικούς δίσκους CD-R και CD-RW, και τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων με τα προγράμματα οδήγησης CD-R και CD-RW. Οι διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο ισχύουν για τις μονάδες CD-R και CD-RW.

Σε αυτήν την εργασία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά την ανάγνωση από ένα δίσκο, χρησιμοποιώντας τη μονάδα CD-R, τη μονάδα CD-RW, τη μονάδα DVD ή τη μονάδα CD-ROM, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
321641 Tρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με θέματα ανάγνωσης δίσκων CD, CD-R, CD-RW και DVD
Όταν επιχειρείτε να εγγράψετε δεδομένα σε έναν οπτικό δίσκο, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα παρακάτω ζητήματα:
 • Ενδέχεται να λάβετε διάφορα μηνύματα λάθους σχετικά με την εγγραφή στο δίσκο.
 • Ίσως να αντιμετωπίσετε δυσκολίες με τη μονάδα δίσκου και με την ενσωματωμένη δυνατότητα εγγραφής των Windows XP.
 • Ίσως να αντιμετωπίσετε δυσκολίες με τα προγράμματα άλλων κατασκευαστών που χρησιμοποιείτε για την εγγραφή δεδομένων στο δίσκο.

Η μονάδα CD-R ή η μονάδα CD-RW δεν αναγνωρίζεται ως συσκευή εγγραφής

Για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα CD-R ή η μονάδα CD-RW αναγνωρίζεται ως συσκευή εγγραφής, βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα Εγγραφή (Recording) εμφανίζεται στο παράθυρο ιδιοτήτων της μονάδας CD:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη μονάδα CD-R ή τη μονάδα CD-RW, έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και κατόπιν αναζητήστε την καρτέλα Εγγραφή (Recording).
Αν η μονάδα CD-R ή η μονάδα CD-RW δεν αναγνωρίζεται ως συσκευή εγγραφής από τα Windows XP, αλλά αναγνωρίζεται μόνο ως CD-ROM, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα CD-R ή η μονάδα CD-RW είναι συμβατή με τα Windows XP. (Για παράδειγμα, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου είναι συμβατή με τα Windows XP, αν δεν εμφανίζεται η καρτέλα Εγγραφή (Recording).) Για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στη λίστα συμβατότητας υλικού της Microsoft (Microsoft Hardware Compatibility List - HCL). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα HCL, ανατρέξτε στην ενότητα "Συμβατότητα συσκευής υλικού και προγράμματος οδήγησης συσκευής".

Εάν η μονάδα δεν είναι συμβατή, ίσως μπορέσετε να κάνετε εγγραφή δίσκων στα Windows XP, εάν χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή ή ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού για μια ενημερωμένη έκδοση του υλικολογισμικού ή του προγράμματος οδήγησης της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συμβατότητα συσκευής υλικού και προγράμματος οδήγησης συσκευής" του παρόντος άρθρου.

Εάν η μονάδα CD-R ή η μονάδα CD-RW είναι συμβατή, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

316529 Η μονάδα CD-R ή η μονάδα CD-RW δεν αναγνωρίζεται ως συσκευή εγγραφής.
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εμφανίσετε την καρτέλα Εγγραφή (Recording) για υποστηριζόμενες συσκευές.

Η συσκευή δεν υπάρχει ή η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) δηλώνει κάποιο ζήτημα με το πρόγραμμα οδήγησης

Εάν η μονάδα CD-R, η μονάδα CD-RW, η μονάδα DVD ή η μονάδα CD-ROM δεν εμφανίζονται στο παράθυρο "Ο Υπολογιστής μου" ή η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) δηλώνει ότι προέκυψε ζήτημα με το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, ανατρέξτε στη λίστα HCL, για να επιβεβαιώσετε ότι η μονάδα CD είναι συμβατή με τα Windows XP. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL), ανατρέξτε στην ενότητα "Συμβατότητα συσκευής υλικού και προγράμματος οδήγησης συσκευής".

Το πρόγραμμα οδήγησης ενδέχεται να έχει καταστραφεί και ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να καταργήσετε το πρόγραμμα οδήγησης και στη συνέχεια να το επανεγκαταστήσετε. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής για μια ενημερωμένη έκδοση του υλικολογισμικού ή του προγράμματος οδήγησης της συσκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συσκευές CD-ROM, DVD, CD-R ή CD-RW που λείπουν, ή με την κατάργηση του προγράμματος οδήγησης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
320553 Η μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM φαίνεται να λείπει μετά την εγκατάσταση των Windows XP

Συγκεκριμένα μηνύματα λάθους

Για να αντιμετωπίσετε προβλήματα που αφορούν μηνύματα λάθους, σημειώστε το συγκεκριμένο μήνυμα λάθους και, στη συνέχεια, αναζητήστε πληροφορίες στη Γνωσιακή Βάση (Knowledge Base) της Microsoft σχετικά με αυτό το μήνυμα. Για να κάνετε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com
Η ακόλουθη λίστα περιέχει κοινά μηνύματα λάθους και σχετικές αναφορές για την αντιμετώπισή τους:
 • Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη μονάδα δίσκου, εσφαλμένη λειτουργία

  (Drive not accessible, incorrect function)
  Αυτό το μήνυμα λάθους εμφανίζεται συνήθως όταν προσπαθείτε να κάνετε εγγραφή σε ένα CD-R ή CD-RW, αλλά η ενσωματωμένη δυνατότητα εγγραφής δίσκου των Windows XP δεν αναγνωρίζει τη μονάδα CD ως μονάδα εγγραφής. Αυτό το μήνυμα λάθους μπορεί επίσης να εμφανιστεί αν είναι εγκατεστημένα συγκεκριμένα προγράμματα άλλων κατασκευαστών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων αυτού του σφάλματος, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  316529 Η μονάδα CD-R ή η μονάδα CD-RW δεν αναγνωρίζεται ως συσκευή εγγραφής
  315350 Μήνυμα λάθους "Εσφαλμένη λειτουργία" (Incorrect Function), όταν αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM, DVD-ROM ή CD-RW
 • Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη διαγραφή αρχείου ή φακέλου.
  Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του αρχείου όνομα_αρχείου. Τα αρχεία σε αυτήν τη μονάδα CD-ROM είναι μόνο για ανάγνωση. Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή ή η μετακίνηση αρχείων σε αυτήν τη μονάδα CD-ROM.

  (Error Deleting File or Folder.
  Cannot delete file name. Files on this CD-ROM drive are read-only. You cannot copy or move files over to this CD-ROM drive.)
  Αυτό το μήνυμα λάθους μπορεί να εμφανιστεί επειδή δεν είναι δυνατή η διαγραφή μεμονωμένων αρχείων από τη μονάδα CD-RW. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εγγραφής δίσκου CD των Windows XP για αποθήκευση τυχαίας πρόσβασης στη διάρκεια της εγγραφής στο δίσκο.

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, θα πρέπει είτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή, το οποίο να υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα, είτε να διαγράψετε πλήρως το δίσκο CD-RW, πριν να ξεκινήσετε την εγγραφή σε αυτόν το δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  303008 Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους όταν διαγράφετε ένα αρχείο ή φάκελο από ένα αποθηκευτικό μέσο CD-RW
  306641 Τρόπος διαγραφής αρχείων από ένα δίσκο CD-RW στα Windows XP
 • Σφάλμα SCSI: Δεν βρέθηκε κεντρικός προσαρμογέας SCSI

  (SCSI error: No SCSI host adapter found)
  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK του μηνύματος λάθους, εμφανίζεται το μήνυμα "Δε βρέθηκε συσκευή εγγραφής CD" (No CD recorder found).

  Αυτό το μήνυμα λάθους ενδέχεται να εμφανιστεί με ορισμένες εκδόσεις προγραμμάτων εγγραφής CD-R ή CD-RW που δεν είναι συμβατές με τα Windows XP. Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης συσκευής και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για να λάβετε μια συμβατή ενημερωμένη έκδοση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση αυτού του θέματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  316393 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Σφάλμα SCSI: Δεν βρέθηκε κεντρικός προσαρμογέας SCSI" κατά την προσπάθεια εγγραφής σε CD
 • Σφάλμα: Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του "Οδηγού εγγραφής CD".

  (Error: Can not complete the CD writing wizard.)
  Αυτό το μήνυμα λάθους ενδέχεται να εμφανιστεί, αν η υπηρεσία IMAPI εγγραφής CD είναι απενεργοποιημένη. Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία εκτελείται και ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί. Από προεπιλογή, η υπηρεσία ρυθμίζεται στην επιλογή Μη αυτόματη (Manual). Ξεκινήστε την υπηρεσία IMAPI εγγραφής CD και κατόπιν ελέγξτε την κάνοντας εγγραφή σε ένα δίσκο CD-R ή CD-RW. Εάν η υπηρεσία λειτουργεί, ίσως χρειαστεί να ορίσετε την επιλογή Αυτόματη (Automatic), σε περίπτωση που αυτή δεν ξεκινά με τη μη αυτόματη λειτουργία. Για να ορίσετε την επιλογή Αυτόματη (Automatic) για την υπηρεσία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc /s στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσία IMAPI CD-Burning COM.
  3. Στην περιοχή Κατάσταση υπηρεσίας (Service Status), κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση (Start).
  4. Δοκιμάστε να κάνετε εγγραφή δεδομένων σε ένα CD.

Ασυνεπής εγγραφή αρχείων στο δίσκο

Ίσως να αντιμετωπίζετε περιοδικά δυσκολίες κατά την αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε ένα CD-R ή CD-RW, όταν χρησιμοποιείτε συσκευή εγγραφής CD. Αυτά τα ζητήματα ενδέχεται να οφείλονται σε ένα από τα παρακάτω θέματα:
 • Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο για τη δημιουργία προσωρινών αρχείων.
 • Προκύπτουν ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον τύπο αποθηκευτικού μέσου του οπτικού δίσκου που χρησιμοποιείτε.
 • Προκύπτουν ζητήματα με τις δυνατότητες εγγραφής της μονάδας CD.
Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους.
 • Χρησιμοποιήστε διαφορετικό αποθηκευτικό μέσο δίσκου.
 • Αλλάξτε την ταχύτητα εγγραφής της συσκευής.
 • Καθαρίστε το δίσκο.
 • Αλλάξτε τη θέση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης αρχείων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα εγγραφής, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
320174 Λείπουν αρχεία ή φάκελοι από CD ή δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του CD που εγγράφηκε σε Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετακίνηση του φακέλου αποθήκευσης και την αλλαγή της ταχύτητας εγγραφής, κάντε κλικ στους ακόλουθους αριθμούς άρθρων, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308572 Τρόπος μετακίνησης της θέσης των προσωρινών αρχείων για εγγραφή CD στα Windows XP
309522 Τρόπος ρύθμισης της ταχύτητας εγγραφής για μονάδα δίσκου CD-R στα Windows XP
Αυτά τα άρθρα περιγράφουν τα θέματα που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, καθώς και τα ακόλουθα θέματα:
 • Η λειτουργία εγγραφής δίσκου αποτυχαίνει συνεχώς.
 • Η ανάγνωση του δίσκου δεν είναι δυνατή στα Microsoft Windows 95 ή Microsoft Windows 98, αν και μπορείτε να διαβάσετε το δίσκο σε περιβάλλον Windows XP.
 • Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του δίσκου σε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής MP3, αλλά μπορείτε να κάνετε ανάγνωση του δίσκου στα Windows XP.
 • Μπορείτε να κάνετε ανάγνωση του δίσκου χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής MP3, αλλά δεν είναι διαθέσιμα όλα τα αρχεία του δίσκου. Ωστόσο, όλα τα αρχεία του δίσκου είναι διαθέσιμα κατά την ανάγνωση του δίσκου με χρήση των Windows XP.
 • Κατά την προσθήκη αρχείων ή φακέλων σε ένα δίσκο ο οποίος περιέχει ήδη δεδομένα, παρατηρείται απώλεια ορισμένων αρχείων. Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει εάν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Στο CD προστίθεται ένα αρχείο που το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ενός φακέλου ο οποίος υπάρχει ήδη στο CD.
  • Στο CD προστίθεται ένας φάκελος, και το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ενός αρχείου το οποίο υπάρχει ήδη στο CD.

Συμβατότητα συσκευής υλικού και προγράμματος οδήγησης συσκευής

Ανατρέξτε στη λίστα HCL, για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα CD-R ή CD-RW είναι συμβατή με τα Windows XP. Αναζητήστε πληροφορίες στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) για τη μάρκα και το μοντέλο της μονάδας CD-R ή CD-RW. Για να προβάλετε μια λίστα με τις υποστηριζόμενες συσκευές στην πιο πρόσφατη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/default.asp
Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) σχετικά με γνωστά θέματα τα οποία προκύπτουν με συγκεκριμένα προγράμματα οδήγησης. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση στις πληροφορίες υποστήριξης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του προγράμματος οδήγησης του δίσκου σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή υλικού για να λάβετε είτε ενημερωμένες εκδόσεις του υλικολογισμικού της συσκευής είτε μια ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308591 Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ενός CD-ROM χρησιμοποιώντας μια μονάδα CD-RW της Samsung
309325 Ζητήματα που παρουσιάζονται όταν δημιουργείτε CD ήχου με μονάδα Hewlett-Packard CD-Writer
Ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να εγγράψετε ένα CD-R ή CD-RW και το πρόγραμμα οδήγησης είναι καταστραμμένο:
Δεν υπάρχει δίσκος στη μονάδα. Εισαγάγετε ένα εγγράψιμο CD στη μονάδα.

(There is no disc in the drive. Please insert a writable CD into drive.)
Εάν το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής έχει καταστραφεί, ανατρέξτε στη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL), για να προσδιορίσετε αν το πρόγραμμα οδήγησης που παρατίθεται για τη μονάδα δίσκου στη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) είναι συμβατό με τα Windows XP. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα οδήγησης του κατασκευαστή της μονάδας δίσκου και όχι το πρόγραμμα οδήγησης που παρέχεται από τη Microsoft, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο το πρόγραμμα οδήγησης. Μπορείτε να καταργήσετε το πρόγραμμα οδήγησης και να το επανεγκαταστήσετε, εάν έχει καταστραφεί.

Για να καταργήσετε και να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής για τη μονάδα CD-R ή τη μονάδα CD-RW:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sysdm.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στην καρτέλα Υλικό (Hardware), κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 3. Κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα οδήγησης το οποίο θέλετε να καταργήσετε.
 4. Από το μενού Ενέργεια (Action), κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση (Uninstall).

  Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την κατάργηση, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στο μενού Ενέργεια (Action), κάντε κλικ στην εντολή Ανίχνευση για αλλαγές υλικού (Scan for hardware changes).
Αν και η Microsoft δεν ενθαρρύνει τη χρήση συσκευών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL), σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να αποκτήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης συμβατό με τα Windows XP επικοινωνώντας κατευθείαν με τον κατασκευαστή της συσκευής. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή υλικού σας, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
Εάν αλλάξετε τη μονάδα CD ή DVD σε κατάσταση λειτουργίας άμεσης προσπέλασης μνήμης (Direct Memory Access - DMA) από κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμένης εισόδου/εξόδου (input/output-PIO), ίσως να επιλύσετε αυτό το θέμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του ελεγκτή μονάδας δίσκου του υπολογιστή σας σε κατάσταση λειτουργίας DMA, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310751 Η εύρεση των ρυθμίσεων συσκευών στα Windows XP είναι δύσκολη

Συμβατότητα προγραμμάτων εγγραφής CD

Εάν το πρόγραμμα οδήγησης δεν υποστηρίζεται από τη δυνατότητα εγγραφής δίσκου των Windows XP, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα εγγραφής σε μια μονάδα CD-R ή CD-RW χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ενός άλλου κατασκευαστή. Εάν χρησιμοποιείτε προγράμματα εγγραφής CD-R ή CD-RW, αναζητήστε πληροφορίες στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) ή στην τοποθεσία του προμηθευτή του προγράμματος στο Web, σχετικά με γνωστά ζητήματα τα οποία προκύπτουν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κατά καιρούς, ίσως προκύψουν θέματα με συγκεκριμένες εκδόσεις αυτού του προγράμματος ή με συγκεκριμένες μονάδες δίσκων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με γνωστά ζητήματα που παρουσιάζονται με συγκεκριμένα προγράμματα άλλων κατασκευαστών στα Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
310628 Το Easy CD Creator 5.0 δεν λειτουργεί στα Windows XP
321640 Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ανάγνωση διαμορφωμένου δίσκου UDF από μονάδα CD-ROM στα Windows XP
314993 Ένας δίσκος σε μονάδα DVD ενδέχεται να μην αναπαράγεται αυτόματα με το Roxio Easy CD Creator 5.1 και το Norton Anti-Virus 2002
315345 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το λογισμικό εγγραφής CD θα προκαλέσει αστάθεια των Windows" (CD Recording Software Will Cause Windows to Become Unstable), όταν ξεκινάτε τα Windows
314060 Απώλεια πρόσβασης στη μονάδα CD-ROM και εμφάνιση κωδικών σφαλμάτων 31, 32, 19 ή 39 σε μηνύματα λάθους μετά την κατάργηση του Easy CD Creator από τα Windows XP
Ανατρέξτε στην ενότητα "Συγκεκριμένα μηνύματα λάθους", για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν με συγκεκριμένα προγράμματα εγγραφής άλλων κατασκευαστών.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314096 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων της μονάδας CD-ROM στα Windows XP
308012 Πόροι για την Αντιμετώπιση προβλημάτων του DVD στα Windows XP
306318 Αντιμετώπιση προβλημάτων αναπαραγωγής DVD του Windows Media Player για Windows XP
306319 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων δημιουργίας CD ήχου του Windows Media Player για Windows XP
302711 Τα Windows XP δεν υποστηρίζουν τον έλεγχο πριν από την εγγραφή σε πολυμέσα CD-R ή CD-RW
300779 Η επιλογή "Εγγραφή σε CD" (Write to CD) είναι διαθέσιμη όταν αντιγράφετε αρχεία στην περιοχή ανασυγκρότησης
306641 Τρόπος διαγραφής αρχείων από ένα δίσκο CD-RW στα Windows XP

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 324129 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2007 - Αναθεώρηση: 5.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowtomaster kbtshoot kbhardware KB324129

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com