כיצד לפתור בעיות שמתרחשות בעת כתיבת נתונים בדיסק אופטי מסוג CD-R או מסוג CD-RW ב-Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 324129 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות שמתרחשות כשאתה כותב נתונים בדיסקים אופטיים מסוג CD-R או CD-RW וכיצד לפתור בעיות הקשורות בכונני CD-R ובכונני CD-RW. הפרוצדורות המותארות במאמר זה חלות על כונני CD-R ועל כונני CD-RW.

במשימה זו

מבוא

אם נתקלת בבעיה בעת קריאה מדיסק באמצעות כונן ה-CD-R, באמצעות כונן ה-CD-RW, באמצעות כונן ה-DVD או באמצעות כונן ה-CD-ROM, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידעMicrosoft Knowledge Base:
321641 כיצד לפתור בעיות בקריאת דיסקים מסוג CD,? CD-R,? CD-RW ו-DVD
כאשר אתה מנסה לכתוב נתונים בדיסק אופטי, ייתכן שתיתקל בבעיות הבאות:
 • ייתכן שתקבל הודעות שגיאה שונות בנוגע לכתיבה בדיסק.
 • ייתכן שתיתקל בבעיות בנוגע לכונן ולתכונת הצריבה המוכללת של Windows XP.
 • ייתכן שתיתקל בבעיות עם תוכניות של ספקים חיצוניים שבהן אתה משתמש לשם כתיבת נתונים בדיסק.

כונן ה-CD-R או כונן ה-CD-RW אינו מזוהה כהתקן צריבה

כדי לוודא שכונן ה-CD-R או כונן ה-CD-RW מזוהה כהתקן צריבה, ודא שהכרטיסייה צריבת תקליטורים מופיעה במאפיינים של כונן התקליטורים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על המחשב שלי.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כונן CD-R או על כונן CD-RW, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן בדוק אם הכרטיסייה צריבת תקליטורים מופיעה.
אם כונן CD-R או כונן CD-RW אינו מזוהה ככונן צריבה על ידי Windows XP והכונן מזוהה רק ככונן CD-ROM, ודא שכונן ה-CD-R או כונן ה-CD-RW תואם ל-Windows XP. (לדוגמה, ודא שהכונן תואם ל-Windows XP אם הכרטיסייה צריבת תקליטורים אינה מופיעה.) לשם כך, עיין ברשימת תאימות החומרה (HCL) של Microsoft. לקבלת מידע נוסף על HCL, עיין בסעיף 'תאימות התקני חומרה ומנהלי התקנים'.

אם הכונן אינו תואם, ייתכן שעדיין יהיה באפשרותך לצרוב תקליטורים ב-Windows XP אם אתה משתמש בתוכנית תואמת של ספק חיצוני או אם תעדכן את מנהלי ההתקן. לקבלת עדכון לקושחה או עדכון למנהל ההתקן, פנה ליצרן החומרה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'תאימות התקני חומרה ומנהלי התקנים' שבמאמר זה.

אם כונן ה-CD-R או כונן ה-CD-RW תואם ל-Windows XP, בצע את הפרוצדורה המתוארת במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

316529 כונן התקליטורים לצריבה (CD-R) או כונן התקליטורים לצריבה חוזרת (CD-RW) אינו מזוהה כהתקן לצריבה
מאמר זה מתאר כיצד לגרום לכרטיסייה צריבת תקליטורים להופיע בהתקנים נתמכים.

ההתקן חסר או ש'מנהל ההתקנים' מצביע על בעיה הקשורה במנהל ההתקן

אם כונן ה-CD-R, כונן ה-CD-RW, כונן ה-DVD או כונן ה-CD-ROM אינם מופיעים בחלון 'המחשב שלי', או אם 'מנהל ההתקנים' מצביע על בעיה הקשורה במנהל ההתקן, עיין ב-HCL כדי לוודא שכונן התקליטורים תואם ל-Windows XP. לקבלת מידע על אופן הגישה ל-HCL, עיין בסעיף 'תאימות התקני חומרה ומנהלי התקנים'.

ייתכן שמנהל ההתקן פגום ויהיה עליך להשתמש ב'מנהל ההתקנים' כדי להסיר את מנהל ההתקן ולאחר מכן, להתקין אותו מחדש. לקבלת עדכון לקושחת ההתקן או למנהל ההתקן, פנה ליצרן ההתקן.

לקבלת מידע נוסף על התקן CD-ROM, התקן DVD, התקן CD-R או התקן CD-RW חסר או על הסרת מנהל ההתקן, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
320553 כונן תקליטורים או כונן DVD נראה כחסר לאחר התקנת מערכת Windows XP?

הודעות שגיאה ספציפיות

כדי לפתור בעיות שבגללן הופיעו הודעות שגיאה הקשורות לכתיבה בדיסק, שים לב תחילה להודעת השגיאה הספציפית ולאחר מכן חפש מידע על הודעה זו בתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. כדי לחפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://support.microsoft.com/?ln=he
הרשימה הבאה מכילה הודעות שגיאה נפוצות והפניות קשורות לפתרון בעיות:
 • Drive not accessible, incorrect function [אין גישה לכונן, פונקציה לא נכונה]
  הודעת שגיאה זו מופיעה בדרך-כלל כאשר מנסים לכתוב ל-CD-R או ל-CD-RW, אבל תכונת צריבת התקליטורים המוכללת של Windows XP אינה מזהה את כונן התקליטורים ככונן לצריבה. הודעת שגיאה זו עשויה להופיע גם אם מותקנות תוכניות ספציפיות של ספק חיצוני. לקבלת מידע נוסף על פתרון שגיאה זו, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  316529 כונן התקליטורים לצריבה (CD-R) או כונן התקליטורים לצריבה חוזרת (CD-RW) אינו מזוהה כהתקן לצריבה
  315350 הודעת השגיאה Incorrect function (פונקציה שגויה) מופיעה בעת כניסה לכונן התקליטורים, לכונן ה-DVD או לצורב התקליטורים
 • שגיאה במחיקת קובץ או תיקיה.
  אין אפשרות למחוק את שם קובץ. הקבצים בכונן CD-ROM זה מיועדים לקריאה בלבד. אין אפשרות להעתיק או להעביר קבצים לכונן CD-ROM זה.
  הודעת שגיאה זו עשויה להופיע מכיוון שאי אפשר למחוק קובץ בודד מתקליטור CD-RW. אין באפשרותך להשתמש בתכונת צריבת התקליטורים של Windows XP לשם אחסון בגישה אקראית בעת כתיבה לתקליטור.

  כדי לעקוף בעיה זו, השתמש בתוכנית של ספק חיצוני התומכת בתכונה זו או מחק את תוכנו של תקליטור ה-CD-RW לפני שתכתוב בדיסק. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  303008 הודעת שגיאה עשויה להופיע בעת מחיקת קובץ או תיקיה מתקליטור CD-RW (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  306641 כיצד למחוק קבצים מדיסק CD-RW ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • SCSI error: No SCSI host adapter found [שגיאת SCSI: לא נמצא מתאם מארח SCSI]
  כאשר תלחץ על אישור בהודעת השגיאה, תקבל הודעת שגיאה בנוסח No CD recorder found (לא נמצא צורב).

  הודעת שגיאה זו עשויה להופיע בגלל גירסאות מסוימות של תוכניות צריבה ל-CD-R ול-CD-RW שאינן תואמות ל-Windows XP. כדי לפתור בעיה זו, ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור ההתקן שברשותך ופנה ליצרן התוכנה כדי להשיג עדכון תואם של התוכנית. לקבלת מידע נוסף על הדרך לפתור בעיה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  316393 הודעת השגיאה SCSI error: No SCSI host adapter found (שגיאת SCSI: לא נמצא מתאם מארח SCSI) מופיעה כאשר אתה מנסה לצרוב תקליטור (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • Error: Can not complete the CD writing wizard. [שגיאה: אין אפשרות להשלים את אשף הכתיבה לתקליטור.]
  הודעת שגיאה זו עשויה להופיע אם השירות IMAPI CD Burner מושבת. כדי לפתור בעיה זו, ודא שהשירות מופעל ולא מושבת. כברירת מחדל, השירות מוגדר כידני. הפעל את השירות IMAPI CD Burner ולאחר מכן, בדוק אותו על ידי כתיבה לתקליטור מסוג CD-R או CD-RW. אם השירות פועל, ייתכן שתצטרך להגדיר את השירות כאוטומטי אם הוא אינו מופעל במצב 'ידני'. כדי להגדיר את השירות כאוטומטי, בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc /s בתיבה פתח את: ולאחר מכן, לחץ על אישור.
  2. לחץ פעמיים על IMAPI CD-Burning COM Service.
  3. תחת מצב שירות, לחץ על הפעל.
  4. נסה לכתוב נתונים בתקליטור.

צריבה לא אחידה של קבצים בתקליטור

ייתכן שתיתקל בבעיות אי-רציפות כשתעתיק קבצים או תיקיות ל-CD-R או ל-CD-RW בעת שימוש בצורב. בעיות אלו עשויות לנבוע מכל אחת מהבעיות הבאות:
 • אין מספיק מקום בכונן הקשיח ליצירת קבצים זמניים.
 • יש בעיות עם סוג הדיסק האופטי שבו אתה משתמש.
 • יש בעיות עם יכולות הצריבה של כונן התקליטורים.
כדי לפתור בעיות אלו, היעזר באחת מהשיטות הבאות:
 • השתמש בתקליטור אחר.
 • שנה את מהירות הכתיבה של ההתקן.
 • נקה את הדיסק.
 • שנה את מיקום האחסון של הקבצים הזמניים.
לקבלת מידע נוסף על בעיות צריבה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
320174 בתקליטור שנצרב ב-Windows XP חסרים קבצים או תיקיות או שהתקליטור אינו קריא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על העברת תיקיית האחסון ושינוי מהירות הכתיבה, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר המידע Microsoft Knowledge Base:
308572 כיצד לשנות את מיקום הקבצים הזמניים הנוצרים במהלך צריבת תקליטורים ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
309522 כיצד להגדיר את מהירות הכתיבה עבור כונן CD-R ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאמרים אלו מתארים את הבעיות המתוארות בסעיף זה ואת הבעיות הבאות:
 • פעולת הצריבה של הדיסק נכשלת בעקביות.
 • אין באפשרותך לקרוא את הדיסק ב-Microsoft Windows 95 או ב-Microsoft Windows 98, אבל באפשרותך לקרוא את הדיסק ב-Windows XP.
 • אין באפשרותך לקרוא את הדיסק בנגן MP3, אבל באפשרותך לקרוא את הדיסק ב-Windows XP.
 • באפשרותך לקרוא את הדיסק בנגן MP3, אבל לא כל הקבצים שנמצאים בדיסק הם זמינים. עם זאת, כל הקבצים שבדיסק זמינים כאשר אתה קורא את הדיסק ב-Windows XP.
 • כאשר אתה מוסיף קבצים או תיקיות לדיסק שכבר מכיל נתונים, חלק מהקבצים אובד. הבעיה עלולה להתעורר, אם יתקיים תנאי אחד משני התנאים הבאים או שניהם:
  • נוסף קובץ לדיסק ושם הקובץ זהה לשם תיקיה שכבר קיימת בדיסק.
  • נוספה תיקיה לדיסק ושם התיקיה זהה לשם קובץ שכבר קיים בדיסק.

תאימות התקני חומרה ומנהלי התקנים

עיין ב-HCL כדי לוודא שכונן ה-CD-R או כונן ה-CD-RW תואם ל-Windows XP. חפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base את המותג ואת הדגם של כונן ה-CD-R או כונן ה-CD-RW. כדי להציג את רשימת ההתקנים הנתמכים ברשימת ה-HCL? העדכנית ביותר, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
באפשרותך לחפש מידע על בעיות מוכרות הקשורות בכוננים ספציפיים במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. כמו כן, באפשרותך לחפש במידע התמיכה שמספק היצרן של כונן התקליטורים שברשותך. לקבלת עדכוני קושחה להתקן או עדכון למנהל ההתקן, פנה ליצרן החומרה. לקבלת מידע נוסף על בעיות ספציפיות, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308591 אין אפשרות לצרוב תקליטור באמצעות כונן CD-RW של Samsung (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
309325 בעיות בעת יצירת תקליטור שמע באמצעות צורב של Hewlett-Packard (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הודעת השגיאה הבאה עשויה להופיע כאשר אתה מנסה לכתוב ל-CD-R או ל-CD-RW כאשר מנהל ההתקן פגום:
אין דיסק בכונן. נא הכנס תקליטור הניתן לצריבה לכונן.
אם מנהל ההתקן פגום, עיין ב-HCL וקבע אם מנהל ההתקן הרשום לכונן ב-HCL תואם ל-Windows XP. אם אתה משתמש במנהל התקן שסופק על ידי יצרן הכונן ולא במנהל ההתקן שסופק על ידי Microsoft, ודא שמנהל ההתקן זמין. ייתכן שתרצה להסיר את מנהל ההתקן ולהתקין אותו מחדש אם הוא פגום.

כדי להסיר את מנהל ההתקן של כונן CD-R או של כונן CD-RW ולהתקין אותו מחדש:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד sysdm.cpl בתיבה פתח את: ולאחר מכן, לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה חומרה, לחץ על מנהל ההתקנים.
 3. לחץ על הכונן שמשתמש במנהל ההתקן שברצונך להסיר.
 4. בתפריט פעולה, לחץ על הסר התקנה.

  כאשר מוצגת בקשה לאשר את ההסרה, לחץ על אישור.
 5. בתפריט פעולה, לחץ על סרוק שינויים בחומרה.
על אף ש-Microsoft אינה מעודדת את השימוש בהתקנים שאינם מופיעים ב-HCL, לעיתים ניתן להשיג מנהל התקן תואם למערכת Windows XP על-ידי פניה ישירה ליצרן ההתקן. לקבלת פרטים על פניה ליצרן החומרה שלך, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 רשימת פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה חיצוניים, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של יצרני חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 רשימת פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה חיצוניים, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
ייתכן כי שינוי מצב כונן התקליטורים או כונן ה-DVD ממצב programmed input/output ?(PIO) למצב direct memory access ?(DMA), יפתור בעיה זו. לקבלת מידע נוסף על העברת בקר הכונן של המחשב למצב DMA, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310751 קשה למצוא את הגדרות ההתקנים ב-Windows XP? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תאימות תוכניות לצריבת תקליטורים

אם הכונן אינו נתמך על ידי תכונת צריבת התקליטורים של Windows XP, ייתכן שעדיין יהיה באפשרותך לכתוב ל-CD-R או ל-CD-RW באמצעות תוכנית של ספק חיצוני. אם אתה משתמש בתוכניות לצריבת CD-R או CD-RW, חפש מידע על בעיות ידועות בתוכנית במאגר הידע Microsoft Knowledge Base או באתר האינטרנט של יצרן התוכנית. לפעמים, בעיות מתרחשות בגירסאות ספציפיות של התוכנית או עם כוננים ספציפיים.
לקבלת מידע נוסף על בעיות ידועות בתוכניות של ספקים חיצוניים ב-Windows XP, לחץ על מספרי המאמרים להלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310628 תוכנת Easy CD Creator 5.0 אינה מתפקדת במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
321640 ייתכן שאין באפשרות כונן התקליטורים לקרוא דיסק בתבנית UDF ב-Windows XP
314993 ייתכן שדיסק בכונן DVD לא ינוגן באופן אוטומטי עם Roxio Easy CD Creator 5.1 ועם Norton Anti-Virus 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
315345 הודעת השגיאה CD Recording Software Will Cause Windows to Become Unstable (תוכנת צריבת התקליטורים תגרום ל-Windows להפוך ללא יציב) מופיעה בעת ההפעלה של Windows. (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
314060 לא ניתן לגשת לתקליטור ומתקבלות הודעות שגיאה של Code 31?, Code 32?, Code 19?, Code 39 או Code 41 לאחר הסרת Adaptec Easy CD Creator ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על בעיות המתרחשות בתוכניות צריכה ספציפיות של ספקים חיצוניים, עיין בסעיף 'הודעות שגיאה ספציפיות'.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314096 כיצד לפתור בעיות כונן תקליטורים במערכת Windows XP?
308012 משאבים לפתרון בעיות DVD במערכת Windows XP?
306318 פתרון בעיות בהפעלת DVD ב-Windows Media Player for XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
306319 כיצד לפתור בעיות יצירת תקליטורי שמע ב-Windows Media Player for Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
302711 Windows XP אינו תומך בבדיקה לפני כתיבה לתקליטור CD-R או לתקליטור CD-RW (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
300779 האפשרות Write to CD (כתיבה לתקליטור) זמינה בעת העתקת קבצים לאזור האחסון הזמני (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
306641 כיצד למחוק קבצים מתקליטור CD-RW ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 324129 - Last Review: יום שני 19 מרץ 2007 - Revision: 4.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhardware kbtshoot kbhowtomaster KB324129

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com