Problemen oplossen met het schrijven van gegevens naar een optische cd-r- of cd-rw-schijf in Windows XP

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 324129 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Inleiding

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel als u problemen hebt wanneer u met een cd-r-station, cd-rw-station, dvd-station of cd-romstation van een schijf leest:

321641 Problemen oplossen met het lezen van cd's, cd-r's, cd-rw's en dvd's
Wanneer u gegevens naar een optische schijf wilt schrijven, doet zich een van de volgende problemen voor:
 • Er worden verschillende foutberichten met betrekking tot het schrijven naar de schijf weergegeven.
 • Er doen zich problemen voor met het station en de ingebouwde opnamefunctie van Windows XP.
 • Er doen zich problemen voor met niet-Microsoft-programma's die u gebruikt om gegevens naar de schijf te schrijven.

Het cd-r- of cd-rw-station wordt niet herkend als een beschrijfbaar apparaat

Als u wilt controleren of het cd-r- of cd-rw-station wordt herkend als beschrijfbaar station, gaat u na of het tabblad Opnemen wordt weergegeven in de eigenschappen voor het cd-station:
 1. Klik op Start en vervolgens op Deze computer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het cd-r- of cd-rw-station, klik op Eigenschappen en zoek naar het tabblad Opnemen.
Als het cd-r-station of cd-rw-station door Windows XP niet als opnamestation maar alleen als cd-rom wordt herkend, controleert u of het cd-r-station of cd-rw-station compatibel is met Windows XP. (Bevestig bijvoorbeeld dat het station compatibel is met Windows XP als het tabblad Opnemen niet wordt weergegeven.) Daartoe raadpleegt u de lijst met compatibele hardware (HCL). Voor meer informatie over de HCL raadpleegt u de sectie 'Compatibiliteit van het hardwareapparaat en het apparaatstuurprogramma'.

Als het station niet compatibel is, kunt u mogelijk nog wel schijven opnemen in Windows XP als u een compatibel niet-Microsoft-programma gebruikt of als u de stuurprogramma's bijwerkt. Neem contact op met de hardwarefabrikant voor een update van de firmware of het apparaatstuurprogramma. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie 'Compatibiliteit van het hardwareapparaat en het apparaatstuurprogramma' in dit artikel.

Als het cd-r- of cd-rw-station compatibel is, volgt u de procedure die wordt beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:

316529 Het cd-r- of cd-rw-station wordt niet herkend als een cd-schrijver.
In dit artikel wordt beschreven hoe u ervoor zorgt dat het tabblad Opnemen wordt weergegeven voor ondersteunde apparaten.

Het apparaat ontbreekt of Apparaatbeheer meldt een probleem met het stuurprogramma

Als het cd-r-, cd-rw-, dvd- of cd-rom-station niet wordt weergegeven in het venster Deze computer of als Apparaatbeheer een probleem met het stuurprogramma meldt, raadpleegt u de HCL om te controleren of het cd-station compatibel is met Windows XP. Voor informatie over toegang tot de HCL raadpleegt u de sectie 'Compatibiliteit van het hardwareapparaat en het apparaatstuurprogramma'.

Het stuurprogramma kan beschadigd zijn en wellicht moet u Apparaatbeheer gebruiken om het stuurprogramma te verwijderen en opnieuw te installeren. Neem contact op met de fabrikant van het apparaat voor een update van de firmware of het stuurprogramma voor het apparaat.

Voor meer informatie over een ontbrekend cd-rom-, dvd-, cd-r- of cd-rw-station of over het verwijderen van het stuurprogramma klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
320553 Het cd-rom- of dvd-rom-station ontbreekt nadat u Windows XP hebt geïnstalleerd

Specifieke foutberichten

Als u problemen met foutberichten over schrijven naar de schijf wilt oplossen, noteert u eerst het specifieke foutbericht en doorzoekt u de Microsoft Knowledge Base op informatie over dit bericht. Als u de Microsoft Knowledge Base wilt raadplegen, bezoekt u de volgende website van Microsoft:
http://support.microsoft.com
De volgende lijst bevat vaak voorkomende foutberichten en verwijzingen voor probleemoplossing:
 • Station niet toegankelijk, onjuiste functie
  Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer u naar een cd-r- of cd-rw-station wilt schrijven, maar de ingebouwde Windows XP-functie voor het opnemen van cd's herkent het cd-station niet als beschrijfbaar station. Dit foutbericht wordt ook weergegeven als er specifieke niet-Microsoft-programma's zijn geïnstalleerd. Voor meer informatie over het oplossen van dit probleem klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  316529 Het cd-r- of cd-rw-station wordt niet herkend als een cd-schrijver.
  315350 Foutbericht over een onjuiste functie wanneer u toegang zoekt tot het cd-rom-station, dvd-rom-station of cd-rw-station
 • Fout bij verwijderen van bestand of map
  Kan bestandsnaam niet verwijderen. Bestanden op deze cd-rom hebben het kenmerk Alleen-lezen. U kunt geen bestanden naar deze cd-rom kopiëren of verplaatsen.
  Dit foutbericht wordt weergegeven omdat afzonderlijke bestanden niet van de cd-rw kunnen worden verwijderd. U kunt de cd-opnamefunctie van Windows XP niet gebruiken voor opslag met willekeurige toegang terwijl u naar een schijf schrijft.

  U kunt dit probleem omzeilen door een niet-Microsoft-programma te gebruiken dat deze functie ondersteunt of door de cd-rw te wissen voordat u naar de schijf schrijft. Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  303008 Er kan een foutbericht worden weergegeven als u een bestand of map op een cd-rw verwijdert
  306641 Bestanden op een cd-rw verwijderen in Windows XP
 • SCSI-fout: Kan geen SCSI-hostadapters vinden
  Wanneer u in het foutbericht op OK klikt, wordt het bericht 'Geen cd-recorder gevonden' weergegeven.

  Dit foutbericht wordt weergegeven bij bepaalde versies van opnameprogramma's voor cd-r of cd-rw die niet compatibel zijn met Windows XP. U kunt dit probleem oplossen door te controleren of het meest recente stuurprogramma voor het apparaat is geïnstalleerd. Neem vervolgens contact op met de softwarefabrikant voor een compatibele update voor het programma. Als u meer informatie wilt over het oplossen van dit probleem, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  316393 Foutbericht 'SCSI-fout: Kan geen SCSI-hostadapters vinden' wordt weergegeven als u een cd probeert te branden
 • Fout: De wizard Cd branden kan niet worden voltooid.
  Dit foutbericht wordt weergegeven als de service IMAPI cd-brander is uitgeschakeld. U kunt dit probleem oplossen door te controleren of de service wordt uitgevoerd en niet is uitgeschakeld. De service is standaard ingesteld op Handmatig. Start de service IMAPI cd-brander en test deze door naar een cd-r of cd-rw te schrijven. Als de service functioneert, kunt u de service instellen op Automatisch als deze in de handmatige modus niet wordt gestart. Voer de volgende stappen uit om de service in te stellen op Automatisch:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ services.msc /s in het vak Openen en klik op OK.
  2. Dubbelklik op COM-service voor IMAPI cd-branders.
  3. Klik onder Status van service op Starten.
  4. Probeer gegevens naar een cd te schrijven.

Inconsistent schrijven van bestanden naar de schijf

Het is mogelijk dat u af en toe problemen ervaart wanneer u met een cd-recorder bestanden of mappen naar een cd-r of cd-rw kopieert. Deze problemen kunnen een van de volgende oorzaken hebben:
 • Er is niet voldoende ruimte op de vaste schijf om tijdelijke bestanden te maken.
 • Er zijn problemen met het type optische schijven dat u gebruikt.
 • Er zijn problemen met de opnamemogelijkheden van het cd-station.
U kunt deze problemen op een van de volgende manieren oplossen:
 • Andere schijven gebruiken.
 • De schrijfsnelheid voor het apparaat wijzigen.
 • De schijf reinigen.
 • De opslaglocatie van het tijdelijke bestand verplaatsen.
Klik voor meer informatie over opnameproblemen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
320174 Op een onder Windows XP opgenomen cd ontbreken bestanden of mappen, of de cd kan niet worden gelezen
Voor meer informatie over het verplaatsen van de opslagmap en het wijzigen van de schrijfsnelheid klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
308572 De locatie van tijdelijke bestanden voor het opnemen van cd's in Windows XP verplaatsen
309522 De schrijfsnelheid van een cd-r-station instellen in Windows XP
In deze artikelen worden de in deze sectie beschreven problemen behandeld, naast de volgende problemen:
 • Het opnemen op cd mislukt voortdurend.
 • U kunt de cd niet lezen onder Microsoft Windows 95 of Microsoft Windows 98, maar wel onder Windows XP.
 • U kunt de cd niet lezen op een MP3-speler, maar wel onder Windows XP.
 • De cd kan wel worden gelezen door een MP3-speler, maar niet alle bestanden op de cd zijn beschikbaar. Alle bestanden op de cd zijn wel beschikbaar wanneer de cd wordt gelezen onder Windows XP.
 • Wanneer u bestanden of mappen toevoegt aan een cd waarop al gegevens staan, gaan bepaalde bestanden verloren. Dit probleem kan onder de volgende omstandigheden optreden:
  • Er wordt een bestand toegevoegd aan de cd waarvan de naam al voorkomt als naam van een map op de cd.
  • Er wordt een map toegevoegd aan de cd waarvan de naam al voorkomt als naam van een bestand op de cd.

Compatibiliteit van het hardwareapparaat en het apparaatstuurprogramma

Raadpleeg de HCL om te controleren of uw cd-r- of cd-rw-station compatibel is met Windows XP. Doorzoek de Microsoft Knowledge Base op het merk en het model van het cd-r- of cd-rw-station. Als u de lijst met ondersteunde apparaten op de meest recente HCL wilt bekijken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
U kunt in de Microsoft Knowledge Base zoeken naar informatie over gedocumenteerde problemen met specifieke stations. U kunt ook zoeken in de ondersteuningsinformatie die de fabrikant van uw schijfstation te bieden heeft. Neem contact op met de hardwarefabrikant voor firmware-updates voor het apparaat of voor een update van het stuurprogramma. Voor meer informatie over specifieke problemen klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
308591 U kunt geen cd-rom branden met een cd-rw-station van Samsung
309325 Problemen met het maken van een audio-cd met een cd-brander van Hewlett-Packard
Het volgende foutbericht wordt weergegeven wanneer u naar een cd-r of cd-rw wilt schrijven terwijl het stuurprogramma is beschadigd:
Er bevindt zich geen schijf in het station. Plaats een beschrijfbare cd in het station.
Als het apparaatstuurprogramma is beschadigd, raadpleegt u de HCL om vast te stellen of het stuurprogramma dat in de HCL voor het station wordt vermeld, compatibel is met Windows XP. Als u een stuurprogramma gebruikt van de fabrikant van het station en niet het stuurprogramma dat door Microsoft wordt geleverd, controleert u of het stuurprogramma beschikbaar is. Misschien wilt u het stuurprogramma verwijderen en opnieuw installeren als het beschadigd is.

Ga als volgt te werk om het apparaatstuurprogramma voor het cd-r- of cd-rw-station te verwijderen en opnieuw te installeren:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ sysdm.cpl in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.
 3. Klik op het station dat gebruikmaakt van het stuurprogramma dat u wilt verwijderen.
 4. Open het menu Actie en klik op Installatie ongedaan maken.

  Wanneer wordt gevraagd de opdracht te bevestigen, klikt u op OK.
 5. Open het menu Actie en klik op Zoeken naar gewijzigde apparaten.
Hoewel Microsoft het gebruik van apparaten die niet op de HCL voorkomen niet ondersteunt, kunt u soms een Windows XP-compatibel stuurprogramma verkrijgen door rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant van het apparaat. Voor informatie over contactgegevens van de hardwarefabrikant klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
65416 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K

60781 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P

60782 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z
Door de PIO-modus (Programmed Input/Output) van het cd- of dvd-station te wijzigen in DMA-modus (Direct Memory Access), kunt u het probleem wellicht oplossen. Voor meer informatie over de manier waarop u de stationscontroller van uw computer kunt instellen op DMA-modus, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
310751 Apparaatinstellingen zijn moeilijk te vinden in Windows XP

Compatibiliteit van het cd-opnameprogramma

Als uw station niet wordt ondersteund door de cd-opnamefunctie van Windows XP, kunt u mogelijk nog steeds naar een cd-r of cd-rw schrijven met een niet-Microsoft-programma. Als u opnameprogramma's voor cd-r of cd-rw gebruikt, kunt u de Microsoft Knowledge Base of de website van de softwareleverancier doorzoeken op gedocumenteerde problemen met het programma. Soms doen zich problemen voor met specifieke versies van het programma of met specifieke stations.
Voor meer informatie over gedocumenteerde problemen met specifieke niet-Microsoft-programma's onder Windows XP klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
310628 Easy CD Creator 5.0 werkt niet onder Windows XP
321640 Cd-rom-station kan geen UDF-geformatteerde schijf lezen in Windows XP
314993 Een schijf in een dvd-station wordt niet automatisch afgespeeld als Roxio Easy CD Creator 5.1 en Norton Anti-Virus 2002 zijn geïnstalleerd
315345 Foutbericht 'Windows kan mogelijk instabiel worden van opnamesoftware voor cd's' bij het starten van Windows
314060 Toegang tot cd-rom niet mogelijk en berichten worden weergegeven met de foutcode 31, 32, 19 of 39 nadat u Easy CD Creator hebt verwijderd in Windows XP
Zie de sectie 'Specifieke foutberichten' voor meer informatie over problemen die zich voordoen met specifieke niet-Microsoft-opnameprogramma's.

Referenties

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
314096 Problemen met cd-rom-stations oplossen in Windows XP
308012 Bronnen voor het oplossen van dvd-problemen in Windows XP
306318 Problemen met het afspelen van dvd's oplossen in Windows Media Player voor Windows XP
306319 Problemen met het maken van audio-cd's in Windows Media Player voor Windows XP oplossen
302711 Windows XP biedt geen ondersteuning voor het testen voordat u schrijft naar een cd-r of cd-rw
300779 De optie Naar cd schrijven is beschikbaar bij het kopiëren van bestanden naar het testgebied
306641 Bestanden op een cd-rw verwijderen in Windows XP

Eigenschappen

Artikel ID: 324129 - Laatste beoordeling: maandag 17 januari 2005 - Wijziging: 4.1
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden: 
kbhardware kbtshoot kbhowtomaster KB324129

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com