Tietojen CD-R- tai CD-RW-levyille kirjoittamisen ongelmien vianmääritys Windows XP:ssä

Artikkeleiden käännökset Artikkeleiden käännökset
Artikkelin tunnus: 324129 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

ESITTELY

Jos ongelma ilmenee, kun levyä luetaan CD-R-, CD-RW-, DVD- tai CD-ROM-asemalla, lue seuraava Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeli:

321641 CD-, CD-R-, CD-RW- ja DVD-levyjen lukuongelmien vianmääritys
Kun yrität kirjoittaa tietoa optiselle levylle, seuraavat ongelmat saattavat ilmetä:
 • Näyttöön saattaa tulla erilaisia virhesanomia levylle kirjoittamisesta.
 • Aseman ja Windows XP:n sisäisen kirjoitusominaisuuden kanssa saattaa ilmetä ongelmia.
 • Kolmansien osapuolten levynkirjoitusohjelmien kanssa saattaa ilmetä ongelmia.

CD-R- tai CD-RW-asemaa ei tunnisteta kirjoittavaksi laitteeksi

Varmista, että CD-R- tai CD-RW-asema tunnistetaan kirjoittavaksi, tarkistamalla, että CD-aseman ominaisuuksissa näkyy Tallentaminen-välilehti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Oma tietokone.
 2. Napsauta CD-R- tai CD-RW-asemaa hiiren kakkospainikkeella, valitse Ominaisuudet ja etsi sitten Tallentaminen-välilehti.
Jos Windows XP ei tunnista CD-R- tai CD-RW-asemaa kirjoittavaksi asemaksi, mutta asema tunnistetaan vain CD-ROM-asemaksi, varmista, että CD-R- tai CD-RW-asema on Windows XP- yhteensopiva. (Varmista esimerkiksi, että asema on Windows XP -yhteensopiva, jos Tallentaminen-välilehteä ei tule näkyviin.) Voit tehdä tämän tarkastelemalla Microsoft Hardware Compatibility List (HCL) -luetteloa: HCL-luettelosta on lisätietoja Laitteen ja laiteohjaimen yhteensopivuus -osassa.

Jos asema ei ole yhteensopiva, saatat silti pystyä kirjoittamaan levyjä Windows XP:ssä käyttämällä yhteensopivaa kolmannen osapuolen ohjelmaa tai päivittämällä ohjaimet. Hanki laitteisto-ohjelmiston tai laiteohjaimen päivitys laitteen valmistajalta. Lisätietoja on tämän artikkelin Laitteen ja laiteohjaimen yhteensopivuus -osassa.

Jos CD-R- tai CD-RW-asema on yhteensopiva, toimi seuraavassa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa kuvatulla tavalla:

316529 CD-R- tai CD-RW-asemaa ei tunnisteta kirjoittavaksi laitteeksi
Tässä artikkelissa kuvataan, miten tuettujen laitteiden Tallentaminen-välilehti tuodaan näyttöön.

Laite puuttuu tai Laitehallinta ilmaisee ohjainongelman

Jos CD-R, CD-RW-, DVD- tai CD-ROM-asemaa ei näy Oma tietokone -ikkunassa tai jos Laitehallinta ilmaisee ongelman laiteohjaimen kanssa, varmista HCL-luettelosta, että CD-asema on yhteensopiva Windows XP:n kanssa. HCL-luettelon käyttämisestä on lisätietoja Laitteen ja laiteohjaimen yhteensopivuus -osassa.

Ohjain on saattanut vioittua ja saatat joutua poistamaan sen Laitehallinnan avulla sekä asentamaan sen sitten uudelleen. Hanki laitteisto-ohjelmiston tai laiteohjaimen päivitys laitteen valmistajalta.

Saat lisätietoja puuttuvasta CD-ROM, DVD-, CD-R- tai CD-RW-laitteesta tai ohjaimen poistamisesta napsauttamalla alla olevan artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
320553 CD- tai DVD-aseman puuttuminen Windows XP:n asentamisen jälkeen

Tietyt virhesanomat

Suorita levylle kirjoittamisen virhesanomien vianmääritys kirjoittamalla virhesanoma muistiin ja etsimällä siitä tietoja Microsoft Knowledge Base -tietokannasta. Voit etsiä Microsoft Knowledge Base -tietokannasta seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
http://support.microsoft.com
Seuraavassa luettelossa on yleisiä virhesanomia ja niihin liittyvän vianmäärityksen lisätietoja:
 • Asema ei ole käytettävissä. Funktio ei kelpaa.
  Tämä virhesanoma tulee yleensä näyttöön, kun yrität kirjoittaa CD-R- tai CD-RW-levylle, mutta Windows XP:n sisäinen levynkirjoitusominaisuus ei tunnista CD-asemaa kirjoittavaksi asemaksi. Tämä virhesanoma voi myös tulla näyttöön, jos tiettyjä kolmannen osapuolen ohjelmia on asennettu. Saat lisätietoja tämän virheen vianmäärityksestä napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  316529 CD-R- tai CD-RW-asemaa ei tunnisteta kirjoittavaksi laitteeksi
  315350 Funktio ei kelpaa -virhesanoma käytettäessä CD-, DVD- tai CD-RW-asemaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Virhe poistettaessa tiedostoa tai kansiota.
  Tiedostoa tiedostonimi ei voi poistaa. Tämän CD-aseman tiedostot ovat vain luku -tilassa. Et voi kopioida tai siirtää tiedostoja CD-asemaan.
  Tämä virhesanoma voi tulla näyttöön siksi, että CD-RW-levyiltä ei voi poistaa yksittäisiä tiedostoja. Et pysty käyttämään Windows XP:n levynkirjoitusominaisuutta suorasaantitallennukseen levylle kirjoittamisen aikana.

  Voit kiertää tämän ongelman käyttämällä tätä toimintoa tukevaa kolmannen osapuolen ohjelmaa tai tyhjentämällä CD-RW-levyn, ennen kuin kirjoitat siihen. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  303008 Näyttöön voi tulla virhesanoma, kun CD-RW-levyltä poistetaan tiedosto tai kansio
  306641 CD-RW-levyn tiedostojen poistaminen Windows XP:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • SCSI-virhe: SCSI-isäntäsovitinta ei löytynyt
  Kun valitset virhesanomassa OK, näyttöön tulee virhesanoma siitä, että kirjoittavaa CD-asemaa ei löydy.

  Tämä virhesanoma voi tulla näyttöön, kun käytössä on tiettyjä CD-R- tai CD-RW-kirjoitusohjelmia, jotka eivät ole yhteensopivia Windows XP:n kanssa. Voit korjata tämän ongelman varmistamalla, että asennettuna on laitteen uusin ohjain ja hankkimalla ohjelman valmistajalta yhteensopivan ohjelmapäivityksen. Saat lisätietoja tämän ongelman korjaamisesta napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  316393 SCSI-virhe: SCSI-isäntäsovitinta ei löytynyt -virhesanoma yritettäessä kirjoittaa CD-levylle (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Virhe: CD-levylle tallentaminen ei onnistunut.
  Tämä virhesanoma voi tulla näyttöön, jos CD-levyjen kirjoittamisen IMAPI COM -palvelu on poistettu käytöstä. Voit korjata tämän ongelman varmistamalla, että palvelu on käynnissä, eikä sitä ole poistettu käytöstä. Oletusarvon mukaan palvelun asetus on Manuaalinen. Käynnistä CD-levyjen kirjoittamisen IMAPI COM -palvelu ja testaa sitä sitten kirjoittamalla CD-R- tai CD-RW-levylle. Jos palvelu toimii, saatat joutua määrittämään palvelun tilaksi Automaattinen, jos se ei käynnisty manuaalisessa tilassa. Voit määrittää palvelun asetukseksi Automaattinen seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun services.msc /s ja valitse sitten OK.
  2. Kaksoisnapsauta CD-levyjen kirjoittamisen IMAPI COM -palvelu.
  3. Valitse Palvelun tila -kohdassa Käynnistä.
  4. Yritä kirjoittaa tietoa CD-levylle.

Tiedostojen kirjoittaminen levylle on epäyhtenäistä

Kun kopioit tiedostoja tai kansioita CD-R- tai CD-RW-levylle, saattaa ajoittain ilmetä ongelmia kirjoittavaa CD-asemaa käytettäessä. Nämä ongelmat saattavat aiheutua seuraavista syistä:
 • Kiintolevyn levytila ei riitä tilapäistiedostojen luomiseen.
 • Käyttämäsi optisen median tyypin kanssa saattaa olla ongelmia.
 • CD-aseman kirjoitusominaisuuksien kanssa saattaa olla ongelmia.
Voit korjata nämä ongelmat jollakin seuraavista tavoista:
 • Käytä eri levytyyppiä.
 • Muuta laitteen kirjoitusnopeutta.
 • Puhdista levy.
 • Vaihda tilapäistiedostojen tallennussijaintia.
Saat lisätietoja kirjoitusongelmista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
320174 Windows XP:ssä kirjoitetusta CD-levystä puuttuu tiedostoja tai kansioita tai sitä ei voi lukea (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja tallennuskansion siirtämisestä ja kirjoitusnopeuden muuttamisesta napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
308572 Tilapäistiedostojen kansion sijainnin siirtäminen Windows XP:n CD-levyjen kirjoittamista varten (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
309522 CD-R-aseman kirjoitusnopeuden määrittäminen Windows XP:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Näissä artikkeleissa kuvataan tässä osassa kuvatut ongelmat sekä seuraavat ongelmat:
 • Levyn kirjoittamistoimi epäonnistuu jatkuvasti.
 • Levyä ei voi lukea Microsoft Windows 95:ssä tai Microsoft Windows 98:ssa, mutta se voidaan lukea Windows XP:ssä.
 • Levyä ei voi lukea MP3-soittimessa, mutta se voidaan lukea Windows XP:ssä.
 • Levyä voidaan lukea MP3-soittimella, mutta kaikki levyn tiedostot eivät ole käytettävissä. Kaikki levyn tiedostot ovat kuitenkin käytettävissä, kun luet levyä Windows XP:ssä.
 • Kun lisäät tiedostoja tai kansioita levylle, jossa jo on tietoja, jotkin tiedostot menetetään. Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos vähintään toinen seuraavista ehdoista toteutuu:
  • Tiedosto lisätään levylle, ja tiedoston nimi on sama kuin levyllä jo olevan kansion nimi.
  • Kansio lisätään levylle, ja kansion nimi on sama kuin levyllä jo olevan tiedoston nimi.

Laitteen ja laiteohjaimen yhteensopivuus

Varmista HCL-luettelosta, että CD-R- tai CD-RW-asemasi on yhteensopiva Windows XP:n kanssa. Etsi CD-R- tai CD-RW-aseman merkki ja malli Microsoft Knowledge Base -tietokannasta. Voit tarkastella tuettujen laitteiden uusinta HCL-luetteloa seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
Voit myös etsiä Microsoft Knowledge Base -tietokannasta tietoja tiettyjen asemien tunnetuista ongelmista. Voit myös etsiä aseman valmistajan tarjoamia tukitietoja. Hanki laitteiston valmistajalta laitteen laitteisto-ohjelmiston tai laiteohjaimen päivitys. Saat lisätietoja tietyistä ongelmista napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
308591 CD-levyä ei voi kirjoittaa Samsungin CD-RW-asemalla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
309325 Ongelmia luotaessa ääni-CD-levyä Hewlett-Packardin kirjoittavalla CD-asemalla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Seuraava virhesanoma voi tulla näyttöön, kun yrität kirjoittaa CD-R- tai CD-RW-levylle, jos ohjain on vioittunut:
Asemassa ei ole levyä. Aseta tallennuskelpoinen CD-levy asemaan.
Jos laiteohjain on vioittunut, katso HCL-luettelosta, onko luettelossa oleva aseman ohjain yhteensopiva Windows XP:n kanssa. Jos käytät aseman valmistajan ohjainta Microsoftin toimittaman ohjaimen sijaan, varmista, että ohjain on käytettävissä. Jos ohjain on vioittunut, se on poistettava ja asennettava uudelleen.

Voit poistaa ja uudelleenasentaa CD-R- tai CD-RW-aseman laiteohjaimen seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun sysdm.cpl ja valitse OK.
 2. Valitse Laitteisto-välilehdestä Laitehallinta.
 3. Valitse asema, joka käyttää poistettavaa ohjainta.
 4. Valitse Toiminto-valikosta Poista.

  Kun järjestelmä kehottaa vahvistamaan poistamisen, valitse OK.
 5. Valitse Toiminto-valikosta Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.
Vaikka Microsoft ei suosittele sellaisten laitteiden käyttämistä, joita HCL-luettelossa ei ole, voit joissakin tapauksissa hankkia Windows XP -yhteensopivan ohjaimen suoraan laitteen valmistajalta. Saat lisätietoja yhteyden ottamisesta laitteistosi valmistajaan napsauttamalla jotakin alla olevan artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
65416 Kolmansien osapuolten laitteiston ja ohjelmiston valmistajien yhteystietoluettelo, A - K (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

60781 Kolmansien osapuolten laitteiston ja ohjelmiston valmistajien yhteystietoluettelo, L - P (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

60782 Kolmansien osapuolten laitteiston ja ohjelmiston valmistajien yhteystietoluettelo, Q - Z (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos siirrät CD- tai DVD-aseman PIO (Programmed Input/Output) -tilasta DMA (Direct Memory Access) -tilaan, saatat korjata tämän ongelman. Saat lisätietoja tietokoneen asemaohjaimen siirtämisestä DMA-tilaan napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
310751 Laiteasetuksia on vaikea löytää Windows XP:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

CD-levyjen kirjoitusohjelman yhteensopivuus

Jos Windows XP:n levynkirjoitusominaisuus ei tue asemaasi, saatat silti pystyä kirjoittamaan CD-R- tai CD-RW-levylle jonkin kolmannen osapuolen ohjelman avulla. Jos käytät CD-R- tai CD-RW-kirjoitusohjelmia, etsi Microsoft Knowledge Base -tietokannasta tai ohjelman valmistajan Web-sivustosta tietoja ohjelman kanssa tunnetusti ilmenevistä ongelmista. Toisinaan saattaa ilmetä ongelmia tiettyjen ohjelman versioiden tai tiettyjen asemien kanssa.
Saat lisätietoja tiettyihin kolmannen osapuolen ohjelmiin Windows XP:ssä liittyvistä ongelmista napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
310628 Easy CD Creator 5.0 ei toimi Windows XP:ssä
321640 CD-asema ei välttämättä pysty lukemaan UDF-alustettua levyä Windows XP:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
314993 DVD-asemassa olevaa levyä ei välttämättä toisteta automaattisesti, kun Roxio Easy CD Creator 5.1 ja Norton Anti-Virus 2002 ovat järjestelmässä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
315345 CD-tallennusohjelmisto tekee Windowsista epävakaan -virhesanoma Windows XP:n käynnistyksen yhteydessä
314060 CD-asemaa ei voi käyttää ja Easy CD Creatorin Windows XP:stä poistamisen jälkeen kohdataan virhesanomia, joiden koodit ovat 31, 32, 19 ja 39
Lisätietoja tiettyjen kolmannen osapuolen kirjoitusohjelmien kanssa ilmenevistä ongelmista on Tietyt virhesanomat -osassa.

Suositukset

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
314096 Windows XP:n CD-asemaongelmien vianmääritys
308012 Windows XP:n DVD-ongelmien vianmääritysresurssit (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
306318 DVD-toiston vianmääritys Windows XP:n Windows Media Playerissa
306319 Ääni-CD-levyn luomisen vianmääritys Windows XP:n Windows Media Playerissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
302711 Windows XP ei tue testaamista ennen CD-R- tai CD-RW-tietovälineeseen kirjoittamista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
300779 Tallenna CD-levylle -vaihtoehto on käytettävissä kopioitaessa tiedostoja suoritustilaan
306641 CD-RW-levyn tiedostojen poistaminen Windows XP:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 324129 - Viimeisin tarkistus: 4. helmikuuta 2005 - Versio: 4.1
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Hakusanat: 
kbhardware kbtshoot kbhowtomaster KB324129

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com